Kina arbetar för att “Belt and Road”ska bli en naturlig plattform för internationella samarbeten

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 oktober 2023
- Torbjörn Sassersson
Kinas president Xi Jinping.
Kinas president Xi Jinping.

Kinas ledning publicerade på tisdagen en vitbok med titeln “The Belt and Road Initiative: En viktig pelare i den globala gemenskapen för en delad framtid”. Syftet är att skapa en bättre förståelse för värdet med BRI och bygga grunden för aktiva internationella samarbeten.

BRI som idé och projekt grundades i oktober 2013 på ett initiativ taget av Kinas president Xi Jinping. Det har kommit en lång väg från vision till konkreta projekt, skriver den kinesiska tidningen Tianshan, som intygar att BRI välkomnats av det internationella samfundet både som en “kollektiv nyttighet och samarbetsplattform”.

Olika BRI-samarbeten ska redan ha gett “reella vinster för de deltagande länderna”. BRI uppges ha bidragit till en sund globalisering, modernisering, en lösningsorientering av globala utmaningar och förbättring av det globala styrsystemet.

Kina vill verkligen att BRI ska fungera och är öppet för nya fruktbara samarbeten inom tre huvudområden: det globala utvecklingsinitiativet, det globala säkerhetsinitiativet och det globala civilisationsinitiativet. Utöver det vill Kinas ledning bygga en:

“…öppen, inkluderande, ren och vacker värld som åtnjuter varaktig fred, universell säkerhet och ett gemensamt välstånd”.

Den tredje sammankomsten Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) kommer att hållas i Peking den 17-18 oktober 2023 i Peking och Kinas president Xi Jinping kommer att delta i forumets öppningsceremoni, hålla ett tal och företräda en välkomstbankett för de gäster som deltar.

NewsVoice har talat med den svenska BRI-filialens ordförande, Stephen Brawer, som kommer att närvara som Sveriges representant på forumet i Peking. Han säger till NewsVoice att mycket handlar om att förstå det kinesiska tänkandet och kinesernas mer filosofiska förankring i frågor om utveckling. Denna förståelse kommer att öppna dörrar för förtroendebaserade samarbeten med Kina, menar Brawer.


Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq