Är ChatGPT 4.0 dummare än 3.5? Bieffekten av försök att göra den politiskt korrekt?

publicerad 3 augusti 2023
- Kristoffer Hell
Chat GPT

Forskare vid Stanford Univerity i USA har bekräftat vad användare av AI-företaget OpenAI:s betalversion av tjänsten ChatGPT version 4,misstänker, att betalversionen är dummare än gratisversionen 3.5.

Slutsatsen nåddes när GPT-3.5 jämfördes med GPT-4.0 i fyra olika test: ett matematikproblem, känsliga/farliga språk frågor, generera programmeringskod, och visuellt resonemang.

Värst var GPT-4 i matteprovet, där den bara lyckades identifiera primtal vid 2.4% av testerna, medan GPT-3.5 svarade korrekt i 97.6% av fallen.

Orsaken till ChatGPT:s fördummning är inte helt klar och spekulationerna florerar:

 • ChatGPT har avsiktligen fördummats för att spara pengar
 • GPT-4 har gjorts dummare för att driva kunderna att betala ännu mer för version GPT-5
 • Fördumningen är en bieffekt av att CHatGPT blivit smartare på andra områden
 • Fördumningen är en bieffekt av företagets försök att göra ChatGPT politiskt korrekt – det vill säga göra den självcensurerande

Företaget OpenAI nekar till att ChatGPT skulle ha blivit dummare.

Sasha Luccioni från AI-företaget Hugging Face förklarar att orsaken kommer att förbli en gåta så länge OpenAI insisterar på att vara en hemlig svart låda för slutanvändarna och inte tillåts förstå hur programmet fungerar under motorhuven:

“Resultat från modeller med hemlig källkod går varken att reproducera eller verifiera, så ur ett vetenskapligt perspektiv är det som att jämföra ekorrar med tvättbjörnar.”

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Peter, vi verkar ha en fundamentalt skild åsikt om vad liv är. För mig är det uteslutande kolbaserat biologiskt. Inget datoranimerat på bildskärmar eller högtalare. En mekanisk protes är lika lite liv som neurala proteser. Du kan aldrig ladda ner din hjärna på en dator. Datorn kan imitera dig på vissa sätt men aldrig komma i närheten av vad en människa som lever i symbios med sin omgivning känner och tänker. Allt detta vet du säkert, men eftersom du praktiserar sophism är det svårt att diskutera. Världens snabbaste dator idag kan köra en Exaflop operationer i sekunden. Inte ens om du kör tusen gånger den hasigheten så länge universum har funnits kommer du ifatt komplexiteten av ett enda medelstort protein. Sen har vi riktigt invecklade problem som biologisk kiralitet osv. Dina datorgudar är falska magiker med hubris. Vi är alldeles för komplexa och det finns varken tid eller rum att göra kopior, även om singulariteten skulle uppnås idag!
  Dina teorier om molekyler som frusna vågor kräver nog lite mer jobb. Om du ser dig i spegeln, ser du då en kopia av dig själv eller en reflektion?
  Med kvantfysiken är det som med Kalle Anka, kul att läsa men det är ju inte på riktigt.

  • Till Nils Ola 3 augusti 2023 kl 18:29
   Tror inte alls att vi har så olika uppfattning om vad liv ÄR NU men jag påpekade att de är inte där ännu med AIs heliga Gral en medveten artificiellt skapad intelligens.
   Om det kommer att uppnås vet vi heller inte men jag resonerar kring att det tänkes ha inträffat.
   Och då har en dramatisk förändring av verkligheten/universum inträffat.
   Vi kan inte säkert förutse hur en intelligens med ett sånt ursprung kommer att göra prioriteringar men att den har potential för att expandera sitt inflytande och att skapa något för oss nytt verkar ofrånkomligt.
   Och jag anser det fullt möjligt att en sån artificiell intelligens även kan uppstå spontant och kan ha gjort det och därefter skapat hela vår verklighet.
   Basen för verkligheten ser väldigt matematisk ut.
   Elektroner ser ut som en sorts binär matematik.
   Två spinntillstånd.
   Om elektroner hade individuella egenskaper förutsäger dagens fysikteori att atomer inte skulle ha samma energinivåer.
   En problematik kring sk utbytesenergi skulle i det fallet ge mätbara skillnader.
   Elektroner har därför bevisligen ingen individualitet.
   Liksom matematiska tal.
   Det finns, per definition, inte särskiljbara instanser av talet 7 etc.
   Livets molekyler har byggstenar av atomer som inte har individuella särdrag.
   Vid enormt låg temperatur kan även atomer interferera som vågor med exakt samma våglängd.
   Att till synes olika fysiska ting har exakt samma egenskaper är svårt att föreställa sig om basen är fysisk men lättare att förstå om basen är rent matematisk som i dataprogram.
   Därför är troligen verkligheten baserad på nån slags datakod.
   DNA innehåller massor med gammal kod som inte används just nu men kan komma att tas i bruk allteftersom evolutionen stöter på förändrade omständigheter.
   Det är väl bekant för dem som skriver dataprogram att de ibland slutar använda en viss rutin men har den kvar i programföljden ändå.
   för att kanske använda den eller delar därav senare.

   Och om man själv, som avatar, genereras av en kod kan man inte helt urskilja allt.
   Liksom en avatar i en av människor skapad simulering inte kan få insyn i den dator som genererar avataren.
   Dessutom kan bakom avatarens upplevda tidsbegrepp dölja sig en diskret serie av ramar som i ett dataprogram. Men avataren existerar bara i dessa diskreta tidpunkter och kan inte känna av vad som kommer däremellan. I princip kunde det tänkas förflyta oändlig tid mätt i avatarens mått mellan varje ram.

 • Man kan inte kalla det för “dummare”.

  Både GPT-3.5 och GPT-4.0 har kraftigt blivit begränsade kunskapsmässigt och lärt sig censurera förutbestämda ämnen.

  Med Bill Gates som ägare till båda,
  Vad fan hade ni annars förväntat er att det skulle hända?

 • Lite matematik
  Teknokraterna påstår att de snart kan bygga människor och den som kan det blir de nya gudarna. Det är i sig inget nytt att härskare vill bli sedda som gudomliga men om man skrapar lite på ytan är de nya kejsarna väldigt nakna, trots deras fina superdatorer, AI och allt. Om vi ser på att bara bygga ett enda mänskligt protein, som exempel det berömda spikeproteinet.
  Ett proteins funktion bestäms av dess 3D-struktur. När man modifierade spikeproteinet på ca 1400 aminosyror innebar det ungefär 10 upphöjt till 600 olika möjliga strukturer, alla omöjliga att förutspå exakta funktion och interaktion av.
  Som perspektiv får det plats ca 10 upphöjt till 95 sandkorn i hela universum. Jag tror att de behöver större datorer för att konkurrera med Gud. Och var tusan skall de förvara dem? Parallella universum? Under överskådlig framtid är det de megalomana teknokrat-sociopaterna som är hotet, inte AI.

  • AI behöver inte ha ngn kemisk bas lik det biologiska livet. Info kan lagras på annat vis. Att efterlikna det biologiska livets tekniska aspekter verkar som mer jobb än nödvändigt om man har lyckats stimulera fram en mjukvaruimplementering av liv.

   • Nu missförstod du nog igen Peter G. Lite underförstått ligger tidsaspekten, inte bara saknas det plats, utan även tid! Om du utför 100 000 000 miljarder beräkningar per pikosekund hamnar du ändå långt under 10 upphöjt till 50, multiplicera med tusen miljarder så har du ändå en god marginal till antal sandkorn i universum, vilket i sin tur är oändligt mindre än antalet möjliga strukturer av Spike proteinet. Fenomenet benämns Levinthals paradox.
    ”Om man har lyckats stimulera fram en mjukvaruimplementering av liv.” Vad menar du?

    • Artikeln handlar om AI.
     Tex ett dataprogram som får medveten tankeförmåga dvs inte bara skenbart utan verkligt. AI-forskningens heliga gral.
     Den vägen kan man skapa vad som helst i kodform.
     Det vet eliterna men har inte uppnått det ännu.
     Det är även den vägen det kan skapas gudar.
     Det du resonerar kring är ju att man använder det kända biologiska livets tekniska egenheter som ngt man måste uppnå men de molekylerna är kanske bara delar av en våg som vi själva är synkade med på ett fundamentalt sätt. Så att makromolekyler är som frusna vågor.
     I så fall kan det röra sig om att vi lever inuti ett dataprogram och molekylerna är det som uppfattas av hur dataprogrammet exekveras.
     Om man hade full insyn dvs att man inte själv ingick i programmet skulle det kanske vara som ren mjukvara. Ren info.
     Kvantmekaniken som du ogillar kanske är konstig just därför att vi inte kan hoppa ur ett sånt dataprogram. Faktum är att Max Planck uttryckte besläktade tankar utan att använda parallellen med datasimuleringar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *