Rysk värnplikt utökas

publicerad 27 juli 2023
- Kristoffer Hell
Bild: rysk värnplikt. Foton från: iz.ru. Montage: K. Hell
Bild: rysk värnplikt. Montage: K. Hell

En ny lag som gäller från den 1 januari 2024 utökar mönstringsplikten för män i den Ryska Federationen från 18-27 till 18-30 år. Enligt uppgift ville lagstiftarna först höja mönstringsplikten till åldersgapet 21-30, men starka önskemål från allmänheten gjorde att 18-års gränsen behålls.

Undantagna från plikten är:

 • Heltidsstuderande
 • Fäder med fler än ett barn
 • Män som tar han om släkting i behov av vård (den ryska grundlagen föreskriver att familjemedlemmar är skyldiga att ta hand om anhöriga i behov av hjälp)
 • Anställda inom IT-yrken
 • Individer med medicinska skäl

Värnplikten är begränsad till ett år och de värnpliktiga har rätt till ledighet varje vecka och upp till 10 dagars ledighet av familjeskäl.

Den ryska armén inför också specialiserade sport- och ingenjörskompanier med högre intagningskrav.

Individer som olovligen uteblir från mönstringen riskerar upp till 30.000 rubel i böter, motsvarande knappt 3500 svenska kronor.

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ryssland börjar på allvar bereda sig på en lång konflikt med globalisterna och USA i spetsen. Hittills har de engagerat sig i Ukraina med ca 5-10% av sin kapacitet men de inser att det krävs mer när det visat sig att Nato och hela västvärlden pumpar in pengar och vapen in i Ukraina i den skala som kommit fram. Frågan är när silkesvantarna tas av och kriget börjar på allvar med de kraftiga bomberna och full kraft i engagemanget? Då gäller det huka sig “gubben och kärringar”!

 • Ryssland och Kina mänsklighetens hopp tillsammans med BRICS.
  Intressant är att Tysklands Leibniz var mycket positiv till Kina och förespråkade utvidgad kontakt och samarbete. Likaså hade Leibniz samarbete med Ryssland och uppskattades där.
  Föga känt är att Venedigs agenter parallellt med att de transplanterade sin oligarki till Storbritannien underminerade och sökte svartmåla Leibniz.
  Det som kallas Upplysningen och som anges som en positiv process i mänsklighetens historia av liberaler dolde i själva verket även en kamp mot Leibniz freds och utvecklingsbefrämjande mål. Och en kamp för det som det brittiska imperiet kom att utgöra och som nu står på den onda sidan som försvarare av kolonialism och unipolaritet.
  Varje gång ni hör Voltaire citeras för sitt renhjärtade försvar av yttrandefrihet, var då medvetna om att trots hans vältalighet var han en av dom agenterna som stod på den mörka sidan. Likadant var fallet med fler intellektuella som Rousseau.
  Lägg märke till hur den propaganda som tillåts förgifta allmänhetens sinnen här, framställer Putin som om han vore motståndare till fred och frihet.
  och med den falska premissen kan angripas med allt möjligt liberalt stoff.
  Analogt kunde Frankrikes överhet svartmålas och beljugas av upplysningens skenbara hjältar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *