Dagens ETC svamlar – HIV-smittade i Kenya dog inte av svenskt kolloidalt silver

publicerad 26 augusti 2023
Christoffer Röstlund-Jonsson, Anders Sultan och Carolina Lundin. Foton: Dagens-ETC, Emanuel Hendal, Fredrik Stedtjer, Privat, Press, Shutterstock. Montage: NewsVoice
Christoffer Röstlund-Jonsson, Anders Sultan och Carolina Lundin. Montage: NewsVoice

Svenska massmedier har för vana att med jämna mellanrum angripa kolloidalt silver, Ionosil och tillverkaren Anders Sultan. Sist ut var journalisterna Carolina Lundin och Christoffer Röstlund Jonsson på Dagens ETC med en påstådd ”granskning”. Artikeln innehåller “så mycket löst stoff att det är en skam”, skriver Karin Andersson.

Ett större hopkok och förväxlingar som ETC-artikeln innehåller har sällan skådats; inte bara förs det ut lögner om kolloidalt silver, utan även om Anders Sultan, Föreningen Afrikas Barn och KYOC i Kenya.

Dagens ETC:s rubriksättning är lömsk. Titeln lyder: “HIV-smittade i Kenya fick svenskt silvervatten: de dog”. En mer sanningsenlig rubriksättning vore: “HIV-smittade i Kenya slutade att få svenskt silvervatten: de dog”, men det hade ju inte tjänat Dagens ETC:s syfte att svartmåla kolloidalt silver.

Journalisterna leker således med orden, vilket är genant när det handlar om så allvarliga saker som dödsfall. Journalisterna Carolina Lundin och Christoffer Röstlund Jonsson ville förmodligen få läsarna att tro att man kan dö av silvervatten.

Sanningen är att man kan inte dö av rent silver genom intag av kolloidalt silver med styrkan 10 ppm.

Faktum är att mängden silver är så låg (det skulle motsvara homeopaternas D5-potenser, det vill säga utspätt 100 000 gånger), och man måste dricka sådana mängder att man skulle dö av vattenmängden i Ionosil, långt innan man skulle få i sig en dödlig dos silver.

I djurstudier så har man funnit att doser på 5 gram rent silver per kilo kroppsvikt är helt ofarligt. Den silvermängden motsvarar 500 liter Ionosil per kilo kroppsvikt. Detta är dock inget som Dagens ETC talar om för läsarna.

Kolloidalt silver: från kosttillskott till vattendesinfektionsmedel

Orsaken till att kolloidalt silver inte längre fick säljas som kosttillskott var helt och hållet på grund av EU-byråkratiska regler, så det var inte alls på grund av att silver skulle vara farligt, vilket man får intrycket av när man läser artikeln i Dagens ETC.

De silvermängder som det rörde sig om – vid intag av kolloidalt silver som kosttillskott – motsvarar den mängd som människan normalt fick i sig via sin kost, förr i tiden. Vid intag av 15 ml Ionosil (10 ppm), så får man i sig en silvermängd på 0,15 mg silver. Silver lagras dessutom inte i kroppen utan utsöndras till 99 % inom ett dygn.

Numera får kolloidalt silver säljas som ett vattendesinfektionsmedel – och med fullständigt lagliga påståenden om att medlet avdödar och neutraliserar virus, bakterier, svamp samt parasiter.

Så, det handlar definitivt inte om någon verkningslös produkt som dessa journalister på Dagens ETC okunnigt påstår.

Kolloidalt silver uppfanns på 1890-talet. Det var dessa produkter som man använde med framgång fram till dess att antibiotikan uppfanns på 1930-talet. Man använde produkterna framgångsrikt på allt från halsont till influensa, blodförgiftning, pest och smittkoppor.

Det finns i dag mängder av publicerade studier som hyllar silvernanopartiklar och den potential som de utgör inom det medicinska området, och det finns fortfarande läkemedelklassade silverprodukter som det går att få tag på.

Det finns även forskning som visar hur silvernanopartiklar effektivt neutraliserar hiv-virus. Det finns kondomer och intimskum med silvernanopartiklar. ETC fick ta del av denna forskning inför publicering, men tidningen vägrade att ta upp det i artikeln.

Dagens ETC satsade i stället på att felaktigt påstå att kolloidalt silver skulle vara ett bluffmedel.

Silvernanopartiklar hyllas just nu i forskningsvärlden för bruk inom olika områden. Ett område som sticker ut är forskning om silvernanopartiklars effekt på cancer. Allt fler studier visar på att silverjoner ofta har en bättre effekt på cancer än etablerad kemoterapi.

En artikel i brittiska Daily Mail berättar att man genom forskning i Leeds har konstaterat att silver har många gånger bättre effekt på cancertumörer än etablerad behandling med cytostatika. Biverkningarna är dessutom färre, om överhuvudtaget några alls.

Ett forskarlag i Leeds i England har studerat silverjonernas effekt på både bröstcancer och cancer i tarmen. Det finns exempel på lungcancer som har försvunnit genom inhalation av kolloidalt silver genom en nebulisator.

Kolloidalt silver säljs som ett kosttillskott i USA, där det finns fler än 200 tillverkare och 10 miljoner användare. Kolloidalt silver säljs även via stora och välkända kanaler såsom Amazon.

Även Tyskland, Belgien, Holland och Frankrike är andra marknader där kolloidalt silver är stort, och aktörer i Holland vittnar om uppemot en miljon användare i Holland.

Silvrets toxicitet

Den enda kända biverkan av silver som man känner till är argyri. Det är en missklädsam blåfärgning (som i övrigt är helt ofarlig) av huden. Argyri har emellertid endast uppstått genom läkemedelsbranschens toxiska blandningar, genom olika former av silverproteiner eller silvernitrat.

Många blandningar som salufördes kunde vara uppemot 300 000 ppm starka. Numera är det inom EU förbjudet att tillverka kolloidalt silver som baseras på silversalter, eftersom dessa är toxiska.

Argyri kan inte uppstå genom användandet av rent silver, framställt elektrokolloidalt och i en så låg koncentration som 10 ppm, vilket Ionosil är.

Giftinformationscentralen har bekräftat att det inte finns några sådana bekräftade fall, varken nutida eller historiska.

Relaterat: Samtal med Giftinformationscentralen

Argyri – som i sig inte är hälsovådligt – har alltså aldrig uppstått genom intag av rent silver, framtaget elektrokolloidalt, vilket Ionosil är. Så, att Dagens ETC vill koppla ihop kolloidalt silver och dödsfall skulle locka fram ett skratt, om det inte vore en så pass allvarlig anklagelse, men tittar man lite nämre på anklagelsen, så faller det hela ihop som ett korthus.

De har gjort en höna av en fjäder, eller nej, förresten, Dagens ETC hade inte ens en fjäder. Det visste tidningen före publicering… men det hindrade inte journalisterna från att hänga ut och stigmatisera Anders Sultan.

Förväxlingen – sant och falskt

Dagens ETC för ut en bild av att Anders Sultan skulle ha varit ute efter att tjäna storkovan på falska löften till hiv-smittade i Kenya, och att han skulle ha sålt Ionosil som ett alternativ till bromsmediciner, och att människor skulle ha dött till följd av detta. Inget kan vara mer fel. Sanningen är en helt annan.

”Experimenten” i Kenya, hos föreningen KYOC, som Dagens ETC skrev om och ställde Anders Sultan till svars för, vet Anders Sultan faktiskt ingenting om. Vid granskning och med facit i hand så är det inte alls konstigt, och varför det förhåller sig så får läsaren snart veta.

Dagens ETC hade först varit i kontakt med KYOC i Afrika och påstod att den föreningen uppgav att det förekom hiv-experiment med kolloidalt silver, som Dagens ETC påstod hade skickats dit av Anders Sultan.

När de hiv-smittade inte ville återgå till bromsmedicinen, eftersom silvret inte gav några biverkningar, så stod de utan medicinering när silvret tog slut – och det påstods att människor hade dött till följd av detta.

Därefter hade Dagens ETC även varit i kontakt med Föreningen Afrikas barn (FAB) i Sverige, som skickar hjälp till sin systerförening i Afrika, nämligen KYOC. Kontakten togs av journalisterna för att fråga om ”hiv-experimenten” i Kenya, och som även ville misstänkliggöra att FAB köpte in kolloidalt silver från Ion silver AB. Det hela är dock helt odramatiskt.

Det är således sant att Föreningen Afrikas barn (FAB) var kund hos Ion Silver AB och att FAB ibland skickade ner lite kolloidalt silver till sin systerförening KYOC i Afrika. Silvret var till för att desinficera dricksvatten, som annars gav föreningarnas skyddslingar magsjuka, och för sårtvätt, eftersom grabbarna fick stora sår då de spelade fotboll barfota.

Att KYOC skulle vara involverade i något hiv-projekt med kolloidalt silver är alltså inget som Anders Sultan har känt till. Uppenbarligen gjorde inte Monica Wennerberg på Föreningen Afrikas Barn det heller, vilket dessutom även Dagens ETC uppgav.

Vad som har hänt eller inte hänt i Kisumu, hos KYOC, har Anders Sultan inte haft någon insyn i, eftersom han inte har varit involverad på något sätt och över huvud taget inte heller har haft någon direktkontakt med KYOC. Det är enbart FAB som har haft kontakt med KYOC.

Anders Sultan skulle heller aldrig uppmuntra någon till att sluta med sin bromsmedicin eller sälja in kolloidalt silver som ett alternativ till bromsmedicin, vilket Dagens ETC anklagar Anders Sultan för att ha gjort.

Monica Wennerberg på FAB, som var den som hade direktkontakt med KYOC, har på alla år aldrig hört talas om något hiv-projekt hos KYOC. Hon berättar även att det var FAB själva som använde det mesta av Ionosil, kolloidalt silver, som föreningen köpte in från Ion Silver AB.

Sporadiskt lade de emellertid ner någon enlitersflaska till KYOC i Kenya, bland de kläder som hade skänkts och som skulle skickas till Afrika. Det handlade således inte om att några dunkar skickades åt gången, så som Dagens ETC gör gällande.

Mängden kolloidalt silver som skickades var mycket låg, det rörde sig enligt Föreningen Afrikas Barn om 10-20 liter under en 10-års period. Dessa flaskor användes till att desinficera sår och dricksvatten, för att slippa magsjuka, och inte för hiv-behandling.

Den första gången som Monica Wennerberg hörde talas om att hiv-smittade hade fått kolloidalt silver i Afrika/Kenya var när hon av Anders Sultan fick höra talas om ”Silver women”, vilka hade uppgett att de blev så pass bra efter intag av Ionosil, kolloidalt silver att de kunde börja jobba igen.

Det är således korrekt att Anders Sultan har skickat kolloidalt silver till Afrika. Det var emellertid till Nairobi i Kenya, till ”Silver Women”, och det var detta fall som Anders Sultan trodde att Dagens ETC menade då de konfronterade Anders med att ha skickat silver till Kenya, därför var förvirringen total, eftersom Dagens ETC och Anders Sultan, uppenbarligen utan att då ha insett det, har pratat om två olika grupper av hiv-fall (med två olika föreningar involverade).

Både Dagens ETC och Anders Sultan trodde vid tillfället för intervjun att KYOC och ”Silver Women” hörde ihop, men det gjorde de alltså inte.

När Silver Women fördes på tal, så frågade ETC om detta var samma 30-tal kvinnor som de på KYOC, och Anders Sultan svarade ”det förutsätter jag”, vilket han baserade på att Dagens ETC bestämt hävdade att han hade skickat kolloidalt silver till KYOC i Kenya, men det enda stället som Anders hade skickat kolloidalt silver till i Kenya var till ”Silver Women”…

Förväxlingen hade lätt undvikits om Anders Sultan inte hade blivit överrumplad och Dagens ETC inte hade vilselett honom. Anders Sultan fick ingen förvarning om besöket från Dagens ETC; han fick inte heller några frågor i förväg och hade därmed ingen chans att fräscha upp sitt minne kring något som hände för nästan 20 år sedan.

Oförskämt och oannonserat dök Dagens ETC helt enkelt upp hemma hos Anders Sultan och viftade med 18 år gamla händelser, samtidigt som de avkrävde sekundsnabba svar i en intervju, där det snabbt framgick hur den skulle vinklas.

Anders Sultan säger i intervjun att han förstår att Dagens ETC var ute efter att stigmatisera honom, men det nekade ETC-journalisten Carolina Lundin till och sade ”mitt mål är inte att stigmatisera dig”. När man ser resultatet av intervjun i tidningen, så är det emellertid just vad hon har gjort…

När Dagens ETC konfronterade Anders Sultan med att ha skickat kolloidalt silver till Kenya, så hade han ju det. När Dagens ETC slängde fram att det skulle ha varit till KYOC, där journalisterna hade varit och pratat med föreståndaren James Waore Diang’a, så trodde Anders förstås att det var den föreningen som han hade skickat kolloidalt silver till.

Det var dock en helt annan förening, nämligen Global Relations i Göteborg, Pia Mucchiano, som hörde av sig till Anders Sultan om kolloidalt silver – då, för 18 år sedan, eftersom föreningen hade hört talas om att kolloidalt silver kanske kunde hjälpa hiv-smittade och ville pröva det.

Anders Sultan, som har ett stort hjärta för sina medmänniskor, lät skänka och frakta ner 10 enlitersflaskor med Ionosil till Pia Mucchiano i Nairobi, och han stod för hela notan själv, eftersom han ville hjälpa människor i nöd.

De lidande gick redan på bromsmedicin, men de var ändå för svaga för att kunna jobba och försörja sig. De fick helt enkelt lite kolloidalt silver som komplement, 15 ml om dagen, för att se om det kunde få dem att må lite bättre.

På den tiden var kolloidalt silver ett godkänt kosttillskott i Sverige och övriga Europa. Det gick även att köpa produkten i lokala hälsokostbutiker i Kenya, men det var för dyrt för att någon skulle ha råd att använda det.

Det är klart att de lidande måste få pröva och se om ett kosttillskott kan hjälpa dem att må lite bättre… Märkvärdigare än så var det inte.

Märkvärdig effekt av silver på hiv-smittade

Det som dock var märkvärdigt var effekten som det kolloidala silvret fick på dessa trettiotal hiv-smittade kvinnor i Kibera i Nairobi i Kenya, vilka svenska Pia Mucchiano hade fått kontakt med genom en adoption, och vilka hon hade tagit under sina vingar.

De blev med tiden så pass bra av det kolloidala silvret att de tog sig namnet ”Silver women”. De kom år 2007 till Sverige och turnerade här tillsammans med en danstrupp och berättade om sina resultat med kolloidalt silver.

Det skrevs om Silver women i bland annat 2000-Talets Vetenskap men även i Sundsvalls tidning (ST), som var den enda mainstream-media som vågade ta upp de positiva effekterna av det kolloidala silvret.

ST:s artikel hade rubriken ”Silverlösning kan ge friskare liv”. Tidningen inledde med orden ”Kolloidalt silver har hjälpt några av de hiv-smittade kvinnorna i Kibera i Nairobi till ett friskare liv. Idag har många arbete och kan försörja sig”.

I artikeln uppgavs det att de hiv-smittade kvinnorna, som stod på bromsmedicin, inte kunde försörja sig, eftersom de inte orkade att arbeta. Kvinnorna och deras barn svalt. Pia Mucchiano, som ville hjälpa kvinnorna, hade ordnat arbete åt dem. De behövde dock bli friskare för att överhuvudtaget orka jobba.

Lösningen var kolloidalt silver, och efter bara ett par veckor så hade de fått tillbaka aptiten och orkade jobba, skrev ST, som även berättade att de goda effekterna ledde till att gruppen började kalla sig för ”Silver women”.

Misstaget uppdagas

Efter det att Dagens ETC intervjuade Anders Sultan så har de på var sitt håll insett att de har pratat om/blandat ihop två olika föreningar och grupper av hiv-smittade. Det var alltså inte KYOC och James Waore Diang’a som Anders Sultan hade skickat kolloidalt silver till, utan det var till Pia Mucchiano och hennes Silver women.

Det blev därför aktuellt att kontakta henne, och det har visat sig att Pia Mucchiano fortfarande har kontakt med kvinnorna, och alla lever (år 2023), och alla tar fortfarande sina bromsmediciner.

Även Dagens ETC hörde av sig till Pia Mucchiano, för att höra om någon hade dött… men Pia uppgav att alla i hennes grupp levde och att de fortfarande åt sina bromsmediciner – men det skrev Dagens ETC inget om, för det hade förstört hela deras upplägg att svartmåla silvret och skuldbelägga Anders Sultan.

Om inte förr, så har således Dagens ETC – åtminstone vid den tidpunkt som de kontaktar Pia Mucchiano – insett att det har rört sig om två olika grupper. Trots det basunerar Dagens ETC ut rena lögner. Dagens ETC lät inte heller läsarna förstå att de hiv-smittade fick goda effekter av silvret, och att de alla tog sin bromsmedicin.

Att Dagens ETC på detta sätt döljer fakta, för att stigmatisera Anders Sultan, är en skam för journalisterna.

Mitt mål är inte att stigmatisera dig. Jag vill stå upp för de här som dog av de här försöken, och fråga dig vad du tänker om det. Det låter hipp som happ skicka ner din produkt och sen så slutar du att göra det, och sen slutar de att ta sina bromsmediciner och dog”, konfronterar Dagens ETC-journalisten Carolina Lundin Ion Silver AB:s Anders Sultan i intervjun.

I Carolina Lundins försök att försöka stå upp för dem som hade dött, genom att ställa Anders Sultan till svars, finns det dock inte ett enda rätt. Anders Sultan har inte skickat kolloidalt silver till de personer som påstås ha dött. De som han de facto skickade kolloidalt silver till dog inte, utan tvärtom så blev de hjälpta av kolloidalt silver, och de slutade heller inte att ta sina bromsmediciner.

Om Carolina Lundin vill stå upp för dem som påstås ha dött för att de inte har tagit sina bromsmediciner, så vore det lämpligare att konfrontera läkarna om varför de inte har lyckats att få patienterna under läkarvård, eller varför de inte fick fortsatt silverbehandling, om de nu föredrog det.

Ingen regelrätt pilotstudie och inget experiment

Om man ska vara riktigt petnoga, så rörde det sig egentligen inte om något regelrätt pilotprojekt eller någon pilotstudie (vilket kräver ett studieupplägg), men ordet har använts i brist på bättre ord, eftersom de bevittnade positiva effekterna faktiskt skulle kunna ge upphov till en riktig studie.

Det som hade skett var att kvinnor på eget initiativ och förusättningslöst intog silvervatten som kosttillskott och att de sedan upplevde att silvret faktiskt hade effekt, de blev piggare och orkade att jobba.

I ett par fall visade hiv-testet till och med negativt. De positiva effekterna snappades i sin tur upp, och skulle senare leda till en studie i Zambia, där presidenten Rupiah Banda hade ställt sig positiv till detta, så att man kunde få mer verifierade resultat. Planerna grusades emellertid då Zambia i presidentvalet fick en annan president.

Det hela rörde sig inte heller om något ”experiment”, så som Dagens ETC gör gällande, utan det som har utspelat sig är att Anders Sultan gratis har gett lidande tillgång till ett på den tiden godkänt kosttillskott, som tillägg till sina bromsmediciner, och det rör sig om silver i doser som man kan få i sig genom kosten, för att se om de kunde må bättre av det – dessutom var detta på de hiv-smittades egen begäran.

Det var en human handling, som dessutom gav ett så positivt resultat att kvinnorna därför började att kalla sig ”Silver women”. Inget av detta upplyser Dagens ETC sina läsare om. Artikelserien skvallrar om en klar bias och en agenda, som egentligen bara kan härröra från samma krafter som har jagat kolloidalt silver i många år, nämligen skeptikerföreningen VoF, Vetenskap och Folkbildning.

Vad hände egentligen i Kisumu, hos KYOC?

Att skribenter extrapolerar och vinklar är inte ovanligt, så gör även Dagens ETC, men denna tidning gör det grovt. Dagens ETC uppger i början av sin artikel att de hiv-smittade i Kisumu, hos KYOC i Kenya, varken tog kolloidalt silver, eftersom det hade tagit slut, eller bromsmedicin, eftersom de inte ville gå tillbaka till den efter att ha intagit kolloidalt silver, då det kolloidala silvret inte gav dem några biverkningar.

Dagens ETC uppger dock inte vem som skulle ha dött, eller när, och uppgiften är publicerad på ren hörsägen, där ingen dödsorsak är fastställd. Uppgiftslämnaren uppges även att inte stå fast vid sitt ord. Det är en väldigt tunn bevisföring, men dålig bevisföring är det lilla i sammanhanget. Det som Dagens ETC har gjort är värre än så – mer om det senare…

Dagens ETC skyller dödsfall på kolloidalt silver

Dagens ETC försöker att skylla overifierade dödsfall på kolloidalt silver. De hiv-smittade fick, enligt Dagens ETC, varken bromsmediciner eller kolloidalt silver. De fick ingen behandling alls för sitt allvarliga tillstånd – är det egentligen konstigt då, om någon skulle dö?

Man måste även ha i åtanke att medellivslängden i Kenya vid den tiden, för 18 år sedan, endast var 56 år. Det är dock mycket beklagligt om de hiv-smittade inte har velat ta sina bromsmediciner, och om någon därav skulle ha dött.

Man måste dock komma ihåg att det faktiskt är läkare som ordinerar och behandlar med bromsmediciner. Vilka var ansvariga läkare? Varför har inte de ställts till svars av Dagens ETC? Sedan måste man även respektera att alla människor har en fri vilja och i slutändan själva bestämmer över sin medicinering.

Vid sitt besök försökte Dagens ETC även att lasta Anders Sultan för att han inte hade fortsatt att skicka kolloidalt silver till Kenya, så att de smittade stod helt utan medicinering för sin hiv, och journalisterna menade att Anders Sultan därför var oetisk.

Ska man tolka det som om Dagens ETC då menade att kolloidalt silver fungerar? Men vem skulle egentligen ha skickat kolloidalt silver från Sverige när ingen där visste om att kolloidalt silver saknades och att de hiv-smittade hos KYOC i Kisumu inte tog sina bromsmediciner?

Om Dagens ETC hade grävt mer i detta, så hade de förhoppningsvis begripit att Anders Sultan aldrig ens hade börjat skicka något kolloidalt silver till Kisumu/KYOC. Det hela är ännu mer bisarrt än så, eftersom det aldrig ens har förekommit något ”hiv-experiment” med kolloidalt silver i Kisumu hos KYOC…

Det hela har visat sig vara ett rent hopkok, medvetet eller omedvetet, fabricerat av Dagens ETC.

Inget hiv-experiment med kolloidalt silver på KYOC

Monica Wennerberg på Föreningen Afrikas Barn, som vet att hon enbart har skickat kolloidalt silver till KYOC för sårbehandling och för vattendesinfektion, ställde James Waore Diang’a på KYOC mot väggen angående hiv-experimentet. Det blev då allt klarare om vad som egentligen har hänt, eller rättare sagt inte hänt.

James Waore Diang’a hade inte utfört något hiv-experiment med kolloidalt silver då, för 18 år sedan, som Dagens ETC påstår, utan det framkommer att James har återberättat vad han har fått kännedom om genom internet, när han har läst på om silverbehandling och hiv; han återberättar då en historia om hur hiv-smittade, som hade intagit kolloidalt silver, hade slutat med sin bromsmedicin, och att när det kolloidala silvret tog slut, så stod de helt utan behandling och att det då hade förekommit dödsfall.

Om det är språkförbistring som har gjort att James Waore Diang’a och journalisten har missförstått varandra eller om det är Dagens ETC som med vilje fabricerar historien får vi nog aldrig veta, men Dagens ETC har uppenbarligen lyckats med konststycket att göra en höna av en fjäder som aldrig fanns.

När Dagens ETC börjar anklaga James Waore Diang’a för silverexperiment och dödsfall i hans grupp, så avfärdar James dem med att säga att det är nonsens, eftersom journalisterna hade tagit det ur sitt sammanhang och det faktiskt var helt osant. Vilka är de döda? undrar han…

Projektet med de hiv-smittade hos KYOC, som Dagens ETC pratade om, kände Anders Sultan således inte ens till, och det var ju inte så konstigt, eftersom det projektet aldrig ens har existerat.

Det betyder att Dagens ETC:s hela artikel är ett falsarium. ETC:s lögner är dock ännu mer bisarra än så. Det fanns inte ens några hiv-smittade på KYOC, det fanns inte ens några kvinnor/vuxna.

Monica Wennerberg berättar:

Det var inga som var smittade av HIV, utan det handlade om barn i våra pojk- och flickhem som hade problem med magsjuka, allt som oftast, eftersom de fick levererat vattnet i dunkar till hemmen. Därför fick vi förslaget att man kunde använda kolloidalt silver för att rena vattnet. KYOC och FAB har aldrig varit involverade i något HIV-experiment eller använt det till att bota HIV-smittade. Vi jobbar uteslutande med informationskampanjer och då om HIV-prevention och FN:s deklarationer om Mänskliga rättigheter, och har gjort så i 14 år med stor framgång”.

Må journalisterna Carolina Lundin och Christoffer Röstlund Jonsson skämmas för sin oetiska uthängning av främst Anders Sultan, men även av de andra som oskyldigt hängs ut.

Monica Wennerberg berättar att hon fick samtal från KYOC, om att två svenska journalister hade varit där och att de ville prata om ”enprocentmålet” (vilket är ett kvantitativt mål för den svenska biståndspolitiken), vilket var en uppenbar lögn – för journalisterna var ju där för sitt ”intresse av alternativa medicinska experiment” (vilket journalisterna uttryckligen sade till Anders Sultan när han undrade varför de kom hem till honom och drog upp en 18 år gammal händelse).

Redan då började Monica Wennerberg att ana ugglor i mossen. Hur visste journalisterna om KYOC? FAB var ju enda länken dit. Det visade sig att en av ETC-journalisterna var Carolina Lundin, som i tonåren arbetade som insamlare på Föreningen Afrikas Barn, och hon kände förstås till KYOC.

Frågan är hur hon kunde knåpa ihop en artikel som hon vet är ett falsarium? Varför gör hon så mot FAB och Monica Wennerberg, som har tagit emot henne och låtit henne arbeta där? Och varför gör hon så mot Anders Sultan? Låt gå för att det har skett en förväxling, men det insåg ETC-journalisterna redan innan artikeln gick i tryck – så, varför har Dagens ETC inte rättat sig?

Under ETC-intervjun med Anders Sultan tryckte de båda journalisterna mycket på att när något är fel i en tidning så ska det göras en rättelse, och de ifrågasatte Anders Sultan och varför han inte hade gjort någon rättelse i 2000-Talets Vetenskap, när Ingemar Ljungkvist hade skrivit om att kolloidalt silver hade botat hiv – om det vore sant, skulle det vara ett ”medicinskt mirakel” och något som skulle få ”nobelpriset”, sade ETC-journalisterna i intervjun med Anders Sultan.

Det var förstås skribentens tolkning när han skrev om hur hiv-tester plötsligt var negativa efter intag av kolloidalt silver. Skribentens tolkningar är förstås inget som Anders Sultan kan lägga sig i.

Anders Sultan har själv mer den hållningen att hiv-tester kan vara otillförlitliga, precis som Covid-tester, vilket han även uppgav för journalisterna. Att människor själva känner att de mår bättre är det viktiga…

Den stora frågan är om Dagens ETC kommer att göra någon rättelse, eftersom det rör sig om grova faktafel och inte om några tolkningar. Dagens ETC har begått ett övergrepp, ett förtal, eftersom det inte är sant, och artikeln innebär en kränkning av Anders Sultan.

Silverrättegången och munkavle

Dagens ETC skriver även att Anders Sultan skulle ha ”försvarat sin produkt i domstol”, men förlorat. Han har dock inte försvarat sin produkt i domstol. Däremot stämde han Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan för förtal, eftersom tidningarna, precis som Dagens ETC, med lögner hängde ut Anders Sultan.

HD/Sydsvenskan hängde ut honom som brottslig. Anders Sultan fick lära sig den långa vägen att tryckfrihetsmål är mycket svåra att vinna i Sverige och att de bryter mot mänskliga rättigheter, enbart genom hur de är uppbyggda. Det målet kostade nära en miljon kronor, som skulle betalas privat, ur egen ficka.

I sådana här förtalsmål är det politiker utan juridiska kunskaper som dömer, eller rättare sagt röstar om hur de tycker – och domen, som inte behöver referera till lagstiftning, går inte att överklaga av den som stämmer en tidning. Däremot så kan tidningen överklaga om den skulle förlora.

Förundersökningen om att Anders Sultan skulle vara brottslig lades så klart omedelbart ner av åklagaren, eftersom inget brott kunde styrkas, något som tidningen aldrig uppgav, eftersom journalisterna gick händelserna i förväg.

På grund av korrumperade domstolar kan ETC skriva vad de vill om Anders Sultan, utan att behöva riskera rättsliga påföljder och trots att det är kränkande skriverier som är osanna.

Relaterat: Mer om kolloidalt silverrättegången 2017

När det gäller marknadsföring, så har Läkemedelsverket förbjudit Anders Sultan att yttra sig, till och med privat på sin fritid, om inte bara hälsoeffekter av Ionosil utan om kolloidalt silver över huvud taget – och belagt det med ett vite på 800 000 kronor per tillfälle.

Detta är ett brott mot mänskliga rättigheter, och det är även ett brott mot den grundläggande yttrandefriheten. Ändå så dömde domstolen så, och då närmar vi oss ett totalitärt samhälle. Man måste få kunna tala öppet om något generellt som till exempel ”kolloidalt silver”, som inte är någon specifik produkt eller varumärke; man måste få kunna prata om behandlingsresultat och vad forskningsstudier visar.

Man måste som expert kunna få hålla föredrag och föreläsningar om kolloidalt silvers hälsoeffekter, eftersom det tillhör den grundläggande yttrandefriheten, men den har Läkemedelsverket berövat Anders Sultan.

Det är i sig brottsligt att beröva någon sin yttrandefrihet. Lagen ska vara lika för alla, men Läkemedelsverkat har speciallagar för Anders Sultan. Det kan bara betyda att kolloidalt silver utgör ett allvarligt hot mot läkemedelsindustrin.

Du kan inte dö av kolloidalt silver, men läkemedelsindustrin är dödlig – och det är inte så lite heller! (läs mer).

Facebook stängde ner silvergruppen pga Covid

Dages ETC uppger att kolloidaltsilvergruppen på Facebook hade 60 000 medlemmar innan Facebook stängde ner gruppen på grund av desinformation. Det var inte på grund av silverdiskussioner som gruppen stängdes ner.

Det var i coronatider och medlemmar skrev om Covid, och som alla minns så allt som inte följde mainstream ansågs av Facebook vara ”desinformation”. På grund av medlemmars postningar om Covid fick gruppen en varning och stängdes ner efter ännu en Covid-postning.

I dag är det mer allmänt känt att vaccinerna är verkningslösa (man måste ta en, två, tre, fyra och fem, ja, till och med sex sprutor för att få ”skydd”) och har allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall, men på den tiden skulle all sådan information censureras och mörkas.

ETC-artikeln visar åter hur oetiskt journalister arbetar för att skapa drev gentemot människor, vars mål har varit att hjälpa medmänniskor som har det svårt.

Text: Karin Andersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq