BRI fäller Västs farliga geopolitiska planer som gjort världen till en osäker plats för mänskligheten

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 31 oktober 2023
- Torbjörn Sassersson
Hussein Askary, BRIX Sweden
Hussein Askary, vice ordförande för Belt and Road Institute i Sverige, BRIX Sweden.

Det tredje Belt and Road-forumet hölls nyligen i Kina Peking och den svenska filialen deltog. Flera västerländska medier och tankesmedjor vill att BRI-verksamheten ska bromsas, men istället kommer länderna att fördubbla sina ansträngningar i detta globala utvecklingsinitiativ, skriver Hussein Askary, vice ordförande för Belt and Road Institute i Sverige.

Hussein Askary skriver i sin artikel ”Third Belt and Road Forum Offers Opportunity for Global Peace through Development” att det publicerats en ström av artiklar i västerländska medier och tankesmedjekretsar som påstår att Belt and Road-arbetet tappat fart, att den kinesiska ledningen omprövar hela initiativet samt sprider spekulationer om att BRI bör skalas ned och fokusera på ”små” snarare än megainfrastrukturprojekt.

Dessa påverkansförsök på opinionen är meningslösa antyder Askary, som skriver:

”Med utgångspunkt i vad som uppnåtts under de senaste tio åren, sedan president Xi Jinping lanserade Belt and Road Initiative (BRI) 2013, har den kinesiska ledningen och dess partners från 152 länder och mer än 40 internationella organisationer undanröjt alla tvivel om initiativets framtid.”

Askary skriver att tidigare presidenter, premiärministrar och ministrar från totalt 151 länder var närvarande och gav sina bidrag till diskussionerna under forumet.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres deltog i forumet med ett tal och Dilma Rousseff, ordförande för BRICS New Development Bank och tidigare president i Brasilien, var också på plats. Det ger ”en ny dimension åt den globala söderns roll i BRI-processen”.

Väst fixerat vid krig

Belt and Road-arbetet handlar om att satsa på något nytt som världen har nytta av till skillnad från västmakterna som nu tycks vara helt fixerade vid krig, konkurrens, överstatlig kontroll och uteslutning av statsledare och nationer som inte delar västs ofta verklighetsfrämmande värdegrund (red anm).

Askary skriver:

”Medan nyheterna i världen har dominerats av krigen och det otroliga lidandet i Gaza och Ukraina, dominerades diskussionen här i Peking av fredsskapande och att uppnå välstånd för alla nationer.”

”BRI utgör en visionär och framgångsrik plattform för bilateralt och multilateralt samarbete för att uppnå alla nationers utvecklingsmål på ett win-win-sätt”, fortsätter Askary.

Belt and Road-arbetet kullkastar Västs farliga geopolitiska planer

President Xi Jinpin som tog initiativet till BRI 2013 sa under sitt huvudtal vid BRF:s öppningssession:

”Vi har lärt oss att mänskligheten är en gemenskap med en gemensam framtid”. … ”Kina kan bara göra bra ifrån sig när världen gör bra ifrån sig. När det går bra för Kina kommer världen att bli ännu bättre.”

Hussein Askary:

”Detta fäller alla nollsummespel och farliga geopolitiska planer som har gjort planeten till en osäker plats för mänskligheten under de senaste decennierna.”

”Mäktiga nationer kommer inte längre att diktera för andra nationer den politik som inte matchar deras egna sociala, politiska och ekonomiska strukturer och som går emot deras egna intressen och strävanden. Ett samråd kommer att ligga till grund för BRI:s fortsättning och framgång”.


Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq