Gränskontroll återinförs – Regeringen bedömer att det finns ett allvarligt hot mot rikets inre säkerhet

publicerad 9 november 2023
Gränskontroll
Gränskontroll

Regeringen tog i dag beslutat att återinföra gränskontroll vid Sveriges inre gräns från och med den 12 november och fram till den 11 maj 2024. Regeringen bedömer att det finns ett allvarligt hot mot rikets inre säkerhet och den allmänna ordningen i landet.

Flera andra Schengenmedlemsstater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, har också återinfört inre gränskontroller. Polismyndigheten bestämmer – precis som tidigare – var och hur gränskontroller ska genomföras, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

“Sverige har ett försämrat säkerhetsläge och möter flera hot samtidigt mot den inre säkerheten. I augusti i år beslutade Säkerhetspolischefen att höja terrorhotnivån från en trea till fyra på en femgradig skala – från ett förhöjt till ett högt hot.”

Åtgärder för att stärka rikets inre säkerhet

En återinförd gränskontroll krävs i nuläget krävs för att bemöta hoten mot rikets inre säkerhet. Polisen ska kunna identifiera inresande personer som kan utgöra ett säkerhetshot eller på annat sätt kan hota den allmänna ordningen och den inre säkerhet.

Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att kunna värna allmän ordning och säkerhet.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq