Björn Hammarskjöld: Brott mot EU-rätten att begränsa människors rörelsefrihet pga afrikansk svinpest i Fagersta

publicerad 11 september 2023
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Nya Tider
Assisterande professor Björn Hammarskjöld.

“Nedstängning av samhället minskar inte smittspridningen”. I ett öppet brev till Fagersta kommun, Jordbruksverket och Statens Veterinämedicinska  Anstalt (SVA) skriver den tidigare överläkaren Björn Hammarskjöld att det är ett grundlagsbrott och brott mot EU-rätten att begränsa allas grundlagsfästa rörelsefrihet på grund av förekomst av afrikansk svinpest i Fagersta.

Text: Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, fd överläkare i pediatrik, filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet. Hammarskjöld har arbetat i10 år på lab med mässlingsvirus och HIV:s höljprotein. Brevetär milt redigerad för att passa artikelformatet för opinionsartiklar.

Det har påträffats fall av afrikansk svinpest (ASF) i Fagersta med flera kommuner och det har utfärdats restriktioner inom ett stort område.

Jordbruksverket har gått ut med informationen:

“Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag.”

 • Om ASF inte drabbar andra djurarter än vildsvin och grisar varför görs begränsningar i envar människas rörelsefrihet i strid med RF 2 kapitlet 8 § och via RF 1:1 3 st., 1:9, 2 :19, 12:1 och därmed EUSGR artikel 45?
 • Epizootilagen är alltid underordnad grundlag RF 2:8 och den svensk lag överordnade EU-rätten med EUSGR artikel 45 enligt RF 11:14 och 12:10. Vi har en grundlagsfäst fri rörlighet inom hela Sverige (och EU) för samtliga medborgare som vistas här

Det är alltså grundlagsbrott och brott mot EU-rätten att begränsa din och min och alla andras grundlagsfästa rörelsefrihet.

Det saknas möjlighet att begränsa människors rörelsefrihet i epizootilagen. Det är inte heller proportionerligt att begränsa rörelsefriheten för andra djur än vildsvin och svin.

Se bara på samtliga skogsföretagare som bokstavligen stängs ned omedelbart vilket kommer att leda till stora ekonomiska problem för inte bara skogsnäringen utan för hela samhället.

Att inte få vistas fritt i skog och mark för envar är inte proportionerligt enlig våra lagar och EU-rätten.

Berörda kommuner och enskilda har nu en sak att göra: Överklaga till förvaltningsrätten Länsstyrelsens, JV:s och SVA:s olagliga grundlagsbrott mot oss alla. Annars har de till synes helt okunniga grundlagsbrytande myndigheterna “låst in” människor i hemmet.

Afrikansk svinpest i Fagersta kommun. Karta: sva.se
Afrikansk svinpest i Fagersta kommun. Karta: sva.se

Jämför med vad vi har vetat sedan urminnes tider och som alla visste före 2020 och som nu har återupptäckts. Smittspridning sker inte mellan friska individer. Vildsvin som var till synes friska när de sköts har inte smittan i musklerna, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt.

Var [dock] noga med hygienen. Använd skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. Tänk på att inte riskera att föra med dig smitta hem till egna djur, enligt Jordbruksverket. Smittspridning över arter sker inte då det gäller ASF. Svinpest smittar inte människor, enligt Jordbruksverket.

Nedstängning av samhället minskar inte smittspridningen, det hjälpte inte på kryssningsfartyget Diamond Princess april 2020 [under covidkrisen] där 19 % av 3500 ombord testades positivt vid PCR-testning och 13 personer eller 0,35 % avled. Samma med hangarfartyget USS Theodore Roosevelt med 23 % smittade och 0,02 % avlidna bland besättningen om 5000 personer. På dessa fartyg var de inte isolerade mer än 14 dagar och smittan ebbade ut.

Dessa förfärliga lockdowns som infördes i världen under covidplandemin hade en smittospridande, inte smittskyddande, effekt vilket mycken vetenskap har visat både före och efter covidplandemin och har orsakat mycket stora ekonomiska skador över hela Jorden.

Vad som har visats fungera är handtvätt dvs god hygien och att isolera den som är sjuk. Inget annat har vetenskapligt visad positiv effekt på minskad smittspridning. Inget annat som människan har försökt har fungerat.

ASF är inget hot i Afrika. Där är alla grisar resistenta  och överlever. Immunförsvaret hos grisar är lika duktigt som hos människor och alla andra djur och om vi tänker efter är det bara en sak att göra: följ vad man gjort i Afrika.

En virusinfektion som bara påverkar en enda djurart, i detta fall svin inklusive vildsvin. Ingen annan art påverkas.

Vi vet också att virusinfektioner som drabbar en art snabbt muterar och blir mildare och snällare. Om virus  slår ihjäl värdorganismen så finns det snart ingen värdorganism som kan få virus att överleva i framtiden och vi blir en art fattigare på Jorden. Vi arbetar alla för att bevara alla arter på Jorden, nu ska vi utrota en art, var finns logiken?

I Afrika har ASF slagit ut de individer vars immunförsvar inte var tillräckligt bra. Och det finns flera afrikanska svinarter som mår helt bra trots att viruset cirkulerar där.

När vi nu har fått ASF i Sverige så är det bara att vänta, alla vildsvin kommer inte att dö. Då får vi snabbt fram en stam med ASF-resistenta vildsvin.

När ASF kommer on i en bondes svinbesättning kommer myndigheterna att beordra att hela besättningen slaktas omedelbart. Både bonden och samhället drabbas av stora ekonomiska konsekvenser.

Om man i stället slaktar de tamsvin som har klara symptom så kommer de svin som har ett tillräckligt bra immunsvar att överleva och kan sedan inte få infektionen igen. Och vi får snabbt fram en population som är resistent mot ASF och vi slipper slakta en enorm mängd friska tamsvin.

Det är den metod vi använder inom humanmedicinen, vi slår inte ihjäl populationen i en stad bara för att en individ fått Covid-19.

Ekonomin för den enskilda bonden och för samhället blir klart mer positiv och vi får snabbt en population grisar som är okänsliga för viruset.

Detta gäller inte för bakteriella sjukdomar som salmonella då bakterier har egen ämnesomsättning och kan överleva till skillnad från virus som bara är en transportform av genetiskt material som kräver en levande cell för att föröka sig och därmed  är intracellulära parasiter.

Länkarna om ASF på Fagerstas och Jordbrujksverkets och Statens Veterinämedicinska Anstalts hemsidor fungerar dåligt för att inte säga inte alls.

Text: Björn Hammarskjöld


Relaterat

 • Krisinformation.se: Afrikansk svinpest
 • Jordbruksverket: Afrikansk svinpest
 • The causative agent, the African swine fever virus (ASFV), is a large, enveloped, double-stranded DNA virus that enters the cell by macropinocytosis and a clathrin-dependent mechanism. African Swine Fever Virus is able to interfere with various cellular signaling pathways resulting in immunomodulation, thus making the development of an efficacious vaccine very challenging.  DOI: 10.1016/bs.aivir.2017.10.002

Nowadays, a vaccine to be used in the field should meet a number of requirements. Any potential ASFV vaccine should include markers for differentiation between infected or vaccinated animals that allows for DIVA diagnostics. Also, vaccine production could not be possible because of the lack of a cell line supporting the replication of attenuated vaccine viruses without modifying the virus virulence. At present, wild boars were found to be major players of disease spread in both the Baltics and Poland. Hence, a live vaccine given as bait for these animals could be crucial to limit disease spread. In the current scenario, a vaccine would make possible to eradicate the disease together with infection surveillance by diagnostics. Available diagnostic methods allow both virus detection and also detection of antibodies for identification of survivors and asymptomatic carriers [72]. https://doi.org/10.3390/v9050103


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det går inte bara att helt utan anledning börja förbjuda människor att bruka marken eller vistas i skogen. Men med ett sjukdomsutbrott får de en anledning och förbudsprocessen måste ju börja med någon form av testballong.

  En del av Agenda 21/2030 är att skapa zoner och korridorer där all mänsklig aktivitet är helt förbjuden eller starkt begränsad. En karta över USA visar hur dessa zoner/korridorer omsluter ett nätverk av öppna celler avsedda för mänsklig bosättning.

  https://agenda21news.com/wp-content/uploads/2013/08/Biodiversity-WildlandsMap.jpg

  Finns säkert någon liknande karta över Sverige och dem av oss som själva är mottagliga för svinpesten har också skrivit under på att vi alla ska sträva mot målen i Agenda 2030. Helt utan att ens först fråga oss eller att ha någon som helst förberedande diskussion kring detta. Men heeey, vi lever ju i en “demokrati” där all makt utgår från folket.

  • Tittar man på kartan på sidan 3 i “Sveriges biosfärområden och Agenda 2030”, så har det här smittoutbrottet skett inte långt från biosfärområde “Älvlandskapet Nedre Dalälven”.

   https://unesco.se/wp-content/uploads/2021/03/Sveriges-biosfaromraden-och-Agenda-2030.pdf

   I pamfletten snackar de sen också om såväl “bred samverkan och holistiska angreppssätt” som “hållbar turism” m.m. Vilket är omskrivning för färre turister och en holistiskt stängd smittozon har inga alls. Allt det här kan ju vara rena tillfälligheter men som vi tidigare har sett är påstådd sjukdom ett multiverktyg för snabb samhällsförändring.

 • Karl Hedin har ca 20.000ha skog i området och muslimer tål inte grisar.
  Undrar vad socialisterna har i överraskningar åt SVENSKA FOLKET?

 • Grisviruset smittar visst, det kan ju alla se med tanke på alla svin man möter på gator och torg; skämt och sido finner jag de läkare som ställer sig på alternativa sidan som de har en fot i varje läger.

  Tror faktiskt att ingen läkare jag läst eller lyssnat på problematiserar virushypotesen, som kan stämma, eller inte – är hypotesen logisk stämmer den. Är den ologiskt är den falsk. Det finns inget mellanläge. Går man ner i detaljernas detaljer vacklar läkare som alla andra gör och vad vet en läkare vad virologer gör och inte gör på de av läkemedelsindustrins finansierade laboratorium? Nej dom vet inte.

  Med den här utgångspunkten syftar artikeln på att runda frågan för att helt enkelt bekräfta virushypotesen och vad vi ska debattera är att avstängning bryter mot grundlagen? Smittspridning?

  Jag bevittnade debatten mellan psykiatrikern Jackson och artikelförfattaren (IRL) hurvida lockdown var rätta vägen att gå på alternativa bokmässan: å ena sidan problematiserar man PCR-testerns giltighet för att i nästa stund använda statistiken dessa tester ger som ett mått på ökad smittspridning? Jag får det inte att gå ihop.

  Vad som talar för virushypotesen är att Stefan Lanka berömda så kallade kontrollexperiment aldrig har publicerats av honom, eller någon annan som han påstår har gjorts? De kan ju i och för sig bero på att de trixade till experimenten eller att resultatet inte blev vad han önskade? Många har hört av sig till Stefan Lanka om detta kontrollexperiment – som han aldrig delar med sig av, om det nu existerar?

  • Tillgreppwt att spärra av för människor och verksamheter borde vara kärnan i hela diakussionen.
   Detta har jag väntat på sedan 2020. En virusepedemi även i naturen. Ännu en variant av WEFs hybridkrig mot människor och det allmänna.
   30 % av naturen ska framledes spärras av för allmänheten är WEFs vision.

 • Så var det alltså hysteridags igen!

  Går folk med på den här skiten igen? PCR test som bevisats fullständigt värdelösa. Testas alla djur som skjuts i världen?

  Så förbjuder man människor att vistas i naturen. Som om människor brukar gå ut och bedriva tidelag med vildsvin. Jag har bott i skogen i drygt 14 år, och går i naturen varje dag oftast. Det närmaste jag kommit ett vildsvin är ungefär 50 meter.

  Men resenärer från afrika, om du så är grisbonde går naturligtvis bra……

  Var det någon som minns det där med att de så kallade virusen inte “tål” UV ljus? Hur många hånglar med vildsvin på natten?

  Människor måste sluta ta dessa bedrägerier på allvar. Och det behöver ske nu.

  Är du grisbonde och tror på sagor så stannar man väl hemma själv av egen självbevarelsedrift.

  Men man vill väl utplåna vildsvinen förmodar jag, det enda logiska med agendan. Varg, som äter andra djur av de flesta sorter. Och som rör sig mellan tamboskap och det vilda är naturligtvis inget problem tydligen?

 • Fagersta som Norberg ligger en bit upp i landet och det är ju lite konstigt att det där uppstår ett spontanutbrott. Nere i Skåne hade varit mer trovärdigt då smittade djur eventuellt kunnat ta sig obemärkt över bron. Men med ett par omgångar salmonella har vi fått äggbrist så det är inte omöjligt att afrikansk svinpest kommer medföra brist på griskött. Lagom till jul kanske de släpper några smarriga recept på senapspanerad julsyrslimpa och andra små knapriga tilltugg.

 • Vad passligt med en pest mitt skogen, det ser ut som ett land-grab a la Canada. Brand eller pest, sen blir det nationalpark.
  På Maui gick det lite hetare till, men kan det vara samma play-book?
  Svea Borg, Wennerström och biovapen 2020 -….? Vad är gemensamt?

 • Man kan starkt misstänka socialisterna för att tillfredsställa arrangörerna kring det socialistiska Botkyrka debaclet, anledningen att så sker bör kanske utredas.
  Inskränkning av “enskildas rättigheter”?
  Danmark sköt enligt erkända media sitt senaste vildsvin 2021!
  Lär inte finnas fler.
  Se till att kommendera ut Hemvärnet i uppsökning och avling(har hänt förr)innan socialisterna kör detta i långkok.

 • Ett alternativ till att överklaga är att strunta i påbudet och fortsätta leva som vanligt och när, eller kanske om, myndigheterna dyker upp så visar man dem en kopia på artikeln.

  Framhärdar poliserna så riskerar de att försätta sig själva i en juridiskt riskabel istution, speciellt om det filmas av någon vid ingripandet.

  Kan inte förställa mig att även om mydnigheterna skulle vinna så kommer böter mot den ensklide skogsägaren att ens komma i närheten av de förluster i miljonklassen som nu pådyvlats dem.

 • Ang påståendet om att denna såkallade pest inte smittar människor så fann jag inte det på Jordbruksverkets hemsida, däremot något med ”drabbar inte människor” och det kan således vara en olycka med ord som drabbat artikelförfattaren ty på andra ställen påstods det också något liknande men med tillägget att människor kan smitta vidare den.

  Ungefär som det såkallade nikotinviruset (TME) som sägs vara det första virus de nånsin hittat (på?)/klassificerat/sett eller ehatever. De påstår alltså att det är totalt ofarligt för människor men det räcker typ man rört tobak så kan man smitta plantorna i trädgården

  • Gick inte att editera så rättar här ist

   Stod visst ” Afrikansk svinpest smittar inte till människa.” på jordbruksverkets hemsida och som länkades till i artikeln

  • När dom gick ut i direktsändning härom dagen så log jag då det framgick att dom än en gång använder Kary Mullis PCR test.
   Ja! Vad skall det leda till denna gången?

    • Skulle vara intressant att blanda prover. Ta hälften halvårsgammalt vildsvinskött från södra Sverige och andra halvan från döda vid soptippen samt friska vid soptippen. Alla prover frysta innan de skickas på analys.

     • Ja eller Maneter, Mango eller varför inte testa regnvatten när man ändå är i farten? Påvisas farlig patogen i föda och dryck blir det så mycket enklare att få bukt med problemet: slut ät och sluta drick. Hur svårt kan det vara?

    • Kan vara någon/några som vill bli av med vildsvinen.
     Gåttgit tar ju död på råttorna.
     Och PCR testet svarar på döda celler och bakterier.
     Detta kommer att bli intressant

     • Kan vara någon/några som vill bli av med vildsvinen.
      Råttgift tar ju död på råttorna.
      Och PCR testet svarar på döda celler och bakterier.
      Detta kommer att bli intressant

   • PCR-test är under juridisk prövning i en “Grand Jury”. Att fortsätta bluffen med test på ASF-sjuka grisar är löjeväckande. De får det resultat de önskar. Lagbrott är vardagen numera uppifrån och ner

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *