Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Trust & Freedom tar upp kampen mot WHO:s försök att gripa makten över världens folk

publicerad 25 juli 2023
Initiativet Trust & Freedom
Initiativet Trust & Freedom.

Dr Mattias Desmet och EU-parlamentarikern Christine Andersson lanserade nyligen tillsammans med fem andra parlamentsledamöter ett europeiskt medborgarinitiativ kallat “Trust & Freedom” som tar ställning mot vad de anser vara ett försök av Världshälsoorganisationen (WHO) att ta sig för mycket makt.

Initiativtagarna menar att WHO inte bör tillåtas agera som en överstatlig regering, särskilt eftersom organisationen inte är folkvald utan kontrolleras av extremt rika individer.

Initiativtagarna gick samman för att lansera ett europeiskt medborgarinitiativ “Trust & Freedom” i hopp om att fånga uppmärksamheten hos Europeiska unionens kommission. Deras mål är att skydda demokrati, frihet och rättsstatsprincipen från vad de kallar “globalistiska misantroper”, människor som de anser struntar i folkets vilja.

Under initiativets lanseringsevenemang betonade Christine Andersson att demokrati handlar om att regera av folket, genom folket och för folket. De är övertygade om att WHO:s agerande strider mot denna grundläggande demokratiska princip.

Gruppen lovade också att ställa alla som inte respekterar demokratin till svars, oavsett om de är medlemmar i regeringar eller parlament. Inför kommande val vill de försäkra sig om att folket vet vem som bär ansvaret för alla försök att undergräva demokratin.

Trust & Freedom

Gruppens budskap är tydligt: de kommer inte att backa från denna kamp. De vill att WHO ska veta att miljontals människor världen över står vid deras sida. De tror att de tillsammans kan skydda demokratin och se till att beslut fattas i folkets bästa intresse.

Gruppen vill tvinga Europeiska kommissionen att ta itu med denna specifika frågan och göra ett offentligt uttalande om hur de ska gå vidare med kraven i medborgarinitiativet.

Dessutom kommer senare en utfrågning att hållas i EU-parlamentet, där kommissionen också måste delta. I slutet av processen kommer gruppen att utarbeta ett rättsligt yttrande och ett politiskt yttrande inom tre månader och kommer att presentera ett nytt lagstiftningsförslag och offentligt motivera sitt beslut.

Så håll i dig – kampen är igång! Dessa modiga människor, tillsammans med många andra, är fast beslutna att åstadkomma förändring och skydda de demokratiska värden som vi håller kära.

Text: Reza Nazouri, #TrustFreedom #ExitWHO, #ExitTheWHO, #WHOpowergrab, #StopTheTreaty

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq