Kina presenterar vätgasdrivet tåg

publicerad 13 juli 2023
- av Kristoffer Hell
Vätgasdrivet tåg i Kina. Foton: Weibo
Vätgasdrivet tåg i Kina

Torsdagen den 15 juni 2023 presenterade Kina Ningdong ett lok med världens kraftfullaste vätgasmotor. Motorn är en förbränningsmotor som byggts om för att kunna gå på väte och har därför vatten som enda avgas – vilket kommer att hjälpa Kina att nå landets klimatmål.

Enligt chefsingenjören Liang Zhenzhong kan tåget köras i åtta dygn, 190 timmar, innan den behöver tanka. Själva tankningen tar två timmar. Med en hastighet på 160 kilometer i timmen kan Ningdong färdas drygt 3000 mil på en enda tankning, motsvarande 3/4-delar av jordens omkrets.

Kina har över 7 800 lokomotiv som drivs med fossila bränslen. Enligt en kinesisk statlig rapport kan över 90% av dem ersättas med ombyggda vätgasmotorer av det slag Ningdong använder.

Liang Zhenzhong:

“Väte är en ren, förnybar energi. Driftskostnaderna för väte-drivna tåg är ungefär hälften av [andra typer av] förbränningsmotorer”.

Den svenskspråkiga informationsportalen My Fuel Cell:

“Väte är det tidigast bildade grundämnet i universum och det är också det lättaste. Vid standardtryck (1 atm) och standardtemperatur (0° C) förekommer väte som en tvåatomig gas (H2) som är doftlös, färglös och mycket lättantändlig.”

När vätgas reagerar med syre, det vill säga brinner, frigörs stora mängder energi vilket gör vätgas till ett kraftfullt bränsle som till exempel kan användas för att driva fordon och elgeneratorer. Slutprodukten är vanligt vatten, eftersom vätgas (H2) som reagerar med syre bildar H2O.

Kina var inte först med vätgasdrivna tåg, men kan snart bli störst.

Världens första vätedrivna passagerartåg togs i drift i Tyskland 2018 och hade i januari 2023 färdats över 22 000 mil i Europa. motsvarande fem och en halv gång jordens omkrets.

Läsare som kommer ihåg kemilektionerna i högstadiet minns måhända också “knallgas” labbet – där vatten spjälkades upp i de två grundämnena väte (H) och syre (O), vilket sedan bringades att reagera med varandra i en explosion som bildade vatten, H2O.

Detta är hur vätgasmotorer fungerar: istället för att förbränna diesel eller bensin, med hjälp av luftens syre, används väte – vilket är billigare och helt miljövänligt, eftersom den enda avgasen är vatten.

År 2050 tror det brittiska företaget Deloitte att Kina kommer att ha blivit världens största importör av vätgas.

Samtidigt forskar Kina på ny teknik att spjälka havsvatten till väte och syre med hjälp av vind- och våg kraftverk. Lyckas detta kommer inga för miljön skadliga avgaser att bildas någonstans i energicykeln: vatten -> väte och syre -> vatten.

Det optimala, ur energi- och miljöhänseende, vore om någon lyckades replikera den vattenbil den amerikanska hobby-forskaren Stanley Meyer patenterade 1990.

Det unika med Meyer’s koncept var att göra spjälkningsmetoden så effektiv att det gick åt mindre energi att separera vätet från syret, än den energi som erhölls vid förbränningen, när vätet och syret åter blev till vatten.

Den svenska myndighetsstödda informationsportalen Forskning.se ser en ljus framtid för vätgasmotorer i personbilar:

“Som en elbil, men utan räckviddsångest och med vatten som enda avgas. Bränslecellsbilen kan bli en vinnare när fossilbränslebilarna måste fasas ut. Japan har kommit längst, men även i Sverige rullar bränslecellsbilar på vägarna.”

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Riktiga lösningar får inte komma fram och vi alla vet varför.

  Meyers lösning fungerar och är effektiv men han tog lösningen i graven då han mördades. Den producerade vätgasen när bilen kördes. Inga vätgastankar.

  Finns bättre lösningar än eldrivna och stan meyer men gör man en sådan hotas makten. De tillåter endast lösningar de kontrollerar.

 • Elektrifierade järnvägar som i Sverige behöver inga bränsledrivna tåg. Att först framställa väte kräver enormt med energi. “Unikt med Meyers koncept är att spjälka så effektivt att mindre energi krävs för att separera vätet från syret än den energi förbränningen ger, när vätet och syret åter blev till vatten.”

 • Kina håller också på att omvandla majoriteten av sina kolkraftverk till hybrid och naturgas kraftverk med billig gas med 20-30 åriga avtal med Ryssland och framförallt Iran som sitter på jordens största naturgas reserv. Och på detta sätt minska utsläppen till en femtedel av dagens kolkraftverk.
  Förhoppningsvis östblocket organiseras snabbt och effektivt och avbryter ALL samarbete, import och export med västvärlden!
  Håller tummarna nu!

 • Helt riktigt att bränslecelldrivna fordon är vägen ur återvändsgränden som duracellbilar hamnat i.
  Det enda som krävs för att bränslecellbilar inte ska orsaka regnväder och halka på vintern är kondenssamlare likt dem på torktumlare. En bränslecell producerar mängder med vattenånga. Antagligen är det vattnet destillerat och kan användas till andra nyttigheter.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *