Trust & Freedom tar upp kampen mot WHO:s försök att gripa makten över världens folk

publicerad 25 juli 2023
Initiativet Trust & Freedom
Initiativet Trust & Freedom.

Dr Mattias Desmet och EU-parlamentarikern Christine Andersson lanserade nyligen tillsammans med fem andra parlamentsledamöter ett europeiskt medborgarinitiativ kallat “Trust & Freedom” som tar ställning mot vad de anser vara ett försök av Världshälsoorganisationen (WHO) att ta sig för mycket makt.

Initiativtagarna menar att WHO inte bör tillåtas agera som en överstatlig regering, särskilt eftersom organisationen inte är folkvald utan kontrolleras av extremt rika individer.

Initiativtagarna gick samman för att lansera ett europeiskt medborgarinitiativ “Trust & Freedom” i hopp om att fånga uppmärksamheten hos Europeiska unionens kommission. Deras mål är att skydda demokrati, frihet och rättsstatsprincipen från vad de kallar “globalistiska misantroper”, människor som de anser struntar i folkets vilja.

Under initiativets lanseringsevenemang betonade Christine Andersson att demokrati handlar om att regera av folket, genom folket och för folket. De är övertygade om att WHO:s agerande strider mot denna grundläggande demokratiska princip.

Gruppen lovade också att ställa alla som inte respekterar demokratin till svars, oavsett om de är medlemmar i regeringar eller parlament. Inför kommande val vill de försäkra sig om att folket vet vem som bär ansvaret för alla försök att undergräva demokratin.

Trust & Freedom

Gruppens budskap är tydligt: de kommer inte att backa från denna kamp. De vill att WHO ska veta att miljontals människor världen över står vid deras sida. De tror att de tillsammans kan skydda demokratin och se till att beslut fattas i folkets bästa intresse.

Gruppen vill tvinga Europeiska kommissionen att ta itu med denna specifika frågan och göra ett offentligt uttalande om hur de ska gå vidare med kraven i medborgarinitiativet.

Dessutom kommer senare en utfrågning att hållas i EU-parlamentet, där kommissionen också måste delta. I slutet av processen kommer gruppen att utarbeta ett rättsligt yttrande och ett politiskt yttrande inom tre månader och kommer att presentera ett nytt lagstiftningsförslag och offentligt motivera sitt beslut.

Så håll i dig – kampen är igång! Dessa modiga människor, tillsammans med många andra, är fast beslutna att åstadkomma förändring och skydda de demokratiska värden som vi håller kära.

Text: Reza Nazouri, #TrustFreedom #ExitWHO, #ExitTheWHO, #WHOpowergrab, #StopTheTreaty

ReferenserSå här kan du stötta Newsvoice

 • När jag hör ordet demokrati så ryser jag , demokrati har visat sig att det erbjuder motsatsen till medbestämmande, mer makt till eliten och fler korrupta som livnär sig på andras arbete.

 • Det här kommer förmodligen resultera i precis lika lite som vallöften. Själv har jag inget som helst förtroende för lösningar som kommer inifrån systemet. Det här är nog mer ett sätt att med en “bait and switch” försöka fånga upp det missnöje och motstånd de redan förutsett.

 • Jag skulle gärna vilja skriva på, men då jag vägrar gå med i några sk sociala medier verkar det omöjligt. Någon som vet om man kan skriva på detta på något annat sätt?

  • Jag tror inte att det krävs medverkan i sociala medier. Själv finns jag inte med på sociala medier och det har inte varit något problem att skriva på. Testa igen!

     • Här är några av de punkter som Margareta Skantze (i bifogad artikel) varnar för kan bli verklighet 2024 om Sveriges ledning beslutar att ge WHO laglig rätt att ta över stor del av styret i vårt land i en så kallad “nödsituation”:

      – WHO ges mandat att bestämma vad som är skadlig desinformation och har rätt att förbjuda sådan.

      – Generaldirektören får befogenhet att utropa nödläge även om det endast föreligger ett ”potentiellt nödläge”. Vad som är ett ”potentiellt nödläge” definieras av IHR och kan därmed inte ifrågasättas. För att avgöra om det existerar ett sådant nödläge krävs enligt IHR omfattande övervakning och rapportering.

      – Generaldirektören ges befogenhet att skapa ett centralt organ som kontrollerar produktionen och distributionen av de läkemedel som behövs för att bemöta ett deklarerat internationellt hälsonödläge eller ett potentiellt hälsonödläge.

      – Generaldirektören ges befogenhet att beordra legalt bindande åtgärder såsom karantän, vaccin, medicinska undersökningar och medicinska behandlingar.

      Läs gärna hela denna viktiga artikel av Margareta Skantze:
      https://newsvoice.se/2023/03/who-diktatorisk-makt/

      Vi som inte vill ha en sådan diktatur kan väl åtminstone göra NÅGOT för att väcka uppmärksamhet och därmed debatt kring detta så nedtystade planerade maktövertagande, eller hur?

      Så skriv gärna på listan här!

 • Med den rådande matkrisen, beväpnande konflikter, global inflation, fattigdom och arbetslöshet kommer vi allt närmare den planerade utrotning av mänskligheten. Det är ont om tid. Exit WHO och alla folkmordsorganisationer! https://exitwho.se/

  • Trist att endast mindre än 0,1% av svenskar har skrivit på. Frihet står inte högt på agendan tydligen.

   • Jag har skrivit på nu och hoppas att alla läsare här med gott uppsåt gör det med och även skickar den här artikeln vidare, för det är NU som vi har möjlighet att agera mot den antågande diktaturen!

    • Skrev på för ett par veckor sedan.
     En uppmaning på Facet som antar jag prioriterar ned uppropet.
     Därav den låga anslutningsgraden.
     Man får helt enkelt aktivt söka uppropet.

   • Inte ens 8000 signaturer. Folk känner inte till siten eller lever majoriteten av befolkningen i en illusorisk verklighet. De tror att allt kommer att ordna sig eller att någon kommer att rädda oss. Kanske Zelensky eller Biden eller utomjordingarna? ”Prevent genocide 2030” siten är också väldigt informativ. https://preventgenocide2030.org/

  • @Det här måste dom klara, härliga, duktiga människor. DEMOKRATIN er viktig och självständigheten.
   WHO får inte komma in och bestämma.

  • De har ju redan lyckats injecera över 5 miljarder människor med ett gift som kommer att döda 1/3 del av jordens befolkning till 2030.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *