Nej till mer och farligare kärnkraft!

"Världen behöver inte mer dödligt avfall."

publicerad 31 juli 2023
GE-Hitachi Energy Reactor (SMR). Illustration: Vattenfall.com
GE-Hitachi Energy Reactor (SMR).

Vi befinner oss i en avgörande tid. Vi kan gå mot en värld med ren förnybar energi eller fortsätta med kärnkraft. Än idag, nästan sjuttio år efter att de första kärnkraftverken byggdes i världen, finns det ingen säker metod för att slutförvara det högaktiva avfallet och endast ett fåtal länder har ens börjat planera för ett slutförvar.

I efterhand framstår det som uppenbart att de politiska och industriella beslutsfattarna som startade utvecklingen av kärnkraften borde ha ägnat avfallsproblemet mycket större uppmärksamhet. Tyvärr verkar vissa av dagens beslutsfattare nu vilja upprepa detta historiska misstag.

Små modulära reaktorer (SMR:er) marknadsförs entusiastiskt i flera länder som en viktig energikälla för framtiden, men man ägnar mycket lite tid åt riskerna med det bränsle och avfall som dessa reaktorer kommer att använda och producera.

Vissa av de föreslagna SMR-reaktorerna kräver ett ”hetare” bränsle, HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium). Ett bränsle som skulle kunna användas för att tillverka smutsiga bomber och kärnvapen.

Världen behöver inte mer dödligt avfall.

Vi har fortfarande inte löst problemet med den enorma mängd vi redan har! Avfallet skapar förödelse för nuvarande och framtida generationer. SMR-satsningarna stjäl resurser som behövs för att lösa klimatomställningen när kärnkraften måste fasas ut!

För att klara klimatkrisen krävs 100 % förnybar, kärnkraftsfri och koldioxidfri energi! Regeringen ska inte slösa skattepengar på ny oprövad kärnkraftsteknik.

Regeringen tar stegen mot ny kärnkraft mot bättre vetande och vilseleder därmed Sveriges befolkning. En seriös beskrivning av miljökonsekvenser samt grundlig utvärdering av tekniken skulle direkt avslöja det orimliga i regeringens kärnkraftsplaner.

Signerat: Annika de Mello, Birgitta Krona, Gertie Gajner, Hjördis Johansson, Runa Forsman, Ulrika Håden, Stefan Aronson, Ulf Gustafsson, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Frankrike mister åtminstone tillfälligt kontrollen över Uran från kolonierna efter kuppen. Väst anklagar Ryssland för kuppen men anglosaxerna i Canada och Australien har stora Uran-fyndigheter så oavsett vem som ligger bakom kuppen så tjänar anglosaxiska imperiet på det analogt med sabotaget av NS2.
  Frankrike kanske tvingas importera dyrare Uran från Five-eyes
  Vad får Frankrike i gengäld för sin lydnad mot väst?

 • Förstår inte det här stycket:
  “För att klara klimatkrisen krävs 100 % förnybar, kärnkraftsfri och koldioxidfri energi! Regeringen ska inte slösa skattepengar på ny oprövad kärnkraftsteknik.”

  Kan författarna förklara vilka är “prövade” 100% förnybar, kärnkraftsfri och koldioxidfri energiproduktions metoder?

  Ännu några fler Kulturelit bubblare?

 • Slutförvara avfallet? Vad är det för trams? Alla som följt med i utvecklingen vet att man i andra länder utvecklar reaktorer som använder det “utbrända avfallet” som bränsle i nya typer av kärnkraftverk då ca 95% av energin finns kvar!

  • Helt rätt, bl.a. Indien har kärnkraftverk som använder det “utbrända kärnavfallet”. Sen undrar jag hur det kommer sig att det inte finns någon dikussion om kärnvapen på svensk mark om vi (Gud förbjude) går med i NATO.

 • Absolut ingen agenda här, allt medan den desto mörkare sanningen om vindkraftens totala meningslöshet börjar göra sig känd.
  Själv rekommenderar jag att lyssna till en viss Peter Rudling (som jag inte känner) för information om kärnkraft.

 • Varför nämner ni inte de mer omfattande “avfallsproblemen” i anslutning till t ex VINDKRAFTEN. Halveringstiden för vingar närmar sig det nucleära avfallet. För 50 år sedan fanns enbart något nanoplast i atmosfären – – idag finns det inte en levande cell som inte har minst en nanoplast i sig.

  Vi har samtidigt avsevärt högre grad av miljö- och naturskövling i anslutning till den alternativa energiproduktionen typ vindkraft. Om samma skulle ske i t ex Amazonas, vilket j-a liv det skulle bli!

  Det tog mer än 200 år att utveckla de nu optimalt fungerande energisystemen. Hur kan NÅGON vara så korkskallig att de tror att på typ 50 år skall ersättningar vara driftsatta.

  Ännu värre! Alla dessa batteriavfall är nästa kärnavfallshot. Vi talar om enorma förgiftningshot. Skulle någon påkommas köra omkring med en apterad 250 kg flygbomb i trafiken, så skulle denne spärras in på mental institution. Nu tillåts 100000 sådana fordon köras fritt.

 • Thorium , molten salt reaktor då kan man använda avfallet och det blir hanterbart efter 300 år ?? Kanske bättre att stänga ner elnätet och elda upp skogen ??

 • Maktens folk älskar att slåss och förstöra. Om du inte stoppar dom blir det inget kvar av planeten. Det är deras slutmål. Om de fick använda kärnvapen skulle de göra det, men då stör balansen i solsystemet och där går gränsern för vad de tillåts göra. Men att förvandla planeten till en öde plats går tydligen bra.

 • Problemet är att det allt mer sätts på elnätet och det finns inget alternativ som etablissemanget godkänner förutom kärnkraft. Vindkraftverk och solceller kan inte ersätta elen kärnkraften producerar.

  Det finns bättre alternativ än kärnkraft men det får inte komma ut. Om en god själ försöker sprida sådan teknik så mördas dom.

  Lösningar kommer aldrig komma från regeringar eller organisationer som FN eller WHO.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *