Sjukfrånvaron i tysktalande Europa skjuter i höjden efter covidåren

publicerad 4 september 2023
- Kristoffer Hell
Temabild: Sjukfrånvaro
Temabild: Sjukfrånvaro.

Nya data från sjukförsäkringsorganisationer i tysktalande Europa (Tyskland, Schweiz och Österrike) pekar på en radikal ökning av sjukfrånvaron på arbetsplatser, efter covidåren 2020 och 2022.

Den allra färskaste statistiken kommer från Tyskland där sjukförsäkringsföretaget DAK-Gesundheit, med 5,5 miljoner försäkrade, och som konstaterar att första halvåret av 2023 såg fler sjukanmälningar än under hela det föregående tio åren sammanlagda.

Allra hårdast drabbades äldreomsorgen av sjukskrivningarna varvid hosta, förkylning eller andra infektionssjukdomar angavs som de vanligaste sjukskrivningsorsakerna.

I Schweiz rapporterar myndigheter en ökning av sjukfrånvaron i landet med 34% för 2022 – jämfört med covidåren 2020 och 2021.

I Österrike var över 6 miljoner sjukskrivna 2022, att jämföras med 2020 och 2021 då antalen var 3,9 och 4,5 miljoner – en ökning med 54% och 33%, för respektive år, jämfört med 2022.

Även Storbritannien rapporteras 2022 ha drabbats av rekordnivåer av sjukskrivningar.


Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq