NASA lovar att lägga korten på bordet om UAP är extraterrestra

publicerad 20 september 2023
- av NewsVoice

NASA lovar att både eliminera alla stigma som är kopplade till UAP-fenomenet så att astronauter och piloter kan känna sig fria att rapportera om de ser oförklarliga fenomen. NASA ska även lägga alla korten på bordet om de genom sina egna undersökningar kan finna bevis för att UAP-händelser har ett extraterrest ursprung.

Presentationen som hölls den 14 september 2023 är centrerad runt en rapport som publicerats av den oberoende studiegruppen inom NASA för oidentifierade anomala fenomen.

Gruppens rapport syftar till att informera oss om vilka möjliga data som skulle kunna samlas in i framtiden för att kasta ljus över UAP:s natur och ursprung.

Deltagare i briefingens panel inkluderade:

  • NASA:s högsta chef Bill Nelson
  • Nicola Fox, biträdande administratör, Science Mission Directorate, NASA
  • Dan Evans, biträdande biträdande administratör för forskning, NASA
  • David Spergel, president, Simons Foundation och ordförande för NASA:s oberoende UAP-studiegrupp

UAP:s oberoende studiegrupp är ett råd bestående av 16 experter inom olika områden som arbetar med frågor som är relevanta för potentiella undersökningsmetoder för UAP.

Den nio månader långa studien syftar till att undersöka UAP ur ett vetenskapligt perspektiv och för att skapa en färdplan för hur NASA kan använda data och vetenskapliga verktyg för att utveckla organisationens förståelse av fenomenen.

Bristen på högkvalitativa observationer av UAP är det största problemet för att kunna dra vetenskapliga slutsatser från data om fenomenens natur, förklarar NASA.

David Spergel försökte besvara en fråga om de två påstådda förstenade 1000 år gamla alien-kroppar som i veckan visades upp inför den mexikanska kongressen. Spergel menar att han är fokuserad på NASA:s arbete och inte kan uttala sig om vad Mexiko eventuellt bedriver för undersökningar.

Bill Nelson ville inte på djupet kommentera David Grusch påståenden om 12 beslagtagna främmande farkoster och döda piloter på annat sätt än att sammanfattningsvis säga: “show me the evidence”. 

Mer information om teamet för oberoende studier finns på adressen: https://science.nasa.gov/uap

NASA:s briefing om UAP, 14 sep 2023
NASA:s briefing om UAP, 14 sep 2023. Foto: NASA


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *