Så här använder storföretag hjälporganisationer för att suga ut Afrika och andra regioner

publicerad 18 augusti 2023
- av Torbjörn Sassersson red.
Matt Kennard

Journalisten Matt Kennard som tidigare arbetat för den brittiska finanstidningen Financial Times berättar om hur de multinationella företagens inflytande över stater, särskilt i naturresursrika Afrika.

Kennard avslöjar att bakom oskyldigt klingande akronymer och värdigt klingande handelsavtal finns ett uttänkt system som gör det möjligt för en global företagsmaskin att korrumpera samhällen och göra stora affärer på bekostnad av natur och folk.

Matt Kennard har ägnat de senaste två åren åt att undersöka dessa skumma enheter. I sin nya bok “Silent Coup” ger han och medförfattaren Claire Provost oss chockerande exempel på hur företag utövar, utökar och befäster kontrollen över praktiskt taget alla människors liv, skriver Aaron Bastani som intervjuat Kennard.

Kennard poängterar hur så kallade “hjälporganisationer” och handelsorganisationer används för att vidmakthålla kontrollen över naturresursrika stater i den postkoloniala eran.

Boken beskriver hur maktstrukturerna bibehölls efter att de europeiska imperierna fallit sönder under 1900-talet. Samma maktstrukturer som hade dominerat världen i århundraden kontrolleras idag av en global företagsmakt.

Författarna har undersökt 30 länder runt om i världen och avslöjar ursprunget till ett episkt maktövertagande och hur ett företagsimperium i dag dikterar hur resurser fördelas, territorier styrs och hur rättvisa definieras.

Sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat

 • Boken “Silent Coup” finns på Bloomsbury.com


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Globaliseringen har letts av storföretagen och är förstås en helt naturlig marknadsutveckling (lagen om avtagande avkastning). Politiskt finns det dock en större berättigad kritik.

  Finansavregleringen på 80-talet liksom olika internationella handelsavtal är till stor del produkten av “köpta politiker”(USA leder). En global marknad sett ur bolagsperspektivet handlar förstås om hur man ska förhindra nationella regeringar att ta beslut som sätter hinder i vägen för bolagens planer. Den politiska risken försöker man därför minimera genom förslagna juridiska avtal (t.ex TTIP). I USAs fall liksom i vissa europeiska postkoloniala länder typ Frankrike deltar inte sällan regeringar genom direkta interventioner mot andra suveräna stater. (både “lagligt” och olagligt).
  Sydamerika är känt som USAs bakgård där man oftast gjort vad man vill utan att “det internationella samfundet” vågat eller velat ingripa.

  I Syrien har USA länge försökt avsätta Assad. Dels för att få bort Rysslands medelhavsbas (riskerar annars att bli innestängda i Svarta Havet) dels för att etablera en gaspipeline från t.ex UAE i syfte att konkurrera ut beroendet av rysk gas (NS-sprängningen och Ukraina-kriget delar i detta projekt).

  Det är intressant att MSM och hela det västerländska etablissemanget aldrig kommenterar USAs ockupation av 1/3-del av Syrien idag. USA har lagt beslag på stora delar av deras oljekällor samt den bästa jordbruksmarken. USA samarbetar också med terrorgrupper som ISIS samt förstås rebellerna för att slå mot landets legala regering. USA har kontroll över Iraks oljefält (miltärbas) liksom de rika kurdiska oljefälten längre norrut. Allt handlar i västmedias propaganda bara om Rysslands invasion om hur hemsk Putin är! Så USA är fortfarande på den “goda sidan” och kan därför ständigt begå samma typ av brott? (eller värre eftersom de är offensiva sett ur försvarssynpunkt).

  Så vad säger tidigare CIA-kompetens?

  https://m.youtube.com/watch?v=9E9vMRBlags&pp=ygUPanVkZ2luZyBmcmVlZG9t

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/rigging-elections-open-your-eyes/

  • Hej Hans,
   John Perkins, hans bok och denna video öppnade mina ögon och gav mig en ny uppvaknande. Tror det var 15 år sedan! Kunde inte låta bli att inte göra en snabb sammanfattning av innehållet i videon med ChatGPT:
   Trevlig helg!

   I en era av framväxande teknologiska underverk och ökande global sammanlänkning är det lätt att bli fångad av den ytliga berättelsen om global enhet och gemensam utveckling.

   Men under denna lager av optimistisk globalisering manövrerar subtila krafter i skuggorna, formar ekonomier, påverkar politiska utfall och bestämmer nationers öden. Denna värld, ofta osedd av många, fungerar inte genom traditionellt krigföring eller uppenbar territoriell erövring, utan genom ekonomisk dominans och skuggiga påverkan.

   Samspel av multinationella företag, elitmaktsmäklare och finansinstitut skapar ett hemligt imperium som ofta förblir odetekterat för det otränade ögat. När vi utforskar detta komplicerade nätverk blir det av yttersta vikt att förstå dess ursprung, dess arbetsmetod och dess långtgående konsekvenser.

   Denna video syftar till att avmystifiera detta moderna imperium, belysa dess mekanismer och avslöja den mångfacetterade påverkan på vårt globala samhälle. Genom att undersöka de krafter som styr detta stora och ofta osynliga nätverk strävar vi efter att ge en omfattande förståelse, och uppmanar läsarna att se bortom det uppenbara och ifrågasätta status quo.

   Maktspel i Skuggorna
   Majoriteten av människorna i USA är omedvetna om att vi lever på fördelarna av ett hemligt imperium. I dagens läge finns det mer slaveri i världen än någonsin tidigare.

   Och om vi nu lever i ett imperium, vem är då kejsaren? USA:s presidenter är verkligen inte kejsare. En kejsare väljs inte, tjänar inte under en begränsad mandatperiod och rapporterar i grunden till ingen. Men i USA har vi vad jag anser vara en motsvarighet: korporatokratin.

   Denna grupp individer styr våra största företag och fungerar i praktiken som kejsaren över detta “imperium”. De kontrollerar vår media, våra politiker och de mest inflytelserika beslutsfattarna.

   Högst upp i korporatokratins hierarki är gränserna mellan privat sektor och regering suddiga. Dessa individer rör sig ständigt mellan ledande positioner inom stora företag och höga regeringsposter. Oavsett om du har demokrater eller republikaner vid makten rör sig dessa elitindivider fram och tillbaka genom detta “roterande dörr”-system.

   På många sätt är vår regering osynlig, med företagsintressen som styr politiken snarare än folkets vilja. Dessa beslut formuleras av korporatokratin och blir sedan regeringens policy.

   Detta är inte konspirationsteorier; detta är hur vårt system funktionellt har utvecklats. Den underliggande principen är alltid densamma: maximera vinsten oavsett sociala och miljömässiga konsekvenser.

   Globaliseringens Dubbelspel
   Den manipulation som sker genom korporatokratin – genom skuldsättning, mutor och politiska omvälvningar – kallas globalisering. Precis som Federal Reserve håller den amerikanska allmänheten i skuld, gör Världsbanken och IMF detsamma på en global skala. Den grundläggande metoden är enkel: Sätt ett land i skuld och inför sedan strukturanpassningsprogram.

   Dessa program kan inkludera devalvering av valuta, stora nedskärningar i sociala program som utbildning och hälsovård, och privatisering av statligt ägda företag.

   I Bolivia tvingades till exempel regeringen att sälja sitt offentliga vattensystem till ett dotterbolag till det amerikanska företaget Bechtel. Vattenräkningarna sköt i höjden för de redan fattiga invånarna tills en revolt från folket avslutade Bechtels kontrakt.

   Företagens Världsherravälde
   Av världens 100 största ekonomier baserat på årlig BNP är 51 företag, varav 47 är baserade i USA. Stora företag som Walmart, General Motors och Exxon har större ekonomisk makt än många länder. Skyddande handelsbarriärer bryts ner, och i denna globaliserade kapitalism expanderar imperiet.

   I detta sammanhang förlorar begrepp som nationer och ideologier sin betydelse. Världen domineras av företag. De styr de naturresurser vi är beroende av, och de kontrollerar pengarna vi behöver för att få tillgång till dessa resurser.

   Målet? Ett globalt monopol baserat inte på mänskligt liv, utan på finansiell och företags makt.

   Framtiden
   Detta system av girighet och korruption, drivet av en handfull affärseliter, hotar vår framtid. Många av de så kallade “motterrorismåtgärderna” har egentligen inget att göra med socialt skydd, utan allt att göra med att bevara det rådande systemet.

   Det verkliga hotet kommer inte från extrema ideologier, utan från de som bär kostymer och styr vår värld bakom stängda dörrar.

   Så hur bekämpar vi detta system?

   Hur står vi upp mot en maktstruktur som verkar överväldigande?

   • Hej!

    Ja, boken “Confessions of an Economic Hitman” är en ögonöppnare – förutsatt att den blir läst!

    Den svenske läkaren Peter Rost har skrivit en bok med en liknande titel, nämligen “The Whistleblower: Confessions of a Healthcare Hitman” Han har varit marknadschef på ett av världens största läkemedelsföretag och gör likt John Perkins mycket viktiga avslöjanden.

    Här är en dokumentär på svenska där Peter Rost intervjuas vid ett flertal tillfällen. Den borde alla i Sverige ta del av, för den innehåller minst sagt brisant information:
    https://www.artimus.se/whocaresinsweden/sv/film-three.php

    Jag önskar dig också en fin helg, Reza!

 • Wikipedia:
  “The National Endowment for Democracy (NED) is an American organization founded in 1983 whose primary goal was to advance democracy in other countries”

  Det låter ju fint, men så här uttalade sig en av medgrundarna av NED, Allen Weinstein:
  “These events always aroused misgivings among public opinion; It was necessary to change methods, so the Reagan administration decided to create the NED to “promote liberal democracy in the world .” Both would go on to do what the CIA did until then, as explained by Allen Weinstein –co-founder of the NED–, “much of what we do today was done covertly by the CIA 25 years ago.”
  https://groups.io/g/cubanews/topic/88242690?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate/sticky,,,20,0,0,88242690

  Wikipedia:
  “Allen Weinstein (September 1, 1937 – June 18, 2015) was an American historian, educator, and federal official who served in several different offices. He was, under the Reagan administration, cofounder of the National Endowment for Democracy in 1983”.

  Det arbete som utförs bakom kulisserna av NED och en mängd andra mycket kända hjälporganisationer, som exempelvis Röda korset och Läkare utan gränser, beskrivs i den den väldokumenterade boken “Geheimakte NGOs” av
  F William Engdahl.

 • Elena Malm har gjort ett fanatiskt jobb för att avslöja “SIDA”s brottsliga verksamhet och dess roll i svenska vapenförsäljning och vapenexporten.
  Våra politiker i decennier sänt och sänder enorma summor till människor i nöd, under flaggan ”Sverige den humanitära stormakten” men Elena skildrar det från ett annat perspektiv. Den kommer att visa förljugenheten i svensk biståndspolitik och om hur politikerna förskingrat våra skattepengar. Researchen skildrar krigen och den svenska vapenindustrin. Den visar hur staten och kapitalet går hand i hand och hur det svenska systemet ruttnar inifrån.

  https://youtu.be/N2WeDU0w3Os

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *