Hiroshima 6:e augusti 1945 för 78 år sedan

publicerad 5 augusti 2023
- Kristoffer Hell
Hiroshima 6:e aug 1945 och Nagasaki 9:e aug 1945.
Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti 1945. Bomberna fälldes efter en överenskommelse mellan USA:s president Harry S Truman och Storbritanniens premiärminiser Winston Churchill.

Den 6:e augusti 1945 släppte USA världens första atombomb över den japanska staden Hiroshima. Tre dagar senare, den 9:e augusti, bekräftades mänsklighetens inträdde i kärnvapenåldern med atombombningen av Nagasaki. Varför två bomber?

Historiker diskuterar fortfarande varför USA valde att atombomba Japan.

Landet var redan på defensiven och många bedömde att det bara var en fråga om tid innan imperiet kapitulerade.

En vanlig uppfattning är att en demonstration av det tidigare okända vapensystemet atombomber accelererade Japans beslut att kapitulera, vilket sparade många amerikanska soldaters liv, som annars kan ha tvingats invadera Japan självt, inte bara dess territorier utanför hjärtlandet.

Men varför två atombomber?

Hade det inte räckt med en atombomb för att demonstrera USA:s och de allierades överlägsenhet i grenen: att på så kort tid som möjligt förstöra så mycket som möjligt?

Ett resonemang är att även om atombomberna släpptes över Japan, så var huvudmottagaren för den amerikanska “signalpolitiken” (för att använda en populär term bland svenska politiker) Sovjetunionen, med vilket USA och Storbritannien alltså var allierade mot Nazityskland under andra världskriget – men som snabbt förvandlades till en fiende så snart de tyska och japanska vapnen tystnat.

Ett militärtekniskt skäl till att ödelägga två japanska städer istället för bara en, var att atombomberna utgjorde två olika tekniska konstruktioner och att militären ville testa båda under verkliga förhållanden. Det aktiva grundämnet i “Little Boy” som släpptes över Hiroshima var Uran-235, det i bomben över Nagasaki Plutonium-239.

Detonationsmetoderna var också olika.

Little Boy och Fat Man
Little Boy och Fat Man. Bilder från Nuclearmuseum.org. Montage: K. Hell

Atombombningen av Hiroshima den 6 augusti 1945 genomfördes med ett amerikanskt bombplan av typen B-29 med namnet “Enola Gay” (uppkallad efter pilotens mamma) under befäl av piloten, överste Paul W Tibbets Jr. Bombfällare var major Thomas Ferebee som till sin hjälp hade en teknisk expert från Manhattanprojektet, där atombomben uppfanns, kapten William Parsons.

Facit för bombfällningen blev:

 • 70 000 dog omedelbart
 • Ytterligare 100 000 avled av skador och radioaktiv strålning under de kommande fem månaderna
 • Cirka 67% av alla byggnader i staden förstördes

Attacken mot Nagasaki den 9 augusti 1945 genomfördes också med en B-29, med namnet “Bock’s car”. Befälhavare var major Charles Sweeney och mannen som fällde bomben var en kapten vid namn Kermit Beahan.

Facit:

 • 40 000 dog omedelbart
 • Ytterligare 30 000 avled av skador och radioaktiv strålning under de kommande fem månaderna
 • Den totala dödssiffran kommer aldrig att bli känd
 • Cirka 40% av alla byggnader förstördes

Winston Churchill inviger det Kalla Kriget

Den 5 mars 1946, sju månader efter andra världskrigets slut och atombombningarna av Japan, utlyste Winston Churchill det Kalla Kriget:[3]

“Från Stettin i Östersjön till Trieste i Adriatiska havet, har en Järnridå rullats ut över kontinenten. Bakom dne här linjen återfinns huvudstäderna i central- och östeuropas alla antika stater. Warsawa, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest och Sofia, alla dessa berömda städer och deras befolkningar ligger i dag i vad jag vill kalla för den sovjetiska sfären, och är alla, i en form eller annan, utsatt inte bara för sovjetiskt inflytande utan också till en mycket hög grad, i många fall, ökad kontroll från Moskva.”

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat

 1. Britannica: atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki
 2. Wikipedia: Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki
 3. International Churchill Society: THE SINEWS OF PEACE (‘IRON CURTAIN SPEECH’)
 4. Atomic Heritage Foundation: Science Behind the Atom Bomb
 5. Wikipedia: Empire of Japan
 6. Popular Mechanics: Atomic Bombs vs. Nuclear Bombs: What’s the Difference?

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq