Regeringen och Erik Slottner binder i tysthet det svenska folket med den Digitala identiteten

publicerad 15 juli 2023
WEF:s ordöfrande Klaus Schwab och civilminister Erik Slottner.
WEF:s ordöfrande Klaus Schwab och civilminister Erik Slottner. Montage: NewsVoice

Klaus Schwab och World Economic Forum (WEF) frisläppte 2018 sin Mjölner-hammare och sitt främsta vapen för att kontrolera jordens befolkning, den Digitala Identiteten. Erik Slottner driver frågan vidare i Sverige. Identiteten utgör kärnan i WEF:s globala och teknokratiska kontrollsamhälle som nu håller på att implementeras i världen, inom EU och i Sverige.

Text: Hans Erixon, analytiker

Konceptet kring den Digitala Identiteten har framarbetets inom WEF sedan 2015 och presenterades i en rapport 2016 ”A Blueprint for Digital Identity”. Koncepetet var från början fokuserat på den finansiella sektorn, i syfte att säkra bankers och bankkunders kontakter i samband med banktransaktioner, låneansökningar och utbetalningar m.m.

År 2018 lanserade WEF ”Identity in a Digital World – A New Chapter in the Social Contract”, som var en påbyggnad och utvidgning av konceptet för den Digitala Identiteten, till att omfatta många andra områden såsom vaccinationsbevis inom hälsosektorn, kontroll av resande, kontroll av tillgång till internettjänster och utfärdande av automatiska böter, för att nämna några.

Den Digitala Identiteten i kombination med CBDC (Central Bank Digital Currency) och den av WHO pågående utvecklingen av de globala vaccinationsintygen GDHC (Global Digital Health Certification) utgör tillsammans ett mycket kraftfullt verktyg för den politiska-, och ekonomiska makteliten samt för länders regeringar att kontrollera sina medborgare.

När man dessutom kombinerar den Digitala Identiteten med ett personifierat koldioxidavtryck och det Sociala Kreditsystemet, så blir resultatet att den personliga integriteten för den enskilde medborgaren, helt försvinner och medborgarna blir Digitala slavar åt makten.

Kristdemokraten Erik Slottner driver utvecklingen

För Sveriges del är det Kristdemokratiska statsrådet tillika civilminister Erik Slottner som har tagit över Klaus Schwabs stafettpinnen, efter att de tidigare socialdemokratiska statsråden Anders Ygeman och Khashayar Farmanbar drivit frågan.

Slottner är nu den i Regeringen som ansvarar för att Mjölner- hammaren nu skall smygas in i det svenska samhället under förevändningen om att:

 1. behovet av en statligt utfärdad säker och tillgänglig Digital Identitet och
 2. att samhället måste skydda sig mot den organiserade brottsligheten, samt
 3. att det blir så pass mycket enklare för medborgarna.

Erik Slottner är fullt medveten om att det är Klaus Schwab i World Economic Forum och hans trogne hejduk Ursula von der Leyen i EU-kommissionen, som är avsändaren av detta implementeringskrav och vilket kraft denna Mjölner-hammare har, samt vilken Digital Tagelskjorta den kommer att utgöra för alla svenskar som kommer att tvingas bära den.

Det är därför viktigt för regeringen att försöka styra och hålla tyst i debatten. Detta har Slottner försökt göra genom att proaktivt gå ut i medier, på mässor och i intervjuer och bara prata om de rosenröda och goda kantstenarna på vägen till Klaus Schwabs teknokratiska gulag.

Införandet av Klaus Schwabs digitala identitet i Sverige, verkställs nu enligt Regeringsbeslut fattat den 22 December 2022. Vid detta regeringssammanträde fanns punkten inte ens på dagordningen utan smögs upp på sittande möte, sannolikt i syfte att inte väcka mediers och nyfikna medborgares intresse i onödan.

Henrik Ardhede
Henrik Ardhede

Beslutet blev att en utredningskommitte tillsattes ledd av den på förhand utvalda särskilda utredaren rådmannen från Jönköping Henrik Ardhede.

Regeringens förhållningsorder till utredningen framgår av utredningsdirektivet och Ardhede plus 17 ytterligare personer i hans gäng bestående av experter och sakkunniga, har nu låst in sig i Garnisonen i Stockholm för att reda ut hur införandet skall gå till genom att:

 • lämna förslag på hur en kostnadseffektiv statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå kan utformas och tillhandahållas av en statlig myndighet,
 • analysera och föreslå förändringar som följer av den reviderade eIDAS-förordningen, och • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget att föreslå hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå ska delredovisas senast den 16 oktober 2023 och uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Parallellt med att Henrik Ardhede genomför sin utredning, jobbar andra svenska myndigheter med att förbereda och projektleda införandet av den Digitala Identiteten i Sverige och att införa den Digitala plånboken i 18 EU-länder samt i Ukraina!

Dessa myndigheter är främst svenska Bolagsverket och den statliga myndigheten för digital förvaltning DIGG.

Att regeringen kräver av Henrik Ardhede att vara klar sista maj nästa år är ingen slump. Detta datum stämmer väl överens med andra händelser och beslut som kommer att fattas inom ramen för WEF:s stora transition. Bland annat skall beslut tas om de nya globala vaccinationspassen och det uppdaterade Internationella Hälso Reglementet IHR, inom världshälsoorganisationen WHO i maj 2024.

FN och World Economic Forum har även planerat in det stora världskonventet Summit for the Future i september 2024, då beslut skall fattas om den gemensamma agendan Our Common Agenda, där artificiell intelligens och Digitala övervakningen är nyckelkomponenter.

Det är i detta sammanhang viktigt för regeringen att kunna visa upp att Sverige är on track i implementeringen av den digitala agendan och därigenom helhjärtat stödjer WEF:s stora transition

Sveriges Regering och dess myndigheter spelar ett dubbelspel gentemot sina medborgare i denna fråga, då tystnaden kring införandet är total och den offentliga debatten kring risker och konsekvensanalyser för den enskilde medborgaren helt saknas.

Vad är då den Digitala Identiteten?

Klaus Schwabs och World Economic Forums Digitala Identitet skall inte förväxlas med den av BankID:s nyligen frisläppta versionen av en Digital Identitet, ej heller med våra traditionella ID-kort, körkort eller pass.

Klaus Schwabs och WEF:s Digitala Identitet är någon mycket större, den identifierar personens beende, livsmönster och förflyttningar och ur intigritetssynpunkt en farligare grundsten för att införa ett Globalt Teknokratiskt samhällssystem.

Den skall indentifiera alla människor på hela klotet med en uniform QR-kod och utgöra ett möjligt styrningsverktyg för makteliten, avseende varje individs sociala kredit som bland annat kan baseras på;

 • personligt koldioxidavtryck
 • vaccinationsstatus, efterlevnad av vaccinationsplan
 • vilka sjukdomar man har/diagnoser och mediciner
 • att man är behörig för att inneha bankkonto och digitala valuta (CBDC)
 • vart/hur/när man reser
 • vad och vart man handlar på internet
 • att man uppfyller uppställda regler för internetaccess och internetbeteende
 • vilka internetvanor man har, vilka sajter man besöker och vilka sajter man är behörig till
 • att man är godkänd för att inneha mobiltelefonaccess
 • mat och alkoholkonsumtion
 • hur mycket energi man gör av med
 • vattenförbrukning mm

Att statsrådet Erik Slottner och regeringen kommer att lyckas lotsa Henrik Ardhedes utredningsresultat genom Riksdagen är högst troligt, då det idag saknas ett parti i Riksdagen som värnar folkets väl och ve.

Dagens dominerande riksdagspartier har en samsyn i att gå hand i hand med globalisteliten under förevändning om stundande klimat-, och hälsokatastrofer, allt i syfte att sluta upp bakom Klaus Schwab och World Economic Forums stora pågående samhällsomvandlingen kallad den stora transitionen (The Great Transition).

Den Digitala Tagelskjortan kommer medföra att Sveriges medborgare får betala priset i form av kraftigt reducerad personlig integritet, minskad rörelsefrihet, minskad köpfrihet, pengar i form av programerbara poletter med möjlighet för makthavarna att såväl begränsa tillgång som bäst före datum och en ökad censur av det fria ordet och fria medier.

Frågan vi medborgare bör ställa oss, är det denna samhällsomvandling vi vill ha eller måste vi helt sonika sörja för att vi får politiker som lever efter vår grundlag och att all makt utgår från folket?

Avslutningsvis citeras globalistelitens förgrundsfigur med citatet:

“Låt oss vara tydliga att framtiden inte bara händer, framtiden byggs av oss, en kraftfull gemenskapen här i det här rummet. Vi har medlen att påtvinga världens tillstånd.”Så här kan du stötta Newsvoice

 • Beträffande dessa globalist-schejkers bedrägerier. Det bör nog vara tid att börja tala om kompensation för all denna eländesverksamhet, som pågått. Nu först de tre senaste åren. Dessa figurer skall inte bara vifta bort all skada de gjort utan ersättning.

 • Artikeln handlar om ett kommande kontrollsamhälle men det kan vara av intresse att uppmärksamma 30 år äldre hemliga skeenden som ett led i utvecklingen.
  Claes Hedbergs sommarprat på swebbtv aktualiserade flygolyckan i oskarshamn i maj 1989. (men jag håller inte med om hans teorier om Palme)
  Jag visste inte förrän nyligen att de som dog bla var 12 utredare för post och telestyrelsen.
  Hedberg misstänker att det var ett attentat med en sprängladdning under en vingklaff.
  Jag kan inte alls bedöma den förklaringens värde utan nöjer mig med att det alltså finns misstankar om ett attentat och då är det intressant att söka motiv.
  Carl Bildt medverkade i den process som privatiserade televerket. Mellan 1 juli 1992 och 1 juli 1993
  Jag tror att det som inträffade då har betydelse för en tekniskt avancerad hemlig typ av övervakning som underlättades av privatiseringen.
  Det gav främmande makt friare händer att agera bakom skydd av företagssekretess.
  Inget som Carl Bildt kunde förväntas vara alltför bekymrad över.

  Men viktigt är att påpeka att Bildt dessförinnan hade anklagats för det som pågick innan lasermannen greps 12 juni 1992.
  Så både Bildt och Sverige i övrigt kan ha haft en press på sig.

  Även gryningspyromanen ser ut som ett fenomen som kan ha tjänat som utpressning mot Sverige att medverka till att acceptera hemlig övervakningsteknologi.
  Och elektroniska fotbojor är ingen hemlig teknologi.

  Och förutom enorma ekonomiska skador för skattebetalarna utförde gryningspyromanen även bedrägerier mot televerket.
  Det skedde samtidigt med att Bildt infört telestyrelsen och televerkets bolagisering.

  Lasermannen, unabombaren gryningspyromanen fungerade som motivation för att införa hemlig övervakning.
  Dessvärre fruktar jag att jag själv sågs som en sorts kombination av alla tre.
  Det fanns inga bevis som skulle ha hållit för en saklig granskning men för CIA och dess medhjälpare spelar det roll vad man vill tro.
  Misstankar mot mig var oberättigade men likväl inom ramen för säpos uppdrag.
  Det är deras jobb att följa även osäkra spår när deras skyddsobjekt misstänks vara hotade.
  Emellertid blev jag angripen med hemlig teknologi oktober 1989.
  Det förstod jag först långt senare.
  Men jag blev hårdbevakad från månadsskiftet juni juli 1992 dvs precis när Carl Bildt inledde privatiseringsprocessen för dittills statliga televerket.
  Och det blev en paus i hårdbevakningen av mig från ung mitten av juli till oktober.
  Enligt wikipedia var det precis den perioden då gryningspyromanens bedrägeri mot telefonsystemet pågick.
  Därefter återupptogs det jag kallar hårdbevakningen av mig även om sättet att övervaka då tog sig en annan form mer som social beteendemodifiering.
  Slump eller inte men det sammanföll precis i tiden.

 • Fortsättning följer med ännu mera kontroll vilket globalisterna vill ha i sin nya elit världsreligion/världsordning.

  Men en dag ska Jesus Kristus komma tillbaks och då hämta dem som tror på honom.

  Vilket hopp man har som tror på Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet.

 • Alla motsättningar ni ser är BLUFF! Men de behövs för att få slavarna att tro att de genom att välja sida, gör nåt bra. GRUNDLURAD!!
  Det är just dikotomin dvs, att skapa två eller flera grupper som man ställer mot varandra som den bakomliggande makten kan arbeta ostört.
  Om du i sin tanke väljer FRIHET, då har dessa mörka monster inte ens chans. Det kommer en ljus tillvaro, men den har inget utrymme för slagsmål. Så du väljer vad du vill – slåss eller hjälpas åt.
  Fundera på den nöten, för du behöver knäcka den. Att välja den mörka vägen är inget jag rekommenderar.

 • Kina och Ryssland tillsammans med BRICS är motståndare mot den elit som avser att utnyttja kontrollen för onda syften men de flesta som inser faran i väst tenderar att följa USAs propaganda mot Kina och tror på kålsuparteorier.

  Men det är den med Kina associerade sidan som har lösningen.
  Eftersom USA har lyckats indoktrinera många som eljest har sunda åsikter förblir vi handlingsförlamade.
  Och hoppas på att någon anglosaxare ska ge oss inspiration och direktiv.

  Det som är en historiskt ny situation som ni borde bli medvetna om är att finansvärlden för första gången har en samtidigt mäktig och anständig möjlig partner.
  Finansvärlden är idag under stenhård kontroll av anglosaxiska imperiet och har absolut inte frihet att riskfritt gå den vägen men om fler blir medvetna ökar chansen.
  Även många vanliga anglosaxare är ju djupt missnöjda med vad imperiet innebär.

  Beträffande kålsuparteorier så är det faktum att USA i högsta grad varit till stöd för marxistiska maktövertaganden i Ryssland Kina Kuba Nicaragua och Angola.
  Men det bevisar inte att dessa marxister var annat än spelbrickor.
  Även Kina för USA ville inte ha kapitalistisk konkurrens från någon.
  Nu gäller ett annat och mycket hoppfullt läge om det går att undvika en katastrof i övergången.
  Men då måste attityden till Kina göras oberoende av vad anglosaxarnas språkrör predikar.

 • Att överlämna Svensk suveränitet till en internationell kartell är landsförräderi och det är dessa nämnda individer som just nu inbillas att det de gör nu inte är straffbart. Detta pågår i många länder och det finns ingen framtid där dessa människor inte kommer hatas av befolkningen även om poletten trillar ned när det är försent.

 • Det är ju detta alla vill ha. Varenda slav kommer att jubla! Att inte behöva ta minsta ansvar för eget handlande utan vara helt styrd. Det måste vara den ultimata drömmen!!

 • Nej, folket accepterar inget så länge de får fakta (äkta information) på bordet. Men då samma brottslingar som tänker införa detta, också äger ALL infodistribution som kan möjliggöra ALL typ av coverups, så är det inte märkligt att folk blir blåsta. Som globalisterna säger; vi vet att folket blivit lurat när folket tror att det vi prackar på dom, är deras egna tankar..

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *