Kristoffer Hell: Hur fascism blev en mänsklig rättighet

publicerad 12 juli 2023
- Kristoffer Hell
Bild: bokbränning, bokbål
Bild: bokbränning, bokbål.

När det nazityska studentförbundet 1933 bestämde sig för att bränna böcker av misshagliga författare sågs detta som en form av censur och utrensning. Det handlade om att förbjuda viss information och vissa uppfattningar. När böcker år 2023 bränns i det nyliberala och globalistiska Sverige sägs detta ske för att skydda yttrandefriheten.

Del av lösningen på den märkliga ekvationen, där censur i form av bokbål plötsligt blivit en mänsklig rättighet, kan förmodligen stå att finna i den varning författaren George Orwell levererade i sin bok “1984” från 1949:

“För att möta de ideologiska kraven från Ingsoc (engelsk socialism) i Oceanien skapade partiet Newspeak, ett kontrollerat språk med förenklad grammatik och begränsat ordförråd utformat för att begränsa individens förmåga att tänka kritiskt och artikulera subversiva koncept som personlig identitet, självuttryck och fri vilja.”

Encyclopedia Britannica:

newspeak, propagandistiskt språk som kännetecknas av eufemismer, omskrivningar och att ge ord motsatt innebörd. Begreppet myntades av George Orwell i hans roman 1984 (1949). Newspeak, “designad för att minska tankeomfånget”, var det språk som föredrogs av Big Brothers allestädes närvarande övervakningsmyndigheter.

Typer av newspeak i Orwells 1984 inkluderar eliminering av vissa ord eller borttagande av oortodoxa betydelser från vissa ord; ersättandet av ett ord med ett annat (t.ex. okallt istället för varmt och odugligt istället för dåligt); utbytbarheten av orddelar, så att vilket ord som helst i språket kan användas som antingen substantiv, verb, adjektiv eller adverb (t.ex. ordet ‘cut’ existerade inte längre, och termen kniv fungerade som både substantiv och verb, som i meningen “hon knivade brödet”); och skapandet av ord för politiska syften (t.ex. goodthink, som betyder ‘ortodoxi’ eller ‘att tänka på ett ortodoxt sätt’).”

Måhända spelar den fördumning av Sverige och resten av Väst som pågått sedan 1960-talet också en roll, där IQ i varje ny generation är lägre än i de föregående.

Vi gissar även att den aningslöse medborgarens kognitiva förmåga inte heller stärks av dagligen tvingas simma i det förorenade hav av konstant ljugande systemmedia i Väst sedan åtskilliga decennier ägnar sig åt.

Svensk systemmedia kan inte ens vara ärliga när de presenterar något som borde vara så opolitiskt som vädret.

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Låt oss koka ned situationen till det mest fundamentala.

  Böcker innehåller information.

  Att elda upp en bok är en handling som förstör informationen i boken och hindrar den fån att spridas.

  Censur, m a o.

  Kanske kan handlingen rationaliseras och kontextualiseras, men själva handlingen i sig, att elda upp en bok, utgör censur.

  Det finns många sätt att hindra information från att spridas.

  Sp här definierar Encyclopedia Britannica “terrorism”: terrorism, the calculated use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective. Terrorism has been practiced by political organizations with both rightist and leftist objectives, by nationalistic and religious groups, by revolutionaries, and even by state institutions such as armies, intelligence services, and police.

  Ett bokbål är inte bara en form av censur det är också en symbolisk och dramatisk våldshandling – syftande till att påverka ett samhälle.

  Det går att argumentera att bokbål är en form av terrorism, att via spridandet av negativa känslor som rädsla i ett samfund, försöka ändra på detta.

  Så här definierar SÄPO terrorism: en handling som “injaga fruktan i befolkningen och destabilisera demokratin”.”

  • Det där var ett lite tveksam sätt att se på det här med censur. Om jag äger en bok spelar det knappast någon roll om jag eldar upp den eller bara förvarar den i mitt hus där allmänheten inte äger tillträde; i både fallet förhindrar jag ju att informationen i just mitt exemplar sprids. Är detta censur? Inte i någon rimlig definition av begreppet.

   Även resonemanget kring terrorism känns lite klent. Att elda upp en koran (vilket med nuvarande lagstiftning är lagligt) handlar säkerligen om att försöka påverka samhället (precis som många andra lagliga och fullt rimliga yttranden), men är knappast den typ av “våldshandling” som innefattas i terroristbegreppet.

 • Yttrandefrihet ??? Censur ??? Skriv vad du tycker t.e.x på alternativ media och du blir censurerad.
  Pressstöd är en form av strypning av yttrandefriheten, man är styrd av den regerande politiska uppfattningen som i sin tur är styrd av den economiska eliten som kanske inte ens befinner sig i Sverige.

 • Brännandet av koraner är nog avsett att ‘domesticera’ radikaler och handlar inte om att man har något behov att kränka de övriga.

  Om man lyckas domesticera vet jag inte men tanken är väl att man tar striden hellre förr än senare.
  Stämmer i bäcken.
  Jag är förvånad över att det skedde och hade väntat mig fortsatt handlingsförlamning tills kalifatet införs genom demokratiska val.

  Omfattningen av radikal Islam har bestämts uteslutande av anglosaxiska imperiets ideologers inflytande och muslimska brödraskapet har inte uppkommit naturligt utan som ett bihang till brittiska frimureriet.

  Det är ett instrument för globalisterna.

  Såna som Erdogan har nog inte känt till det om han inte fått höra det på nätet utan trott att det var genuint.
  Hela arabvärlden och Iran har av illvilliga imperialister tvingats bort från sammanhållning och utveckling till splittring och delvis underutveckling genom radikaliseringen som gjorde att man på en del håll utbildade präster istf ingenjörer.

  Nu verkar detta repareras en smula iom Kinas och BRICS roll.

  Men världen har sen tidigare påtvingats en radikal variant som nu hotar alla som inte vill domineras.

  Och den försvinner inte av sig själv.

  Ett vanligt missförstånd är att denna radikalism är en kontinuerlig fortsättning från begynnelsen av Islam.

  Men det är i stället britternas pålästa orientalister som valt ut och förstärkt den sämsta varianten de kunde finna som överensstämmer med britternas avsikt för kolonialfolk genom att motarbeta vetenskap.

 • Jag har nog aldrig hört att koranbränning bör accepteras “för att skydda yttrandefriheten”. Däremot menar många, inklusive jag själv, att brännandet av en bok bör accepteras inom ramen för yttrandefrihet. Att smäda, häda, provocera och irritera är inte vad som utgör gränsen för vad vi får yttra.

  Själva poängen med yttrandefriheten är tvärtom att den värnar just sådana yttranden som andra, kanske till och med en majoritet, ogillar och finner upprörande. Det är det som möjliggör en öppen och bred debatt, vilket gynnar den liberala demokratin. Man kan invända att brännandet av en bok inte är konstruktivt och inte leder någonstans, men inte heller det är mått med vilka vi avgör för vad man får och inte får yttra.

  Liknelsen med nazisternas bokbål haltar betänkligt. Där var avsikten att rensa ut tankar och idéer, se till att andra inte kunde ta del av dem, helt enkelt undertrycka misshagliga idéer.

  Något liknande är knappast aktuellt när det gäller att bränna ett enskilt exemplar av koranen. Boken och dess innehåll hotas knappast av att jag eller någon annan eldar upp en av alla miljontals kopior. Det är så klart inte heller syftet. Handlingen är symbolisk, att uttrycka vad jag tycker om innehållet i denna bok. Och hur man inte kan se att det är just detta yttrandefriheten är satt att försvara är för mig helt obegripligt.

   • I bred mening är ett yttrande att på något sätt uttrycka sina åsikter, tankar eller känslor. Du behöver inte hålla med om den här definitionen, men så är det i alla fall rent juridiskt. I lagens mening är alltså brännandet av koranen definitivt ett yttrande.

    Man kan också fundera på varför folk är så upprörda om det INTE är ett yttrande. Är det inte just att man till exempel upplever en form av förakt riktat mot islam?

    Sedan kan man som sagt ha åsikter om hur man bör framföra sina åsikter. Man kan tycka att det är bättre att framföra sina argument, arbeta konstruktivt, visa hänsyn till andras känslor och så vidare. Personligen tycker jag det är meningslöst att försöka provocera och irritera genom att bränna en bok. Dessutom är det lite osmakligt.

    Poängen är att detta är mina personliga värderingar och ingenting som bör reglera andras sätt att uttrycka sig.

 • Kristoffer Hell har fått den s k Flynn-effekten bak och fram. Den gick ut på att IQ-värdet länge blev allt *högre* för varje generation.

 • Kreml-Kristoffer fortsätter med den ryska propagandan. Liknelserna slår helt fel. Det är inte staten som bränner böckerna. Det är individer. Och i en stat med stora individuella friheter så reglerar staten inte detta, det vill säga förbjuder och straffar individen.

 • Jag har skrivit en kommentar som jag inte vet om den kom med, eller hamnade i soptunnan!
  Jag vill i alla fall ge dig en eloge för den här viktiga artikeln. Många ropar nu i kör att vi skall bränna Koranen för yttrandefrihetens skull.
  I så fall innefattar väl den yttrandefriheten andra böcker också?

 • Bra Kristoffer! Offentliga bokbål i yttrandefrihetens namn är trams. Dels en form av censur, som du skriver, och ett sätt att polarisera och söndra. Vem vet vilken/vilka böcker som står på tur?

  • Att det är trams håller jag med om, men även tramsiga saker bör vara tillåtna.

   Däremot är det knappast någon form av censur. Att bränna ett enskilt exemplar av koranen utgör ingen begränsning av någon annans möjlighet att ta till sig innehållet i den.

  • Bibeln och Toran står, enligt vad jag sett, redan på redan på tur ..
   .. och jag är inte förvånad.

   För övrigt har jag från början misstänkt att det hela är rena dockteatern ..

 • IQ-utveckling och jämlikhet står nog delvis i motsatsställning. IQ växte sannolikt genom handel med fler barn för de framgångsrika på den tiden när inga sociala skyddsnät fanns som utgör IQ-sänkare om inga speciella åtgärder vidtas i övrigt.
  IQ växte nog också i ett tidigare skede genom andra former av kamp för tillvaron. Den kampen har avtagit iom sociala skyddsnät så IQ-sänkare där också.
  Jag har funderat över hur långväga handelsresande agerade i samband med stråtrövare tex de handelsmän som antas utgöra rötter till azkenazis.
  Jag gissar att de för sin egen och affärernas överlevnad bildade allians med rövare. Och det kan man säga också var fallet när de förenades med England som innan de fick ett imperium hade pirater i statens tjänst. Liksom senare Lars Gatenhielm(?)
  Dvs existensen av sårbara handels och finansaktörer implicerar allianser mellan handel och organiserad brottslighet som tar sig uttryck i skurkstater som US/UK.
  Ur mänsklighetens synvinkel vore det bättre med winwin som Kina förespråkar men US/UK utgör broms och håller tillbaka finansvärlden.

 • Nazisternas bokbål är väl att jämföra med globalisternas internetcensur, utrensningar på bibliotek, blockering av inköp till bibliotek, blockering av kurslitteratur mm. En del av globalisterna i Sverige (hela riksdagen är med på tåget) må acceptera koranbränningar, men några yttrandefrihetsfundamentalister är de absolut inte De har sålt sig till en totalitär, fascistisk, neoliberal, globalistisk agenda och de kommer helhjärtat att införa vilken censur som helst när amerikanska storkapitalet ger order via exvis EU, WEF, NATO osv (dvs deras verktyg).

  Jag ogillar skarpt när någon skändar vanliga människor och det som är viktigt för dem. Syftet är ju att visa att de skulle vara för intoleranta för ett demokratiskt samhälle och antingen måste ändra sig själva eller flytta någon annanstans. Det görs av enstaka aktivister som tar stora personliga risker. Jag ogillar kränkningen av vanliga, anonyma muslimer som bara försöker att få livspusslet att gå ihop.
  Att få uppmärksamhet till vad en dominerande fundamentalisk muslimsk politisk troligtvis kommer göra om de går majoritet i tiksdagen kan i dagsläget göras på mindre aggressiva sätt. (Ge exvis för f-n de muslimer som är toleranta stöd istället för att Machiavellistiskt liera er med de muslimska fundamentalisterna!)

  Men tro inte att det tillåts pga den antidemokratiska “liberala demokratin” yttrandefrihetsvurm. Vi har inte yttrandefrihet i Sverige. Vi har inte ens åsiktsfrihet! Och det som alltmer kringskär dessa grundläggande, fullständigt nödvändiga, demokratiska rättigheter är den psykopatiska, globalistiska agendan via en totalt korrumperade politiska klass, propagandamedia, en korrumperad tjänstemannakår mm. Detta är en gigantisk elefant mitt i rummet.
  Tex: allt vi hör om klimatet, corona, Ukraina är ren lögn och propaganda som understöd för den globalistiska agendan. Saker som i grunden nedmonterar bärande pelare i vår civilisation och bereder väg för en dystopi värre än vad de flesta förmår föreställa sig.

  Nej, problemet med globalisterna är inte att de skulle vara för mycket för yttrandefrihet. Men, icke desto mindre, koranbränningar verkar för mig som en grövre kränkning än att exvis använda n-ord, z-ord mm. Lagstiftningen bör vara det kloka distellatet av folkviljan, och det minsta man kan begära är ju att den är konsekvent.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *