Levinthals Paradox – Blundar Folkhälsomyndigheten inför riskerna med mRNA-vaccinerna?

publicerad 14 augusti 2023
Generaldirektör på FHM Johan Carlson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play
Johan Carlson var Generaldirektör på Folkhälsomynigheten under coronakrisen 2021.

ANALYS. Man har nyligen mer eller mindre tvångsvaccinerat jordens befolkning med en ny typ av genvaccin och mRNA-teknik har använts för att få våra egna celler att massproducera ett protein som våra immunceller ska lära sig känna igen och eliminera ifall vi blir smittade. Tanken var god, men hur gick det med våra kroppar?

Text: Nils-Ola Holtze, klimatdebattör och pensionerad kirurg

I korthet drabbades vi i slutet på 2019 av ett nytt virus och sjukdomen Covid-19. Detta nya virus hade ett utstickande membranprotein, ett spikprotein.

Snart insåg man att detta spike-proteinet var den väsentliga orsaken till många av de olika sjukdomar och symptom viruset kunde orsaka, blodproppar, blödningar, neurologiska symtom, inflammationer som myokardit, perikardit, allergier och t.o.m. cancer.

Helt ologiskt beslutade man då att kopiera sekvensen av virusets spikprotein, omvandla det till mRNA och sedan injicera det i människor, som sedan själva kunde tillverka det farliga proteinet. Många tyckte det var en smart idé.

Förutom det helt vansinniga i denna avsaknad av logik föreligger ett stort olöst problem, nämligen processen i hur vi tillverkar ett protein. Den är väldigt komplicerad och i stora delar okänd.

Jag skall nedan i korthet försöka förklara och visa att man omöjligt kunde förutspå vilket protein slutresultatet i våra kroppar skulle bli. Definitivt inte en kopia av virusets spikprotein.

Ett proteins funktion avgörs av dess 3-dimensionella struktur och att förutspå det modifierade proteinets struktur på förhand ligger utanför vad vetenskapen klarar av idag. 

Detta är lite komplicerat men visar tydligt att man inte hade en aning om vad man gjorde och den vårdslösa, rent av livsfarliga logiken bakom genvaccinet.

Sammanfattningsvis är proteinsyntesen oerhört komplex. Proteinets funktion bestäms av dess 3-D struktur. Spikproteinet i mRNA vaccinet består ca 1400 aminosyror och dess slutliga struktur och funktion är omöjlig att förutspå, det finns ca 10^600 olika möjliga kombinationer.

I och med man ändrade på RNA sekvensen i vaccinet får vaccinspikproteinet ofrånkomligt en annan okänd struktur och därmed okänd funktion. Detta enligt deras egen modell om vaccinets verkningsmekanism.

Hur ett protein på mycket kort tid (sekunder) kan hitta sin slutgiltiga form bland oändligt många möjliga kombinationer benämns Levinthal’s Paradox.

Det är alltså med dagens kunskap och teknik omöjligt att förutspå vilken struktur och funktion ett protein utifrån ett modifierat vaccin Mrna slutligen resulterar i. Är vi utsatta för ett gigantiskt livsfarligt experiment?

Levinthals Paradox

Vårt genom (DNA) kodar för drygt 20 000 protein. DNA ligger tätt packat med sina proteiner (histoner) som bildar kromatin. När ett protein behövs vecklar kromatinet upp sig så att messenger RNA kan avläsa DNA sekvensen. Messenger RNA (mRNA) vandrar sedan till proteinfabriken, ribosomen där proteinet sätts samman från aminosyror.

I vaccinet går mRNA direkt till proteinfabriken. Således mycket kortfattat, vaccin-RNA bär informationen till proteinfabriken där aminosyror sätts samman till protein. Många viktiga steg jämfört med den naturliga processen att skapa ett protein hoppar man förbi med mRNA-tekniken.

Stora delar av hur proteinsyntesen går till är fortfarande okänt. Läkemedelsindustrin vill gärna ge sken av att man löst alla gåtor och kan klippa och klistra som man vill bland våra gener. Detta är långt, långt ifrån sanningen.

En kod inuti koden

Människan har 20 olika aminosyror som utgör stommen till alla våra proteiner. RNA består av 4 olika nukleotider, Adenin, Uracil, Cytocin, Guanin (AUCG). Varje kombination av tre nukleotider (ett codon) motsvarar en aminosyra och eftersom det går att kombinera ihop 64 olika codon kan vissa aminosyror bildas av olika kodon.

Exempelvis kan både C-G-U och och C-G-C översättas till samma aminosyra, arginin. Dessa benämns ”synonyma codon”. Dock skiljer sig även synonyma codon åt genom att bland annat, beroende på synonymt codon, bilda olika vinklar mellan intilliggande aminosyror och påverkar således slutresultatet av proteinets struktur.

Det kallas ibland för ”en kod inuti koden”.

Människan har 20 aminosyror som bildar bas för alla våra protein. mRNA med sina fyra nukleotider ger 64 olika möjliga kombinationer. Vissa olika kombinationer kodar för samma aminosyra och de kallas för synonyma codon. Dock har de olika uppehållstider i ribosomerna vilket ger förändringar  ”proteinets ryggrad” vilket i sin tur påverkar proteinets slutliga struktur.

När läkemedelsbolagen snickrade ihop mRNA sekvensen till vaccin spike proteinet bytte man ut till mer snabbavlästa och stabilare synonyma codon. Man ändrade således inte sekvensen av aminosyrorna, men däremot exempelvis vinklarna mellan dem och resten av ”koden inom koden”.

Dessutom undvek man cellens normala immunreaktion, som normalt inte släpper in främmande (fientligt) mRNA, genom att byta nukleotiden Uracil till en isomer variant, N1-Methyl-Pseudouridin. Detta påverkar slutligen proteinets struktur. Hur? Ingen vet, ingen kan veta!

I ett medelstort protein som det vaccinet kodar för, ca 1400 aminosyror finns ett oändligt antal rumsliga 3-D varianter. För att förstå hur ofantligt många kan man dela in universums ålder, ca 14 miljarder år i pikosekunder. Om man provar en variant varje pikosekund så ligger man ändå bara i början av antalet möjliga varianter, och bara en är den rätta funktionella formen.

Ser du problemet? Hur hittar proteinet sin funktionella struktur på en sekund eller mindre? Bland oändligt många alternativ. Detta problem kallas Levinthal’s Paradox.

Att fastställa ett proteins struktur är idag en mycket avancerad process som kräver avancerad utrustning. Vissa påstår att vi börjar lösa gåtan med AI och man pekar på allt bättre resultat. Detta bygger dock på maskininlärning av redan kända proteinstrukturer.

För ett nytt protein som det modifierade vaccin spike proteinet krävs dock beprövade metoder som röntgenkristallografi, NMR spektroskopi, och elektronmikroskopi.  en procedur som tar månader och år. Och sedan återstår att visa hur detta nya protein agerar och interagerar i människokroppen.

Vaccintillverkarna är väl medvetna om detta dilemma. Man planerar att alla framtida vaccin skall bygga på denna nya mRNA teknik och detta problem måste lösas, eller fortsatt negligeras. Man påstår att genom AI maskininlärning är man nästan där.

Mindre protein på upp till 300 aminosyror kan man till 90% förutsäga strukturen av. Alltså ett mindre protein man redan vet strukturen på. Och glöm inte att även om 3-D strukturen vore känd, måste dess funktion och påverkan i våra kroppar sedan fastställas, därefter visa hur proteinet ser ut och fungerar i olika miljöer. Exempelvis PH och temperatur kan förändra strukturen och därmed funktionen.

När vi naturligt skapar vårt protein startar en process utifrån ett behov. Signaler får DNA att veckla ut sig så att RNA kan avläsa sekvensen och sedan efter många viktiga steg kan mRNA översättas i ribosomen till protein. Många av dessa steg är viktiga för säkerheten, att producera dysfunktionella protein kan ge dödliga konsekvenser som vi ser vid diverse sjukdomar, exempelvis galna kosjukan.

Så, sammanfattningsvis har man injicerat oss med en omänsklig mRNA sekvens som lurar våra celler till att producera ett protein vars struktur och verkningsmekanism vi inte kan ha en aning om. Kanske i bästa fall lyckas de att få fram något som åtminstone liknar det mycket farliga virus spike proteinet.

Det finns mängder av fallgropar med denna nya teknik och detta är en mycket allvarlig aspekt som borde varit välkänd för alla som sysslar med ämnet, genetiker, virologer osv.

Vad kan den vaccinerade förvänta sig? Svaret är nog, vad-som-helst.

Transfer RNA

Denna bild ovan illustrerar hur mRNA avläses i ribosomerna. Varje kombination av tre nukleotider motsvarar en aminosyra. Kedjan av aminosyror utgör stommen till proteinet. Bland annat vinklarna mellan aminosyrorna bestämmer proteinets slutliga struktur, och därmed dess funktion.

Debatt

Nu hotar vaccintillverkarna med att alla framtida vaccin, inklusive de i barnvaccinationsprogrammet ska baseras på den nya gentekniken. Hur är detta möjligt? Tystnaden bland våra medicinska experter och rådgivare är total.

Alla ni professorer, genetiker, virologer, mikrobiologer etcetera kan gärna förklara hur detta förfarande kan anses säkert, ni måste ju känna till detta! Och ni alla som papegojat mantrat ”säkert och effektivt” har väl självklart också något initierat och intelligent svar.

Jag håller inte andan i väntan på svar, men tar naturligtvis debatt ifall någon vill diskutera ämnet.

Text: Nils-Ola Holtze, klimatdebattör och pensionerad kirurgSå här kan du stötta Newsvoice

 • Hur många människor är medvetna om att utbrottet av det som kallas corona-pandemin i Wuhan i Kina föregicks av en omfattande pandemiövning i New York under hösten 2019 som nästan exakt spelar upp det scenario som kom att rullas ut över hela världen under 2020?

  Den enda större skillnaden var att epicentrum för utbrottet av pandemin var Latinamerika i övningen, men Kina i den verkliga realiseringen av denna “pandemi”.

  Event 201
  Övningen i New York hade benämningen ”Event 201” och ägde rum vid Johns Hopkins Center for Health Security (1).
  Det är nästan lite komiskt att det var Johns Hopkins Coronavirus Resource Center som nu – under den verkliga corona-pandemin – är den inrättning som tillhandahåller statistik för WHO, för alla nationers myndigheter och alla nyhetsmedier om denna påstådda pandemis utbredning. (2)
  Här nedan en mycket avslöjande video som dokumenterar och kommenterar denna pandemi-övning: “Did Bill Gates & World Economic Forum Predict Coronavirus Outbreak? An Inside Look May Shock You”.
  https://rumble.com/v21z536-did-bill-gates-and-world-economic-forum-predict-coronavirus-outbreak-an-ins.html

  1. https://centerforhealthsecurity.org/our-work/tabletop-exercises/event-201-pandemic-tabletop-exercise
  2. https://coronavirus.jhu.edu/map.html

  • Kolla även efter ett symposium/konferens som Fauci medverkar vid, på Milken-institute. Hårresande att höra dem sitta och beskriva sin längtan efter ett utbrott av en pandemi “kanske i Kina” eftersom de endast med hjälp. av panik kan påtvinga folk som teknik utan att behöva ta hänsyn till vanliga regler. Detta sitter de och vurmar för i Oktober 2019.
   (Som om de inte satte igång detta historiska fiasko med flit, bara strax därefter.)

 • Inte blundar man på Folkmordsmyndigheten inte!

  Däremot är det ett krav att du skall ha varit blind från födseln för att få anställning. Lika barn leka bäst heter det väl?

  Man kan iaktta att proteiner ändrar form om man utsätter dem för mikrovågor. Och vissa säger att vårat DNA funkar som en bladantenn. Proteiner som är laddade strukturer kan man anta anpassar sig efter det elktromagnetiska fält som finns i och runt våra kroppar. Människokroppen utsänder mikrovågor av väldigt “låg” styrka.

  Men nu lever vi ju i en allt hetare mikrovågsugn för var dag. Och människor är mer inflammerade och allergiska än någonsin tidigare. Kanske reagerar bara kroppen på den röra i proteinstrukturerna som Preti och Kleti på Strålsäkerhetsmyndigheten så varmt gör reklam för, marknadsför och lovordar. “Mer strålning år folket”.

 • Utan att man behöver djupdyka i cellernas proteintillverkning, som denna artikel gör ända ned på molekylär nivå, inser alla någorlunda medicinskt utbildade att Pfizers och Modernas mRNA-vaxziner – och för den skull även Janssens, AstraZenecas och det ryska Sputnik-5 DNA-vaxziner – är rena galenskapen.

  Covid-19 orsakas av SARS-CoV-2, ett virus som tagits fram i USA’s *Gain-of-Function’-laboratorier – huvudsakligen i NewEngland-staterna men även i Wuhan, Kina – som ett biologiskt vapen och medvetet släppts ut på oss. Motorn bakom den forskningen är den amerikanska krigsmakten, som finansierat den och styrt den. Inte bara statliga institutioner har arbetat med detta, utan även otaliga privata laboratorier, liksom även stora läkemedelsbolag. Exempelvis innehar Moderna patent på delar av virusets spikproteins RNA-sekvens (sedan över 20 år).

  Om man ändrar en cells innehåll av arvsmassa – vilket man gör med både mRNA- och DNA-vaxziner – så erhåller man en helt ny cell. Om alla en människokropps celler på så vis får ändrad arvsmassa, får man därvid en ny människa – en hybridmänniska.

  När dessa nya celler producerar sitt gift (alltså spikprotein), på vilket immunförsvaret är tänkt att reagera och oskadliggöra, så är detta en så kallad autoimmun reaktion i denna nyskapade hybridmänniska. En ‘autoimmun reaktion’ är när en kropps immunsystem ger sig på ämnen, som kroppen själv producerar.

  Innan spikproteinet släpps från en sådan genetiskt modifierad cell, sitter den molekylen ett tag på cellens yta. Immunförsvaret upptäcker då detta och förutsätter då att cellen är virusinfekterad – vilket man faktiskt kan säga att den är – och dödar den cellen, för att få stopp på produktionen av giftigt spikprotein.

  För detta genetiska experiment, omfattande jordens alla människor, har alltså (huvudsakligen) den amerikanska krigsmakten satsat många miljarder dollar. Om detta inte är höjden av galenskap, så vet inte jag vad galenskap är.

  Dessutom är administrationssättet – alltså hur man sprutar in dessa – vaxziner ämnat att sprida vaxzinet snabbt i människokroppen. Det finns i stort 4 sätt att spruta ämnen via injektion:

  1. Intravenöst – direkt i ett blodkärl. Det gör att man får nästan ögonblicklig spridning i hela kroppen (sekunder).
  2. Intramuskulärt. Då får man snabb spridning i hela kroppen (minuter).
  3. Subcutant – i underhudsfettet. Då får man ganska långsam spridning till hela kroppen (timmar).
  4. Intracutant – alltså i hudens allra yttersta skikt. Då får man en mycket långsam spridning till övriga kroppen och ibland inte alls.

  Ovanstående känner alla läkare och alla sjuksköterskor i hela världen till.

  Ändå hävdar alla läkare och alla sjuksköterskor, som sprutar Covid-vaxziner genom intramuskulär injektion in i friska människor, att man inte får någon spridning alls i kroppen från injektionsstället. Detta trots att forskning, som framtvingats av den japanska regeringen, har visat att man får snabb spridning av mRNA-vaxzin till kroppens alla organ efter injektion på detta sätt.

  Därmed kan man återknyta till Rezas kommentar ovan, gällande Christine Andersons uttalande: Att man genom massiv propaganda enkelt kan få människor – alltså även universitetsutbildade människor – att fullständigt bortse från basala kunskaper inom sitt eget specialområde, bara några auktoriteter ställer sig bakom galenskaperna. Det gick i Hitler-Tyskland och nu det gick det även i nästan hela övriga världen.

  Som Anderson säger: Covid19-spektaklet var bara en generalrepetition inför det som nu drabbar oss: Klimat-hysterin. Genom att beröva oss energi, kommer hela vår civilisation att krossas i grunden i miljardärernas The Great Reset, varefter de kommer att bygga sitt New World Order. Resultatet av Pandemi-kalabaliken har visat att det går.

  • Laulås!
   Vi vinner. Fortsätt att belysa psykopaterna. De är få, vi är miljarder. Snart börjar de käka upp varandra i takt med att deras värld avslöjas.

  • Tack för en förträfflig kommentar!

   Jag undrar av vilken anledning uppmärksammas inga sådana upptäckter!
   Den höga överdödligheten, den dramatiska ökningen av autoimmuna sjukdomar, hjärtstopp osv osv!

   Här är en som vädjar men förgeväes!
   Richard Hirschman:
   Demokrater, republikaner, liberaler, vänster eller höger, vit eller svart, man eller kvinna, rik eller fattig, detta är vad jag ser komma ut ur cirkulationssystemet under balsameringsprocessen sedan början av 2021. Under de föregående 20 åren kan jag inte minnas att jag någonsin sett detta tidigare. Något orsakar detta problem och jag tycker att vi ska försöka ta reda på det, för jag ser det ganska ofta nu.
   https://twitter.com/r_hirschman/status/1690054601892864011

   Universitetsutbildade människor som fullständigt bortser från basala kunskaper inom sitt eget specialområde måste vakna först!
   Tillståndet efter att en massformation avslutats, kan jämföras med grupp halvsovande zombies!

   Alla läkare, experter och myndighetspersoner som insisterade på att våra barn och unga skulle få giftinjektionen i syfte att skydda de äldre MÅSTE stå till svars!

   Men varenda en kommit undan och kommer aldrig att bestraffas! Eller ens svara på några frågor som varför gjorde det som de gjorde? Varifrån kom informationen att vaxzinera skyddade mot smitta?

   De halvsovande Covid-Zombies är idag de som är mest aktiva att stödja kriget i Ukraina och acceptera och göra vad de kan för att tillgängliggöra sina barn för pedofilerna för solidaritetens skull till dagens aktiva massformations kollektiv: krig, gender/trans/query + den gamla hederliga klimathysteri formationen på dess topp.

 • Klargörande!
  En fråga till Nils-Ola Holtze:
  Enligt en tidig analys jag läst betr. spikproteinets aminosyresekvens skulle, beroende på vilket bibliotek som använts, det mänskliga genomet ha 70-85 kromosomsekvenser med 100% likhet därtill. Vad anser Du om att immunsystemet genom tillvänjning till angrepp på ‘spikproteinet’, genom molekylär härmning, också skulle tillvänjas angripa för kroppen funktionellt väsentliga proteiner, som just har en aminosyresekvens i sig identisk med spikproteinets? Och i tillägg: Är detta den mest väsentliga orsaken till den uppsjö av felfunktioner, som följer i injektionernas spår?

  • Göran
   Om jag förstår dig rätt undrar du om vi har hittat DNA nukleotid sekvens i det mänskliga genomet som motsvarar delar av spikeproteinet hos viruset. Många har hävdat att vi har samma sekvenser som pcr testet letat efter, inte så många som 70-80 men kring 20 vilket skulle vara högst anmärkningsvärt och genererat många falskt positiva pcr resultat. Tänk också på att vi har en gigantisk mikroflora med bland annat tarm mikrobiom som inte är kartlagt, vad kan dölja sig där? Det finns en mängd fallgropar med genvaccinerna. Jag har diskuterat några i tidigare artiklar här på NV. Om du med molekylär härmning menar korsreaktion är detta fastslaget som en risk, ett flertal autoimmuna sjukdomar har konstaterats som följd av vaccinet.
   Mycket bra frågor!

 • Kary Mullis vänder sig nog i graven över missbruket av hans nobelpris.
  Men hade pandemin funnits utan nyttjandet av Pcr testet?

  Tack också för en synnerligen intressant text.

  • Kary Mullis dog, trots att vara hälsokostare och “renlevnadsmänniska”, fullständigt oväntat och plötsligt alldeles innan Event 201 introducerades 2019!

   • Haha, jag har träffat Kary Mullis och han var definetivt ingen asket. Han gillade droger men var full av liv och energi. Men jag tror inte han dog utan assistans.

    • Äntligen någon som stödjer mina teorier.

     K.M var obekväm efter att ha ifrågasatt sin upptäckt både vad gällande HIV, och svininfluensan som icke fungerande.
     Efter detta så hamnade han i persona non grata.
     Han blev plockad, och inte den offentligg dödsorsaken.Lunginflammation.

     Kary Mullis ansåg jag som unik då han talade med hela kroppen.

    • Imponerande, Nils-Ola! Kary Mullis må ha varit förtjust i droger, men enligt vad jag har erfarit var han en livfull surfare, idrottare, hälsokostare och därtill intelligent nog att inte överdosera.

     Även jag, och “Tors vrede,” är fullständigt övertygade om att Kary Mullis död inte kom utan”assistans”.

     Kary Mullis död var en förutsättning för hela test-bedrägeriet!

     Kary Mullis dog bara några dagar före Event 201, generalrepetitionen inför Corona!

      • En av orsakerna lär också varit att Merks patent på Asperin gick ut åren före.Många oseriösa aktörer släpptes in. Man kan finna många gamla annonser som rekommenderade höga doser dygnet runt vilket resulerade i biverkningar som liknade slutstadiet i sjukdomen,specielt hos unga, bland annat njursvikt och förvirring,dileriun.

      • Wow!
       Helt sanslöst!
       Spanish Flu var deras första alfatest!

       2 flugor med ett smäll också! Tjänade miljarder och samtidigt minskade antalet unga arbetsföra till de länder de planerat angripa och plundra härnäst!

      • Blev lite fel där, ursäkta. Det var Beyers patent som gick ut året innan och ledde till en mängd företag började tillverka salicylater. Biverkningarna var dåligt kända och många blev förgiftade med lungödem och neurologiska symptom och död, Vissa forskare menar att en stor del av dödsfallen kan skyllas på salicylatförgiftning. Gick lite fort där,sorry.

 • Tyska europaparlamentarikern Christine Anderson:

  “Den så kallade “pandemin” var ett betatest som genomfördes av icke valda globalister för att se hur lätt det skulle vara att ta totalitär kontroll, under förevändning av en global nödsituation.”

  “Målet är i slutändan att omvandla våra fria och demokratiska samhällen till totalitära samhällen. Deras mål är att beröva var och en av oss våra grundläggande rättigheter, frihet, demokrati, rättsstatsprincipen. De vill göra sig av med allt detta.”

  “Pandemin hade aldrig något att göra med folkhälsan. Det hade aldrig något att göra med att bryta nya smittvågor, utan det hade alltid att göra med att bryta människor för att göra oss till en del av en tanklös, formbar massa som de helt kan kontrollera.”

  “I hela mänsklighetens historia har det aldrig funnits en politisk elit som brytt sig om vanliga människors välbefinnande, och det är inte annorlunda nu”

  “Sluta rösta på dem som utsätter dig för psykologisk misshandel som hånar dig för deras eget bästa.”

  “De berövar oss vår identitet, vår nationella identitet, vår kulturella identitet och vår sexuella identitet, själva kärnan i vem vi är. Och de slutar inte ens där.”

  “Jag måste också be folket att sluta vara tysta!
  Tala för Guds skull! Sluta följa! Sluta lyda!
  Börja göra uppror!”

  Källa: https://www.youtube.com/watch?v=4MIS18_bv_k&t=962s

 • Det är mycket fusk där de helt enkelt bara kommit överens om att något är likvärdigt en naturlig produkt och det gäller ju allt från syntetiska vitaminer till genmanipulerade produkter. Jag äter inte deras Frankenstein-produkter och än mindre låter mig injiceras med dem.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *