Ungdomar som började använda smartmobil tidigt har sämre psykisk hälsa

publicerad 4 augusti 2023
- Mona Nilsson
Smartmobiler och psykisk hälsa
Smartmobiler och psykisk hälsa. Bild tillhandahållen av Strålskyddsstiftelsen.

En stor undersökning omfattande närmare 28 000 ungdomar 18-24 år visar att de som fick smartmobil vid 6 års ålder har sämre psykisk hälsa jämfört med ungdomar som började användningen först vid 18 års ålder. Resultaten bekräftar de varningar som många forskare och experter lämnat sedan många år.

Undersökningen är genomförd av Sapien Labs och publicerades i en rapport den 15 maj 2023 på Sapien Labs webbsida. Data från “the Global Mind Project eller Mental Health Million Project”, har använts i undersökningen.

Global Mind Project är en pågående undersökning av global psykisk hälsa. De data som samlats in har hittills pekat på att överlag har den psykiska hälsan försämrats i de yngre generationerna och försämringen har blivit särskilt tydlig sedan år 2010. Upprepade undersökningar från internationella forskare har beskrivit denna trend under senare år.

Forskarna från Sapien Labs ställde sig frågan vad som kan ha bidragit till försämringen. En faktor som sammanföll tidsmässigt var introduktionen av smartmobiler.

Smartmobil tidigt – sämre psykisk hälsa

Resultaten från den nya undersökningen bygger på data insamlade mellan januari och april 2023. Man har sammanställt uppgifter om psykisk hälsa och jämfört med data insamlade om ålder då de deltagande ungdomarna i åldern 18-24 år fick sin första egna smartmobil.

Forskarna fann då att den psykiska hälsan förbättrades ju äldre ungdomen var när de fick sin första smartmobil och omvänt var sämre yngre barnet var då smartmobilen började användas.

74% av de unga kvinnor som fick sin första smartmobil vid 6 års ålder upplevde besvär relaterade till psykisk ohälsa jämfört med 46% bland de unga kvinnor i undersökningen som fick smartmobil först vid 18 år. För de unga männen var skillnaden mindre tydlig, från 42% vid 6 års ålder till 36% vid 18 års ålder.

Problem med självmordstankar, känsla av aggressivitet gentemot andra, en känsla av att vara frånkopplad från verkligheten och hallucinationer var större ju yngre ungdomarna var när de fick sin första smartmobil. Även här var skillnaderna tydligare bland de unga kvinnorna jämfört med de unga männen.

Sambandet mellan psykisk ohälsa och ålder för den första smartmobilen kvarstod även när forskarna tog hänsyn till traumatiska händelser under barndomen.

Läs mer och se diagram.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Snacka om psykisk hälsa går ju, men definiera exakt vad det betyder och innebär får man aldrig veta. Är det kanske Orwells 1984 “Lyd” som är hälsan?

 • Vanliga symtom vid elöverkänslighet kan reagera på olika sätt och vid olika typer av exponering

  Huvudvärk, migrän, tryck i huvudet, Koncentrations- och minnesproblem, Nedstämdhet, depression, stresskänsla, ångest, förändrat beteende, irritation, Ögonbesvär, synrubbningar, Tryck över bröstet, oregelbunden eller förhöjd hjärtrytm, Tinnitus/öronsus, Yrsel
  Ljud- /ljuskänslighet, även dagsljus, Frossa och förkylningssymtom som t.ex. hosta, öronvärk, svullna halsmandlar, problem att svälja, stel i nacke och käke, värk i kroppen, Sömnstörningar, Utmattning, onormal trötthet, Illamående, Domningar/stickningar, Hudproblem, t.ex. brännande hud, utslag, Led-/muskelvärk, Mag-/tarmproblem, Näsblod, Andnöd
  Inflammationer och försämrat immunförsvar, Allergi

  PLUS+

  Psykisk ohälsa av alla sociala media algoritmer!

  Källa: https://eloverkanslig.org/vanliga-symtom/

 • 4G och 5G ger makten möjligheten att påverka vårt psyke. Och de gör det garanterat. Noterade för en vecka sedan när jag gick i trädgärden att jag plötsligtr hörde en ton i huvudet runt 1kHz. Backade en meter och den försvann. Backade en meter till och den kom tillbaka. Gick framåt och mönstret upprepade sig.
  Typiskt fenomen från 5G. Det som hördes var blockfrekvensen på överföringen. Bärvågen gör nämligen att tröskelspänningen i synapserna i hörselnerverna sänks så pass mycket att 1kHz tonen direkt kan modulera hörselnerven.
  Detta är en upptäckt gjord av forskare inom USAs marin redan runt 1950, av misstag. Såg den rapporten runt början på 1980.
  Varning för mobiler, plattor mm.

  • Till zach 6 augusti 2023 kl 23:11 kl.
   Det du beskriver skulle kunna vara en ljudkälla som når dig från avstånd L från två med avstånd D separerade öppningar. Analogt med en dubbelspalt som fysiker använder uppstår ett interferensmönster för vilket minimum och maximum ligger en bit isär=x
   x=½lambda*L/D där våglängd lambda=0.34m för 1000Hz
   Om man tar som exempel avståndet L=100m och separation D=17m
   erhålls x=1m som du angav var avstånd max till min

   Din förklaring med att det finns ett rumsligt interferensmönster hos radiovågen skulle innebära att den ger en svag tryckmodulation i huvudets vävnad som yttrar sig som ett svagt ljud.
   Det har gjorts experiment med det sen länge.

   Om det därutöver blir en annan typ av modulation av synapser vet jag inte men jag gissar på den första rent akustiska förklaringen.

 • Till Reza. Reza, jag håller med det du säger. Det finns ca 1–3% av befolkningen som är villiga att stå upp för frihet och sanning och kämpa för mänskliga rättigheter och det räcker med några tusen människor som demonstrerar, river upp lögnaktiga institutioner, bygger upp nya samhällen och börja odla mat tillsammans. Resten av befolkningen kommer att lida i all tysthet, lyda fanatiska och demoniska ledare, acceptera dödsinjektioner och folkmordsexperiment, och vänta på att staten ska rädda dem.

  Jag även tror att när människor (ganska snart) kommer att berövas sina hem, sina bankkonton och pengar, sin hälsa och frihet, när deras barn kommer att våldtas och stympas enligt UN-sexagenda – det kommer att bli ett nytt uppvaknande. Men inte innan dess, för folk är bekväma, apatiska och vill snarare bli underhållna till döds än att skaffa sig kunskap och agera.

  • I ett par kommunistiska öststater, började tusentals att skapa parallella samhällen utanför det totalitära. Stora självförsörjande kollektiv.
   Den möjligheten finns men idag är det oerhört svårt och nästintill omöjligt i den omfattningen, som gjordes under 60-80 talet.

   En diktatorisk regim använder sin militär, egna torpeder och polisstyrkan för att tysta motstånd och våldsamheter som kan uppstå när folk vaknar upp och blir enade.

   En totalitär regim använder egna befolkningen som är i greppet av diverse massformationer för att tysta motståndarna.

   Vi alla såg det och upplevde det i allra högsta grad under covid, vilket borde vara en läxa för oss alla att förstå vad det var som verkligen hände?

   Folk blev sååå hypnotiserade att man vände sig mot de som ville deras bästa och alla propagerade att ALLA måste ha giftinjektionen trots att vid det läget var det avslöjat att vaccinerna överhuvudtaget inte skyddade mot smittan.

   Kraven att följa de bisarra narrativen var från folket runt om kring oss och inte polis, militär eller andra diktatoriska tvångsmedel.

   Detsamma är det idag med kriget , Genderideologi, polarisering av samhället, skapandet av hat mot andra och nya pandemier självklart som säkerligen redan är planerade och bara väntar på att kriget tar slut.
   Virusen vaknar till liv när det inte pågår krig verkar det som!

   Våra motståndare är folket själva som vi vill rädda!
   Och därför är denna kamp mycket svårare än att vinna mot en diktator.
   Hans Dahl skrev till mig i annat sammanhang talesättet, “Ont ska med ont fördrivas.”
   Det talesättet är utmärkt att använda i kampen mot diktator och metoder du efterfrågar.

   MEN om de “onda” är samma människor vi vill rädda, kan de inte fördrivas och vi vill ju inte fördriva de.

   Vi måste hjälpa folk att vakna till!

   Och det måste ske på fredligaste sättet utan några som helst inslag av våld.

   That’s The Way

   När vi har lyckats med det och har folket med oss är det dax för de allra högst upp att straffas!

   Som straff för de allra högst upp, föreslår jag att vi fäster dessa nakna som Jesus på korset och plockar noggrant 3 millimeter ifrån deras värdelösa kropp, var 60:e minut, på värsta smärtsammaste sättet, med några saltkorn på såret efteråt.

   MEM jag är “snäll” så jag tycker vi ger de vatten, mat och medicin ändå. De ska leva länge och hänga där så länge det bara går!

   That’s The Way 🙂

     • Ett instrument i kampen mot rädslan, som är den energi som despoten utnyttjar, är att lära in hur emotioner fungerar. En emotion är den energiform, som individen skjuter in i kroppen för att få igång en handling (action).
      En ingenjör behöver bara se denna handlingskedja baklänges, så greppar han det hela direkt. Rädslan har isolerats från att urladdas ur sinnet(kommandocentralen) och ligger där som en loop och snurrar. Sätt dit med vilje en positiv pol (i tanke: skönhet, beundran, entusiasm etc.) och rädslan laddas ur.
      Med ett tvåpols-tänkande kommer hela detta rädsleprojekt att tyna bort.
      Eftersom rädsla ligger under ilska kommer en urladdning, förr eller senare att ske ändå våldsamt, som kan undvikas med 2-pols ide`en.
      Detta låter enkelt och det är det också, bara glömt.

 • Till Reza. ”Organisera oss” betyder demonstrationer, dvs att vi, som kan fortfarande tänka och genomskåda folkmordsagendan, samlar oss framför riksdag, regeringshus, myndigheter, polishus, försvarsmakten, SVT och kräver att alla korrupta politiker, domare, journalister avgår och blir dömda av oberoende domstol samt att Sverige träder ur alla folkmordsorganisationer (minst 50% av dessa individer är ägda av World Economic Forum, WHO, NATO, FN). Och vi kräver att Sverige slutar kriga mot Ryssland genom att skicka vapen till Ukraina och provocera Putin att atombomba Sverige och starta tredjevärldskriget.
  Till alla andra: glöm inte att skriva på Exit WHO. https://exitwho.se/

  • Laura,
   Under värsta perioden av covid när lögnerna var största, när trycket på folket och deras frihet var som tyngst,
   när totalitarismens väsen var som högst och när till slut ALLA mer eller mindre visste att allt är bluff,
   Hur många gick ut och gjorde det du listat upp?
   Ja, det blev några små protester till slut som svartmålades direkt i mainstream, som gav den motsatta effekten.

   Vad du har skrivit och listat är alla de metoder som är nödvändiga för att vinna mot en diktatorisk regim och inte en totalitär.

   Vilket är bland de viktigaste budskapen från Dr. Desmet.

   Att skilja mellan diktator och totalitär och organisera kampen på rätt sätt, rätt syfte mot rätt målgrupp.

   Och jag vill också passa på och säga att jag älskar din krigiska andan och glöd mot ondskan. Ett stort problem i denna kamp är att det saknas kvinnor som DU.

   Är det bara jag som ser att man nu inför laglig pedofili?
   Varför är alla kvinnorna/mödrarna så tysta om det här?

   Kan vi lyckas att ändra på införandet av pedofili genom att demonstrera? Visst men vi stämplas som HBTQ-hatare och vi blir de, som har låga moraliska värderingar som inte fattar hur en jävla qurrey pedofil tänker och vill visa sin kärlek för barnen!

  • Bra artikel, tack för att du delar! Vi måste kräva politiker och myndigheter på ansvar även i Sverige där man tillåter 5G-stationer på nästan varje hus i landet. Att inte protestera mot detta vansinne, är att tyst godkänna sitt eget hälsoförfall och skriva på sitt självmordcertifikat.

   Tänk på att alla attacker som pågår mot hälsa, ekonomin, förgiftning av naturen, mat och vatten – har ett mål i syfte: avbefolkning 90%.

   Vi ska inte glömma bort att demokratin i Sverige vilar på en princip som säger att den offentliga makten utgår från folket. Makten tillhör folket, inte korrupta politiker som säljer sitt land för pengar!

 • Ni som anser att jag är pessimistisk, uppskrämd och överdriver i mina kommentarer, ska veta att jag har en hel del kunskap och personlig erfarenhet av det jag skriver och jag har även lärt mig mycket av kunniga frihetskämpare. Behöver inte skriva kilometerlånga inlägg för att bevisa min kunskap, jag bryr mig inte om era värderingar. De som vill, kan skaffa sig kunskap på egen hand men tro mig, det som väntar oss, om vi inte organiserar oss och stoppar vansinnet (strålning, kemikaliebesprutning, big pharma, korrupta journalister, politiker och rättssystem), är bortom värsta mardrömmar och skräckfantasier.

  • Laura, det är endast jag som har skrivit att jag tycker att du verkar uppskrämd, att du överdriver och är pessimistisk – ingen annan här.

   Reza har framfört dig som en av de intressantaste här i Newsvoice – och jag kan instämma.

   Jag håller även med dig om att det kan bli bortom värsta skräckfantasier om vansinnet inte stoppas.

   Men det jag saknar hos dig är hopp, kraft och glädje.

   Vi behöver det och det finns.

  • Inte alls.
   Skulle vilja hävda med god marginal att verkligheten är mycket mer skrämmande.
   All denna teknologi går att på att kväsa anden i människans kropp.
   Your (will) own nothing and be happy.

   -Jo tjena.

   • Det stämmer Fredrik! Verkligheten är mycket mer skrämmande, speciellt om den verklighetsfrånvända delen av världen som kallar sig moderna och demokratiska, startar en tredje världskrig.
    Och ja, med denna teknologi går att kväsa anden i människans kropp.

    Jag tror i detta avseende DR. Desmet har rätt om 2 saker:

    1. För mycket konspirationsteori tänkande leder till att man hamnar oavsiktligt i egen massformation. Vi måste ta hänsyn till det och inte hamna i det fällan.

    2. Vi måste ta hänsyn till de “NyVakna”. De har mycket lägre tolerans att förstå ALLA konspirationer.

    De får ta en liten dos av sanningen och verkligheten åt gången.
    Först ett par små doser, sedan kör vi med sanning Booster! 🙂

    Laura skriver: “om vi inte organiserar oss och stoppar vansinnet är bortom värsta mardrömmar och skräckfantasier”

    Min fråga är: Vad är målsättningen när vi väl har organiserat oss? Vad är det vi vill göra då?

    Jag anser att målsättningen är att öka i antal genom att väcka de rädda och hypnotiserade att bli en av OSS och vi kan inte börja det genom att skrämma skiten av dessa redan rädda/skrämda människor och informera om ALLA konspirationer på en gång typ!

 • Nils-Ola,
  Skriver i ny tråd då Svar-funktionen inte finns i den tidigare.

  Tack för att du lärde mig nu vad konspiration betyder! Jag hade ingen aning! Andra uppskattar det säkert lika mycket!

  Men, nej, det gör jag faktiskt inte!

  Så här håller du på och gör mot alla andra i ämnen som du kan men också ämnen som du uppenbarligen inte har tillräckligt kunskaper om men vill trycka ned all din okunskap i hasen på alla andra, som med “petergrfstrm” i denna artikeln:
  https://newsvoice.se/2023/08/chatgpt-4-0-dummare/

  Peter förklarar pedagogiskt en mycket komplicerat ämne om IT och AI världen.
  Men inte nog med att inte vill lära dig nåt nytt missförstår du avsiktligt/oavsiktligt vad han säger och vill ha sista ordet i en diskussion “kunskapsmässigt” du inte har en chans att vinna.

  Och likadant har du gjort här och upprepade gånger tidigare med dina totalt obefogade kritik av Dr. Desmet, hans arbete och kampen han har startat och står allra längst fram och kämpar för oss alla.
  https://newsvoice.se/2023/07/trust-freedom-who/

  Varje gång när jag försökt att skapa en konstruktiv debatt om ämnet och den nya kampen ALLA som kan måste delta och hjälpa till med, för att den ska ha chansen att lyckas i nåt avseende, börjar du sprida DINA gifter och saboterar.

  Jag läser inte Newsvoice för artiklarnas skull, utan framförallt för att läsa vad sådana kunniga personer som Peter, Hans Dahl, Laura och alla andra pålästa och intellektuella skriver i kommentarsfälten.

  Jag lär mig väldigt mycket och uppskattar det andra skriver och försöker själv tillföra nåt positivt i diskussionen baserad på mina begränsade kunskaper.

  Dessvärre kan jag inte säga samma sak om dig och det mesta av vad du skriver. Vad du håller på med, ger mig en kusligt känsla av att du är “kontrollerad opposition” som bara vill sabotera alla “konstruktiva diskussioner” till negativa och destruktiva!

  Och det finns inte nån funktion i nya kommentarsfältet för att ignorera de användare som man inte vill läsa deras kommentarer eller ha diskussioner med, annars hade jag definitivt använt det nu!!

  • Käre medkämpe för sanningen, Reza, jag tackar för dina uppskattande ord, men trots all din insikt i vanliga fall känner jag mig nödsakad att kraftfullt opponera mig mot det som du skriver HÄR.

   Jag tar det kort.

   – Nils-Ola ser jag som en enorm tillgång här i kommentarsfältet. Han är ärlig, klok som väldigt få, insatt, sansad och engagerad.

   – PG litar jag inte alls på.

   – Laura vill väl, men verkar uppskrämd och överdriver.

   • Hej Hans,
    Personligen tycker jag att ALLA är enorm tillgång här i kommentarsfältet och fler och fler borde engagera sig och skriva.
    Jag anser också att när vi nu befinner oss i ett sådant allvarligt läge, måste vi alla vara enade i kampen som är avgörande för oss och inte minst för våra barn och barnbarn.
    Nils-Ola är utan tvekan mycket kunnig och det vore önskvärt om han använde de speciella kunskaperna han har, i syftet att hjälpa kampen, ge oss andra bättre kunskap och inte motarbeta.
    Här i kommentarsfältet, känner jag inga på en personlig plan och har inga åsikter men eftersom du nämner ett par andra, så tycker jag att Laura skriver vackert när hon är på krigsandan och om saker hon verkligen hatar! Ingen annan klarar det bättre än hon!
    Och PG, när han väl vill, förklarar saker och ting mycket bra och pedagogiskt. Inte så många här som klarar det så bra som han gör!

    • Hej Reza!

     Ja, alla här är viktiga! En enorm eloge till grundaren och chefredaktören för denna tidning, Newsvoice, som jag anser vara Sveriges bästa – inte minst genom möjligheten vi får att kommunicera med artikelförfattare och oss sinsemellan.

     Och trots att jag misstror Peter Grafström / PG, så är även han viktig här i mina ögon. Jag må ha fel, men jag ser honom lite som en slags “Djävulens advokat” – och eftersom vi här ofta samstämmigt opponerar oss mot “Likströmsmedia”, så behövs även här en som säger emot i viktiga frågor.

     Laura uppskattar jag verkligen, precis som du, Reza, men det finns en stor fara i att bli alltför pessimistisk – och jag tycker att Laura har svalt mycket av skräckbudskapen som sänts ut för att göra oss rädda, passiva och underdåniga.

     Nils-Ola och du, Reza, utkämpar sedan länge en sanningskamp angående Dr. Desmets teorier – och jag anar att det inte handlar så lite om prestige från din sida där.

     • Jag håller med om Torbjörn. Han är en sann yttrandefrihetskrigare!
      Angående prestige, kan jag säga att jag var överens med Torbjörn, trodde jag iaf, att artikeln om Dr. Desmet skulle undertecknas som Extern skribent eller i hans eget namn. Jag vet inte varför han valde att inte göra det och jag blev frontfigur för Dr. Desmets. Det var faktiskt inte mitt önskemål.
      Jag berättade lite för dig tidigare, tror jag men vad jag gjorde som var annorlunda med Dr. Desmet teori var/är att jag använder ChatGPT och ett par andra AI tillägg för att göra följande:
      1. Med AI tillägg plockar undertexterna till hans intervjuer på Youtube samt texter andra sajter.
      2. Jag skapar sedan en som kallas “tvillingbror” till ChatGBT med “Partisanska” egenskaper och som är ledare för en motståndsgrupp mot en totalitär regim.
      3. Matar sedan ChatGTP med texterna
      4. Ställer sedan mina frågor om kampen till tvillingsbrorn istället och svaren är självklart helt annorlunda i jämför med vad Dr. Desmet skriver i boken eller säger i intervjuerna.

      Med andra ord, jag vill införa användningen av AI som verktyg i kampen mot totalitarismen.

      Vi kan använda andra än Dr. Desmet för att få fram samma typ av resultat och goda råd av AI.

      MEN det känns som om jag fått totalt skrivkramp att göra klart den delen iaf! 🙁

      I sammanhanget “konspirationer” och lördagskvällen, kan jag rekommendera välkända filmen “All the President’s Men” från 1976 med Robert Redford, Dustin Huffman med flera som handlade om Watergate skandalen.
      https://bingewatch.to/watch-movie/watch-all-the-presidents-men-hd-18973/934417

      • Jag anser att det var bra att chefredaktören för Newsvoice beslöt att publicera din artikel under ditt namn, Reza. Överhuvudtaget ogillar jag anonyma yttringar. Jag tycker att man ska ha tillräckligt mycket kurage för att kunna stå upp för det man framför, såväl i artiklar som i kommentarer.

       Tack för ditt filmtips!

      • Jag kan tillägga att jag tidigare själv skrev under signatur – Savalle / Suavalle (som ju betyder hans dal) – och som jag då ansåg representera mig tillräckligt väl.

       Men nu är min övertygelse att vi alla behöver stå upp för det vi anser, tror och önskar med vår VERKLIGA identitet!

       De onda krafterna vet det ändå sedan länge, så vad är meningen med att krypa ihop och försöka gömma sig!

      • Jag tror jag har visat att jag alltid står upp för det jag säger! 🙂
       Vad jag menade tidigare var att jag skulle komma in senare med min andra artikeln som skulle handla om att skapa en handlingsplan för kampen och motståndet med hjälp av AI men istället blev jag frontfigur för Desmet.
       Men jag har inte hitta bättre teori än vad Desmet säger och jag står 100% bakom det också självklart.

       Den här tekniken kan alla använda och vi kan använda olika böcker och författare. Det är vad min nästa artikel handlar om och det är där jag fått skrivkrampen!

 • Från dagens Pride program!

  Spela och måla med Asexuell/Aromatisk gemenskap
  En oas för dig mellan 12-30 år, våning 4 på Kulturhuset.

  Är den här inte pedofili framför ögonen på alla?
  Vilka spel är det dessa 20-30 åriga anordnar för 12-åriga förvirrade barn? Gratis analmålning ingår också!
  Helt lagligt!

  Skäms ni inte? Era jävla korkade ryggradslösa idioter!

 • Bara psykisk hälsa? Har ingen förstått att ”smarta” mobiler är biovapen? De hackar din hjärna, gör dig sjuk, de läser av dina tankar, ger sjukdomar och konstiga symptom, bevakar allt du gör och säger och med en enda signal från 5G kan döda dig på sekunden eller ge dig hjärtinfarkt. Dessa biovapen har testats av militären långt innan de har införts på marknaden för att göra oss sjuka och beröva oss varje uns av intelligens. The Cooking of Humanity – Deborah Tavares Interviews Scientist Barrie Trower
  https://rumble.com/v23ly0a-the-cooking-of-humanity-deborah-tavares-interviews-scientist-barrie-trower.html

  • Kolinbirtratat och Taurin återigen.
   Botemedlet är lika billigt som aktuellt återigen.
   En ketogen kost med högt protein-innehåll.
   Vatten som innehåller en knivsudd bikarbonat.

   Om man har akut respiratorisk fas är det c-vitamin,d och zink som gäller i extremt höga doser.
   Hjälper det inte behöver man sätta in MMS (MultiMineralSolution) eller Klordioxid ca 6 droppar per dag.
   Ska dock ej tas tillsammans med antioxidanter eftersom klordioxid är en stark oxidant (parasitiskt dödande).
   Det går att göra folk friska på nolltid.
   Om folk vill, nackdelen är att 90% av svenskarna nöjer sig
   med lågt protein, högt intag av kolhydrater och mängder med socker.
   Jag anser att detta är förfärligt men ett litet bidrag till en metabol och autoimmun samt strålningssjuk tillvaro.
   Det går att leva hälsosamt och med ett högt immunvärde med muskler samt extremt, extremt billigt utan dyra mediciner.
   Som ofta är gjorda på vegan kost (ej vegetarisk eller ketogen kost).

   • Visst man kan förbättra eller underhålla sin hälsa med olika mineraler, vitaminer och andra naturliga läkemedel men det går inte att trolla bort biovapen. Man måste ta bort alla ”smarta” apparater och montera bort alla 4G-5G mottagare, HAARP och sluta spraya med chemtrails. Naturen är på gränsen till total kollaps, människor kommer inte att överleva den höga strålningen oavsett hur mycket vitaminer man äter. När de skickar en signal på 100 GHz genom alla 5G mottagare, kommer all DNA att trasas sönder. Just nu förbereder de oss på det och en ny pandemi: marburg eller ebola. Folk kommer att blöda till döds pga av enormt hög strålning. Tänk 90% avbefolkning.

    • Laura
     USAs imperialister tackar dig för det du strävar efter.
     De utnyttjar det för att ta över den tekniska branchen.

     USA har ju utlokaliserat sin teknikindustri men nu vill de vända på steken och då höjer de energikostnader för konkurrenterna och lanserar skrämselpropaganda så att den industrin slås ut.

     Om det är i ngt avseende som de verkligen styr dina tankar så är det för USAs ekonomiska vinning.

     Om de verkligen läser dina tankar är ngt helt annat. Då krävs effektivare medel än en smartmobil. För det krävs att de har fört in en elektronisk transponder inuti din kropp.

     • Vill också tillägga att sådant extremt konspirationsteori tänkande leder till att man hamnar i egen massformation, vilket imperialister och totalitära strävar efter.

      Dessutom, idag sker allt framför ögonen på alla.
      Egentligen finns knappast några konspirationer kvar.
      Men folk vill inte se vad de redan ser/hör/läser.

      • Reza, det är fortfarande en konspiration om man döljer sina motiv och syfte, ljuger om vetenskapen, censurerar och mobbar oliktänkande för att nå sina obskyra mål. Det är ett av problemen med sådana som Desmet, folk upprepar okritiskt vad han säger utan att tänka själv. Det har nog aldrig förekommit så många aktiva konspirationer mot befolkningen som nu!

     • Totalt felaktigt rent tekniskt men kanske inte retoriskt.
      Staten och Regeringen använder NRM mot den egna befolkningen.
      RNM är en akronym och står för Remote Neural Monitoring
      som gör att det via elektro-magnetisk utrustning av rent rudimentärt snitt och ganska enkelt apparatur gör att det via ögonen och pannan går att avläsa och se i realtid vad individer gör och hur de agerar.
      Tex en individ på Drottninggatan, (mät EMF-strålningen).
      Detta myrfält av styr-strålning går att styra men också inte minst intressant att avläsa.
      Dels på grund av att människan är ett elektro-magnetiskt vacuum-vandrande fält. Detta är hemligheten!
      De avläser ett frekvensområde som går att avläsa i quantum-fält teori-världen. Det är inte en teori utan en reel teknik.
      Den är baserad på människans unika frekvensområden, knutna i tallkortskörteln som reglerar melatonin och sömn (aggresivitet bland annat). Dessa områden går att avläsa men nackdelen är att den är svindyr (inte minst att kryptera).
      Därför måste man krypa ner den i nano-format (inte rfid-chip).
      Jag har tjatat på dig i 4 års tid, och kommer fortsätta att tjata.
      Du behöver (rent tekniskt)alltså inte någon inre apparatur utan däremot
      avläsning via krypterad utrustning via lågband och högband, tex WiFi,
      där alla kommer att avläsas hela tiden, via vaccinations-markörerna
      och deras inneboende teknologi.
      Detta är det Klaus Scwhaub menar när man påstår att det finns teknologi
      som gör att du är “lycklig” men inte äger någonting.
      Detta är andra hemligheten!
      Tekniken används redan nu på den ovetandes befolkningen dygnet runt.
      Tekniken kallas Double Twin, eller dubbel-tvilling där man
      letar efter “golden nuggets” eller tokens som gör att din kropp
      fungerar som en q-bit eller digital nod, som gör att du kan köpa och sälja genom att scanna delar av ansiktet (pannan) eller genom att vifta med högerhanden (handflatan).
      Tekniken är krypteringsbar och moduleringsbar, dvs den går att uppdatera och ladda upp nya känslor och impulser.
      Du äger ingenting, men är lycklig (på ett elektro-mekaniskt vis).
      Det motsatta är givetvis också sant.
      Alla har som modal-punkt och problemformulering vaccinatinonen, och inte skuldmättnaden i sak.
      Det är därför SwebbTV och De Fria och Knapptryckarna och Valpartiet mfl, mfl aldrig nuddar eller rör vid denna fråga.
      Detta är det Trump har orsakat.
      En människa i Q-Bit-format (kvant-tillståndet).
      Tekniken är fulländad och kommer att införas väldigt snart.

      Man behöver alltså inte rent tekniskt operera in chip, då vaccinen
      är själutlösande nano-chip i assimilerat format.
      Chippen är en ganska gammal uppfinning, 1970-tals format.
      Nu används blod-banorna hos de vaccinerna eftersom blod också är
      i kvantum-tillståndet.
      Därför har också så många kvant-datorer köpts in.
      För att mäta dessa golden-nuggets (enligt Geordie Rose) samt
      tillståndet skillnaden mellan din digitala identitet och din verkliga fysiska kropp.
      FN/WHO/UNICEF/NATO kommer att propagera väldigt stark för denna syntetiska anti-humana teknologi.
      Den säljs under namnet Agenda 2030 (du äger ingenting men är DNA-förändrat “lycklig” inom parentes.
      De allra flesta kommer inte att märka övergången
      från en människa till en digital Q-Bit (QFS/Q/Anon) Shriever Air-Force Base och assimileringen från människa till Q-Bit.
      Initieringen är vaccinationen.
      Assimileringen är aktiveringen och tekniken.
      Nu är det tillvänjningsfasen som är en mellanfas.
      Tekniken kallas rent tekniskt digital-bullets.
      Vi kallar den 5g.

      • Fredrik,
       Det är just sådant som du skriver och som du övertygat dig om att det existerar och är planerad osv osv som är ett stort problem för övriga som vill göra nåt åt totalitarismen och tyranni.
       Vi stämplas då också konspirationsteoretiker och vad det numera innebär.
       Att vi är på väg att först ha QR koder och senare chip i kroppen är det nåt som ALLA ser redan. Det är ingen konspiration längre.
       Häromveckan fick några ungdomar AI att skapa bilder i totalmörker med enbart WIFI signaler i rummet. Och AI skapade den perfekta infraröd bilder av allt och alla som stod i det helt totala mörkret.
       Tekniken har funnits och finns och blir mer avancerad så du inte kan ens föreställa dig.

       Har man inte bevis för vad man påstår, ska man kanske hålla tyst och inte konstant fylla andras huvud med sina fanatiska teorier!

       I skrivande stund kan jag ha tillgång till Newsvoice enbart via VPN och är säkert på att många andra läsare har samma problem.

       Ingen vill läsa dina eller mina tankar! De vill snarare strypa ifrån oss möjligheten att kunna ha korrekt information och kunna sprida korrekt information med korrekta och verkliga bevis!

   • Visst man kan förbättra eller underhålla sin hälsa med olika mineraler, vitaminer och andra naturliga läkemedel men det går inte att trolla bort biovapen. Man måste ta bort alla ”smarta” apparater och montera bort alla 4G-5G mottagare, HAARP och chemtrails. Naturen är på gränsen till total kollaps, människor kommer inte att överleva den höga strålningen oavsett hur mycket vitaminer man äter. När de skickar en signal på 10-30GHz genom alla 5G mottagare kommer all DNA att trasas sönder. Just nu förbereds oss på det och en ny pandemi som blir marburg eller ebola. Folk kommer att blöda till döds.

    • radiosignaler är nog ingen betydelsefull del av det som gör att naturen är på gränsen till kollaps.
     Verkliga orsaker är metoder i jordbruk och annat som underminerar naturens funktion.
     Dom låter ju numera en del gamla trädstammar ligga kvar för insekts och fågellivets skull. Men det kanske bara är i naturreservat?
     Många fåglar föder upp ungarna med larver.
     När insekterna slås ut försvinner även fåglarna.

 • Egna minnesbilder är flerdimensionella och har tidsuppfattning inbyggt, eftersom de ligger i en naturlig följd.
  Platta minnesbilder saknar egen kropp och tid eftersom där inte finns en naturlig följd i minnesarkivet. Minnets sökfunktion ser ingen logisk följd i att se fladdriga bilder.
  Vad sinnet sedan uppfattar är en förvirring likt en neuros.
  Mängder av sinnesuppfattningar saknas i en platt filmbild såsom tyngd, acceleration, värme, kyla, blöta, färg i combo med struktur etc.
  Verkligheten finns inte i filmbilder.
  Gå runt och ta och känn på föremål en timme eller två och upplev reaktioner, bl.a. gäspningar i mängd.Verkligheten tränger sig på.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *