Sverige måste överge WHO om organisationen inte anpassar sig till medlemsländernas suveränitet

publicerad 30 september 2023
Parrtiet MoD står bakom ExitWHO.se
Parrtiet MoD står bakom ExitWHO.se.

Hösten 2023 riskerar Sverige sin suveränitet gällande folkhälsa om vi tillåter att WHO blir en överstatlig styrande organisation med oantastlig beslutanderätt.

WHO, Världshälsoorganisationen, föreslås nu få genomgripande förändringar i sin författning, de internationella hälsoförordningarna, IHR – International Health Regulations. Förändringarna innebär i praktiken att WHO blir ett styrande organ istället för ett rådgivande organ vid framtida pandemier eller hälsokriser.

Om en majoritet av medlemsländerna inte motsätter sig förändringarna innebär det att WHO får juridiskt bindande makt över Sverige och Sveriges befolkning samt övriga medlemsländer vid en av WHO utlyst hälsokris.

WHO är varken en oberoende eller demokratiskt folkvald organisation och finansieras idag till stor del av privata globala lobbyorganisationer och företag vilka har starka ekonomiska intressen och incitament att förorda en viss hälsopolitik.

Det är därför oacceptabelt att WHO tillåts bli en överstatlig organisation med makt att styra över Sveriges folkvalda regering och befolkning vid framtida hälsokriser eller pandemier.

Sveriges avslag till de föreslagna förändringarna och det globala pandemiavtalet brådskar!

Uppdateringarna och revideringarna av WHO:s författning, IHR, påbörjades i januari 2022 och diskuterades av WHO:s beslutade organ World Health Assembly under det årliga ”stormötet” i maj 2022 och maj 2023.

En av de många ändringarna i IHR som diskuterades under mötet var en paragraf (Artikel 59) som ger medlemsländerna en tidsfrist på sex alternativt 18 månader att avslå ändringsförslag i IHR. Längden på tidsfristen styrs, enligt samma föreslagna paragraf, av vilken typ av ändringsförslag som avses. Om avslag eller invändning till ändringsförslag inte ges inom given tidsfrist, blir förändringarna juridiskt bindande för de enskilda nationerna och dess befolkning.

Senast i november 2023 måste de länder som inte stödjer de första förändringarna av IHR som antogs den 27 maj 2022 på Världshälsoförsamlingens (WHA:s) årliga möte ge sitt tydliga avslag. Det räcker dock med enkel majoritet för att förslagen ska bli gällande för alla medlemsländer.

Tre nya dokument med över 300 förslag på förändringar av det internationella hälsofördraget IHR har även presenterats sedan dess på WHO:s hemsida. Förändringar som alltså kommer att antas och bli bindande inom 6-18 månader om inte en enkel majoritet av WHO:s medlemsländer motsäger sig detta.

Förhandlingarna om förändringarna sker i regel bakom stängda dörrar och den svenska regeringen har inte ens velat meddela i förväg vilka representanter Sverige skickade till WHO:s senaste möte i maj i Geneve.

Den odemokratiska processen och den bristande transparensen och debatten om de föreslagna förändringarnas innebörd är helt oacceptabel. Vi bedömer därför att Sverige för att bevara sin suveränitet behöver lämna WHO såsom organisationen finansieras och styrs i dagsläget.

Signerat:
Andreas Sidkvist, partiledare MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati
Lotta Harming, Sjuksköterska, grundare Sjuksköterskeuppropet
Hans Zingmark, läkare, specialist i intern- och lungmedicin, Läkaruppropet


Manifestation och namninsamling

Söndag 1 oktober klockan 15.00 håller ’Exit WHO’ en manifestation på Södermalm i centrala Stockholm. Startplatsen är Tjurbersgparken med slutdestinationen Medborgarplatsen. Läs mer 

Vidare finns det en namninsamling som nu har över 18 000 underskrifter. Ett öppet brev ska lämnas över till regeringen och riksdagen.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Och eftersom inget kommer ske i riktningen “exit who” eller liknande förbereder jag för mig och min familj på annat sätt inför framtiden. Fri egen tolkning på detta.

 • Sverige har aldrig varit en demokrati, bara en förtäckt diktatur. Bakom politikerna står deras huvudmän, Investor och Frimurarna, i förlängningen B Gates och Rockefeller&Rothschildt.
  MÖRKRET.

  • Negativ avtalsbindning ej tillåtet enl svensk avtalsrätt. Men om det redan finns ett avtal kan man tydligen tillåta ett redan ingånget avtal att t.ex förlängas genom passivitet.

   Så hur ser ett ev redan etablerat avtal ut idag? Man hänvisar ovan till art 59. 300 ändringar (förslag?) finns i avtalet (deras hemsida). De svenska representanterna som förhandlat bakom lyckta dörrar vet vi inte ens vilka de är och vad de tycker. Ännu mindre vad de diskuterar här hemma i partitopparna i hemlighet. Tolkar jag det rätt kan vi bli bundna via våra politikers passivitet. Ändå handlar det om ändringsförslag i avtal vilket inte enl svensk rätt inte får träffas med negativ bindning såvitt jag förstår.

   Eller har “våra” förhandlare redan haft regeringens och riksdagens bemyndigande att träffa avtal (acceptera) om nämnda föreslagna ändringar? Eller har inte våra förhandlare skyldighet att föredra ändringsförslaget i riksdagen för nationellt beslut?

   Någon med statskunskaplig kompetens?
   Jag är inte jurist. Det handlar kanske om internationella avtalsregler (bilateralt). Till skillnad mot klimatöverenskommelsen i Paris som blev lag först genom svensk lag.

   Något känns inte rätt här!

  • Ett “suveränt” fiasko är väl det enda man kan säga om Svenska “Staten”.

   Enligt ordets riktiga betydelse på den wikisidan så är ju Sverige varken en suverän stat eller en nation.

   Ta ett avtal som ger dig fullständig rätt att injicera preparat i andra människor efter eget avgörande av vad som är bra för dem. Och gå ut på stan och be människor skriva på. Lycka till!

   Det våra Svenska makttagare gör är inget annat än högföräderi! Låtsas som det är legitimt att ta av människor deras egen “suveränitet” och självbestämmande.

 • Själv har jag aldrig röstat på eller för WHO.

  Och inget av partierna i vår låtsasdemokrati har gått till val på frågan. Befolkningen har aldrig tillfrågats i processen.

  Tar WHO över och utlyser sina “pandemifördrag” osv så kommer jag se det som invasion av främmande makt, okupation, och krigsförklaring. Allt nödvändigt våld kommer användas i självförsvar. Och inte ett finger kommer lyftas för att följa deras låtsasvetenskap.

 • Vad inte “Exit WHO” och dess namninsamling till för att faktiskt “lämna WHO”?

  Har man ändra kravet helt plötsligt eller var det så kanske från början och jag missuppfattade?

  Hur korkade måste personerna inom MoD vara som tror att ännu ett politiskt skitparti med skamnamnet “mänskliga rättigheter och demokrati” ska kunna lösa problemen som skapats på grund av för många politiska partier som ställt till eländet till att börja med?

  Varför inte starta två separata? ett för demokrati och ett för allas jävla fucking rättigheter? Och varför inte ett extra för “Allas Jävla Förbannade Lika Värden” bara liksom “just in case”.

  Som jag ser det anledningen till att det tog så lång tid innan ens man kunde uppnå 10000 målet i denna namnsamling var att den första alla såg när de surfade på “ExitWHO” var ansiktet på MoD:s partiledare.

  Även om det är hedervärt att vara med en sådan initiativ när det gäller MoD, blev detta anledningen till att tiotusentals inte skrev på en sååååå viktig protest mot en förändring som kommer att påverka oss alla, våra barn och barnbarn om vi inte lyckas komma ur denna jävla maffia organisationen.

  • Ja, du har onekligen en point. Vet inte om det är skillnad när det gäller kommuner och riksdag betr. namnlistor. Alltså hur politiker kan välja att bara strunta i petitioner. 20.000 namn är trots allt inte mycket att komma med i en så viktig fråga som naturligtvis har sin grund i bl.a censur.

   Alltså ett försök att ivf få till stånd en opposition. Men det ser onekligen mörkt ut.

   Demonstrationen är synkad med pågående internationella konferens strax utanför Sthlm liksom hearingen i riksdagen anordnad av Elsa Widding.

   Hellre ett litet motstånd än inget alls. Oavsett om MoD tjänar på det eller inte. Någon måste ta på sig det praktiska mobiliserings-ansvaret.

   //

   • Ingenting är idag viktigare än att ta på sig praktiska mobiliseringsansvaret men för det ändamålet krävdes en politiskt oberoende organisation där alla oavsett politiska åsikter kunde samlas under samma paraply.

    Som jag ser det har MoD utnyttjat denna så oerhört viktig fråga att göra sig ett namn och samla partimedlemmar.

    Om denna protest hade genomförts av en icke politisk organisation kunde minst en halv miljon namn samlas med stora fredliga protester i storstäderna med 100-tusentals deltagare.

    Det Mod har gjort kallas landsförräderi. I alla fall i mina trakter kallas det så med strängaste straffet:

    “avrättning utan möjlighet till nåd”

    • Jo onekligen har de utnyttjat övrig (politisk) passivitet. Att kalla det landsförräderi tycker jag däremot är fel. Vi har fri åsiktsbildning och organisationsrätt.

     Är det möjligen så att de driver frågor som du tycker är opatriotiska eller så?

     • Den här är inte vilken fråga som helst. Det är nåt som berör varenda en i detta land.

      Att använda denna fråga för sina egna korkade värdelösa politiska syfte är enligt mig landsförräderi.

      Och skulle ett politiskt parti framstå som initiativtagare kunde det lika gärna vara ett parti med 20% av väljarna så att man kunde samla över 1000,000 namn och inte 18000!

      Om kampen ska fortsätta så här, kan vi lika gärna kasta handduken redan nu isf!

      • Personligen har jag inte ens läst MoDs partiprogram och jag tror det gäller de flesta som skriver under ExitWHO. Är det den allmänna reaktionen i hela landet så torde det inte ha förelegat någon större skillnad i antalet namn med ett (neutralt) enfrågeparti eller en helt opolitisk organisation. Det är ivf min tro men förstås endast en spekulation.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *