Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Tobias Billström kommenterar stormningen av Sveriges ambassad i Bagdad

publicerad 20 juli 2023
Tobias Billström, Utrikesminister. Pressfoto: Ninni Andersson
Tobias Billström, Utrikesminister.

I natt klockan 2 lokal tid stormade våldsamma demonstranter den svenska ambassaden i Bagdad. Ambassadkansliet intogs, vandaliserades och sattes i brand.

För mindre än en månad sen skedde en liknande händelse. Det som har skett är helt oacceptabelt och regeringen fördömer å det starkaste dessa attacker.

Irakiska myndigheter har en otvetydig skyldighet att skydda diplomatiska beskickningar och diplomatisk personal enligt Wienkonventionen. Det är uppenbart att irakiska myndigheter allvarligt brustit i detta ansvar.

Regeringen har kontakt med irakiska företrädare på hög nivå för att framföra vår bestörtning. Iraks chargé d’affaires i Stockholm kommer att kallas upp till Utrikesdepartementet i samma syfte.

Personalen på den svenska ambassaden hann lyckligtvis sätta sig i säkerhet. Regeringen ser nu över vilka vidare åtgärder som behöver vidtas med anledning av det inträffade.

Text: Regeringen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq