Kinas ambassadör: Berättelser om framgångsrika gröna samarbeten mellan Sverige och Kina

publicerad 16 augusti 2023
Cui Aimin, Kinas ambassadör i Sverige, 2023. Pressfoto: Kinas Ambassad i Stockholm
Cui Aimin, Kinas ambassadör i Sverige, 2023.

En dag i maj, när jag promenerade i närheten av ambassaden, såg jag en bil parkerad vid vägkanten. Kanske berodde det på vårens kvardröjande kyla att bilägaren inte hade stängt av bilmotorn, utan istället lät värmen i bilen blåsa på för fullt. En äldre dam gick fram till bilen, knackade på rutan och frågade om bilägaren ”skulle kunna stänga av motorn för jordens skull?”.

Text: Cui Aimin, Kinas Ambassadör i Sverige. Översättningen till svenska tillhandahölls av Stephen Brawer, ordförande för BRIX (Belt and Road Institute in Sweden)

Damen tackade bilägaren när hon såg att motorn stängdes av. Jag blev rörd ända in i hjärtat.

Begreppet omställning, dess förverkligande och det djupt rotade gröna medvetandet är för mig något mycket attraktivt. Sedan jag tillträdde som ambassadör i Sverige för mer än ett år sedan har jag besökt Norrbotten, Västerbotten, Södermanland m.fl. orter.

Jag har besökt en fossilfri stålfabrik, en ”grön” batterifabrik m.m. och har bevittnat svenskarnas oerhörda ansträngningar och framgångar inom den gröna omställningen.

ArcanumSkolan 2024

Jag har även bevittnat en presentation av det långsamma, men stadiga tilltagandet av det svensk-kinesiska samarbetet inom grön industri: Det kinesiska batteriföretagen KDL och Wuxi Lead har byggt en fabrik i Västerbotten och man har hjälpt den svenska partnern med leveranser av skal till batterier och dessas intelligenta produktionslinje.

Kinesiska Xinyuan Material har hjälpt Northvolt att tillverka batteri-diafragmor. Senast hörde man talas om att Shanghai Putailai har visat intresse för att anlägga en fabrik för tillverkning av negativa batterielektroder i Timrå. När fabriken är färdigbyggd beräknas den ha en årlig produktionskapacitet på 100 000 ton negativt elektrodmaterial till litiumbatterier.

De batterier som fabriken producerar kan leverera el till 1,7 miljoner elbilar. Fabriken skapar även direkt nära 2 000 anställningar och skapar indirekt nästan 8 000 jobb. Dessa gröna samarbeten skulle inte bara kunna bidra starkt till Sveriges gröna omställning utan också förstärka Sveriges ledande position inom batteritillverkning i Europa.

Samtidigt deltar svenska företag i den kinesiska gröna omställningen. Scania håller på att anlägga en fabrik i Rugao i Jiangsu-provinsen. Efter fabrikens färdigställande kommer den att samverka med det lokala avloppsreningsverket genom att extrahera biologisk energi ur slam för att stödja produktionen.

Det svensk-kinesiska gröna samarbetets långsiktiga utveckling har gynnats av att bägge länder antagit samma utvecklingsmål och bidrar med ett starkt ömsesidigt samarbete till varandra. Båda länderna har slagit fast sina ambitiösa klimatmål och den gröna omställningen återspeglas i den samhällsekonomiska utvecklingen.

Sverige och Kina förblir motparternas naturliga samarbetspartners. Med sin gigantiska inhemska marknad kan Kina inte bara tillhandahålla ett enormt utrymme för svenska företag att förverkliga sina visioner och innovationer inom grön utveckling, utan även skapa enorma positiva miljömässiga effekter.

Den kinesiska miljöutvecklingen har fått starkt stöd av den kinesiska staten – i den nya versionen av katalogen som publicerades i fjol, vilken uppmuntrade utländska investeringar, stod det tydligt, att man stödjer utländska företag i utvecklingen av energibesparing och miljöskydd.

Kinas starka utveckling inom vetenskap, teknologi och kompetens m.fl. områden innebär att Kina skapat utmärkta dockningsförhållanden för internationella gröna samarbeten.

I takt med att Kina skapar mer marknadsanpassade förutsättningar genom att lätta på lagar och skapa en mer internationell miljö, kan svenska företag spela en mer än lovande roll i den process som är den kinesiska gröna omställningen.

Samtidigt kommer allt fler miljövänliga kinesiska företag – särskilt nya energiföretag – att etablera sig utomlands och i Sverige. De brukar ha mogen teknik och kvalitetsprodukter vilket blir en förmån för lokala samarbetspartners.

Jag hoppas att Kina och Sverige genom fortsatta ömsesidiga miljöriktiga samarbeten fortsätter att bidra till varandras gröna omställningar.

Precis som det står i en rapport som nyligen publicerades i New York Times, vilken påminde oss om att oavsett ingenjörsträning, anläggning av fabriker, produktionssätt eller teknik, tar Kina en klar ledning inom det nya energiområdet. Om man tittar på statistiken ser man att Kinas elbilsproduktion ständigt toppar listorna i världen, i 8 år fram till 2022.

Kina står för 70% av den globala tillverkningen av batterier och komponenter och för nära hälften av alla patentansökningar inom området. Med sin distribuerade, kompletta branschkedja och sin mogna lösningsförmåga blir Kina ett förstahandsval som partner för nya energiföretag för såväl Sverige som många andra länder.

Även om den rådande lågkonjunkturen och andra faktorer har inneburit ett störmoment för de kinesiska nya energiföretagen, ser de den svenska gröna omställningen som så lovande att de gärna vill övervinna de kortvariga svårigheterna för att satsa långsiktigt på den svenska marknaden framöver.

Grundaren av Northvolt, Carlsson, sa till mig en gång, att i förverkligandet av visionen ”att tillverka ett grönt bilbatteri” har de kinesiska företagen levererat ett väsentligt stöd.

Jag hoppas att Kina och Sverige genom fortsatta ömsesidiga miljöriktiga samarbeten fortsätter att bidra till varandras gröna omställningar. På så vis kan man skriva fler berättelser om framgångar inom gröna samarbeten och bidra till en grön morgondag för världen tillsammans.

Text: Cui Aimin, Kinas Ambassadör i Sverige

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq