Sjukvårdsregionerna bryter mot lagen – Hörselpatienter får inte behandling trots att bästa vård finns inom landets gränser

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 september 2023
- NewsVoice redaktion

De svenska sjukvårdsregionerna har en samverkansskyldighet. De är genom lagstiftningen i hälso- och sjukvårdslagen ålagda att samverka med andra vårdgivare. Michael Zazzio har i över 25 år drivit en audiologisk klinik med inriktning på behandling av hörsel- och balansrubbningar, men regionerna vägrar att samverka.

Regionerna informerar inte heller sina patienter om att denna vård. Effekten blir att patienter undanhålls tillgänglig och fungerande vård.

Han har även forskat på området och har utfört den studie i världen som kan uppvisa det i särklass bästa behandlingsresultatet på patienter som lider av hyperakusi (överkänslighet för ljud). Omkring 700 000 svenskar lider av sjukdomstillståndet, och cirka 200 000 har en svår överkänslighet för ljud. Ungefär lika många lider av svår tinnitus.

Behandling mot tinnitus, hyperakusi och andra hörselproblem finns i Sverige

För dessa sjukdomstillstånd har den offentliga vården ingen verksam behandling, men det har Michael Zazzio. Han har även behandlat läkare som har fått mycket goda behandlingsresultat, men när de frågar sina läkarkollegor varför regionsjukvården inte remitterar sina patienter till Michael Zazzios klinik, AudioLaser-kliniken, så svarar öron, näs- och halsläkarna att de inte vill ha någonting med Michael Zazzio att göra.

Öystein Rönne intervjuade nyligen Michael Zazzio och en kvinnlig patient som för nästan 20 år sedan fick behandling för sin tinnitus och hyperakusi på Michael Zazzios klinik. I den här intervjun berättar hon bland annat om hur illa behandlad hon har blivit av hörselvården. Hon berättar även om att hörselvården inte har någon fungerande behandling att erbjuda dessa patienter.

ArcanumSkolan 2024

Michael Zazzio har kunskapen, erfarenheten och metoden – den metod som bevisligen kan hjälpa dessa patienter. Han har utbildat läkare från olika länder, men de svenska öron, näs- och halsläkarna vill inte ha med honom att göra och vill inte samverka med honom, vilket innebär att de begår lagbrott.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Nicola Tesla argumenterade emot Einsteins partiklar om att allting i universum är frekvenser. Vissa frekvenser som ljud och ljus har vi nytta av, men hela detta enorma spektrum av frekvenser våra sinnen inte uppfattar, kan mycket väl vara relativt skadliga. Dessas manifestationers kroppspåverkan anses inom pharma/medicin vara kemiska, medan de i verkligheten är frekvensbetingade, därför landar hela sjukvårdsindustrin i mysterium och gissningar.
  Om nu våra sinnen opererar utifrån minnesbilder, som är frekvenser och litterär kunskap, och om nu detta enorma minnesbibliotek av frekvenser bombarderas av onyttiga frekvenser från omvärlden, vad kan bli resultatet? Det kan bli som att orientering utan kompass i dimma.
  Att hantera kroppsliga besvär kanske kunde hanteras med ett frekvensfilter?

 • Mantrat i sjukvården idag tycks vara ”det där kan du klara själv”. Jag, en 77 årig pensionär, har med åren fått allt större problem med min hörsel. Jag hör men kan inte urskilja talet. Jag tackar SVT för deras textremsor, utan vilka jag inte skulle kunna följa TV-programmen.

  Mina hörapparater från den allmänna sjukvården kostade några hundralappar. I den privata motsvarigheten skulle kostnaden för ett par hörapparater börja omkring 40 000 kr och uppåt.

 • Sjukvården är inte till för folk, bara för politiker och höginkomst tagare!
  Men vanliga patienter blir inte hjälpta.
  Akta dig läkare, bara om du blir skjuten, knivskuren eller bryter ben kan du gå till akuten de andra läkarna vill döda dig sakta men säkert.
  Jag är ett levande bevis för det, två – tre gånger har dem försökt döda mig.
  Jag tar hand om min hälsa själv, det har gått bra!
  Inga giftpiller tar jag inte heller fast jag har diabetes o dåligt hjärta, är 72 år.

 • Jag har kraftig hörselnedsättning (bär hörselapparater) samt en väldigt stark tinnitus i bägge öronen: tänk kombination av sinnessjuka fåglars dödsskrin kombinerat med ljudet av reamotor 24 timmar per dygn. År in och år ut.

  Jag åtar mig att ställa upp som kontrollgruppsperson hos Zazzio. Motprestationen från Zazzio sida blir att erbjuda behandlingen gratis.

  Får jag en förbättrad hörsel med lägre tinnitus begär jag en ny undersökning hos min audionom. Med hörseltest printas en grafisk punktkurva i en X- och Y-axelmatris. Sedan jämför vi den med min gamla. Upptäcks signifikanta skillnader begär jag först remis via VC till en audiolog. Innan specialistbesöket skriver jag ut mina journaler plus de bägge punktkurvorna från audionomen. Väl där hos specialisten konfronterar jag läkaren (dold inspelningsutrustning). Sedan skriver jag en artikel och hoppas att NewsVoice publicerar.

  Detta kommer nog att generera fler patienter till Xazzios behandling – alltså ett win win win för alla tre parter.

  Nå vad säger du Zazzio? Antar du utmaningen?

  • Erik!

   Det där har jag hört många gånger förut, så jag antar inte utmaningen. Jag behandlar inte patienter kostnadsfritt. Det här handlar inte om någon alternativmedicinsk behandling. Om du går igenom det vetenskapliga materialet (referenserna)på min hemsida, så förstår du att det här redan är tillräckligt utrett för att man ska förstå att det fungerar på en betydande andel av patienterna – dock inte på alla, i synnerhet inte på åldersrelaterad hörselnedsättning. Jag har redan egen klinisk forskning som är MEDLINE-indexerad. Min kliniska studie över behandling av hyperakusi har uppvisat de bästa behandlingsresultat som någonsin har publicerats i vetenskaplig litteratur. För övrigt så är “signifikanta skillnader” inte något som kan användas utifrån mätningar på en enda patient. Det går inte att räkna ut signifikans enligt chi2-testet, eftersom det förväntade utfallet för en obehandlad individ är noll förbättrade frekvenser, och man kan i chi2-formeln inte dividera med noll. Din audionom skulle inte våga göra någonting. om du skulle bli bättre, så skulle audionomen förmodligen säga att den där förbättringen var en ren tillfällighet. Sådana saker är det redan många audionomer och önh-läkare som har sagt.

   • Min hörselnedsättning är inte åldersrelaterad då den uppstod vid 12 år ålder.

    Skilj på en audionom och en audiolog – den sistnämnda är en leg läkare med specialisering kring allt som har med hörsel att göra. Kunskapsskillnaden mellan dem bägge är att likna vid en socionom en och psykiatriker och smäller högre än din kompetens då det är mycket svårt att tala i egen sak.

    Alltså: får jag förbättrad hörsel av dina behandlingar är det irrelevant vad audiologen vågar eller inte vågar utan det är konfrontationen med just dennes rädslor att stöta sig med läkemedelsindustrin som är relevant, och det är vad artikeln kommer att inrikta sig på – till din fördel vilket genererar fler betalande patienter i slutändan. Vad var annars syfte med intervju med Öystein utöver att peka på vården bryter mot lagen? Jo att göra reklam för en god sak, vilket är också mitt syfte som dessutom är till din fördel om nu resultaten är överraskade positiva.

    Som jag ser det har du inget att förlora på avtalet om nu din metod är så bra som du säger att den är, för då blir vårt projekt beviset för att en god vara eller tjänst alltid säljer sig själv samt att vi får en förnyad debatt.

  • seriös fråga till Erik F
   Du har vidgått att du gestaltade den (absint-påverkade?) Strindberg.
   Hur är det med detta ditt senaste utspel?
   Är det sant eller ytterligare teater?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *