Sveriges Radio sprider vilseledande klimatrapportering – NewsVoice faktagranskar

Michael Zazzio analyserar och debatterar klimatbedrägeriet.

publicerad 26 september 2023
Michael Zazzio och Georgiana Harris
Michael Zazzio och Georgiana Harris
ArcanumSkolan

I BBC-artikeln ”Antarctic sea-ice at mind-blowing low alarms experts” skriver Georgina Rannard, Becky Dale och Erwan Rivault, som är medlemmar i ”BBC News Climate & Science and Data Journalism Team”, några riktigt ovetenskapliga uttalanden medan de förvrängde vetenskapliga data och använde sin egen blandning av meningar för att skapa panikartad klimatförändringspropaganda.

Text: Michael Zazzio, naturvetare och privatpraktiserande kliniker samt medicinsk forskare inom audiologi (alir.nu), otologi och infektionsmedicin

År 1966 skrev forskaren Walter Meier artikeln ”Anomalous Variability in Antarctic Sea Ice Extents During the 1960s With the Use of Nimbus Data”, i vilken Walter Meier, tillsammans med två forskarkollegor, år 2014 uppgav att den antarktiska havsisen 1966 täckte 15,9 miljoner km², vilket är mycket mindre än den havsis på 17,6 miljoner km² som rapporterades täcka Antarktis den 12 september i år.

Dagens utbredning av den antarktiska havsisen är alltså inte på något sätt häpnadsväckande. Trendlinjen (den gula linjen i diagammet nedan) för Antarktis havsis för tidsperioden från 1979 till i dag visar faktiskt en ökning av havsisens utbredning,  även om det är knapp ökning.

Den antarktiska havsisens variationer över tid har inte genomgått några större förändringar. Trendlinjen visar att havsisens utbredning har ökat något sedan år 1979.

I samma BBC-artikel säger professor Siegert: ”När jag började studera Antarktis för 30 år sedan trodde vi aldrig att extrema väderhändelser skulle kunna inträffa där”. Det är helt uppenbart att Siegert aldrig läste Walter Meiers artikel från år 2014.

Vilka ”vi” som avses i Siegerts uttalande förklarade han aldrig. Jag kan tänka mig att han menade sig själv men tyckte att det skulle låta mer potent om han använde ett pronomen i pluralform i stället för pronomenet ”jag”. Det låter ju så mycket mer trovärdigt om det verkar vara flera stycken som står bakom ett påstående i stället för om det bara skulle vara en enda forskare.

I BBC-artikeln står det även ”Havsisen har slagit rekord i miniminivåer på sommaren under tre av de senaste sju åren, inklusive februari 2023”. Ett sådant påstående är utan tvekan vilseledande. Sju år är en extremt snäv tidsram inom klimatologi – mer som ett ögonblick.

Det är dags för dessa forskare att skaffa sig en tidsmaskin, så att de kan resa tillbaka i tiden och få fatt på de data som de en gång i tiden samlade in, på den tiden när de själva var unga och kom ihåg vad de gjorde.

BBC-artikeln avslutas med ”Det är potentiellt ett riktigt alarmerande tecken på klimatförändringar i Antarktis, förändringar som inte har funnits där under de senaste 40 åren. Och det är först nu som det upptäcks”.

Jämfört med isens utbredning år 1966 (för 57 år sedan) är den nuvarande isens utbredning inte alarmerande på något sätt alls, men vissa forskare gör uppenbarligen vad som helst för att få sina namn och minnesvärda uttalanden publicerade – allt för berömmelsen! Vem skulle inte vilja vara en ansedd siare?

Vilseledande klimatrapportering
Enligt en vetenskaplig artikel av Walter Meier täckte den antarktiska havsisen år 1966 hela 9 % mindre yta än vad den täckte i september i år. Den antarktiska havsisens nutida minskning är således inte på något sätt alarmerande.

BBC:s artikel är mycket bristfällig och innehåller felaktig information som i sin tur baseras på desinformation. Walter Meier borde, utan att använda en tidsmaskin, veta och komma ihåg det som han år 2014 själv uppgav om Antarktis havsis utbredning år 1966, men uppenbarligen har han numera en annan agenda än att verkligen stå för vetenskap.

Vilseledande klimatrapportering även om det norra ishavet

Den ovetenskapliga agendan leder uppenbarligen till att han drabbas av intermittent demens och vid lämpliga tillfällen glömmer vad han en gång i tiden själv skrev. Walter Meier försöker nu att få folk att tro att det faktiskt skulle finnas något sådant som ”människoskapad klimatförändring”, ett påstående som det inte finns något som helst vetenskapligt stöd för.

Även den arktiska havsisen har varit måltavla för ”prominenta klimataktivister” såsom Al Gore. Efter det att han tilldelades Nobels fredspris år 2007, så sade han att det fanns 75 procents chans att Arktis och det Norra Ishavet skulle komma att vara isfritt på sommaren år 2016.

Arktis har dock fortfarande sin sommaris kvar och dess utbredning ligger fortfarande på samma nivå som när Al Gore lade fram sin fenomenala expertprognos, vilket renderade honom en stor summa prispengar, att addera till hans redan extrema personliga förmögenhet, vilken han har tillskansat sig genom sina klimatbedrägerier.

Al Gore äger själv dyra fastigheter i närheten av havet, så han räknar tydligen inte med att havsnivån ska höjas under hans livstid. En annan klimathetsare är Barack Obama, vars hus vid havet vid Martha’s Vineyard ligger synnerligen nära havsnivån.

Barack Obama är kanske den president som mest av alla har drivit på klimatagendan och varnat för en havsnivåhöjning. Klimatbluffmakarna är många, och de tjänar grova pengar på sin skrämselpropaganda.

Barack och Michelle Obama hus i Martha's Wineyard, Massachusetts
Paret Obamas lyxvilla i Martha’s Vineyard i Massachusetts ligger någon meter ovanför havsnivån. Det verkar inte som om Barack Obama egentligen tror att havsnivån kommer att öka under hans livstid. Foto: Landvest.com

Inte fler orkaner, skogsbränder eller högre temperaturer

Orkaner är i dag varken vanligare eller kraftigare än tidigare. Ändå trilskas journalister med att påstå att vi numera skulle drabbas av fler stormar och orkaner, men det är inte alls sant.

Det finns inte heller någon vetenskaplig grund för att påstå att varmt väder skulle orsaka fler och kraftigare oväder. Det är snarare så att ett varmare väder ger mindre turbulenta vädersvängningar och färre oväder.

Trenden för antalet orkaner i USA är nedåtgående. Det finns ingen vetenskaplig grund för att påstå att orkanerna skulle ha blivit fler med åren.

I USA var det mycket varmare för hundra år sedan än vad det är i dag, men NASA har i årtionden förvridit och ändrat på historiska temperaturdata. NASA:s historiska temperaturdata är i dag långt ifrån identiska med de temperaturer som noterades för 25 år sedan.

NASA har gjort det förflutna kallare och justerar dessutom upp nutidens temperaturmätningar. NASA ändrar (NASA kallar det faktiskt ”justerar”) temperaturdata för att passa Michael Manns ”hockeyklubbeteori”, och IPCC samt nationella myndigheter världen över tror på dessa teorier i stället för på verkliga rådata (termometervärden).

Före år 2000 rapporterade NASA sanningsenligt de temperaturmätningar som hade gjorts under längre tid än 100 år. Numera har NASA skrivit om historiska temperaturdata. NASA bluffar för att få oss att tro att jorden har blivit varmare.

NOAA (det amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration) presenterar på sin hemsida att jorden håller på att värmas upp, men om man skärskådar de områden där temperaturen påstås ha höjts, finner man i många områden att det inte finns särskilt många mätstationer. I flera fall finns det inte ens några mätstationer, men NOAA påstår ändå att temperaturen har ökat där med tiden.

I flera fall finns det inte ens några mätstationer, men NOAA påstår ändå att temperaturen har ökat med tiden.

På NOAA:s hemsida presenteras falska temperaturkartor som ska få oss att tro att jorden värms upp.

En analys av NOAA:s temperaturkarta över världen visar att temperaturerna i stora delar av Afrika skulle öka mycket. I de centrala delarna av Afrika ser det ut som om temperaturen skulle ha ökat väldigt mycket.

Om man tittar närmare på vilka länder i ekvatorialafrika som det inte finns några temperaturmätstationer, så ser man att varken Sydsudan, Kongo. Angola eller Zambia finns någon fast temperaturmätningsstation.

Trots det påstår NOAA att temperaturen har ökat i dessa områden. Det saknas både historiska och nutida mätdata. Trots avsaknad av termometrar och mätdata, så återges dessa områden ändå inte som några vita fläckar på kartan.

Detsamma gäller på de stora världshaven. Där saknas det fasta termometrar, men ändå påstås temperaturen ha ökat i stora områden.

På NASA:s hemsida kan man leta fram jordens alla mätstationer för temperatur. I varken Sydsudan, Kongo, Angola eller Zambia finns det någon fast temperaturmätningsstation, men NOAA påstår ändå att dessa områden värms upp. NASA:s hemsida bevisar alltså att NOAA ljuger.

Bedrägeriet är ett faktum. När temperaturerna inte passar in i teorin, så skriver man bara om dem. Förutom detta bedrägliga beteende finansierar IPCC enbart klimatforskare som anpassar sig till IPCC:s pseudovetenskap och bedrägliga klimatagenda – den agenda som säger att världen skulle värmas upp på grund av människans aktiviteter, till exempel på grund av kol- och oljeeldning. Det är dock inte alls sant.

En annan skev rapportering handlar om skogsbränder. USA:s regering stryker alla historiska uppgifter om skogsbränder före 1983, trots att det under 1930-talet brann ner mer än fem gånger så stora skogsarealer som det brinner ner i dag, men genom att stryka alla uppgifter före 1983, så ger man sken av att dagens skogsbränder skulle öka till enorma nivåer, vilket de inte alls gör.

Historiska data (vänster diagram) visar att det under 1920-1950-talen brann ner större skogarealer i USA än vad som sker i dag. Den amerikanska regeringen visar dock på sin hemsida (höger diagram) endast data från och med 1983. Detta görs för att lura i befolkningen att skogbränderna skulle ha ökat till dramatiska nivåer under de senaste åren, vilket inte är fallet.

Klimatjournalister är inte vetenskapsmän

Ett par dagar efter det att BBC:s artikel om den antarktiska havsisen hade publicerats, så publicerade Sveriges Radio en artikel om samma fenomen. SR:s journalist Georgiana Harris skrev att forskaren Robbie Mallet hade sagt ”Antarktis havsis krymper – forskare: Minsta på 42 år”. Uppgifter som är äldre än 42 år har dock skurits bort för att bana väg för denna skräckrapportering.

Man bör betänka att klimatjournalister är inte forskare, och de har oftast en mycket knapphändig kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetodik.

De låter påskina att de skulle ha god kunskap om vetenskap, men de förlitar sig mest på opålitliga forskare, vilka i sin tur har ett enda mål – att få större forskningsbidrag, mer berömmelse och erkännande inom det vetenskapliga etablissemanget. Vetenskap har blivit en riskfylld blandning av vinster och politik.

Att som forskare inte stå upp för vetenskapen är helt oförlåtligt. Att vara forskare kräver vetenskaplig integritet, men i dag är många vetenskapsmän och forskare mer fokuserade på att samla in bidrag och tjäna en massa pengar än att bidra till att utveckla vetenskapens samlade kunskap.

Den globalistiska agendan, såsom FN:s Agenda 2030 och WHO:s Immunization Agenda 2030, drivs av den globalistiska eliten genom globala organisationer i samarbete med lönsamma multinationella företag, finansiellt starka lobbygrupper samt mutade och köpta politiker, inklusive icke folkvalda representanter.

Mellan industrin och politiken finns det svängdörrar, och där passerar ett ett stort antal karriärister som strävar efter att få högre löner och ett större anseende samt att nå fram till framträdande nyckelpositioner. De samordnar sina insatser, oavsett vad kostnaden blir för världens medborgare. Vi är lurade!

Text: Michael Zazzio, naturvetare och privatpraktiserande kliniker samt medicinsk forskare inom audiologi (alir.nu), otologi och infektionsmedicin


Relaterat

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Bra artikel och lagt länken “for a rainy day” hittade vilket verkar stämma
  “85 kubikkilometer Grönlandsis smälter varje år och höjer vattenståndet i världshaven med 0,2 mm om året. Det innebär att världshaven stiger tv
  well ju kommer grundskolematten till heders 10år 2mm, 100år två cm många ställen på jorden har större variationer än så vind och hit och dit… 2cm på 100år…. sedan ha vi ju mycket mer is kring nordpolen… dock i en första approximation verkar havsnivån inte höjas alls även om all denna gigantiska mängd is smälter…. (en dry Martini visar på det) sedan den stora mängden is som kan påverka om den smälter, Antarktis, verkar inte minska utan snarare, över tid öka…… well 😉

 • Hej Peter, och hej alla andra!. Det är ett par frågor eller personliga undringar jag har haft i över 20 år tror jag, som jag aldrig kunnat hitta svar eller få ett vettigt svar av nån.
  Jag har ställt frågorna tiotals gånger i olika forum genom åren men stämplats varje gång för att vara förnekare och en massa annat eftersom frågorna uppenbarligen uppfattas negativt av klimattroende.
  Men jag gör det en sista chans! Och jag vill också försäkra dig och alla andra att jag inte avser diskutera, bevisa, förneka eller håna utan försöker verkligen hitta vettiga svar och chansar och hoppas på att du eller nån annan kunnig som kan detta, kan förse mig med länkar/ vetenskapliga/vettiga svar och förklaring! Ok, här kommer första:
  Koncentrationen av CO2 är 0,042 eller 420 per miljon, vilket är detsamma som 4 co2 per 10,000 molekyler i atmosfären om vi delar båda med 100. Korrekt?
  Ok, Låt oss avrunda 4,2 ”uppåt” till 5 istället och få ett heltal.
  Nu tar vi en tom, vit A4 papper och föreställer oss att det finns 10,000 vita punkter på det där varje punkt är en molekyl i atmosfären och tar en penna och sätter 5 små punkter slumpmässigt på den vita ytan på pappret, vilket ska nu föreställa antalet co2 molekyler i förhållande till 10,000 andra på papprets yta.

  Och här kommer mitt löjliga problem och undring:
  Hur kan dessa 5 punkter av totalt 10,000 kunna förhindra den totala ljusstrålningar och dess värme på väg tillbaka till rymden?

  Är det samma co2 koncentration överallt? 2 meter från marken, 100 meter, 2 km, 10 km. Hur skiljer sig koncentrationen i olika höjder?
  Finns det mer co2 på nätter när växter vilar och inte suger in co2?

  Finns det mer co2 på Arktis som saknar växter? Finns det mer CO2 på vinter eller sommar på Arktis?

  Finns det mindre co2 i luften i en skog där co2 användningen är maximalt av växterna?

  Är co2 lättare eller tyngre än andra gaser omkring? För tillförsel av extra co2 I mindre växthus, iaf de jag har använt, ska apparaten som producerar co2 ställas högst upp, eftersom co2 är tyngre står det i anvisningarna men i andra vetenskapliga sammanhang har jag läst att det är precis tvärtom och co2 är lättare.

  Varför alla bevis om CO2:s växthuseffekt hänvisas till experiment och tester från 1800-talet? Har inte en enda jävel varit nyfiken och gjort nya experiment bättre tester sedan dess?

  Varför börjar alla grafer för jorden medeltemperatur från ett minus värde? Alltifrån -0,10 upptill -0,50 har jag sett i olika grafer och beroende på vilket årtal under 1800-talet man börjar räkna.

  Tacksam för svar till vilken av dessa frågor som helt och tack på förhand!

  • 10000 helt genomskinliga kväve och syre molekyler
   4 CO2 som är helt ogenomskinliga från marken ut till rymden
   Men siffrorna ska förstås multipliceras med tex 10^21 om man tänker sig en kolumn med 1cm2 tvärsnitt
   GW beror på att temperaturen i troposfären är kallare högre upp och när man adderar CO2 sker den strålningens max från högre höjd och eftersom det är kallare där blir strålningen svagare. Det läcker alltså mindre energi.=> Jorden blir varmare

   Det är historiken som börjar på 1800-talet
   Moderna dok som förklarar matematiken kan du se exempel på om du googlar
   hermann harde schwarzschild -minkowski -kerr

   Men jag fattar att du vill ha ngt enklare men du kan ju se hur det ser ut en gång ändå.
   Förstår man matten där fattar man att det är lite mer invecklat än det jag skrev ovan. För det sker en viss förstärkning av strålningen på vägen upp
   Schwarzschild fick fram det så det är hans samband som används
   Han löste även Einsteins ekvationer och det är det jag filtrerar bort med minustecken i söksträngen. Schwarzschild stupade i WWI

    • Jo jag svarade på frågan om 4 respektive 10000 molekyler på linje
     Luften består av kväve och syre dvs N2 och O2
     och dom är genomskinliga så därför är det inte 10000 utan noll
     Dina 4 kan du jämföra med noll och då är det mycket

     • Det är fortfarande 4 punkter bland 10000!
      Det upptar fortfarande lika mycket plats eller lika lite plats bland mängden.

      Vadå ogenomskinliga och noll? Vad är det för påhittade vetenskapliga fantasier! Snälla om du inte har svar, ansträng dig inte i onödan!

      Jag är mer nöjd med 0 svar faktiskt än att läsa på sådant.
      Svaren jag fått på dessa enkla, logiska och berättigade frågor i över 20 har varit hån eller ovetenskapliga påhitt bortom all förstånd!

      • Jag hånar inte men du får ta det lite i sänder
       10000 av nåt som inte märker värmestrålningen är som noll
       Om du bara kunde se sån värmestrålning med dina ögon skulle atmosfären vara ogenomtränglig
       Men för synligt ljus ser du till stjärnorna
       Det är därför att luften är genomskinlig för synligt ljus
       På samma sätt är kväve och syre genomskinliga för ir

      • 4 co2 har en massa som motsvarar 4
       9006 andra har massa motsvarande 9006.
       Att behålla värme är inte samma sak som att reflektera värme.
       Vad du säger är lika bisarr som nån skulle säga att ett flygplan skulle kunna pulverisera 600 miljoner ton betong och stål. Hänger du med vad jag menar med exemplet?

       Ärligt talat förstår jag inte hur du själv inte kan se hur bisarr du ibland låter.

       Mitt förslag till dig är att kontrollera alla dina vetenskapliga påståenden om klimatet först med ChatGPT.

       ChatGPT är bästa faktagranskare när det gäller tekniska och vetenskapliga ämnen.

       Jag testade bland annat innehållet i dokumentet om användning av tredje generationen atombomber 9/11 även om jag inte tvivlade på dess äkthet och korrekthet. ChatGPT bekräftade vartenda påstående, beräkningar och slutsatser i dokumentet!

       Dock är ChatGPT väldigt PK och bias numera!

       Lär dig använda det korrekt och testa det för dina egna påståenden! ChatGPT kan kanske lyckas väcka dig!

       Du är fast i klimatets massformation vännen!

       Vakna!

      • Reza du bör vara mer sparsam med att använda ordet bisarr i detta sammanhang. Molekyler är kvantmekaniska system vars växelverkan med elektromagnetiska fält har studerats omsorgsfullt både teoretiskt och experimentellt i hundra år med antagligen hundratusen artiklar och böcker.
       En molekyl kan beskrivas som om den hade en ekvivalent tvärsnittsyta av en viss storlek för en viss våglängd.
       Och storleken på en sån ekvivalent tvärsnittsyta varierar inom mycket vida gränser
       För CO2 kan det tex röra sig om 10^-23m2
       För N2 som är det mesta övriga i luften är motsvarande storlek antagligen minst 10miljarder gånger mindre
       Orsaken att det är så stor skillnad är att N2 inte kan vibrera på det sätt som krävs för att absorbera sån strålning som CO2 kan absorbera.
       Det är analogt för O2. Därför är luftens N2 och O2 genomskinliga
       Om vi behåller dessa siffror ska 10000 alltså delas med 10miljarder om man ska jämföra med 4 st CO2 och delar du 10000 med 10miljarder så for du 0.000001
       Det är därför jag säger att det är som noll
       en miljondel är försumbar jmf med 4

     • Testa det du precis skrev med ChatGPT!

      Jag skulle slå vad om att även ChatGPT skulle använda ordet “bisarr” när du väl matat in klart det du skriver till det!

 • Maths Nilsson, som Peter Grafströn nämner, är intressant i sammanhanget. Det är synd att inte vare sig Lars “Och Henry Kissinger är ju en klok man” Bern eller Elsa Widding vågar debattera mot honom

 • Det är så frustrerande att det är vi som lär oss mer om klimatets historia i proportion till tillförd CO2-mängd, som de gröna tror sysslar med förnekelse. Man spelar helt på folks auktoritets behov. “Experter” är massornas prästerskap.
  Och jädrans vilket bedrägeri! —> https://odysee.com/@Qwinten:b/This-is-how-%E2%80%98green-energy%E2%80%99-works-in-Australia.-Your-country-is-likely-very-similar.-Green-energy-is-a-CRIMINAL-SCAM-folks,-and-YOU-pay-for-it!:f

 • Artikelförfattaren sprider missledande uppgifter genom det han blundar för
  Nämligen att massan inte bara ytan(utbredningen) är det som räknas!

  Medan det inre av östra Antarktis får ökande landis, har Antarktis totalt sett förlorat landis i en accelererande takt. Antarktis havsis växer trots ett starkt värmande södra hav.

  Notera alltså att ja ytan har växt men massan har minskat

  finns många artiklar på https://skepticalscience.com/search.php?Search=ice&x=18&y=6

  Alla rekommenderas att utmana sina opinioner med motinformation så har ni åtminstone eliminerat en del onödiga missförstånd

  • Jag litar mer på Tony Heller. Tror du har plockat fram en nothingburger. Vänder mig definitivt mot en “accelererande takt”.
   Kolla in hans YouTube-kanal ordentligt. Han har en hel del djupdykningar i dessa ämnen.

   • Det krävs tydligen väldigt tunga bevis när man utmanar Klimat-Greta och Soros-soldaterna. Samtidigt klarar klimat-hökarna mentalt endast att ta in en artikel i taget.
    Nasa och NOAA har kanske också fel när man varnar för kallare väder till år 2050?

    • Kan det vara uppgifter från Valentina Zharkova?
     Hon tror i alla fall så men hennes beräkningar var grovt felaktiga.
     Vad jag vet har hon inte tagit till sig kritiken som pekade på felaktiga mekanikformler.
     Här är hennes starka påståenden
     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7575229/

     Jag undrar om det spelar roll att hon är Ukrainare för att hon lyfts fram starkt.
     När du hänvisar till NASA och NOAA bör du ange källa för det jag hittar från dom gör inga såna starka uttalanden. Solfläcksminimum ja men hur stor verkan får det?
     Det jag fann pekade på en minskad takt i GW men inte att det skulle vända

  • Att mäta isens utbredning är enkelt. Att mäta dess tjocklek är inte lika enkelt. Några grundregler gäller dock. Om havet är kallt, så bildas det mer havsis än om havet är varmt. Om havet är strömt, så bildas det mindre havsis i det än om havet är lugnt. Om det är kraftiga vindar över havet, så bildas det mindre havsis än om vindarna är lugna. Om havsvattnet är salt, så sjunker vattnets smältpunkten i jämförelse med sött vatten. På Antarktis är det för tillfället endast minusgrader, vilket medför att det från den antarktiska iskalotten inte rinner ned något sötvatten i det omkringliggande havet. Därmed kan man sluta sig till att det är luft- och havstemperaturerna samt havsströmmarna i havet utanför Antarktis som i huvudsak påverkar havsisens utbredning och tjocklek. Kalla luftmassor kyler ytvattnet, vilket leder till en expanderande havsis. Varma luftmassor och varma vattenmassor leder till en avsmältning av havsisen. Svårare än så är det inte. De under de senaste hundra årens variationer är helt naturliga. Det finns ingen som helst anledning till oro! Om det är så att vi bränner mer olja och kol, så kommer troligtvis inte det att påverka klimatet i någon mätbar utsträckning. Klimatmupparna får naturligtvis inbilla sig vad de vill, men inom politiken hör de inte hemma med sitt påhitt. Nej, in med friska hjärnor i riksdagen! Frågan är om det i Sverige finns tillräckligt många sådana för att fylla de 349 riksdagsplatserna.

   • Du nämner ingenting om att de mäter tjockleken av isen genom att mäta den lokala gravitationen som påverkar ett par satelliter
    Beror det på att du aldrig läser annat än skeptikers påståenden?

    • Det beror helt enkelt på att de satellitmätningarna endast mäter “på det stora hela”, inte lokala variationer. Dragningskrafter verkar även med andra vinklar än 90 grader i jämförelse med jordytans tangent. Det gäller att veta vad det är som man mäter och vad man talar om.

     • Upplösningen är 300-400km dvs om upplösningen är samma i båda dimensionerna(?) blir en pixel 100000km2
      Antarktis yta är 13.6Mkm2 dvs det blir drygt hundra pixlars upplösning
      Det kallar jag för att metoden mäter lokalt
      Mätmetoden anges ha 1.3Gt eller 0.5Gt beroende på om de mäter satellitparets avstånd med mikrovågor eller laser
      Låt oss ta 1.3Gt En pixel med 100000km2 som väger 1.3Gt har tjockleken 1cm
      Metoden skulle alltså märka om glaciärerna (undertill) hade förlorat 1cm
      Antarktis anges avsmältning till 150GT/år och Grönland 270Gt/år
      Om vi litar på 1.3Gt upplösning har de alltså en osäkerhet av mindre än 1%

      En planerad ny generation av mätmetoden tänkes ge 7Mt upplösning.
      Om det realiseras tycks det isf bli möjligt att mäta skillnader i isens medeltjocklek på 1/10-dels mm om vi antar samma ytupplösning

  • “Notera alltså att ja ytan har växt men massan har minskat”

   Så på vilket sätt skulle det, om det nu stämmer, med en större reflekterande yta som reflekterar bort solinstrålningen bidra till uppvärmning?

   • Det som avses tror jag är att ytan av havsisen har ökat något (vid antarktis) medan volymen av landisen har minskat och nettomässigt har all ismassa minskat och övergått till vätskeform.
    Att en del av havsis har ökat något ger antagligen som du antyder just där viss ökad reflektans men den ökningen är mindre än minskningen i norr så netto är det en minskning har jag fattat det som.
    Eftersom de skriver att isutbredningen växer ngt därnere trots de varma vattenströmmarna norrifrån tolkar jag det som att det är det kalla smältvattnet från landisen som rinner ut i havet och kyler det närmaste området där utbredningen sker.
    Men havsisen går ju långt ut från land och jag vet inte om det som smälter rinner ut ovanpå havsisen eller under
    Rinner det ovanpå isen och den är kallare än noll förstår man att isen kan växa från kanten och utåt
    Och då verkar det logiskt att det måste smälta av landisen för att havsisen ska växa

    • “IPCC:s klimatmodeller förutspår en framtida ökning av massbalansen på grund av ökad nederbörd. Enligt modellerna skulle Antarktis snarare bidra till att minska havshöjningen.[4] [5]

     Trots global uppvärmning och havsisförlusten i Arktis har den antarktiska havsisens utbredning i stort sett varit oförändrad sedan 1979. Befintliga klimatmodellbaserade simuleringar indikerar dock betydande havsisförluster, i motsats till faktiska observationer. Som experter från Alfred Wegener-institutet nu har visat kan havet försvaga uppvärmningen runt Antarktis och fördröja havsisens reträtt.

     Med tanke på att många modeller inte är kapabla att exakt återspegla denna faktor och havsvirvlarnas roll, ger studien, som just publicerades i tidskriften Nature Communications, grunden för förbättrade simuleringar och prognoser för den framtida utvecklingen av Antarktis. [6]

     En studie ledd av forskare från Ohio University visar att ökningen av havsis kring Antarktis sedan 1979 är ett unikt inslag i det antarktiska klimatet sedan 1905 – en observation som målar upp en dramatisk första bild någonsin för väder- och klimatkonsekvenser på världens sydligaste kontinent. [7]”

     Källa: https://www.klimatfakta.info/article.php?m=1&i=3154&n=Antarktis

     Som vanligt från dig Peter tycker jag det är rätt frisk spekulerat, och i proportion till spekulerandet är dina tvärsäkra svar inte särskilt klädsamma.

     Du skriver “Och då verkar det logiskt att det måste smälta av landisen för att havsisen ska växa”.

     Är det verkligen “logiskt” att det på en plats där man uppmätt -94,7 minusgrader, och där man har en medeltempratur på -55 grader. Så smälter isen? Vattnet rinner ut i kringliggande hav. Och eftersom vattnet “smält” alltså nått över noll grader, så skulle det kyla kringliggande hav och bilda is? Eller så skulle det smälta vattnet när det når varmare breddgrader, lägre höjder och kommer närmare värmande vattenmassor plötsligt frysa igen?

     Mig veterligen så växer och krymper isen hela tiden. När den växer pressas ismassorna ut i havet och kalvar. På så vis “bildas” stora isflak ute till havs. Ju mer nederbörd som faller, ju mer is bildas det. Och ju mer is som bildas ju mer pressas det ut över havet?

  • Hej Peter, och hej alla andra!. Det är ett par frågor eller personliga undringar jag har haft i över 20 år tror jag, som jag aldrig kunnat hitta svar eller få ett vettigt svar av nån.
   Jag har ställt frågorna tiotals gånger i olika forum genom åren men stämplats varje gång för att vara förnekare och en massa annat eftersom frågorna uppenbarligen uppfattas negativt av klimattroende.
   Men jag gör det en sista chans! Och jag vill också försäkra dig och alla andra att jag inte avser diskutera, bevisa, förneka eller håna utan försöker verkligen hitta vettiga svar och chansar och hoppas på att du eller nån annan kunnig som kan detta, kan förse mig med länkar/ vetenskapliga/vettiga svar och förklaring! Ok, här kommer första:
   Koncentrationen av CO2 är 0,042 eller 420 per miljon, vilket är detsamma som 4 co2 per 10,000 molekyler i atmosfären om vi delar båda med 100. Korrekt?
   Ok, Låt oss avrunda 4,2 ”uppåt” till 5 istället och få ett heltal.
   Nu tar vi en tom, vit A4 papper och föreställer oss att det finns 10,000 vita punkter på det där varje punkt är en molekyl i atmosfären och tar en penna och sätter 5 små punkter slumpmässigt på den vita ytan på pappret, vilket ska nu föreställa antalet co2 molekyler i förhållande till 10,000 andra på papprets yta.

   Och här kommer mitt löjliga problem och undring:
   Hur kan dessa 5 punkter av totalt 10,000 kunna förhindra den totala ljusstrålningar och dess värme på väg tillbaka till rymden?

   Är det samma co2 koncentration överallt? 2 meter från marken, 100 meter, 2 km, 10 km. Hur skiljer sig koncentrationen i olika höjder?
   Finns det mer co2 på nätter när växter vilar och inte suger in co2?

   Finns det mer co2 på Arktis som saknar växter? Finns det mer CO2 på vinter eller sommar på Arktis?

   Finns det mindre co2 i luften i en skog där co2 användningen är maximalt av växterna?

   Är co2 lättare eller tyngre än andra gaser omkring? För tillförsel av extra co2 I mindre växthus, iaf de jag har använt, ska apparaten som producerar co2 ställas högst upp, eftersom co2 är tyngre står det i anvisningarna men i andra vetenskapliga sammanhang har jag läst att det är precis tvärtom och co2 är lättare.

   Varför alla bevis om CO2:s växthuseffekt hänvisas till experiment och tester från 1800-talet? Har inte en enda jävel varit nyfiken och gjort nya experiment bättre tester sedan dess?

   Varför börjar alla grafer för jorden medeltemperatur från ett minus värde? Alltifrån -0,10 upptill -0,50 har jag sett i olika grafer och beroende på vilket årtal under 1800-talet man börja räkna.

   Av vilken anledning ska de som inte tycker likadana om betydelsen av co2 på jordens uppvärmning betraktas som fiender och gruppen som förhindrar utvecklingen?
   Andas vi andra ut mer co2 än klimattroende?
   Förbrukar vi mer mat och andra varor?

   Vi kanske fiser mer och producerar mer metan än de troende? Men inte ens det kan stämma då klimattroende veganer är värsta levande fis-producerande metanfabriker i mänsklighetens historia! 🙂

   Tacksam för svar till vilken av dessa frågor som helt och tack på förhand!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *