NewsVoice intervjuade veterandiplomaten Hans Blix om läget i Mellanöstern

publicerad 29 oktober 2023
- Kristoffer Hell
Hans Blix. Foto (beskuret): Dean Calma, IAEA. Licens: CC BY 2.0 Deed
Hans Blix

”Jag tror att Hamas upplever förtvivlan över att arabiska stater håller på att överge dem”.

NewsVoice har intervjuat Hans Blix som efter en karriär som svensk diplomat och utrikesminister blev chef för FN:s atomenergiprogram AIEA och den förste västerlänning som inspekterade det havererade kärnkraftsverket Tjernobyl 1986. Under 2000-talet letade han på FN:s uppdrag efter massförstörelsevapen i Irak.

Intervjun genomfördes med anledning av det krigstillstånd i Gaza som utlöstes av attacken på Israel den 7 oktober 2023, då uppskattningsvis 1400 civila mördades av operatörer från den terroriststämplade organisationen Hamas.

Svaren är sammanfattade och språkligt redigerade.

Mellanöstern, är det allvarligare den här gången än tidigare?

Hans Blix: ”Ja. brutalitetsnivån som sattes av Hamas vid deras anfall är ohygglig och det som oroar mest är risken för en spridning av konflikten, utanför Gaza. Just nu hotar parterna varandra på ett sätt som inte setts tidigare. Israel hotar Iran ifall Hezbollah anfallar Israel från norr och Hezbollah har varnat Israel från att gå in Gaza. Situationen kan eskalera till en direkt militär konflikt mellan Iran och Israel.

Jag såg nyligen en intervju med Ehud Barack, tidigare premiärminister i Israel. Han verkade övertygad om att kriget kommer att sprida sig och dra in fler, men sedan såg jag en intervju med USA:s president Joseph Biden där han visserligen fortsätter att helhjärtat stödja Israels respons på Hamas angrepp den 7 oktober – men samtidigt talar han om varsamhet och säger att han vill fortsätta att arbeta för en tvåstatslösning.”

Den så kallade tvåstatslösningen är ett av FN antaget ramverk för att lösa konflikten mellan Israel och angränsande arabländer.

Ramverket stipulerar upprättandet av en palestinsk stat jämte Israel. 1993 kom Israel och PLO (Palestine Liberation Organisation) överens om en plan för att implementera ramverket, men detta skedde aldrig, bland annat för att det av Iran stödda terroristorganisationen Hamas gav sig in i politiken och 2007 tog över kontrollen av Gaza.

Hezbollah är en i Libanon baserad shiamuslimsk, av vissa länder terroriststämplad, organisation stödd av Iran och fientligt inställd till Israel.

Bild: 1993, tvåstatslösningen i hamn: Shimon Peres (Israel), Bill Clinton (USA) och Yasser Araft (PLO). Foto: Brookings.edu
Bild: 1993, tvåstatslösningen i hamn: Shimon Peres (Israel), Bill Clinton (USA) och Yasser Araft (PLO). Foto: Brookings.edu

Ryssland efterlyser väl också en tvåstatslösning?

Hans Blix: ”Ja. Tvåstatslösningen är fortfarande på FN:s dagordning och är stadfäst som något som politiker svär på som på Bibeln. Men den har länge betvivlats då man tolkar USA:s och Israels politik, med den ständiga expansionen av israeliska bosättningar på Västbanken, som att Tel Aviv snarare bara väntar på rätt ögonblick för att annektera Västbanken.

Washington ser detta men anstränger sig inte för att hindra det.

Det har spekulerats om vad som föranledde Hamas gruvliga övergrepp den 7 oktober 2023.

Jag tror att de hoppades på att stoppa vidareutvecklingen av det så kallade Abraham Accords till vilka alltfler länder i Mellanöstern ansluter sig: Abu Dhabi, Sudan, Marocko och nu senast var Saudiarabien på gång.

Jag tror att Hamas upplever förtvivlan över att arabiska stater håller på att överge dem och hoppades på att kunna stoppa Abraham Accords.”

Abraham i Abraham Accords är en referens till den kristna Bibelns Abraham som är profet också i Islam och Judendomen och således en gemensam nämnare för de tre religionerna.

Via det så kallade Abraham Accords, Abrahamsbeviljningen eller Abrahamsöverenskommelsen, arbetar USA för en förbättring av relationerna mellan Israel och Afrika och arabvärlden – oaktat Palestinafrågan och utan att vänta på att den konflikten någonsin löses.

Hans Blix: ”Det kan vara av rädsla för att bli överspelat och irrelevant Hamas genomförde attacken den 7 oktober – i hopp om att dra världsopinionens uppmärksamhet tillbaka det ”sår” Palestinafrågan ännu utgör.”

Abraham Accords

 

Abraham Accords
Abraham Accords. Public Domain

Det har väl aldrig funnits en stat eller en nation som heter Palestina – det är väl bara ett geografiskt begrepp?

Hans Blix: ”Ja. Men väldigt många länder har erkänt staten Palestina, PLO, även vi – den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det blev ett slags avsteg från svenska diplomatisk praxis när vi gjorde det. Erkännandet var ett slags hjälp för PLO att bli en stat.

Ni, Palestina, kanske inte uppfyller alla de rättsliga kriterierna för en stat, men vi vill ända hjälpa till i den här utvecklingen – mot en tvåstatslösning. Fast utvecklingen har ju inte gått så bra. Palestina har ju inte hållit val på många år. Så de har inte lyckats än. Och det är väl delvis deras eget fel men det har väl inte heller varit så lätt att ha att göra med Israel.”

 

Israel, Västbanken och Gazaremsan: gränser från före 1967
Israel, Västbanken och Gazaremsan: gränser från före 1967. Karta: Britannica.com

Hur överhängande är risken att den nuvarande konflikten slutar med tillgripandet av kärnvapen?

Hans Blix: ”Den största risken här är om det utvecklas till en direkt konfrontation mellan Israel och Iran. Och det beror på dels vad Israel gör i Gaza men också vad Iran gör tillsammans med Hezbollah, i Libanon.

Och det är väl det USA vill varna Iran för, genom att ombasera hangarfartyg till östra medelhavet och persiska viken.

Men huruvida ett angrepp på Israel från Hezbollah i Libanon verkligen utgör ett direkt angrepp på Israel av Iran, det kan man ha olika åsikter om. Hezbollah är en maktfaktor i Libanon och har sina vapen och mycket av sin finansiering från Iran.”

Är Libaneserna glada över att Hezbollah finns i deras land?

Hans Blix: ”Det är de säkerligen inte, men Hezbollah är ett faktum och en organiserad maktfaktor i landet. Libanon har i övrigt inte varit särskilt okorrumperat heller.”

ISIS Flames of War - Foto: ISIS
ISIS – Foto: ISIS. Hezbollah, Hamas och Isis är alla organistioner i Mellanöstern som terroriststämplats av ett flertal länder.

Om Hans Blix fick som han ville – hur löser han den här situationen på enklast sätt så att det blir fred igen?

Hans Blix: ”Jag föreställer mig att Israel behöver uppvisa någon återhållsamhet – ålägga sig själv restriktioner. Alla talar vackert om proportionalitet, men ofta då Israel utsatts för angrepp från Hamas har de slagit tillbaka tiofallt.

Tanken bakom proportionalitetsprincipen är att undvika eskalering. Är det proportioneligt att flytta på en miljon människor som skett i Gaza?”

Är det en realistisk förväntan hos Israel att de helt skulle kunna utplåna terrorgruppen Hamas?

Hans Blix: ”Det är vad de säger, men så länge det här djupa såret finns kvar och Israel pressar den palestinska befolkningen kommer det finnas utrymme för motstånd. Kanske är det ett uttryck av desperation över Abraham Accord som gör att Hamas tillgriper sådana våldsamma metoder.”

En Bubblare

Hans Blix lyfter nu en fråga media synes ha missat och intervjun tar en oväntad vändning:

Hans Blix: ”Men det är många andra saker som ligger och bubblar.

Vad har Saudiarabien egentligen för planer med sitt nukleära program? De har sagt att de tänker bygga tio reaktorer.

Jag är väldigt positiv till kärnkraft och har hjälpt med att bygga ut i till exempel Abu Dhabi som idag har fyra reaktorer i gång.

Men ser Saudiarabien framför sig en långsam vandring mot kärnvapen?

Då blir Mellanöstern farligare. Sker det kommer Iran att aktivera sin kapacitet. Samma med Egypten och Turkiet.

Där ser jag en bubbla som håller på att stiga mot ytan.

Den känns obehaglig.”

Är Iran mer oroligt för ett Saudiarabien med kärnvapen än Israel?

Hans Blix: ”Ja. Iran har redan kapaciteten. De anrikar och har redan anrikat en hel del uran. Skulle det en dag bestämma sig för att skaffa kärnvapen, kommer detta att gå ganska fort. Men de har stenhårt varit emot att göra det. De har förklarat att de till och med är beredda att acceptera fullständig internationell insyn – om den andra sidan (USA) håller de löften man avgett och avskaffar de ekonomiska sanktionerna.

Det var det här avtalet USA:s president Donald Trump bröt: överenskommelsen mellan EU, Tyskland och USA, med Iran. När det skedde svarade Iran genom att återuppta sitt program.”

Avtalet Blix nämner är det så kallade Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), eller kort och gott Iranavtalet, som syftade till att lösa frågan med Irans kärnenergiprogram, som under decennier oroat Israel och andra länder.

Avtalet förverkligades år 2015 mellan Iran, kärnvapenmakterna i FN:s säkerhetsråd (de så kallade P-5:orna efter Permanent Members): Kina, Frankrike, USA, Storbritannien och Ryssland, samt Tyskland och Europeiska Unionen. Det stipulerade att Iran drog ned på kärnenergiprogrammet i sina kärnkraftverk mot att Väst avvecklade de ekonomiska sanktionerna mot landet.

Tre år senare, 2018, halvvägs genom sitt presidentskap, bröt USA:s president Donald Trump avtalet.

President Obama om Iranavtalet 2015

Vad väntar runt hörnet i Mellanöstern?

Hans Blix: ”Fortsätter Israel på den inslagna vägen mot en fullskalig invasion av Gaza finns en betydande risk att kriget sprids. Kommer Iran bli direkt inblandat? Det är inte otänkbart. USA vill hålla tillbaka den här utvecklingen, det vill inte ha ett större krig. Frågan är om det kan övertyga Israel om att de nu har slagit tillräckligt hårt mot Hamas.”

Kan det bli som så Israel helt enkelt annekterar Gaza?

Hans Blix: ”Nej, det tror jag inte. De kanske hellre vill överlämna Gaza till arabiska fredsstyrkor, men frågan är väl hur intresserat till exempel Egypten är att axla det ansvaret.

Jag tror att USA inte vill se någon större brasa och att Ryssland och Kina har samma inställning.”

Hans Blix (mitten) som chef för AIEA i Tjernobyl 1986.
Hans Blix (mitten) i Tjernobyl 1986 som chef för AIEA. Foto: Igor Kostin, Atomicphotographers.com

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq