Sveriges Radio sprider vilseledande klimatrapportering – NewsVoice faktagranskar

Michael Zazzio analyserar och debatterar klimatbedrägeriet.

publicerad 26 september 2023
Michael Zazzio och Georgiana Harris
Michael Zazzio och Georgiana Harris

I BBC-artikeln ”Antarctic sea-ice at mind-blowing low alarms experts” skriver Georgina Rannard, Becky Dale och Erwan Rivault, som är medlemmar i ”BBC News Climate & Science and Data Journalism Team”, några riktigt ovetenskapliga uttalanden medan de förvrängde vetenskapliga data och använde sin egen blandning av meningar för att skapa panikartad klimatförändringspropaganda.

Text: Michael Zazzio, naturvetare och privatpraktiserande kliniker samt medicinsk forskare inom audiologi (alir.nu), otologi och infektionsmedicin

År 1966 skrev forskaren Walter Meier artikeln ”Anomalous Variability in Antarctic Sea Ice Extents During the 1960s With the Use of Nimbus Data”, i vilken Walter Meier, tillsammans med två forskarkollegor, år 2014 uppgav att den antarktiska havsisen 1966 täckte 15,9 miljoner km², vilket är mycket mindre än den havsis på 17,6 miljoner km² som rapporterades täcka Antarktis den 12 september i år.

Dagens utbredning av den antarktiska havsisen är alltså inte på något sätt häpnadsväckande. Trendlinjen (den gula linjen i diagammet nedan) för Antarktis havsis för tidsperioden från 1979 till i dag visar faktiskt en ökning av havsisens utbredning,  även om det är knapp ökning.

Den antarktiska havsisens variationer över tid har inte genomgått några större förändringar. Trendlinjen visar att havsisens utbredning har ökat något sedan år 1979.

I samma BBC-artikel säger professor Siegert: ”När jag började studera Antarktis för 30 år sedan trodde vi aldrig att extrema väderhändelser skulle kunna inträffa där”. Det är helt uppenbart att Siegert aldrig läste Walter Meiers artikel från år 2014.

Vilka ”vi” som avses i Siegerts uttalande förklarade han aldrig. Jag kan tänka mig att han menade sig själv men tyckte att det skulle låta mer potent om han använde ett pronomen i pluralform i stället för pronomenet ”jag”. Det låter ju så mycket mer trovärdigt om det verkar vara flera stycken som står bakom ett påstående i stället för om det bara skulle vara en enda forskare.

I BBC-artikeln står det även ”Havsisen har slagit rekord i miniminivåer på sommaren under tre av de senaste sju åren, inklusive februari 2023”. Ett sådant påstående är utan tvekan vilseledande. Sju år är en extremt snäv tidsram inom klimatologi – mer som ett ögonblick.

Det är dags för dessa forskare att skaffa sig en tidsmaskin, så att de kan resa tillbaka i tiden och få fatt på de data som de en gång i tiden samlade in, på den tiden när de själva var unga och kom ihåg vad de gjorde.

BBC-artikeln avslutas med ”Det är potentiellt ett riktigt alarmerande tecken på klimatförändringar i Antarktis, förändringar som inte har funnits där under de senaste 40 åren. Och det är först nu som det upptäcks”.

Jämfört med isens utbredning år 1966 (för 57 år sedan) är den nuvarande isens utbredning inte alarmerande på något sätt alls, men vissa forskare gör uppenbarligen vad som helst för att få sina namn och minnesvärda uttalanden publicerade – allt för berömmelsen! Vem skulle inte vilja vara en ansedd siare?

Vilseledande klimatrapportering
Enligt en vetenskaplig artikel av Walter Meier täckte den antarktiska havsisen år 1966 hela 9 % mindre yta än vad den täckte i september i år. Den antarktiska havsisens nutida minskning är således inte på något sätt alarmerande.

BBC:s artikel är mycket bristfällig och innehåller felaktig information som i sin tur baseras på desinformation. Walter Meier borde, utan att använda en tidsmaskin, veta och komma ihåg det som han år 2014 själv uppgav om Antarktis havsis utbredning år 1966, men uppenbarligen har han numera en annan agenda än att verkligen stå för vetenskap.

Vilseledande klimatrapportering även om det norra ishavet

Den ovetenskapliga agendan leder uppenbarligen till att han drabbas av intermittent demens och vid lämpliga tillfällen glömmer vad han en gång i tiden själv skrev. Walter Meier försöker nu att få folk att tro att det faktiskt skulle finnas något sådant som ”människoskapad klimatförändring”, ett påstående som det inte finns något som helst vetenskapligt stöd för.

Även den arktiska havsisen har varit måltavla för ”prominenta klimataktivister” såsom Al Gore. Efter det att han tilldelades Nobels fredspris år 2007, så sade han att det fanns 75 procents chans att Arktis och det Norra Ishavet skulle komma att vara isfritt på sommaren år 2016.

Arktis har dock fortfarande sin sommaris kvar och dess utbredning ligger fortfarande på samma nivå som när Al Gore lade fram sin fenomenala expertprognos, vilket renderade honom en stor summa prispengar, att addera till hans redan extrema personliga förmögenhet, vilken han har tillskansat sig genom sina klimatbedrägerier.

Al Gore äger själv dyra fastigheter i närheten av havet, så han räknar tydligen inte med att havsnivån ska höjas under hans livstid. En annan klimathetsare är Barack Obama, vars hus vid havet vid Martha’s Vineyard ligger synnerligen nära havsnivån.

Barack Obama är kanske den president som mest av alla har drivit på klimatagendan och varnat för en havsnivåhöjning. Klimatbluffmakarna är många, och de tjänar grova pengar på sin skrämselpropaganda.

Barack och Michelle Obama hus i Martha's Wineyard, Massachusetts
Paret Obamas lyxvilla i Martha’s Vineyard i Massachusetts ligger någon meter ovanför havsnivån. Det verkar inte som om Barack Obama egentligen tror att havsnivån kommer att öka under hans livstid. Foto: Landvest.com

Inte fler orkaner, skogsbränder eller högre temperaturer

Orkaner är i dag varken vanligare eller kraftigare än tidigare. Ändå trilskas journalister med att påstå att vi numera skulle drabbas av fler stormar och orkaner, men det är inte alls sant.

Det finns inte heller någon vetenskaplig grund för att påstå att varmt väder skulle orsaka fler och kraftigare oväder. Det är snarare så att ett varmare väder ger mindre turbulenta vädersvängningar och färre oväder.

Trenden för antalet orkaner i USA är nedåtgående. Det finns ingen vetenskaplig grund för att påstå att orkanerna skulle ha blivit fler med åren.

I USA var det mycket varmare för hundra år sedan än vad det är i dag, men NASA har i årtionden förvridit och ändrat på historiska temperaturdata. NASA:s historiska temperaturdata är i dag långt ifrån identiska med de temperaturer som noterades för 25 år sedan.

NASA har gjort det förflutna kallare och justerar dessutom upp nutidens temperaturmätningar. NASA ändrar (NASA kallar det faktiskt ”justerar”) temperaturdata för att passa Michael Manns ”hockeyklubbeteori”, och IPCC samt nationella myndigheter världen över tror på dessa teorier i stället för på verkliga rådata (termometervärden).

Före år 2000 rapporterade NASA sanningsenligt de temperaturmätningar som hade gjorts under längre tid än 100 år. Numera har NASA skrivit om historiska temperaturdata. NASA bluffar för att få oss att tro att jorden har blivit varmare.

NOAA (det amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration) presenterar på sin hemsida att jorden håller på att värmas upp, men om man skärskådar de områden där temperaturen påstås ha höjts, finner man i många områden att det inte finns särskilt många mätstationer. I flera fall finns det inte ens några mätstationer, men NOAA påstår ändå att temperaturen har ökat där med tiden.

I flera fall finns det inte ens några mätstationer, men NOAA påstår ändå att temperaturen har ökat med tiden.

På NOAA:s hemsida presenteras falska temperaturkartor som ska få oss att tro att jorden värms upp.

En analys av NOAA:s temperaturkarta över världen visar att temperaturerna i stora delar av Afrika skulle öka mycket. I de centrala delarna av Afrika ser det ut som om temperaturen skulle ha ökat väldigt mycket.

Om man tittar närmare på vilka länder i ekvatorialafrika som det inte finns några temperaturmätstationer, så ser man att varken Sydsudan, Kongo. Angola eller Zambia finns någon fast temperaturmätningsstation.

Trots det påstår NOAA att temperaturen har ökat i dessa områden. Det saknas både historiska och nutida mätdata. Trots avsaknad av termometrar och mätdata, så återges dessa områden ändå inte som några vita fläckar på kartan.

Detsamma gäller på de stora världshaven. Där saknas det fasta termometrar, men ändå påstås temperaturen ha ökat i stora områden.

På NASA:s hemsida kan man leta fram jordens alla mätstationer för temperatur. I varken Sydsudan, Kongo, Angola eller Zambia finns det någon fast temperaturmätningsstation, men NOAA påstår ändå att dessa områden värms upp. NASA:s hemsida bevisar alltså att NOAA ljuger.

Bedrägeriet är ett faktum. När temperaturerna inte passar in i teorin, så skriver man bara om dem. Förutom detta bedrägliga beteende finansierar IPCC enbart klimatforskare som anpassar sig till IPCC:s pseudovetenskap och bedrägliga klimatagenda – den agenda som säger att världen skulle värmas upp på grund av människans aktiviteter, till exempel på grund av kol- och oljeeldning. Det är dock inte alls sant.

En annan skev rapportering handlar om skogsbränder. USA:s regering stryker alla historiska uppgifter om skogsbränder före 1983, trots att det under 1930-talet brann ner mer än fem gånger så stora skogsarealer som det brinner ner i dag, men genom att stryka alla uppgifter före 1983, så ger man sken av att dagens skogsbränder skulle öka till enorma nivåer, vilket de inte alls gör.

Historiska data (vänster diagram) visar att det under 1920-1950-talen brann ner större skogarealer i USA än vad som sker i dag. Den amerikanska regeringen visar dock på sin hemsida (höger diagram) endast data från och med 1983. Detta görs för att lura i befolkningen att skogbränderna skulle ha ökat till dramatiska nivåer under de senaste åren, vilket inte är fallet.

Klimatjournalister är inte vetenskapsmän

Ett par dagar efter det att BBC:s artikel om den antarktiska havsisen hade publicerats, så publicerade Sveriges Radio en artikel om samma fenomen. SR:s journalist Georgiana Harris skrev att forskaren Robbie Mallet hade sagt ”Antarktis havsis krymper – forskare: Minsta på 42 år”. Uppgifter som är äldre än 42 år har dock skurits bort för att bana väg för denna skräckrapportering.

Man bör betänka att klimatjournalister är inte forskare, och de har oftast en mycket knapphändig kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetodik.

De låter påskina att de skulle ha god kunskap om vetenskap, men de förlitar sig mest på opålitliga forskare, vilka i sin tur har ett enda mål – att få större forskningsbidrag, mer berömmelse och erkännande inom det vetenskapliga etablissemanget. Vetenskap har blivit en riskfylld blandning av vinster och politik.

Att som forskare inte stå upp för vetenskapen är helt oförlåtligt. Att vara forskare kräver vetenskaplig integritet, men i dag är många vetenskapsmän och forskare mer fokuserade på att samla in bidrag och tjäna en massa pengar än att bidra till att utveckla vetenskapens samlade kunskap.

Den globalistiska agendan, såsom FN:s Agenda 2030 och WHO:s Immunization Agenda 2030, drivs av den globalistiska eliten genom globala organisationer i samarbete med lönsamma multinationella företag, finansiellt starka lobbygrupper samt mutade och köpta politiker, inklusive icke folkvalda representanter.

Mellan industrin och politiken finns det svängdörrar, och där passerar ett ett stort antal karriärister som strävar efter att få högre löner och ett större anseende samt att nå fram till framträdande nyckelpositioner. De samordnar sina insatser, oavsett vad kostnaden blir för världens medborgare. Vi är lurade!

Text: Michael Zazzio, naturvetare och privatpraktiserande kliniker samt medicinsk forskare inom audiologi (alir.nu), otologi och infektionsmedicin


Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice