Polen sålde en kvarts miljon EU-visum i Afrika och Mellanöstern

Tysk EU-parlamentariker har lagt förslag att utesluta Polen ur EU

publicerad 1 oktober 2023
- Kristoffer Hell
Annalena Baerbock och Zbigniew Rau
Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock och Polens utrikesminister Zbigniew Rau.

Den 19 september gjorde den tyske EU-parlamentarikern Gunnar Beck en interpellation till EU-kommissionen om att utreda om Polen bör ur EU. Bakgrunden är att Polen ertappats med att olagligen ha sålt en kvarts miljon EU-visum i Afrika och Mellanöstern, vilket enligt Beck utgör ett exempel på den typ av hybridattack kommissionen tidigare varnat för.

Ur interpellationen:

Enligt polsk media har 250 000 visum sålts via polska konsulat över hela världen, i synnerhet i Afrika och Asien, för tusentals med euro per styck. När skandalen blev känd avskedades Polens vice utrikesminister Piotr Wawrzyk samtidigt som sju andra personer, inklusive hans assistent, anklagades för mutbrott.

I flera resolutioner har europaparlamentet fördömt hybridattacker mot EU, vilka kommissionen bland annat definierar som att utnytja människor som instrument vid dessa attacker.

EU har makten att ta sikte på individer och grupper som organiserar eller bidrar till aktiviteter som underlättar olaglig passage av dess yttre gränser.

ArcanumSkolan 2024
  1. Anser kommissionen att det bedrägliga utfärdandet av visa av de officiella myndigheterna i en EU-stat utgör en hybridattack?
  2. Om så är fallet, vilka åtgärder kommer den att vidta för att utreda och bestraffa ansvariga politiker och tjänstemän, deras möjliggörare och agenter, och andra personer är inblandade i det bedrägliga och olagliga utfärdandet av sådana här visum och för att slå ned på den här verksamheten genom att, om nödvändigt, åberopa Europafördragets artikel 7?
  3. Om inte, varför gör kommissionen skillnad mellan hybridattacker från länder utanför EU och hybridattacker från medlemsstater?

Artikel 7 i Europafördraget stipulerar att om fyra femtedelar av EU-parlamentet anser att Polen “allvarligt åsidosatt” EU-parlamentets värden så kan landet uteslutas ur EU.

För att kunna tvinga fram en röstning i parlamentet krävs att minst två tredjedelar av kammaren står bakom motionen.

Friktionsytorna mellan Tyskland och Polen är fler

Förra året krävde Polen 1,3 biljoner Euro i extra krigsskadestånd från Tyskland för andra världskriget 1939-1945 som slutade för 78 år sedan.

EU-parlamentarikern Gunnar Beck kommer från det tyska partiet Alternative für Deutschland.


Referenser och relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • hmm, låter som en påhittad historia! 250,000 olagliga visum och inte en enda pålitlig källa eller andra tidningsartiklar om det?

  • Alla länder som stödjer None Government Organization som utför båttransporter från Afrika till EU bör uteslutas ur EU. Det blir inte många länder kvar.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *