Dr Reiner Fuellmich sitter i häkte i Mexiko

publicerad 16 oktober 2023
Dr Reiner Fuellmich, 16 sep 2021. Foto: eget verk
Dr Reiner Fuellmich, 16 sep 2021. Foto: eget verk

“Som du kanske har läst eller hört greps den tyske advokaten dr. Reiner Fuellmich på det tyska konsulatet i Mexiko när han skulle hämta ut sitt nya pass”, skriver Anita Baxas. 

Fuellmichs advokat och kollega Dagmar Schoen gav en intervju på Bittel.tv i söndags där hon förklarade situationen. Schoen sa att de hoppas få ut honom ur häktet så snart som möjligt och bad supportrarna att skicka tusentals brev till honom på häktet.

Hon hoppas att detta kommer att överbelasta deras postsystem så mycket att de kommer att pressa distriktsåklagaren och domstolen att släppa honom fram till rättegången.

Anita Baxas skriver att intresserade kan stödja Fuellmich genom att skicka ett brev.

Emanuel Pastreich, eget arbete
Emanuel Pastreich, eget arbete

Emanuel Pastreich sätter gripandet av Reiner Fuellmich i ett större perspektiv

Emanuel Pastreich är en amerikansk professor på Kyung Hee University och direktör för The Asia Institute. Han forskar på och skriver om östasiatisk litteratur, politik, miljö och teknik. NewsVoice översatte hans uttalande från Youtube.

Emanuel Pastreich:

Jag skulle vilja tala med er i kväll om en ytterst viktig och oroande händelse, nämligen gripandet av den advokat som är ansvarig för en djupt betydelsefull insats för att avslöja de brott som begås av ett nätverk av kriminella element runt om i världen för att låsa in oss och förstöra våra kroppsliga och mentala friheter.

Jag talar om advokaten Reiner Fuellmich som arresterades i Tyskland efter att olagligen ha förts tillbaka från den tyska ambassaden i Mexiko. Jag har inte tid i dag att redogöra för alla de ansträngningar som Fuellmichs kommitté för utredning av internationella brott har gjort för att avslöja den brottslighet som smyger sig på i princip alla länder i världen.

Vad jag vill betona är att vi måste enas för att stödja inte bara honom, utan tusentals människor som han som står upp mot försöken att göra regeringar till marionetter för företag, internationella banker och den miljardärklass, en parasitklass, som lurar bakom dem.

Vi vet att om vi inte stoppar denna strävan att förstöra rättsstatsprincipen på alla nivåer, att skapa en separat värld som bara tillhör de mycket rika och mäktiga, så är vi garanterade ett globalt fascistiskt system som, om det kan, kommer att utrota oss på exakt samma sätt som man försökte göra i Europa på 1940-talet.

Jag vill också betona att detta försök att undertrycka någon som arbetar så hårt för att upprätthålla rättsstatsprincipen och för att få fram sanningen till alla, just när man försöker starta ett världskrig mellan Israel och Iran, inklusive Förenta staterna, och tänkbart många andra länder, inte är någon tillfällighet, utan de är i själva verket parallella.

Det ena är ett försök att tvångsmata oss med krig som grund för lagstiftning, styrning och ekonomi, och det andra är ett försök att förstöra alla grunder för rättsstatsprincipen och för medborgarnas rättigheter.

Slutligen vill jag säga att även om jag fullt ut förstår dem av er som har känt sig skeptiska, tveksamma, till min presidentkandidatkampanj, och som känner att kanske någon som Robert Kennedy Junior, eller kanske professor Cornel West, skulle vara mer lämplig, kanske mer känd, eller kanske (friare) att visa upp (i) media, att vara på CNN eller Democracy Now, att det finns goda skäl att just nu stödja mig eftersom jag bokstavligen är den enda som kan ta itu med de verkliga brott och de verkliga hot som vi står inför i dag.

Om vi inte kan namnge brotten, om vi inte kan identifiera fienden, finns det ingen möjlighet att vare sig vackra ord eller snabba åtgärder kan få något som helst positivt resultat. Och vi vet alltför väl att dessa osynliga krafter redan har satt upp ett lockbete för oss och gett oss falska val, vare sig det gäller Trump och Biden eller Hamas och Israel – den israeliska militären, val som är avsedda att förvirra oss och splittra oss mot varandra så att vi inte kan samlas i opposition mot denna miljardärklassens dominans över hela världen.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq