Mohamed Omar: Det är Frankrike som integreras i arabvärlden

publicerad 4 juli 2023
Världskarta som visar Islams utbredning. Licens: CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Världskarta som visar Islams utbredning.

I Frankrike rasar upploppen. Man talar återigen om ”integration”. Då menar man att befolkningen med arabisk och afrikansk bakgrund ska integreras i den franska kulturen. Detta är dock osannolikt. Det skulle kräva att den utveckling som pågått i mer än femtio år skulle tvärvända.

För att det skulle vara möjligt krävs ett totalt invandringsstopp från vissa regioner i förening med ett omfattande återvandringsprogram. Det skulle också kräva stora förändringar av den moderna, västerländska livsstilen. Annars kommer födelsetalen bland etniska fransmän fortsätta att vara låga och befolkningen att krympa.

Viljan till så radikala förändringar finns inte i Frankrike.

Därför är det betydligt mer sannolikt att utvecklingen fortsätter som den gjort under decennier, det vill säga att Frankrike fortsätter att integreras i arabvärlden, i den nordafrikanska kultursfären.

Den som flanerar längs boulevarderna i det nya Paris kan inte undgå att märka att de stora barnfamiljerna framför allt har arabisk och afrikansk bakgrund. Dess ungdomar är starka och stolta.

I till exempel hamnstaden Marseille i södra Frankrike närmar sig den muslimska befolkningen snabbt femtio procent.

Vi kommer vara där inom ett antal år. Detsamma gäller Montpellier, Nimes, Nice med flera städer vid Medelhavets kust.

Samtidigt som upploppen rasar i landet nyöppnar Frankrike sitt nationella museum om invandringens historia: Musée national de l’histoire de l’immigration. Museets budskap är att invandrarna byggde Frankrike och att de bör vara stolta över det.

Ett annat budskap man vill nå ut med är att fransmännen bär en stor skuld till araberna och afrikanerna för sitt kolonialistiska brott mot dem.

Museets budskap kallar man “information”.

Enligt museets egen undersökning anser 58 procent av fransmännen att de är dåligt informerade om invandring.

Ju mer informerade folk är desto mer positiv är deras bild av invandrare, menar museets chef Constance Rivière.

Text: Mohamed Omar. Artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • I samband med min kommentar nedan hade jag lagt även denna länk som försvunnit!
  https://www.youtube.com/watch?v=-jkt3mievgY

  Det jag skrivit i kommentaren nedan är i punkt och prick översättningen och lösningen som presenteras i de 30 sista sekunderna i videon. Men uppenbarligen passar lösningen inte svenska förhållanden enligt många och lösningen för de är att kasta ut alla muslimer som lagligen inte är möjligt. Som jag skrev tidigare är önsketänkande allas rättighet

 • Bra rubrik. Massinvandringen förstör land efter land i Europa. Ingen förändring till det bättre i sikte, allt blir bara värre år efter år.

 • Hur länge skall SOCIALISTERNA tillåtas idiotförklara SVENSKA FOLKET?
  Det lär ha tagit spanjorerna 791 år att avhysa ”morerna” ur Spanien.

 • Hur illa det än ser ut med de negativa följderna av invandringspolitiken så är de
  i själva verket bara ETT symptom av den större Ondskan, nämligen hela maktstrukturen
  i världen, i synnerhet i Väst. Sedan får ni tänka vidare på vad som tilldrar sig just
  nu i Syd och Ost och hur det möjligen kan påverka oss.

 • Nahum Goldmann – World Jewish Congress 1915

  “The historical mission of our world revolution is to rearrange a new culture of humanity to replace the previous social system. This conversion and re-organization of global society requires two essential steps: firstly, the destruction of the old established order, secondly, design and imposition of the new order. The first stage requires elimination of all frontier borders, nationhood and culture, public policy ethical barriers and social definitions, only then can the destroyed old system elements be replaced by the imposed system elements of our new order.

  The first task of our world revolution is Destruction. All social strata and social formations created by traditional society must be annihilated, individual men and women must be uprooted from their ancestral environment, torn out of their native milieus, no tradition of any type shall be permitted to remain as sacrosanct, traditional social norms must only be viewed as a disease to be eradicated, the ruling dictum of the new order is; nothing is good so everything must be criticized and abolished, everything that was, must be gone.”

 • Det är inte muslimernas fel att deras hemländer har söndersprängts av FN:s psykopatiska planer och nu tvingats de leva i exil i demokratiska länder som de vare sig förstår sig på eller kan respektera. Det är FN, EU, WHO och alla folkmordsorganisationer som måste bort, de hatar ju mänskligheten och länders suveränitet. De vill etablera en ny världsordning och reducera jordens befolkning till 10%. De kallar oss ”hackable animals” och ”useless eaters”.

   • Jag orkade inte lyssna men rubriken lyder Islam är israels kvast.
    I verkligheten är det både radikal islam och Israel självt som är anglosaxernas kvast.
    Israel är ett anglosaxiskt kolonialprojekt som skapades för anglosaxernas geopolitiska mål absolut inte för att hjälpa judarna.
    Hade det varit fallet att Israel var till för judarna själva hade den delen av världen blomstrat ekonomiskt. I stället har Israel gjort sig omöjligt i den regionen och möter indignation från hela världen. Det illustrerar att dom är en underhuggare.
    Napoleon hade planer i slutet av 1700-talet att utveckla Egyptens ekonomi med judisk hjälp. Det var det som fick britterna att börja planera ett motdrag mot både Frankrike och Ryssland i den regionen.
    Från 1830-talet började planerna sättas i verket och det inbegrep parallellt att utveckla parhästarna zionism och nazism. Historiker lider av samma stockholmssyndrom visavi anglosaxerna som alla andra och blundar.

  • De organisationer du räknar upp har den gemensamma nämnaren att de är underhuggare till anglosaxiska oligarkin.
   Och den oligarkins egenskaper är bestämda av brittiska imperiets elitsällskap för över hundra år sen. Den i sin tur utvecklades ur Venedigs oligarki som var skyldig till invasioner mot Europa från mongoler och ottomaner. Allt för att Venedig skulle utmanövrera sina rivaler genom ombud.

   Detta mönster återkommer i vår tid och har nu antagligen oåterkallelligt raderat ut det ursprungliga Europa.
   Det går inte att undvika slutsatsen att de socialistiska trygghetssystemen har spelat en stor roll i det svenska fallet.
   Och inte att förglömma, Reinfeldt är i högsta grad skyldig till det.
   Men det jag anser saknas i debatten är att tillgivenhet till anglosaxerna är ett exempel på ett självskadebeteende analogt med stockholmssyndromet dvs man blir tillgiven mot sina förtryckare.

 • KULTURELLT BROHUVUD
  Valåret xxxx, då Sveriges blev ett muslimskt brohuvud i Europa!

  År 20XX bedöms andelen röstberättigande svenska medborgare, med muslims bakgrund, överstiga det antal som behövs för att vinna ett riksdagsval.

  I samband med detta kommer något av de rika muslimska länder i Mellanöstern att sända en stor påse oljepengar till väl valda svenska muslimer för att de svenska muslimerna skall kunna utveckla ett renodlat och starkt muslimskt parti i Sverige (detta muslimska parti startade förra året). En tämligen oklok strategi vore det annars, eller hur?

  Det muslimska partiet kommer då att utarbeta ett partiprogram väl anpassat för de trogna.

  Inför riksdagsvalet kommer samtliga röstberättigande svenska muslimer av oljepamparna i Mellanöstern att uppmanas att gå till de svenska valurnorna och rösta på just detta parti. Äntligen ett parti som harmonierar med vår filosofi, känner de svenska muslimerna!

  Riksdagsvalets resultat blir ett muslimskt parti som helt styr Sverige. Islam har därmed för en synnerligen låg investeringskostnad köpt sig ett land och brohuvud.

  Över en natt blir det per automatik ett muslimskt totalstyre över Försvarsmakten, Polis och räddningstjänst, skola och universitet, samhället och kulturarbetet, etc.

  Listan kan göras lång där det kommer att ske stora förändringar med ett muslimskt parti som styr.

  What an opportunity,….och helt planerat bakom svenskens förstånd!

  Ett vinnande koncept helt enkelt!

  Frankrike är kanske först ut på banan,….som det ser ut nu.

  • Det här planeras utom vår kontroll:
   Den Judiske militärstrategen Thomas Barnett förklarar 2004:
   “The ultimate goal is the forcible-coordination of all countries of the world: That shall be achieved by mixing all the races with the goal of creating a light brown race in Europe. For that reason 1.5 million immigrants from the third world shall migrate to Europe every year. The result would be a population with an average IQ of 90 that is too dumb to grasp anything but intelligent enough to work. The European countries would never again be competitors in the struggle for global domination and a multiple millennia old culture would be destroyed. Irrational people who will fight against this “mingling of races” and put up any resistance against the global world order should be killed.”

   • Det är en mkt äldre plan än 2004 och Fabianernas ledare George Bernard Shaw skrev på 30-talet att framtiden tillhör blandrasen inte den unge junkern
    Ordet junker misstänker jag är menat att associeras till Tyskland.
    Richard von Coudenhove-Kalergi var då profeten och det är därifrån ‘ljusbrun ras’ kommer.
    Har för mig att han var av österrikiskt-japanskt ursprung.
    Om man googlar förnekas det att Kalergi ville försvaga Europa utan ansåg att Europa kunde absorbera andra kulturer och förbli starkt men det tror jag inte alls på utan jag tror att brittiska imperiet hade för avsikt att uppnå en världsregering genom att just försvaga dess rivaler.
    PS mina kommentarer modereras delvis bort så debatten blir rumphuggen

 • Lösningen för hela Europa och Storbritannien är ett moratorium för kulturellt svåra grupper att assimilera och det låter kanske hemsk sak att säga men vi måste assimilera de människor som redan är här. Assimilera muslimska minoritet och framförallt assimilera de människor som kom efter 2014-2015.
  Det är en absolut nödvändighet och endast om det uppnås till en acceptabel grad kan vi återigen prata om större antal invandrare men för närvarande är vi långt efter integration vi är långt efter assimilering, varje kommun i Europa från Sverige till Tyskland till Österrike till Frankrike berättar samma historia. De är överbelastade, de är underfinansierade, de har inte skolorna, de har inte de sociala institutionerna som klarar trycket.
  Den hatiska stämningen där alla problem relateras till invandrare drabbar och riktas lika mycket mot de som är rotade och integrerade men betraktas som om de vare en belastning för samhället och orsaken till kollapsen av det.

  • Muslimerna ska inte integreras de ska åka hem som de ändå gör på semester från landet de flydde ifrån.De vill inte heller integreras.

   • Önsketänkande är allas rättighet. Bättre att vara realistiskt, tycker jag. De som är här, är redan här. Det finns inget sätt att bara kasta ut de.

  • Till Rena

   Detta är en påminnelse.

   I en annan tråd (Martin Armstrong …) finns till Rena en replik som inleds med “JAG UPPREPAR” och avslutas med “Förklara dig!”

   Förklaring kan lämnas där eller lämnas här.

  • Det går bara att integrera och assimilera människor som vill det. När muslimerna nåt som idag 10%
   av befolkningen i Sverige kommer dom inte att vara villiga att anta svenska traditioner, kulturaspekter,
   vanlig livsstil. Muslimer kräver “sina rättigheter” men har aldrig några skyldigheter gentemot Sverige
   speciellt inte om dom är islamister.

   • Är det så du ser på alla människor i samhället med utländsk härkomst och utseende som påminner om att personen är från mellanöstern eller Afrika?

 • Typ hälften av de invandrade företrädesvis muslimer bidrar ingenting utan är i huvudsak tärande. Förutom muslimernas “hövdingklasser” så tillåts inte kvinnor att ARBETA. Däremot tvingas franska kvinnor att jobba, för att finansiera bidragen åt tärande muslimska kvinnor, varvid fransyskorna inte hinner föda mer än max ett barn.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *