Rino Rotevatn förklarar hur han värderar Tobias Hübinettes och Christian Petersons bakgrunder

Patriotkompaniet granskar Rino Rotevatns rapportering kring Christian Petersons universitetsreportage

publicerad 20 september 2023
Rino Rotevatn (foto: SVT) och Robert Rosenkvist. Montage: NewsVoice
Rino Rotevatn (foto: SVT) och Robert Rosenkvist. Montage: NewsVoice

Robert Rosenkvist undersöker varför SVT väljer att granska journalisten Christian Petersons bakgrund, men inte bakgrunden för Tobias Hübinette som Peterson skrivit om. Det underliggande problemet är att SVT inte verkar behandla alla personer utifrån deras egen policy om allas lika värde.

Flera medströms- och alternativa medier har rapporterat om journalisten Christian Petersons deltagande i en distanskurs vid Karlstads Universitet. Peterson granskade den tidigare brottsdömde vänsteraktivisten Tobias Hübinette.

En relativt vinklad nyhetsartikel om händelsen återfinns hos SVT Nyheter som valt att skriva att Christian Peterson varit medlem i Nordiska Motståndsrörelsen, men inte att hans antagonist Tobias Hübinette är dömd för flera brott.

SVTs artikel beskriver inte Peterson som en journalist, utan som en ”högerradikal”. Av någon anledning valde SVT även att inte låta Christian Peterson komma till tals utan har endast utgått från det som Dagens Nyheter rapporterat om.

Den relativt nya Youtube-kanalen Patriotkompaniet ringde till SVT artikelns författare Rino Rotevatn för att fråga varför man endast låtit ena sidan komma till tals. Rotevatn svarar att detta var Dagens Nyheters nyhet, inte Christian Petersons nyhet, samt att Patriotkompaniets reporter ska ringa till universitetet trots att han är mycket tydlig med att han vill fråga om den vinklade artikel som SVT publicerat.

Då Rotevatn lägger på luren ringer reportern vidare till en ansvarig utgivare för SVT Nyheter Värmland, Susanne Junkala, som i sin tur hänvisar till ställföreträdande redaktionschefen Emma Schmidt.

Under samtalet med Emma Schmidt lyckas en märkbart uppretad Rino Rotevatn ta sig tillbaka in i samtalet och anklaga Patriotkompaniets reporter för att ha ljugit om en i sammanhanget obetydlig detalj.

Vid det här tillfället lägger Rino Rotevatn fram en mer utvecklad förklaring till SVT:s vinkling, nämligen att det är Dagens Nyheter som vinklar, och att SVT bara har skrivit av Dagens Nyheters artikel och därför inte behöver ta ansvar för den bristande neutraliteten i sin egen publicering.

En annan motivering som läggs fram av Rino Rotevatn är att journalisten Christian Peterson är en part, medan journalisten som skrivit Dagens Nyheters artikel inte är det.

Kontentan av Rotevatns resonemang är att SVT kan publicera en hårt vinklad artikel som bryter mot deras sändningstillstånd så länge denna artikel är en rewrite på det någon annan skrivit och att Dagens Nyheter ska ta ansvar för vinklat material som publiceras hos statstelevisionen.

Rino Rotevatn förklarar

Rotevatn berättar dock inte varför man valde att göra en rewrite på just Dagens Nyheters hårt vinklade artikel och inte på något av det Christian Peterson eller Insikt24 publicerat om händelsen.

När vi frågar hur det kommer sig att SVT länkade till Dagens Nyheters artikel, och inte till Petersons podcast där han ger sin version av händelsen, säger Rotevatn ”för att det var inte den vi citerade”.

Eftersom Rino Rotevatn kom med en relativt ovanlig ursäkt till varför SVT vinklade sitt publicerade innehåll kontaktade Patriotkompaniet den erfarne medborgarjournalisten Johan Andersson, som själv ägnat mycket tid åt att granska SVT, för att låta honom kommentera Rotevatns förklaringar.

Text och reportage: Robert Rosenkvist

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq