Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Kinas president annonserar planerna för ett globalt samarbete inom “Belt and Road”

publicerad 18 oktober 2023
Kinas president Xi Jinping.
Kinas president Xi Jinping.

Kinas president Xi Jinping tillkännagav på onsdagen åtta viktiga steg som Kina kommer att ta för att stödja ett högkvalitativt samarbete kring Belt and Road, det globala BRI-projektet. Just nu pågår i Peking ett årligt forum för projektet.

Text: 

För det första kommer Kina att bygga ett multidimensionellt konnektivitetsnätverk för Belt and Road, sade Xi i ett huvudtal vid öppningsceremonin för det tredje Belt and Road-forumet för internationellt samarbete (BRF).

Landet kommer att påskynda den högkvalitativa utvecklingen av China-Europe Railway Express, delta i den transkaspiska internationella transportkorridoren och vara värd för China-Europe Railway Express Cooperation Forum, sade presidenten.

Han noterade att Kina, tillsammans med andra parter, kommer att bygga en ny logistikkorridor över den eurasiska kontinenten kopplad till direkt järnvägs- och vägtransport.

“Vi kommer kraftfullt att integrera hamnar, sjöfart och handelstjänster under ‘Silk Road Maritime’, och påskynda byggandet av den nya internationella land- och sjöhandelskorridoren och Air Silk Road”.

För det andra kommer Kina att stödja en öppen världsekonomi, med sin totala handel med varor och tjänster som förväntas överstiga 32 biljoner US-dollar respektive 5 biljoner US-dollar under perioden 2024-2028.

Xi sa att landet kommer att upprätta pilotzoner för e-handelssamarbete på Sidenvägen och ingå frihandelsavtal och investeringsskyddsavtal med fler länder.

Landet kommer att ta bort alla restriktioner för utländska investeringar inom tillverkningssektorn, sade han.

Ansträngningar kommer att göras för att ytterligare främja öppnandet av hög standard inom gränsöverskridande tjänstehandel och investeringar, utöka marknadstillträdet för digitala och andra produkter, och fördjupa reformen inom områden som statsägda företag, digital ekonomi, immateriella rättigheter och offentlig upphandling, noterade presidenten.

Landet kommer att hålla Global Digital Trade Expo årligen.

För det tredje kommer Kina att genomföra praktiskt samarbete för BRI. Landet kommer att främja både signaturprojekt och “små men smarta” försörjningsprogram, sa presidenten.

Han lovade mer finansieringsstöd för BRI-projekt på grundval av marknads- och affärsverksamhet och noterade att China Development Bank och Export-Import Bank of China var och en kommer att inrätta ett finansieringsfönster på 350 miljarder yuan (48,75 miljarder US-dollar) och att ytterligare 80 miljarder yuan kommer att tillföras Sidenvägsfonden.

Kina kommer att genomföra 1.000 småskaliga projekt för försörjningsstöd och förbättra samarbetet inom yrkesutbildning genom Luban Workshops och andra initiativ, sa Xi och tillade att fler ansträngningar kommer att göras för att garantera säkerheten för BRI-projekt och personal.

Vid den VD-konferens som hölls under forumet slöts avtal till ett värde av 97,2 miljarder US-dollar, sade han.

För det fjärde kommer Kina att fortsätta att främja grön utveckling. Landet kommer att ytterligare fördjupa samarbetet inom områden som grön infrastruktur, grön energi och gröna transporter, och öka stödet för BRI:s internationella koalition för grön utveckling.

“Kina kommer att fortsätta att hålla BRI Green Innovation Conference, och etablera dialog- och utbytesmekanismer för solindustrin och ett nätverk av experter på grön och koldioxidsnål utveckling”.

Han tillade att Kina kommer att implementera de gröna investeringsprinciperna för Belt and Road, och tillhandahålla 100.000 utbildningsmöjligheter för partnerländer fram till 2030.

För det femte kommer Kina att fortsätta att främja vetenskaplig och teknisk innovation. Kina kommer att fortsätta att genomföra handlingsplanen för samarbete inom vetenskap, teknik och innovation för Belt and Road, och hålla den första konferensen om utbyte av vetenskap och teknik för Belt and Road, noterade Xi.

Landet kommer också att öka antalet gemensamma laboratorier som byggts med andraBelt and Road-parter till 100 under de kommande fem åren, och stödja unga forskare från andra länder att arbeta med kortsiktiga program i Kina.

Kina kommer att lägga fram det globala initiativet för styrning av artificiell intelligens (AI) vid årets forum.

“Vi är redo att öka utbytet och dialogen med andra länder och gemensamt främja en sund, ordnad och säker AI-utveckling i världen”, sa Xi.

För det sjätte kommer Kina att stödja utbyten mellan människor. Kina kommer att stå värd för Liangzhu Forum för att stärka dialogen om civilisationer med BRI:s partnerländer, sa presidenten.

Förutom Silk Road International League of Theaters, Silk Road International Arts Festival, International Alliance of Museums of the Silk Road, Silk Road International Alliance of Art Museums och Silk Road International Library Alliance, som har inrättats, har Kina också lanserat International Tourism Alliance of Silk Road Cities, enligt Xi.

Kina kommer att fortsätta med den kinesiska regeringens stipendium Silk Road Program, noterade han.

För det sjunde kommer Kina att främja ett integritetsbaserat samarbete kring Belt and Road.

Tillsammans med sina samarbetspartners kommer Kina att publicera Achievements and Prospects of Belt and Road Integrity Building och High-Level Principles on Belt and Road Integrity Building, samt etablera Integrity and Compliance Evaluation System för företag som är involverade i Belt and Road Cooperation, meddelade Xi.

“Vi kommer också att arbeta med internationella organisationer för att genomföra forskning och utbildning för att främja integritet i samarbetet kring Belt and Road”.

För det åttonde kommer Kina att stärka den institutionella uppbyggnaden av det internationella samarbetet kring Belt and Road.

Kina kommer att arbeta med sina BRI-partnerländer för att stärka uppbyggnaden av multilaterala samarbetsplattformar som täcker energi, beskattning, finans, grön utveckling, katastrofreducering, anti-korruption, tankesmedjor, media, kultur och andra områden, sa Xi.

Kina kommer att fortsätta att vara värd för BRF och upprätta ett sekretariat för forumet.

Text: 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq