Vilken är egentligen Västs “regelbaserade världsordning” som Sverige vill ta strid för?

publicerad 28 juli 2023
- Kristoffer Hell
Montage: K. Hell baserat på foton från Interntional Court of Justice och Korean Central News Agency (KCNA)
Interntional Court of Justice Montage: K. Hell.

ANALYS. De krigsskäl som använts av USA sedan den 11:e september 2001, är att expandera den “regelbaserade världsordningen”. Vilken är denna “ordning” och varför är beslutsfattare i Washington och så många huvudstäder i Europa, inklusive Stockholm, redo att driva konflikten i Ukraina över denna “ordning” hela vägen till brukandet av kärnvapen?

Ukraina förlorade kriget mot Ryssland redan våren 2022, men hindrades från att ingå fredsavtal av USA, som tog över konflikten och i dag finansierar hela den ukrainska staten. I och med att Kievs NATO-sponsrade offensiv mot Ryssland misslyckades sommaren 2023, stod det klart att också det av USA ledda Väst förlorat kriget i Ukraina.

CIA-veteranen Larry Johnsson:

“Valet NATO i dag står inför är att behöva fatta allt mer extrema beslut som riskerar … att eskalera till en kärnvapenkonflikt.

Inte för att Ryssland skulle starta det – men att USA, i desperation – inte har några andra kort att spela.”

Det Kalla Kriget var lättare att förstå

Från slutet av andra världskriget fram till 1991 sades kampen stå mellan de två ideologierna Kapitalism och Socialism, där USA och Västeuropa representerade kapitalismen och Sovjetunionen och Kina stod för den socialistiska tanken.

I dag är Ryssland som vilket annat Europeiskt land som helst, ekonomiskt och kulturellt (minus den transhumanistiska agendan med krossade familjer och fler än två kön) och Kina har utvecklats till en mycket väl integrerad och fungerande del av Västs marknadsekonomi.

Kampen i dag står mellan det av USA ledda Västs globalistiska ambition att ta över hela planeten, den unipolära visionen, kontra det alla andra föredrar: en polycentrisk multipolär värld – en värld där varje land är sitt eget maktcentra och som respekteras av alla andra.

Den ryska TV-kanalen RT beskriver den pågående konflikten kort och gott som en ännu pågående avkolonisering.

Men vilka är “reglerna”?

Få regeringar i Väst har bemödat sig med att definiera vilka reglerna i den så kallade “regelbaserade världsordningen” är.

Rysslands president Vladimir Putin:

“Det är oklart vem som uppfann dessa regler, vad reglerna grundar sig på och vad de innebär”

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov:

“Ingen har sett de här reglerna och de har aldrig varit föremål för transparenta mellanstatliga förhandlingar”

Situationen kompliceras av att FN är den enda internationella institution alla länder i världen verkar vara överens om, och som faktiskt erbjuder världens länder ett regelverk för mellanstatliga relationer, rutinmässigt ignoreras av Västs två mest krigiska länder: USA och det av Storbritannien skapade och USA-stödda Israel – Västs brohuvud i Mellanöstern.

Här är en sammanfattning över några amerikanska brott mot det regelverk FN erbjuder, bara under det sista kvartsseklet:

 • USA-ledda NATO-bombningen av Jugoslavien 1999
 • Invasionen av Afghanistan 2001
 • Invasionen av Irak 2003
 • Kriget mot Libyen 2011, som gick långt utöver FN:s auktorisationen för att upprätta en flygförbudszon
 • Bombningarna av Syrien 2017 och USA:s militära närvaro i Syrien sedan dess
 • Pågående drönarattacker i ett flertal länder
 • Mordet på den iranske generalen och diplomaten Qassim Suleimani 2020
 • Flyganfall mot Syrien 2021 mot Iran-stödda miliser

Sedan finns anklagelserna om amerikansk manipulation vid bildandet av FN-systemet, försöken att stoppa Brasilien från att bli en permanent medlem i FN:s säkerhetsråd. USA:s vägran att underkasta sig FN-organet: Internationella Brottsdomstolen. Vietnamkriget liksom USA:s statsterrorism mot majoriteten av länderna i Latinamerika – men också i Europa, via bland annat NATO:s Stay Behind-nätverk (i Italien kallat Gladio) och av detta skapade “terroristgrupper” som kontrollerades av NATO.

Wikipedia gör gällande att fram till 2013 hade Israel fördömts i 45 resolutioner av FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC). Sedan UNHRC bildades 2006 står Israel ensamt för fler fördömanden än resten av världen tillsammans.

En sammanfattning av hur situationen upplevs av allt fler är att “reglerna” i Västs “regelbaserade världsordning” helt enkelt är vad Washington, vid varje tillfälle, säger att de är. Det här är den imperialistiska krigsagenda den svenska regeringen är redo att sätta folkets och landets väl och ve på spel för.

Har Sverige blivit säkrare via samarbetet med USA och NATO?

SVT:s Rysslandskorrespondent Bert Sundström den 12 juli 2023:

“Rysslands bild av Sverige är redan så negativ att den knappast kan bli mycket sämre.”

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Reza och Hans. Vi hade en någorlunda intressant diskussion om historisk symbolism. Och ni båda saboterar det hela med plumpa kommentarer och fantasier om anala sexleksaker, trist. Jag gillar skoj, men detta var bara flackt!

  • Hmm, jag tyckte jämförelsen med dagens genderagenda var klockrent!
   På allvar och skoj! 🙂
   Personligen var jag passionerad i att förstå symboliken i flera år och upptäckt många helt nya saker om symbolerna i Persepolis som har feltolkats i alla tider!
   Dock har jag inte publicerat mina upptäckter för att få nån typ av bekräftelse. Om de områden och ämnen finns mycket intressanta nya upptäckter att diskutera om och jag följer det noga.

   F Ö vad jag och Hans skrattar åt kan inte sabotera nån annans diskussion, eftersom det finns möjlighet att starta ny tråd för en specifik diskussion man är intresserad av!
   Så jag och Hans kommer att fortsätta vara kreativ roliga när vi vill det! 🙂

     • Hans, vi diskuterade något viktig,. deras behov av symbolism genom årtusenden. Där fann vi också en potentiell angreppspunkt. Hur förklarar man detta? Deras behov för symboler kan mycket väl bli deras fall! Ta dig själv på allvar! Vi behöver varken solskensoldater eller tennsoldater.

 • Förutom skuldmättnadsproblematiken har anglosaxiska imperiet även som ni vet en avfolkningsagenda. Under Barack Obama låg Dr. Ezekiel Emmanuel bakom skriften
  “Principer för allokering av knappa medicinska insatser”
  “När det implementeras, producerar hela livssystemet en prioriteringskurva där individer mellan ungefär 15 och 40 år får de största chanserna, medan de yngsta och de äldsta får chanser som är
  minskade.”

  En nyfödd som dör är bättre än en 20 åring som systemet redan har investerat stora resurser i
  Emmanuel publicerade en kosteffektivitets-kurva över hur olika ålderssegment skulle få vårdresurser

  Emmanuel ansåg att det är olämpligt att försöka förlänga livet på äldre
  Han skrev 2014: Varför jag hoppas dö vid 75 års ålder
  och säger: Av många anledningar är 75 en ganska bra ålder att sikta på att sluta med.

 • Till Hans Dahl 31 juli 18:02

  Angående Webster Tarpley och “9/11 Syntetic Terror Made in USA”. Boken imponerar mycket och drar fram uppgifter som inte är så kända, men kan den vara ett villospår?

  Webster Tarpley har samarbetat med Lyndon LaRouche, och jag har sett en uppgift om att hans fru och dotter har varit anställda i brittisk vapenindustri. Men kanske kan han vara en bra kille ändå med stora kunskaper som han ser som sin uppgift att dela med sig av.

  Alltså, tre frågor att fundera över.

  Fråga 1. Kan den kända boken vara ett villospår?
  Fråga 2. Kan någon verifiera att Webster Tarpleys fru och dotter var anställda i brittisk vapenindustri?
  Fråga 3. Vågar vi tro att Webster Tarpley kan vara en modig “visselblåsare” inifrån den hemliga organisationen?

  • Jag tror inte att boken är ett villospår. Den är mycket väl dokumenterad. Allt tycks stämma.

   Men den ger bara en del av sanningen, de som beordnat detta falskflaggade terrorattentat omnämns inte på minsta sätt.

  • Tarpley ( tarpley.net 2 online-böcker där) för ju fram FDR så han har nog stöd av demokraternas sympatisörer inom militär och underrättelsetjänst i den mån de får ge upplysningar
   Men han är spränglärd och kan relatera till väldigt mkt med det han redan visste före 9/11
   Hans böcker om Obama är exempel på hur mkt djup kunskap han har.
   Såna som Tarpley öppnar ett fönster till en värld som helt göms undan av medierna.
   Och Mathew Ehret och Cynthia Chung är viktiga i den yngre generationen som fortsätter Larouche-kretsens upplysande agenda.

    • Det är bara det viktigaste för dig som har ett av de specialintressen som anglosaxerna vill att du ska ha samtidigt som de har tur med att du inte söker bredda dig och tar reda på mer om anglosaxerna.
     Du har fastnat i en återvändsgränd liksom många andra.
     Marxister har också fastnat och vill inte veta något om anglosaxernas dubbelspel.
     Anglosaxernas eliter har nått ut bättre än andra och det var också precis vad Cecil Rhodes elitsällskap premierade: Att deras angloamerikanska elit skulle dominera alla opinionsbildande kanaler. Politik medier vetenskap utbildning och med ett centralbankssystem som styrde ovanför världens demokratier. Publicister har lättare att ge ut litteratur som gynnar deras krets. Oppositionella råkar ut för att de plötsligt inte får ge ut sina texter med god spridning eller inte alls. Carroll Quigley fick ej ge ut sin Angloamerican Establishment skriven 1949 förrän efter sin död 1981.

     Sannolikheten är mkt större att du ska exponeras för info som hjälper imperiet än som avslöjar det. Vill du övervinna den svårigheten måste du börja ogilla läget och vilja bryta dig ur.
     Det gör ont och samma sak för socialister som inte vill befatta sig med att deras hatobjekt kapitalisterna i själva verket spred socialismen.

 • Helt klart, Caviezel och Gibson är några få fortfarande cleana i fjollywood. Att Sound of Freedom inte visas i sverje är inget som förvånar, varenda biograf (exkl vissa mindre, på mindre orter) ägs av samma gangstergäng som vanstyr allt i vest (för tillfället, alltså). Att ‘justitieministerns’ tvångslagstiftning om utökad bevakning av svenskarna skulle vara avhängigt ‘jakten på pedofiler och övr organiserad kriminalitet, är naturligtvis humbug. Hade det varit orsaken hade denne korrupte ‘minister’ och hans lika korrupta övr ‘ministrar’, omedelbart hyllat filmen som ett landmärke, en gamechanger och den verkliga starten på jakten på dessa universums värsta förbrytare. Men..nädå, de håller sina käftar och fortsätter blåsa folket. Försöker, alltså

 • Den kloke Walter Veith brukar likna ingenjörskonsten att omforma samhället – mot flertalet människors vilja – vid ett gammalt pendelur.

  Drivkraften i pendeluret är en fjäder och pendeln tjänar som styrmekanism.

  På samma sätt använder samhällsmanipulatörerna sig av motsvarande styrmekanismer.

  Fjädern är spänningar som skapas genom att generera disharmoni, våld, kaos, orättvisa. Detta leder till missnöje hos människoskarorna, som då kräver förändring.

  Pendeln kan då gå åt andra hållet, men den stannar inte vid jämviktsläget, utan slår långt ut mot andra hållet, vilket på nytt skapar elände för människor i allmänhet, som då återigen vill ha förändring.

  Pendeln stannar aldrig i jämviktsläget.

  Genom denna pendelrörelse, fram och tillbaka mot ytterligheter, genomförs den minutiöst planerade långsiktiga förändringen mot ett mål som aldrig hade kunnat nås med folkets godkännande på annat sätt.

  Det långsiktiga målet är total diktatur och fullständig kontroll för ett fåtal över alla andra, där INGEN hänsyn alls behöver tas längre till vad det stora flertalet människor anser, känner, tror och önskar .

  Då behövs inte uret längre.

  Denna process kan sammanfattas med följande latinska uttryck:

  Ordo Ad Chao (att skapa en ny ordning genom att först skapa kaos)

  Jag minns att jag redan när jag var tonåring förvånade mig över hur samhällsutvecklingen gick från en ytterlighet mot en annan och att någorlunda harmoni enbart rådde under en kort tid. Jag brukade tänka att samhället gick fram som ett fyllo, raglande från en sida mot en annan. Då trodde jag i min okunskap att det berodde på inkompetenta ledare. Nu vet jag bättre.

  EXITUS ACTA PROBAT (Ändamålet helgar medlen)

  Wikipedia skriver:
  “Ändamålet helgar medlen (dass der Zweck das Mittel heilige är en grundsats som den tyske filosofihistorikern Johann Gottlieb Buhle (1763-1821) tillskrev jesuiterna i sin bok Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
  Att ordspråket har använts av jesuiterna som en allmän regel finns dock inte belagt i någon skrift. Det finns i ett mycket speciellt sammanhang hos Hermann Busenbaum. Uppfattningen att det var ett jesuitiskt valspråk spreds även i Skandinavien bland annat av författarna Carl Julius Lenström och Zacharias Topelius.”

  Men den som tar del av Hermann Busenbaums moralfilosofi finner såväl denna djupt omoraliska princip som många andra. Det är en ytterst sofistikerad skolning i bedrägeri, förräderi och psykopati.

  • Du nämner jesuiterna. Enligt Webster Tarpley var det Venedigs oligarkis underrättelseagent Gasparo Contarini som både startade/kontrollerade jesuiterrörelsens Ignatius Loyola och Calvinisternas John Calvin.
   Det har jag nämnt tidigare, men man kan därutöver anta att detta var Venedigs förberedelser för att flytta sin huvudbas antingen till Protestantiska England Holland eller tex Spanien. Allt beroende av hur maktkampen dem emellan skulle förlöpa. Det slutade ju med att England som kom att bli Storbritannien tog hem spelet.
   Under 1500-talet förberedde samme Contarini det av Venedig senare orsakade 30-åriga kriget. Friedrich Schiller skildrade i sin Geisterseher hur en tysk kristen adelsman i Venedig blev manipulerad till att senare spela en förrädisk roll i samband med det kriget.
   Anglosaxerna är idag den naturliga fortsättningen på den sortens manipulerande. Och antagligen är det därför historiker är väldigt tysta om Venedigs roll i historien.
   Tarpley nämner också att Venedigs Abbé Antonio Schinella Conti – en annan underrättelseagent – spelade en avgörande roll för hur europeisk vetenskap har kommit att framhäva Isaac Newton mfl och sökt förminska Gottfried Leibniz och tesen är att det har stor betydelse för den negativa roll den härskande oligarkin i väst har haft som motståndare till utveckling och proponent för kolonialism avfolkning och åtstramningar.
   Medan Leibniz förespråkade vänskapligt samarbete med Kina
   Tarpley tror att denne Conti delvis var upphovsmannen till den sk Franska upplysningens profeters verk. Voltaire mfl. Men han säger det inte bestämt utan han säger ungefär att det finns starka indicier för den uppfattningen.

   • Jag känner till Webster Tarpley, som du hänvisar till, rätt väl och har tidigare hungrigt insupit många av hans föredrag online och har imponeras av hans kunskap.

    Jag upptäckte Webster Tarpley när jag sökte information om 11 september-attackerna, som jag förstod var en så kallad “false flag operation”. Jag hittade då hans enormt insiktsfulla och klargörande bok “9/11 Synthetic Terror Made in USA” och sedan följde jag under en lång tid allt jag kunde av honom.

    Men när jag kom in på spåret med Vatikanen så upptäckte jag att han har tydliga kopplingar dit.

    Webster Tarpley har tillbringat lång tid i Rom – och framför allt är han medlem i den allra främsta av alla de hundratals hemliga sällskap som finns i en mängd olika bokstavskombinationer från det grekiska alfabetet, som fångar upp de mest begåvade (som låter sig snärjas) vid i stort sett varje universitet i USA. nämligen Phi Beta Kappa!

    En som svär tydnad och tystnad till en sådan jesuit-kontrollerad organisation har förverkat sitt förtroende.

    • Det hela började i samband med reformationen då katolikerna förlorade sitt tusenåriga tolkningsföreträde av verkligheten och man beslutade att återta makten genom att förvanska och monopolisera vetenskapen, ”learning against learning” kallar dom det. Likadant med de flesta andra ”vetenskaperna” klimat, medicin mm.

     I slutet på 1800-talet kidnappades slutligen fysiken. När Teslas holistiska modell eliminerades från diskussionen och Einsteins relativitetsteori användes för att misskreditera Michelson-Morley. Rumstiden ersatte etern. Kvantmekanikens sci-fi ersatte observerbar verklighet och logik. Kosmologerna expanderar ett entropiskt universum genom ett ofantligt ingenting, från ingenting.

     Man har förvanskar logiskt tänkande till den grad att nu tror vi på allting de presenterar. För säkerhets skull fantiserar de ihop nya fenomen som mörk energi och mörk materia med jämna mellanrum. Inget får ifrågasättas. Visste ni att gravitationen inte längre är en dragningskraft? Nu är det snarare en tryckande kraft pga kurvaturen i rumstiden. De svänger sig med siffror ingen mänsklig hjärna kan förstå, från ingenting till oändlighet.

    • Rättelse:

     En som svär lydnad och tystnad till en sådan jesuit-kontrollerad organisation har förverkat sitt förtroende.

    • Det handlar om proportioner mellan olika maktgrupperingar. Om man tar del av info om en delmängd men utelämnar en annan blir man partisk.
     Dom skribenter som jag kallar Larouche-kretsen (även om flera av dem inte har kallat sig så) ser både jesuiters mörka sidor och andra aspekter och deras konklusion är att en oligarki som domineras av anglosaxernas eliter är den tyngst vägande faktorn. Tarpleys artiklar sen 1978 innehåller unik info som andra helt undertrycker så där har du mer att lära om du vill se helheten. Cynthia Chung och Mathew Ehret har nyligen skrivit om jesuiternas mörka sidor men väger in andra faktorer som mer väsentliga.
     Hur ser du själv på de katolska ländernas utveckling.? Håller du med om att de har tryckts tillbaka under många århundraden överallt. I Europa och Sydamerika?
     Någon har påpekat att Nagasaki utvaldes som mål för den andra atombombem därför att det har katolsk anknytning.

     Carroll Quigley var en mkt framstående historiker som avslöjade britternas inflytande över USA och världen. Han beskrivs som en jesuit professor.
     Vad är en jesuit teacher googlade jag
     A major purpose of Jesuit teacher culture was to educate boys to be good future leaders of the state and the church. Jesuit teacher culture gave preference to well-born students. It also urged teachers to help lowborn and academically weak students.
     https://jesuitonlinebibliography.bc.edu/catalog/10503

     Min tolkning är att det i huvudsak handlar om en elituppfostran.
     För vänsterinriktade verkar det nog borgerligt.
     Den aspekten på jesuiterna som du betonar håller jag med om. Det handlar också om att med list och förslagenhet kämpa om makt.
     De som har insyn är därigenom väckta för att se samma fenomen bakom fasaden även i andra grupper. Tex Cecil Rhodes anglosaxiska elitsällskap som Quigley avslöjade. Rhodes hade hesuiterna som förebild när han byggde upp det sällskapet men med avsikt att kämpa för anglosaxisk makt i världen.
     Återigen hur tycker du att makten fördelar sig mellan anglosaxiska imperiet och katolikerna?

     • De katolska ländernas utveckling var starkt retarderad.

      Det var reformationen som gjorde att människor befriades från det feodala slavsamhället som kyrkan och adeln hade fångat dem i, så i de protestantiska länderna fick folk i allmänhet snart det mycket bättre. Jag beskriver det här:
      https://newsvoice.se/2021/04/katolska-kyrkan-granskas-del-4-tillbaka-till-den-morka-medeltiden/

      Och när det gäller Katolska kyrkans elituniversitet så är här en MYCKET bra dokumentär om Opus Dei, som står Jersuitorden nära. Där får vi en inblick i skolningen i denna ordens elitära universitet:
      https://www.youtube.com/watch?v=6Zi4hp8hJRM&t=392s
      (Faith, power, manipulation – The secrets of the Opus Dei sect | DW Documentary)

      Och du frågar, PG:

      “Återigen hur tycker du att makten fördelar sig mellan anglosaxiska imperiet och katolikerna?”

      Och återigen svarar jag att jag inte kan överblicka det. Men helt klart samarbetar de.

 • Det är definitivt USA, EU och England som utrotat stora delar av ukrainska unga män och gjort hundratusentals barn faderlösa. NATO är en terror och krig allians Sverige omgående borde backa ut från.

 • En fantastisk sammanställning av verkligheten som pågått alldeles för länge, dags och välja, det är inte EU och USA linje, om vi vill våra barn och värden väl.

 • Ja Hans det är många som säger sig har av vetskap om vårat föflutna men ej corigerar detta till vad har vi nu ..

 • Se bortom fasaderna. Vidga blicken annars kommer ni aldrig att förstå. De som agerar i bakgrunden har just som mål att med diverse yttre skeenden, kunna agera i lugn o ro för att nå sina mål. Du kommer inte att gilla det.
  Fråga dis själv, vill du gotta dig åt krig och andra elände eller vill du har fred på Jorden och kärlek mellan människor?
  Gör ditt val NU, i morgon är det för sent.

 • Det anglo-sionistiska imperiet är nu schack-matt, men inbillar sig fortfarande att kan bara Donald Trump förhindras att delta’ i nästa presidentval och att valet fusk-vinns på sätt som skedde i november 2020, samt att det ukrainska proxy-kriget kan fås att tugga på i ett år till, så kanske även en förödande kärnvapen-upptrappning kan undvikas.

  Visserligen kan Trump med våld och ond bråd död plockas bort, men reaktionerna i omvärlden blir inte nådiga. Han skall bort med svansen mellan benen under stor skymf och skam, något annat duger inte. Ingen ny JFK-situation, tack!

  Likväl är läget för väst sådant att det verkar omöjligt att klara av ytterligare 15 månader innan implosionen är ett faktum, p g a flera orsaker.
  1. Ammunitionen till Zelensky är slut (Ref. Scott Ritter, Col. Macgregor)
  2. Västs skuldmättnad blir helt uppenbar (Carl Norberg).
  3. Övriga världen inför en egen reserv-valuta.
  4. Covid 19 och vaxxen blir domstolsärende (Dr David Martins tal i EU).
  5. Elfte-september terrorn kan inte längre döljas (“Alla vet vem!”).
  6. MSM skälver och rämnar.
  7. Räfst och rättarting. Gitmo nyanställer.

  • 1.Ammunitionen är gjord för att införliva Tsar-Ryssland med EU.
   2.Skuldmättnaden används men har sin proxy i vaccinationen.
   3.Övriga världen kommer införa CBDC samt medborgarlön via QFS.
   4.Covid-19 kommer inte gå till domstolsärenden, utan Tsar-Ryssland
   kommer att agera världspolis iom att narrativet om en sting-operation är felbalanserat. WHO och FN kommer via Ryssland/EU införa undantagslagar för de icke vaccinerade.
   Kom ihåg att det aldrig handlar om vaccinen utan om punkt 2.
   Vaccinen används för att dölja skuldmättnaden.
   5.Irrelevant fråga, med ett lika irrelavant svar (se svar 3.)
   6.MSM kommer att anamma lögnen. De kommer aldrig skriva om sanningen.
   Eftersom då skulle de alla förlora sitt jobb, sitt pressstöd och sin prestige, NewsVoice är den enda alternativa sidan som skriver om detta Vildjur (EU/Ryssland/USA) som har patent på detta virus.
   7.Gitmo är irrelevant (se punkt 3).
   Allt punkt 1-7 handlar om att införa medborgarlön beroende på vaccinationsstatus (eller vilja att ta vaccinen).
   WHO FN UNICEF kommer införa ett pandemiskt pass baserat på din digitala
   vaccinationsstatus.
   Som ett 20-sidigt avtal där det tyvärr kommer stå längst ner i en liten,liten kryssruta är du vaccinerad eller inte.
   Alternativet är att det kommer stå uppdaterad, av hälsomässiga skäl,
   eller för att ta del i den nya (gamla) återställningen.

 • Den här “regelbaserade” ordningen är inget annat en gammal sketen kolonialism i ny förpackning! Hyckleriet som härjar bland politikerna i väst är monumental, för att inte snacka om alla medlöpare till denna “ordning”!

 • Kunde vår regering utsätta oss för något mer förudmjukande, än att beredvilligt knäböja inför denna svulstiga, odefinierade och synbarligen värdelösa ordning?

  • javisst pengar i t,ex manhatan jp morgan bank eller livstids lön från FN
   inget är omöjligt name it and its real…

 • Den imperialistiska Amerikanska krigsagendan är skyldigt till över 25 miljoner döda och 80 miljoner flyktingar sedan andra världskriget.
  Regim-change politiken i andra länder är inte ens medräknade i den kalkylen.
  Det “regelbaserade” världsordningen, ingen vet vilka regler den baseras på, är också skyldigt till all förstörelse och döda som “sanktioner” skapar för länder som vågat stå emot världens största imperialistiska makt sedan tidernas begynnelse!
  Implementering av totalitära stater i EU och andra västvänliga länder med amerikanska imperialistiska krigarandan och krigsmakt som stöd är nog bästa receptet för uppstartarten till nästa världskrig.

  • Märkligt är att Amerikanska arbetare, Ryska arbetare och arbetare i dom flesta länder är emot krig
   Ändå har vi krig?? Alla vill bara ta hand om och försörja sina familjer.
   Dags att göra sig av med politiker och andra icke fredsverkande institutioner FN EU Bis IMF etc.
   Men historien upprepar sig med narcisister och psykopater som vill manipulera och styra andra.

   • Först måste FN, världens mest korrupta och odemokratiska organisation, bort!
    Vanliga människor vill inte men när manipulering och massformations bildandet har sitt grepp, följer alla frivilligt, precis som nu med få undantag vill resten ha Nato-medlemskap och mer krig trots att de varit emot krig i hela sitt liv!
    Man ger bort sin suveränitet, självständighet, frihet och snart frivilligt lämnar sina barn till pedofiler för att få lektioner om kärlek i solidaritetens namn!

    Och i skrivande stund medan alltmedia tystas alltmer och sanningen blir censurerad överallt, sprids hat och polarisering i yttrandefrihetens namn i samhället för rätten att bränna böcker som av andra betraktas som heliga.

    Till skillnad från Covid-perioden finns just nu absolut ingen censur i sociala medier men bara när det gäller hatspridning mot muslimer och alla muslimska länder.

    Dock blir avvikande åsikter om genderideologin censurerade direkt, som vanligt!

    All dessa meningslösa distraktioner och avledningar av uppmärksamheten från massan har skapats för att genomföra nåt annat utan några protester!
    Nåt mycket större är på gång, känner jag! 🙁

    Om Alternativ media samarbetar och vi vakna organiserar oss, finns det stor chans att vi lyckas!

    Vi måste starta en riktig kamp, som är värt namnet!

    • När man tänker tillbaka så ser man denna gigantiska bluff gå hem hos gemene man . Man brände under inkvisitionen 10-tusentals mäniskor pga av någonting fiktivt.
     Nu kör man en annan bluff Covid,, plus Klimatet och vatikanen är med.
     Ja varför ?? Man vill gärna bestämma över oss alla samma som Cesar, Egyptierna, Engelsmännen till och med Vikingarna , man blir viktigare ju mer man har och styr ,, eller ?? Samarbete utan vinning,, var någonstans??
     Omöjligt att torgföra andra åsikter då blir du arbetslös eller mistar din pension eller möjlighet att inhandla mat etc , Men så var det ej för ett par hundra år sedan, man tillverkade och odlade det man behövde, Skall det ända med en sådan framtid? Nej jag hoppas på ett Carington event som nollställer alla electroniska manipulations apparater och allt blir till din egen förmåga . Konspirations teori ???

     • Carrington Event? 🙂 Så klockrent! Ja, absolut, låt oss hoppas på att det händer igen, kraftfullare och nu! Det behövs!
      Kriget tar en paus säkerligen och folk utan Internet och jävla mobiler börjar kanske fundera på va fan håller alla på med!
      En sorts allmän gemensamt uppvaknande!

      Kan verkligen rekommendera denna film i sammanhanget och scenen när folk vaknar upp och upptäcker vad de gjort efter förtrollningen av hans parfym!

      Perfume: The Story of a Murderer
      https://bingewatch.to/movie/watch-perfume-the-story-of-a-murderer-hd-18693

      Blir du störd av reklamen kan du stänga av Cookies för sidan. I Chrome går Du till ställningar ->Integritet och säkerhet->Cookies och annan webbplatsdata och Lägger till
      adressen: https://bingewatch.to/
      i “Webbplatser som aldrig kan använda cookies”

      • Ja reza och Hans vi är alla medvetna om vad som försigår men man är bekväm att vara motstridig men då får man tåla straffet vilket blir total control.
       Sverige är då ett av föregångsländerna inom detta ,id card etc. med våra politiker som ej tänker på sitt folks väl och ve.. hur skall vi ändra på detta jo genom t.ex. Hans som nästan gett upp men vi Reza och andra kan ej ge upp vi behöver skribenter som påvisar oigentligheter genom att ändra opinionen till ex mindre frekvens av sagoberättnde underliga figurer.
       Desutom måste man kunna stava correct.

     • Bra att du tar upp det, Capt Nemo! Sammanlagt mördades minst 50 miljoner människor under de mer än 6 hundra år som inkvisitionen formellt pågick och många av dem brändes levande på bål. Här är en dokumentär som berättar om denna historia, som knappast ens omnämns i historieundervisningen:
      https://www.youtube.com/watch?v=ul3UqQdYUFk&t=2153s

      Filmen Oppenheimer, som Christian Pavón recenserar här, är med all säkerhet också kvalificerad historieförfalskning, liksom andra Hollywoodfilmer.

      Jag kommer ihåg när musikalfilmen Evita gick fram som en löpeld på biograferna 1996. Wikipedia skriver om denna musikal:

      “Filmen vann tre Golden Globe (bästa film, bästa kvinnliga huvudroll och bästa sång). Madonna spelar mot bland annat Antonio Banderas, som spelar berättaren Ché, och Jonathan Pryce. Filmen blev Oscarsbelönad (bästa sång) för låten You Must Love Me. Den mest kända låten ur filmen, liksom ur musikalen, är troligen Don’t Cry for Me, Argentina. Inspelningen ur filmen fick priset Blockbuster Entertainment Award.”

      Filmen Evita handlar om Evita Perón, som var gift med Argentinas president, Juan Perón, Hon ledde hälso- och arbetsmarknadsministerierna och bistod sin man genom att säkra makten i landet. I filmen skönmålas Evita Perón och upphöjs till hjältinna och filantrop.

      Verkligheten såg helt annorlunda ut. Juan Peróns tid vid makten präglades av grovt övervåld och förtryck.

      Makarna Juan och Evita Perón hjälpte även mängder av krigsförbrytare att fly undan Nürnbergrättegångarna i de så kallade “RAT LINES” (Råttlinjerna), som organiserades av Vatikanen.

      I den ytterst väldokumenterade boken “The Real Odessa” redogör författaren, Uki Goñi, för hur Evita Perón reser till Europa och där träffar general Franco, påven Pius XII och andra ledande kyrkliga dignitärer för att organisera flyktvägar till Argentina för krigsförbrytare – som exempelvis Adolf Eichmann, Josef Mengele, Klaus Barbie, Erich Priebke, Ante Pavelić – och många, många andra.

      Här skriver Wikipedia om Råttlinjerna:
      https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II)

    • Håller med dig Reza, ang kommentar om fn etc. Men hur ska det motståndet se ut. Snart kommer vi inte ens kunna skicka sms utan att dessa har förhandskontrollerats. Vi lever i en värld där “makt”havarna har äcklat sig så länge, att de inte längre kan annat än att bevaka medborgarna för att få reda på hur mycket dessa/vi normala vet, om “dom” som har pedofili som hobby. Detta äär verkligheten just nu, och de enda som kan göra något åt det är de som har andra sysselsättningar, t ex att leta upp de som förgriper sig. T ex varför.. har iingen uppe i riksdasset uttalat sig om Sound of Freedom..De kan ju utan att tveka uttala sig om filmen Sound of Music, men inte om Sound of Freedom. “Varför”. Är det för att de vet vad som pågår, behöver sina positioner och därför håller käften. Och dessa går folk och röstar på en gång vart fjärde år.. Så illa är det. Och vi ska inte förglömma att 1st satellit är riktad ut mot rymden, medan 10000st är riktade mot jorden varav 5000 är för övervakning av människan. Veem är det som är så paranoid, el rättare sagt vilken grupp är så paranoid att de måste ha reda på aallt människan gör och säger. Jo det är såklart den grupp som begår så mycket brott mot mänskligheten, på daglig basis, att de måste stoppa informationen. På daglig basis

     • IT-landet Sverige har varit föregångare i övervakning av medborgarna och drivit vidare ännu värre lagar i EU.
      Alla Cookies godkännande vi måste göra varje gång vi besöker en sidan är tack vare svenska politiker i EU som ville göra Internet “säkrare” genom att få godkännande av användarna att bli spionerade.

      Inga biografer tänker visa Sound of Freedom i Sverige heller hittills, vad jag vet iaf men det kanske kommer i några små biografer.
      Man har inte velat diskutera Sound of Freedom i Riksdasset samtidigt som Sverige driver “Chat Control” lagen i EU just nu för att läsa/titta/spara ALLA våra aktiviteter på nätet i jakten på “pedofiler”.
      Detta samtidigt som man uppmuntrar föräldrar att lämna sina barn för sagoläsning till pedofiler som ska lära barnen vad verklig kärlek är.
      Detta samtidigt som man infört sexualundervisning för 3-åringar på dagis.
      Medan man gjort hela dagis och skolan o offentliga platser till öppna lagliga pedofilinäste ska alla övervakas dygnet runt i jakt på pedofiler!

      Fattar inte hur den ens kunde vara möjligt att fördärva vår vackra Sverige på detta sättet 🙁

      MEN VI KAN INTE OCH FÅR INTE VARA TYSTA OCH LÅTA DET SKE!

      • Mel Gibson började kritisera topparna i Hollywood, för ca 20 år sedan och anklaga de för involvering i alla möjliga hemska brott, dock utan att namnge några personer.

       Han blev sedan föremål för en massa smutskastning kampanjer efteråt och Hollywood lyckades tysta honom.

       När Mel Gibson fick reda på att Hollywood hade stoppat Sound of Freedom i 5 år, gick han in och hjälpte till att köpa rättigheterna, producera och få ut filmen i biografer och informera alla om vad som försiggår framför ögonen på alla! Mel Gibson är en av hjältarna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *