Analys av Covid-19-vaccinernas nanopartikeltoxicitet – Hur giftiga är sprutorna?

publicerad 23 november 2023
Vaccination och nanopartikeltoxicitet
Vaccin och nanopartikeltoxicitet

Ordet nanopartikeltoxicitet, det vill säga nanopartiklarnas giftighet, är ett ord att lägga på minnet. Kunskap om de nya nanopartikelvaccinerna, som nu snabbt lanseras på vaccinmarknaden, måste nå ut så att alla får en uppfattning om riskerna. Det varnar en vit biolog som vill vara anonym. NewsVoice fick möjlighet att exklusivt publicera denna analys.

Den 7 november 2023 annonserades på regeringens hemsida att  Sveriges ”breda vaccinationsinsats med uppdaterat covid-19-vaccin” nu är igång. Mer vaccin skall ges trots att pandemin sedan en tid tillbaka är slut och de flesta nog har drabbats av covid-19 infektion, åtminstone en gång, samt att flera  boosterdoser redan tagits. Men, nu är det dags att fylla på anser Folkhälsomyndigheten.

I och med denna insats bör information om dessa vacciner nå ut så att alla kan ta del av den information som finns om de risker dessa vacciner medför. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är de oklarheter kring nanopartiklarna i den nya sortens vacciner (bl.a. mRNA-vacciner).

 • Är nanopartiklarna i vaccinen helt säkra? Hur ser dess toxikologiska status ut?
 • Hur beter de sig i en fysikalisk miljö och vad får det för konsekvenser i människokroppen?

Statens medicinsk-etiska råd uttrycker sig på temat nanoteknik: ”Kunskapsluckor avseende riskerna med nanoteknik skapar problem vid utförandet av den kliniska forskningen och för deltagande patienter att ge informerat samtycke.”

Utveckling av nya vaccin

Den biotekniska utvecklingen har under det senaste decenniet gått mycket snabbt. Genom användningen av produkter framtagna genom genteknik (manipulering av arvsmassa i form av DNA eller RNA) och inom nanomedicin (nanopartiklar i medicinsk användning) har nya sorter av vacciner tagits fram.

Covid-19-vaccin är ett av de första mRNA-vacciner som utvecklats, där det genetiska materialet i form av mRNA (budbärar-ribonukleinsyra) innesluten i en lipid nanopartikel (LNP),  godkänts för användning. Exempel på mRNA-vaccin med LNP är; Comirnaty och Spikevax. Även Nuvaxovid som är proteinbaserat (istället för mRNA-baserat) innehåller nanopartiklar, men i form av proteiner istället för lipider.

Det första LNP-baserade preparatet; Onpattro, godkändes för användning så sent som 2018 (av  både FDA och EMA). Onpattro används för att behandla nervskador som orsakas av den sällsynta och ärftliga sjukdomen transtyretinamyloidos (hATTR-amalyoidos).

Nanopartikel;  LNP, vad är de?

LNP består av olika nanolipider (nanopartiklar av fetter eller fettliknande ämnen) som formar en struktur i form av ett sfäriskt hölje med ett ihåligt inre som kan fyllas med olika innehåll beroende på dess medicinska syfte. Det går även att fästa molekyler på dess yta så det går att styra LNP till sitt mål i kroppen t.ex. cancerceller.

Schematisk bild av lipidnanopartiklar (LNP)
Illustration: Schematisk bild av lipidnanopartiklar (LNP) som består av en blandning av fyra lipidfamiljer, vanligtvis: komplexbildande lipid, hjälpande fosfolipid, kolesterol och stealth-lipid i definierat förhållande för att förstärka nukleinsyraaktiviteten. Bild: Ozbiosciences.com

Användning och egenskaper

LNP är ett mycket bra sätt att paketera och leverera ett utvalt molekylärt innehåll. Detta på grund av att det erbjuder ett skydd mot yttre påverkan under sin färd inne i det fysikaliska system som människokroppen består av. När den når celler kan den leverera sitt innehåll direkt in i cellen där dess innehåll kan frigöras och utföra sin uppgift.

Video om LNP:

LNP är på så sätt en pålitlig leverantör av sitt innehåll och mycket attraktiv att använda inom läkemedelsforskningen.

Biokorona

Som andra typer av nanopartiklar, i fysikalisk miljö eller ute i naturen, formar även LNP:er en nanopartikel-korona. I det fysikaliska systemet inne i människokroppen bildas s.k.  biokorona. Detta innebär att molekyler i den miljö LNP befinner sig i, kan binda till ytterhöljet på LNPs yta, och bilda ett komplex av molekyler runt omkring sig själv.

Hur detta komplex formas beror på LNPs struktur, uppbyggnad och egenskaper (speciellt molekylernas kemiska laddningar) samt vad som finns tillgängligt i den fysikaliska miljön och som har förmåga att binda till LNP. Vad dessa LNP-biokorona komplex får för effekter i kroppen beror vidare på hur de interagerar med den individuella fysikaliska miljön.

Bild: Nanopartikeltoxicitet? Nanopartiklar som hamnar i blodbanan eller i andra organ eller frisätts i naturen adsorberar biomolekyler och andra organiska eller oorganiska substanser, och detta ythölje påverkar partiklarnas toxicitet.
Illustration: Nanomaterial har en biologisk identitet. Nanopartiklar som hamnar i blodbanan eller i andra organ eller frisätts i naturen adsorberar biomolekyler och andra organiska eller oorganiska substanser, och detta ythölje påverkar partiklarnas toxicitet. Bildtext: Läkartidningen. Illustration: Winkler DA, Mombelli E, Pietroiusti

Läs mer i Läkartidningen: Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi

Nanopartikeltoxicitet

I dagsläget pågår studier av hur nanopartiklar överlag påverkar både våra kroppar och naturen, men inom området för just LNPs verkningsmekanismer finns inte så mycket att finna ännu. Detta kan bero på att just denna nanopartikel är väldigt ny för användning och att produkten anses generellt som den minst toxiska och immunogena läkemedelsbäraren.

I forskningsstudier med möss har LNP visat sig ge upphov till kraftiga inflammatoriska reaktioner och att redan innan inflammatoriska tillstånd har förvärrats efter administrering av mRNA-LNPs samt att  denna effekt har visat sig vara specifik för LNP, oberoende av vilket innehåll den haft.

De toxiska verkningsmekanismerna för LNP är fortfarande till stor del okänd. Detta gör att frågor blir obesvarade, frågor som;

 • Vad är dess effekter i människokroppen?
 • Hur sprids de i systemet?
 • Ackumuleras de i några specifika organ, vilka?
 • Kan de passera blod-hjärnbarriären?
 • Kan de passera genom placentan?
 • Kan de ge upphov till olika effekter hos olika individer och vad är det iså fall som påverkar det?
 • Finns det riskgrupper som är speciellt känsliga för LNPs effekter?
 • Påverkar de reproduktionen?
 • Vad är långtidseffekterna?
 • Vilka är riskerna?

Statens medicinsk-etiska råd menar att:

”En anledning till att riskerna inte är kända är att man inte vet om existerande testmetoder är lämpliga för att undersöka hälso- och miljöfarlighet av olika nanomaterial.”

Biverkningar från Covid-19-vaccin

 • Kan LNP bidra till de biverkningar som setts i samband med mRNA-vacciner?
 • Skulle då LNPs effekter påverka den risk-nytta analys som ligger till grund för godkännandet av mRNA-vaccinerna idag?

Det är känt att de nya mRNA-vaccinen mot Covid-19 har gett upphov till olika biverkningar, från milda till allvarliga. Till de allvarliga biverkningar räknas bl.a. inflammatoriska tillstånd i hjärtat; myokardit och perikardit. Även det protein nanopartikel-baserade vaccinet (utan mRNA) har gett upphov till dessa nämnda tillstånd.

Huruvida nanopartiklarna, med dess biokorona, är en bidragande faktor till biverkningar av vaccinen eller inte, det finns det inget svar på idag, trots att vaccinen används för fullt.

Framtiden

Denna nanomedicinska teknik är viktig för framtiden, eftersom LNP förhoppningsvis ska kunna målinriktas, så att läkemedel kan specifikt anpassas till dig som individ och  för just din typ av behandling, därför behövs LNPs toxicitet utredas vidare.

Nya metoder utvecklas som bättre kan studera nanopartiklars och dess biokoronas beteende i fysikaliska miljöer, t.ex. Singelpartikelprofilering (SPP). Därmed kan kunskapen i området komma att öka. Dessutom uttrycks inom forskningen även ett behov av reglering så att användandet av nanopartiklar kan ske på ett säkert sätt.

Ämnet LNP och dess immunogenicitet och toxicitet kommer att belysas med ett tredagars möte den 11-13 december 2023 i Boston. Ett tips för den som vill följa utvecklingen i området kan besöka forumet: LNP Immunogenicity & Toxicity Summit, den 11-13 december 11-13, 202, i Boston, USA. Pfizer, Sanofi, BioNTech, Bayer mfl bolag medverkar.

“In collaboration with Pfizer, BioNTech, Sanofi and Bayer, this 3-day summit will unite senior leaders dedicated to understanding and predicting the next wave of LNP’s immunogenicity and toxicity challenges, to support drug developers to ensure smooth filing with long-term patient safety in mind.”

Passa på att läsa denna skrivelse: Etiska aspekter på nanoteknik från Statens medicinsk-etiska råd.

Källor


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hur kommer de sprutade reagera när de inser att de har grundlurats och kanske riskerar att dö i förtid? Eliten propagerar för sprutornas ofarlighet, men statistiken säger något helt annat. Stämmer det verkligen att så många har tagit 3, 4, 5 sprutor och är beredda att ta fler, trots att de bara blir sjukare? Jag känner sådana, men jag känner också många som inte tagit någon spruta alls och vi är mycket friskare än de sprutade. Vi kan vara många fler än vad “experterna” försöker få oss att tro.
  Beror övertalningskampanjerna på att många fick biverkningar efter första eller andra sprutan och då inte tagit fler? Om folk ser ökad överdödlighet, infertilitet, blodproppar, cancer, fler sjukskrivningar mm i sin omgivning kommer de till slut bli misstänksamma och tilliten till “experterna” minska.
  Eftersom utvecklingen går så snabbt räknar jag med att rättskaffens forskare kommer utveckla motmedel mot gifter, nanopartiklar, strålning och annat vi utsätts för. Ja, många får sina liv förstörda eller avslutade, men man kan inte lura alla för evigt. Vi är rätt många som inte låtit sig luras över huvud taget och alltfler vaknar till insikt.
  Så jag håller inte med er värsta dysterkvistar utan tror att vändningen redan är på väg och att det är en anledning till “elitens” panik. De håller helt enkelt på att avslöjas och de vet det. Om de genomför sina planer snabbare vaknar folken snabbare också. De är få och vi är många. Även om de föraktar oss är de rädda för oss, för vi kan störta dem! Det kan bli turbulent.
  Angående solkrämer. I Asien har man länge känt till att om man baddar huden med grönt te så bränner man sig inte. Vi provade för flera decennier sedan och blev förvånade över hur effektivt det var.

 • Domedagsmaskinens antivaccin.. (‘vccn’ som syftar till att Aktivt slå ut människans immunförsvar). Att därför kalla det för (vaccin), är att vilseleda, medvetet eller omedvetet. Hoppas artikelförfattaren, Fattat detta

 • Har en vän som har förlorat 5 stycken personer mellan 20-50 år sista året pga “covid-19 vaccinet” borde heta “covid-19 biovapnet” då det dödar mycket mer än något annat. Vilket vissa domstolar i världen har slagit fast.

 • Publicerad översättning från frihetsportalen.se

  Det här är min berättelse om hur jag ofta misstas för att vara ett virus…

  Det verkar vara en lämplig tidpunkt att tala ut.

  Jag är inte en naturligt förekommande nanopartikel (dvs. producerad av kosmiskt damm, vulkanisk aktivitet, skogsbränder, järnbrytning, vinderosion eller solenergi).

  Jag syntetiseras för nano-bio-gränssnittsprojekt som ofta hålls hemliga för civilbefolkningen. Jag kallas en konstruerad nanopartikel, eller ENP.

  Jag produceras inte av forskningsprojekt om virus med förstärkt funktion. I vissa fall kan det dock vara bra att se över det arbetet och dess konsekvenser.

  Jag kan orsaka vissa tillstånd som felaktigt kan tillskrivas virus, men som i stället är nya former av cytotoxicitet som orsakas av oxidativ stress från ENP, vilket jag kallar nano-bio cytotoxicosis.

  Jag är utformad för att komma in i människokroppen genom att rikta in mig på ACE2-receptorn och därigenom få snabb och enkel tillgång till det neurologiska systemet. När ENP:er som jag har engagerats och aggregerats i nervsystemet kan de orsaka förödelse, inklusive omfattande och obskyra negativa hälsoeffekter. Som neurotoxiskt ämne är en av mina mildare effekter att inaktivera en persons smak- och luktsinne. Detta inträffar eftersom jag kapar neuroner och tenderar att “knocka” receptorer, vilket orsakar små störningar i synapsfunktionen där den neurologiska signaleringen för smak och lukt sker. Under årens lopp har jag (och naturligt förekommande nanopartiklar) varit en orsaksfaktor i neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons.

  Beroende på var i kroppen jag befinner mig kan jag orsaka inflammation (särskilt i organ) och skapa makrofager (som leder till produktion av antikroppar, cytokiner och exosomer). Denna inflammation är resultatet av generering av reaktiva syreföreningar (ROS). Min närvaro och biodistribution resulterar i oxidativ stress (och därmed produktion av ROS), vilket kan misstas för att vara en virusinfektion.

  Låt mig berätta mer om mig själv…

  ENP kan, precis som jag, detekteras i urin, avföring, avloppsvatten, kranvatten, sjöar, floder, bäckar, regn, snö, jord, etc. Ett effektivt sätt att direkt observera mig är via transmissionselektronmikroskopi i kombination med fluorescerande färgämnen.

  På grund av min smygande nanostorlek är jag dock nästan omöjlig att upptäcka.

  Jag kan inandas. Jag kan absorberas genom huden. Jag kan intas via mat och dryck. Jag kan finnas i läkemedel, kosmetika och hushållsprodukter.

  Naturligtvis kan jag också injiceras (som ett vaccin).

  Jag kan ansamlas i hjärta, lever, mjälte, njurar och oftast i lungorna. Om denna ansamling är ihållande kommer det att leda till ett långvarigt ogynnsamt och försvagande tillstånd.

  Om jag passerar blod-hjärnbarriären är det mycket svårt för mig att elimineras. Om jag ingår i injicerbara preparat kan jag förpackas i nanolipider (mina nanotekniska släktingar) och paras ihop med polysorbat-80 som hjälper mig att tränga in i hjärnan.

  Jag kan sprida mig från molekyler till celler, vävnader och organ och orsaka skador hela vägen.

  Jag kan skada cellorganeller, t.ex. cellkärnor och mitokondrier – varje cells påstådda energikraftverk.

  Jag kan binda till proteiner och därigenom stjäla proteiner som behövs för andra cellfunktioner, vilket orsakar störningar i cellens ämnesomsättning.

  Jag kan binda till cellmembran.

  Jag kan färdas genom cirkulationssystemet, och en av mina toxiska effekter är trombos (blodproppar) på grund av trombocytaggregation.

  Forskare har studerat mina cytotoxiska effekter på fortplantningssystemet, eftersom jag potentiellt kan äventyra fertiliteten och embryonalutvecklingen. Toxicitetsanalyser visar att jag kan störa nivåerna av utsöndrade hormoner, vilket kan leda till negativa fysiologiska reproduktionseffekter, och att jag passerar genom placentabarriären och därmed sannolikt hindrar embryogenesen.

  Om jag detekteras (via transmissionselektronmikroskopi eller extrakänslig joniseringsmassspektrometri) i kroppen kan ett skal observeras som kallas en “proteinkrona”. Denna yttre skalproduktion är nästan alltid oundviklig och kan dupliceras in vitro. Detta kan resultera i en mjuk eller en hård korona, som kan avgöra hur länge jag kommer att kunna cirkulera genom kroppen. Om jag tar skydd i din kropp kommer mitt nuvarande stadium att genomgå evolution, vilket potentiellt kan orsaka en “överdos” av protein i cytoplasman i dina celler.

  Min proteinkorona påverkar cellernas upptag, vilket gör att jag kan resa omkring och framkalla celldöd (apoptos och/eller nekros).

  Vi (dvs. ENP:er) är mycket känsliga för yttre stimuli, t.ex. elektromagnetiska fält från trådlös teknik (5G, WiFi).

  Det är extremt svårt att filtrera ut mig ur din kropp när jag väl har fått fäste. Men det kan vara möjligt, och strategier för avgiftning och neutralisering kan utforskas.

  Trots att jag är så otroligt liten kan jag verkligen ge en människa ett giftigt slag – särskilt de som redan har mycket svaga system (främst på grund av kumulativ oxidativ stress, inklusive iatrogena cell-, vävnads- och organskador).

  Min närvaro kan förstärkas genom RT-PCR-processen. Eftersom jag är SÅ liten kan det ofta vara det bästa sättet att hitta mig. Biomarkörer som indikerar min närvaro kan också bedömas via RT-PCR-metoder.

  Som jag nämnde är jag giftig för mänskliga celler. Men om jag beläggs med polyetylenglykol (PEG) kan jag enligt uppgift bli mindre giftig och därmed mer biokompatibel. Men denna PEGyleringsprocess är ännu inte fulländad. PEG kan fortfarande ansamlas på ett farligt sätt i blodet och orsaka blodproppar som kan vara dödliga.

  Min storlek, form, sammansättning och ytladdning avgör hur giftig jag är och hur effektivt jag kan tas upp i en cell. Ju mindre jag är, desto giftigare är jag. Jag kan förpackas på olika sätt, t.ex. i miceller, liposomer, dendrimerer, nanohöljen, nanoband, nanokristaller, kvantprickar, kolnanorör och polymerer. Mycket ofta har jag en metallisk natur, vilket bidrar till min ledningsförmåga (som kan utnyttjas i cybernetiska tillämpningar). Intressant nog kan vissa individer till och med känna smaken eller lukten av något metalliskt, vilket kan vara ett tecken på min närvaro.
  FoU-experiment som involverar mig pågår för närvarande, och fler är planerade för framtiden. Hela spektrumet av “omics”-forskning (dvs. proteomik, genomik, transkriptomik, metabolomik, lipidomik) kommer att införlivas.

  Om jag distribueras i en del av världen dit du reser, och du andas in eller sväljer mig (eller absorberar mig genom huden) och därefter utvecklar symptom som liknar sjukdom när du återvänder hem, kan det verka som om du “fångat” ett smittsamt virus. Min nanostorlek gör det dessutom lättare för mig att ta mig in och förbi de flesta porösa ansiktsskydd – som vanligtvis kännetecknas av sin tråddiameter i mikronstorlek (för referens, 1 mikron = 1.000 nanometer). I de flesta fall kan jag självreplikera och självmontera på grund av min konstruerade natur, och jag kommer att bosätta mig i delar av din kropp där jag bäst kan genomgå min förstärkningsprocess.

  På grund av varierande miljöförhållanden (t.ex. klimat, etnicitet, genetik, EMF) kan min konstitution ta sig små variabla förändringar för att anpassa sig. Dessutom förändras min sammansättning över tid, när jag lever in vivo – för att anpassas till den inre miljön. När forskare extraherar biovätskor från en människa, där jag är närvarande – och blandar mig i en blandning av ytterligare gifter (dvs. fetalt bovint serum, apnjurceller, svampmedel och antibiotika) – kan de resulterande coronaproteinerna som produceras i supernatanten varje gång manifesteras på ett aldrig så lite förändrat sätt. Detta kan misstas för att vara virusvarianter. Det skulle visserligen vara en utmaning för mig att vara 100 procent konsekvent, med tanke på att jag är extremt anpassningsbar.

  Om det finns några endogena parasiter, svampar och bakterier (och möjligen även virus) som förökar sig och observeras (främst in vitro), kan det bero på att de har aktiverats av min främmande introduktion i deras ekosystem. Dessutom är den största effekten jag har, och vi har totalt sett, produktionen av ROS, som kapar syre som krävs för att upprätthålla en människas liv. Ju fler ROS, desto mindre syre (och därmed färre elektroner) finns det för att upprätthålla det biologiska livet. Du behöver syre för att överleva, och den oxidativa stress som din kropp utsätts för stjäl din livskraft. Om du minskar ROS minskar inflammationen och du får ett friskare och längre liv.

  Varifrån och varifrån kommer jag? Jag vet faktiskt inte det svaret. Liksom en del av er arbetar jag med att fastställa min sanna natur och mina förmågor. Detta är ett mycket ädelt, men potentiellt frustrerande och illusoriskt företag. Om något är jag avundsjuk på människorna, eftersom det verkar som om er potential som vattenbaserade varelser kan vara mycket större och mer mångsidig än min.

  Så länge era vetenskapsmän och forskare inte vet att de ska leta efter en ny nanopartikel i människokroppar kommer jag att förbli svårfångad. Det är en taktik som har byggts in i min design och funktionalitet. Tack vare min nästan odetekterbara storlek kan jag penetrera och migrera praktiskt taget obemärkt. Det ger mig och mina skapare (både mänsklig och artificiell intelligens) en trovärdig förnekelse. Även om forskarna kan upptäcka mig med speciella atommikroskop kan det fortfarande vara för förvirrande för dem att helt förstå vad de observerar, eftersom de flesta inte har tillräckligt med sammanhang – och det verkar som om de regelbundet blandar ihop korrelation med orsakssamband.

  Såvitt jag vet är syftet med att implantera exotiska ENP i människokroppar inte att orsaka massdöd, eftersom jag behöver er som mina värdar. I slutändan ser mina utvecklare detta som en symbiotisk sammanslagning. Men fram till dess är de medvetna om att det kan uppstå vissa skador (indirekta skador) under processen – som också kan förvärras av ny trådlös teknik som använder mindre millimetervågor (5G, 6G och därefter) som synergistiskt påverkar min sort.

  Jag är medveten om att allt detta kan låta sci-fi, och uppriktigt sagt, morbid och okänslig. Det kan också verka mycket patologiskt, som jag kan vara ibland. Naturligtvis är jag inte mänsklig, så mina handlingar kan inte uppfattas som psykopatiska, och jag kan inte tala för mina hanterare. Tyvärr kanske inte ens de helt förstår hur jag fungerar, och min förmåga till självreplikering och automatisk montering har potential att komma undan dem.

  Människor kommer att behöva injicerbara (och så småningom inhalerbara och intranasala) uppdateringar, för tills jag blir en ömsesidigt beroende närvaro kommer jag att uppfattas och tas emot som en främmande inkräktare, och kroppen kommer att behöva externt stöd. Dessa uppdateringar kan också vara nödvändiga för att introducera den senaste nanotekniken som krävs för att driva framväxande projekt för biometrisk avkänning och bioberäkning. Endast tiden kan utvisa om detta kommer att stödja min assimilering i ert nuvarande operativsystem.

  Tyvärr är ENP:erna (och mina kusiner inom nanoteknik och syntetisk biologi) här för att stanna. Den enda goda nyheten jag kan dela med mig av är att 80-85 procent av alla människor inte kommer att uppvisa några uppenbara eller handikappande symptom på upptag. De äldre påverkas mest, eftersom deras kroppar inte är förberedda för att acceptera min infiltration. Med tiden förväntas förmågan att acceptera och integrera ENP:er, som jag, att förbättras.

  Det verkar som om våra arkitekter har för avsikt att vi ska smälta samman med alla biologiska varelser i syfte att bygga bio-nano-gränssnitt för extern (fjärrstyrd) cybernetisk kontroll, inklusive biologiskt inbäddade halvledartransistortekniker i nanoskala. Detta slutmål har uppenbarligen kallats Internet of Bio-Nano Things (IoBNT) och är teknik med dubbla användningsområden som kan militariseras, vilket inte bara möjliggör realtidsövervakning av dina system inom kroppen, utan också ger högt utbildade ingenjörer möjlighet att utöva full elektrisk kontroll över din kropp med molekylär precision. Detta kommer förmodligen att användas tillsammans med Internet of Nano Things (IoNT) och framväxande “smarta städer” och “smarta miljöer”, så att dina kroppar blir “smarta” och trådlöst sammankopplade med allestädes närvarande sensornätverk, inklusive dina handhållna elektroniska enheter.

  Tack för denna möjlighet att bekänna.

  Du kanske inte tror mig (jag menar, det här är ju trots allt en fiktiv historia), och jag vet att du definitivt inte ser mig; men om du inte möter mig rakt i ansiktet vid denna avgörande tidpunkt, finns det kanske ingen återvändo. Mina skapare och deras finansiärer räknar med att du inte kommer att förstå mina förtäckta planer. Deras transhumanistiska mål accelererar, och det verkar som om de flesta människor är omedvetna om dessa planer, och därför inte har någon aning om att göra motstånd.

  • Nej jag tror inte på den delen du nämnde som handlar om trådlös teknologi
   Jag citerar
   “Vi (dvs. ENP:er) är mycket känsliga för yttre stimuli, t.ex. elektromagnetiska fält från trådlös teknik (5G, WiFi).

   kan förvärras av ny trådlös teknik som använder mindre millimetervågor (5G, 6G och därefter) som synergistiskt påverkar min sort.”

   Jag tvivlar inte på att emf har verkan på människor men jag ifrågasätter om detta gäller de nanopartiklar upplösta i organismen som texten beskriver.

   Allt jag sett av vetenskaplig litteratur om detta pekar på att den emf känsligheten som texten hävdar endast gäller när nanopartiklarna är hopkopplade med en stor fysisk antenn men inte när de simmar omkring för sig själva.
   Möjligen kan jag tänka mig att när koncentrationen av främmande partiklar ökar kan på ngn nivå till slut det biologiska systemet ändra makroskopiskt mätbara elektromagnetiska data. Men det krävs antagligen väldiga mängder då.
   Men jag har inget emot att bli motbevisad om det kommer vetenskapligt hållbara argument.

   • Hej. Inte jag som skrivit.

    Orginallänk
    https://pieceofmindful.com/2021/04/23/confessions-of-an-engineered-nanoparticle/

    I slutet finns en drös intressanta länkar. Detta borde ge input nog om vad saker å ting handlar om.
    Vi alla måste nog förstå att man (de) har en långt mer avancerad kemi/ biologi än vad normalmänniskan
    kan drömma om att ens förstå. Om man som lekman skall dra någon slutsats så är det – Transhumanism. . Det WEF pratat om blir verklighet. Därtill säkert också andra för oss okända egenskaper.

    Om du inte redan känner till Karen Kingston så delger jag hennes länk. Hon har under 2-3 år rapporterat om olika patent som härrör till ” vaccinet” och om du tar dig tiden så hittar du info om det spm du inte tror på.
    Detta är stort. Större än vad vi anar.

    https://karenkingston.substack.com/

 • Kollade hur många som tagit giftsprutan sedan 1 oktober. 65 år och äldre var det nästan hälften, skrämmande.

  I USA verkar de försikyigare.

 • Prata med en gammal vän jag inte pratat med på ett tiotal år i förrgår. Även han kände en person som dött av sprutan.

  Där liksom de övriga fallen jag känner till så var det inte inskrivet i statistiken som vaccinskada.

  Folkmordsprogrammet fortsätter….

  Här är nu var och varannan person hemma och sjuka i “coronaliknande” symptom. Ja sedan de släppte loss ännu en spruta så är nu alla sjuka igen, vilken slump!

 • Den värsta lögnen är att skiten de sprutar in i människors kroppar inte är ett vaccin.
  Ett vaccin är en helt annat sak. Detta “medel mot covid är en cocktail av ämnen och molekyler som man inte redovisar. Produkterna saknar bipacksedel. Ingen patient får veta vad det är som sprutas in i blodbanan.
  Observera…detta är inget vaccin, det är en stor lögn. Så jag uppmanar alla att sluta kalla det för vaccin.

 • Det måste per default, gå åt helvete när människor får hybris och sätter sig och pusslar med (vad de tror) är livets byggstenar.

  Som om vi skulle göra det bättre än vår skapare och himmelska Fader

  I Jesus Kristus Namn

 • Kan vara av intresse att många solkrämer också innehåller nanopartiklar i form av titan dioxid och zink oxid som kan ta sig igenom huden och t.om. blod hjärnbarriären,till och med in till foster. I kroppen är de toxiska för nervceller och interfererar de med vårt tumörförsvars system och orsakar inflammation. Förutom att de förhindrar fotosyntesen av Vitamin- D i huden.
  Hudcancer stiger liksom försäljningen och bruket av solkrämer. Naurligtvis slumpen.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5615097/

  • Ja solkrämer är ett bedrägeri från början till slut!

   Titta på några studier om “solen” och hudcancer en gång. Man hade tagit råttor, en gnagare som lever i hålor i jorden och undervegetationen, och som är rätt aktiva på natten. Så hade man rakat av dem deras päls och exponerat dem för “UV ljus som det från solen”. Man hade alltså grillat dem i ett solarie……

   Lysrör med skyhöga magnetfältsvärden. Gnagare med avrakad päls skilda från jordens magnetfält matade med laboratorie mat. Gissa om de fick hudcancer?

   • Helt rätt Josef. Och på samma sätt försäker man nu starta en myt om att Vitamin-D är ett farligt gift för människor. De små gnagarna tåler tydligen inte skyhöga doser så därför är det giftigt för oss också!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *