Värme och koldioxid ger oss en grönare värld

publicerad 11 augusti 2023
- Tege Tornvall
Temabild: Ung man vandrar i frodig skog. Foto: Jacob Lund, Elements.envato.com
Temabild: Ung man vandrar i frodig skog.

De som varnar för hotande global uppvärmning för fram att Jordens marknära temperatur globalt har ökat med en dryg grad sedan slutet av 1800-talet – mer på kyliga breddgrader. Det bestrider ingen, men de talar inte om hur det var århundradena före.

Tidigare rådde nämligen Lilla Istiden (ca 1300-1870) med besvärande kalla perioder med missväxt, nöd och svält.

Grönare värld

Den globala uppvärmningen sedan dess är därför en välkommen återhämtning. Värmda hav har gasat ut mer koldioxid. Mer värme och koldioxid har gynnat växt- och djurliv. Världen har blivit grönare, klart visat med satellitbilder.

Ändå var världen under tidigare perioder flera grader varmare och hade flerfalt högre CO2-halt i atmosfären med rikare växt- och djurliv än nu. Jordens liv skulle tvärtom må bra av ytterligare värme och koldioxid.

Som bekant lever Jordens växter på den livsnödvändiga processen fotosyntes med solljus, vatten och koldioxid. Den ger atmosfären dess lika livsnödvändiga syre.

Denna process utnyttjar växtodlare i växthus, där de med mer värme och koldioxid får frukt och grönsaker att växa mer. Välkommet för Jordens växande befolkning, men utanför växthuset anses däremot mer värme och koldioxid vara ett hot mot Jordens liv. Vad är skillnaden? Går den när man stiger in i eller ut ur växthuset?

Atmosfären är för övrigt inget växthus, för den saknar tak och väggar. Det har däremot växthus. De håller inne tillförd värme. Utan tak och väggar sprids värmen fritt med växlande vindar.

Värmen kommer från Solens kortvågiga strålning. När den når jordytan, värmer den land och särskilt hav.

Text: Tege Tornvall, Leksand

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq