Forskare och tjänstemän i Kina och USA vill ha fler samarbeten inom miljö och klimat

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 november 2023
- Torbjörn Sassersson red.
Shanghai. Foto: Wallpapers.com
Shanghai och Yangtze-floden

Global Times skriver om ett kulturutbyte mellan en amerikansk och en kinesisk delegation i Hubei-provinsen i centrala Kina, där Yangtzefloden rinner fram. Denna typ av samarbeten kring bland annat miljö är något som Kinas president vill se mer av.

Jim Brainard är borgmästare i Carmel, Indiana. Han ledde en delegation bestående av sex amerikanska borgmästare från amerikanska kärnområdena längs Mississippifloden. 2011 besökte delegationen Hubei-provinsen och naturreservaten på Chongming Island i Shanghai vid Yangtzeflodens mynning.

Brainard sa att Yangtzefloden påminner om Mississippifloden:

“Yangtzefloden är en vacker del av Kina, och den liknar på vissa sätt vårt vattenområde Mississippi”, sa Brainard till Global Times under sin vistelse i Shanghai. “De två floderna är viktiga för oss båda, för båda länderna”.

Zhang Weiguo, professor vid State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research (SKLEC) vid East China Normal University besökte Mississippifloden 2019.

“Jag hörde att kräftor ursprungligen kommer från Louisiana och nu odlas de i stor utsträckning även i Kina, särskilt längs Yangtzefloden”, sa Zhang till Global Times.

Tidningen betonar den gemensamma nämnaren, att både Yangtzefloden och Mississippifloden, Kinas respektive USA:s moderfloder, ”under århundraden har gett näring åt ett rikt och varierat liv och bidragit till kommunikation och utveckling”.

De sammanlänkande faktorerna är miljö och hydrologi samt flodskydd och utveckling av avrinningsområden. Under den 12 dagar långa resan i Kina hade den amerikanska delegationen djupgående samtal med sina kinesiska kollegor om de gemensamma utmaningarna med de två floderna.

Artikeln i Global Times ger flera exempel på hur de gemensamma nämnarna för forskarna och ämbetsmännen i de två länderna förs närmare varandra genom att de försöker lösa gemensamma utmaningar.

I Shanghai besökte den amerikanska delegationen och några amerikanska forskare stadens Chongming Island. De besökte ett nationellt naturreservat som har kinesisk stör, en avloppsreningsstation och Qingcaosha-reservoaren som förser 13 miljoner invånare i Shanghai med färskvatten.

Floden Mississippi. Foto: VCG
Floden Mississippi. Foto: VCG

Brainard sa att de även fick ett bra tillfälle att lära sig mer om Kina, liksom om landets insatser för att skydda floder och återställa våtmarker. Han anser att Kina och USA kan göra många gemensamma ansträngningar för att skydda sina floder.

“Vi måste göra mycket för att förbättra vattenkvaliteten i Mississippifloden och förhindra att kemikalier från jordbruket förorenar floden. Kina måste också göra samma sak. Jag hoppas att vi kan lära av varandra om vad som fungerar och inte fungerar, och samarbeta för att göra båda våra berömda floder mer hållbara”, sa Brainard.

Nina Lam, E. L. Abraham vid institutionen för miljövetenskap (LSU), deltog också i besöket i Chongming. Där fick Lam chansen att se Yangtzefloden igen.

“Den (floden) är alltid vacker”, sade hon till Global Times efter besöket. “Jag blev särskilt imponerad av transportinfrastrukturen, t.ex. bron, tunneln och vägarna som byggts för att förbinda ön med inlandet.”

Lam påminde samarbetade1985 med det dåvarande Nanjing Institute of Geography i ett projekt som använde ett geografiskt informationssystem (GIS) för att studera cancerdödlighetsmönstren i Kina.

Kina och USA har länge samarbetat inom det akademiska området för forskning om floder, flodmynningar och delta. SKLEC och dess föregångare har till exempel haft akademiskt utbyte med LSU sedan 1980-talet, när Kina just hade inlett sin reform och öppnat upp, enligt Zhang. Deras samarbete omfattade fysiognomi i början, och senare ekologiska våtmarker och flodmynningar. Det kommer att involvera bredare och mer omfattande aspekter, tillade Zhang.

Det akademiska utbytet mellan SKLEC och LSU fortsatte online under covid-19-pandemin. I årtionden har forskare och unga studenter från de båda sidorna haft ett djupgående samarbete, säger Zhang.

Kinas president vill se fler samarbeten mellan folk

Denna typ av samarbeten är något som Kinas president vill se mer av, skriver Global Times.

”Hoppet för relationen mellan Kina och USA ligger i folket, dess grund ligger i våra samhällen, dess framtid beror på ungdomen och dess vitalitet kommer från utbyten på subnationella nivåer”, sa Kinas president Xi Jinping under sin senaste resa i samband med Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Xinping vill inte bara att experter, forskare och ämbetsmän ska ha mer att göra med Kina, även vanligt folk borde resa dit för utbyte och inspiration, menar han. Utgångspunkten för just detta uttalande är relationen mellan Kina och USA, en av de viktigaste bilaterala relationerna i världen.

“Jag välkomnar fler amerikanska guvernörer, kongressledamöter och människor från alla samhällsskikt att besöka Kina”, sa Xi, enligt kinesiska Global Times.

För att öka utbytet mellan våra två folk, särskilt mellan ungdomar, är Kina redo att bjuda in 50.000 unga amerikaner till Kina genom utbytes- och studieprogram under de kommande fem åren, meddelade president Xi i ett tal den 15 november.

Amerikanska borgmästare delar med sig av sina erfarenheter och tankar om samarbetsmekanismer för stora avrinningsområden vid Yangtze-Mississippi-forumet den 6 november 2023. Foto: Shanghai People’s Association for Friendship with Foreign Countries

Många kinesiska och amerikanska forskare och studenter som Global Times talat med applåderade det utökade utbytet mellan de två länderna.

“Jag tror att kommunikationen mellan Kina och USA, precis som de två stora floderna, kommer att bli bredare och mer inkluderande”, sa Zhang Weiguo.

En ny internationell samarbetsplattform kan fungera så attfilii människor kan diskutera metoder för hållbar utveckling i flodområden och flodmynningar, säger He Qing, direktör för SKLEC.

“Vattendelare och flodmynningar är ett oskiljaktigt system”, sa han till Global Times efter forumet. “Det är av stor betydelse för globala människor som lever i olika naturliga ekologiska miljöer och befolkningstätheter att lära av varandra.”

I likhet med Qing sa vissa amerikanska forskare att de förväntar sig att Kina och USA, liksom andra berörda länder, ska ha mer transnationellt samarbete om skydd av floder, flodmynningar och deltan.

“Såvitt jag vet har det funnits många samarbetsprojekt mellan deltaforskare i de två länderna. Men väldigt få studier har handlat om den mänskliga sidan, och ännu färre om att analysera deltat som ett sammankopplat naturligt och mänskligt system”, säger Lam till Global Times.

Gabriel Filippelli, verkställande direktör för Indiana University Environmental Resilience Institute, föreslår att mer samarbete kan äga rum om klimatresiliens och grön ekonomisk utveckling mellan ledare och forskare i de två länderna.

“I synnerhet finns det möjligheter att dela gemensamma metoder för att mildra effekterna av översvämningar, och dela vetenskap och praxis för stadsförgröningsinitiativ för miljöförbättringar och folkhälsa”.

Att hitta rätt partners kan bidra till att hitta nya lösningar, inte bara för lokala problem, utan också för att “informera och engagera oss på nationell nivå och bilateral nivå mellan våra två länder”, sa Daniel Delk, biträdande generalkonsul för USA i Shanghai, vid forumet.

Enligt forumets arrangörer kommer ett liknande forum som också kommer att fokusera på Yangtzefloden och Mississippifloden att arrangeras i USA 2024. Vid den tidpunkten kommer den amerikanska sidan att bjuda in kinesiska gäster till USA.

Global Times avslutar artikeln med att Xi Jinping i sitt tal den 15 november 2023 konstaterade att en grund till bättre relationer lades av två folk.

Kina och USA delar en gemensam framtid, i form av det täta ekonomiska utbytet mellan länderna och det gemensamma miljöansvar som de två länderna delar, sa Zhang Weiguo till tidningen. Han tror att mer samarbete och utbyte kommer att gynna hela det mänskliga samhället.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Bra jobbat där Kina luften tjock…. och rörande klimatet, koldioxiden, slipper de begränsa sina utsläpp—– well sedan lierar man sig med den nation som håller på att föra EU tillbaka till stenåldern, nästan, isses så dumma EU-politiker är…..

 • Klart att vanliga hederliga samhällsmedborgare. oavsett nivå, gärna ser samarbete på internationell nivå. Det handlar om att lära av varandra. Sen finns alltid de där ohederliga u-tjänsterna någonstans i bakgrunden med sina kontrollbehov, de som alltid har parallella agendor. Kina och Indien är de länder som har mest att tjäna på samarbeten. USA och UK mindre men för deras folks skull borde de vara med……men när de ser sin makt och ställning i världen hotad är samarbete det sista de vill. NATO har nu ändrat i sina statuter och ska från nu etableras i Asien! Vad säger det om fred och samarbetsvilja?

 • Tja, ett globalistprojekt i högen av den andra dyngan från det hållet.

  De kinesiska kommunisterna sk*ter högaktningsfullt i miljön och bryr sig inte ett smack om hur många människor, kineser och andra, de förgiftar. I och för sig är det tur för oss, för därigenom kan vi dra nytta av den CO2-ökning, som vi kommer att få från deras kolkraftverk, genom att vår jordbruksproduktion kommer att öka ytterligare (medan vi slipper drabbas av KOL – Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom – som kineserna).

  Man kan undra vad USA kan tänkas bidraga med i detta projekt. Industrikapitalets förgiftning av amerikanerna har ju varit extrem i ett par hundra år och fortsätter oförändrad idag. Exempelvis förgiftades en stor del av USAs kornbod i Mellanvästern (Ohio), vid en tågurspårning, åtföljd av sanslöst (medvetet?) taffligt agerande från myndigheterna, nyligen.

  Liksom vid alla dessa andra kamouflerade cocktail-parties, i FNs och annan regi, dit pamparna flyger privatjet, dunkar varandra i ryggen och bara ställer till med elände för alla andra – så kommer detta projekt inte att leda till något bra. Ord och ännu mera ord kommer att utbytas. Avslutas sedan självklart med stolta deklarationer, som alla kommer att gå ut på att inskränka vanliga människors frihet, samt förstås stjäla deras pengar och andra ägodelar.

  • Ladulås skriver: 29 november 2023
   Du bör nog återföras till verkligheten.
   Kina är inte kommunistisk. Kina övergav kommunismen, sovjetkommunismen, redan 1958, men Sverige har behållit den till denna dag. Kina har idag sin egen välfungerande system av direktdemokrati och folkstyre.

   ”Det är nog ingen slump att Elon Musk sätter hårt mot hårt just i Sverige, ett land som utomlands fortfarande dras med en slags DDR-stämpel.” (Källa Aftonbladet)

   Kina är idag världsledande när det gäller utsläpp. Inget land minskar utsläppen lika mycket som Kina. (Källa Greenpece Lauri Myllyvirta, SVT)

   Kina är redan proportionellt världens minsta utsläppare. Källa CIA fakta
   https://mychinaway.blog.se/files/2021/03/co2-per-capita-world-China-place-44-P.jpg
   https://mychinaway.blog.se/files/2021/03/P-co2-emissions-per-capita.jpg
   https://ourworldindata.org/grapher/share-of-cumulative-co2?tab=chart&time=latest

   Kina leder även att plantera växter.
   https://mychinaway.blog.se/files/2021/03/7lxs8i7z-P.jpg

   Fakta krossar lätt de okunniga.

  • De vill avskaffa äganderätten
   “The “sustainability” that globalists are calling for is not the sustainability of the human population. What they’re referring to is the sustainable growth of a new global economic system based on the allocation of finite resources to the technocratic “rulers.” The rest of us will “own nothing,” because they intend to strip us of our ownership rights. It’s crucial that people understand that the “sustainability” solutions currently offered will result in the eradication of a large portion of humanity” mercola.com 231201

   • Carl Bildt exempelvis ligger bakom dessa planer via sitt medlemsskap i Trilaterala kommissionen och Bilderberggruppen och återkommande deltagande i World Economic Forum.

 • Samarbeten är ett hot mot den globala mörka makten.
  Då kan vi inte längre kriga och det vore det värsta som kunde hända dem.
  FRED????
  Finns inte på kartan.
  Antingen går vi under pga krig eller pga klimatförändringen (som inte har med oss att göra).
  Men FRED??? Glöm det.

 • USA:s politiker är aningslösa. Det är de 17 und.tjänsterna med CIA i spetsen som reagerar negativt.
  Självklart vill Kina ha utbyten där de kan fortsätta att ta del av forskning, som de sedan framgångsrikt kan utveckla till något mycket bättre. Något som Kina lika självklart inte tänker genomföra utbyten kring.

  Kina har samtidigt enorma fördelar ekonomiskt gentemot USA. Visserligen har Kina svalt ett allt för stort utvecklingsmål och måste dra ned takten, men det är USA som håller på att göra långsam statsbankrutt.

  • Roland Salomonsson skriver: 29 november 2023
   Eftersom Kina idag redan erkänt leder stort inom alla väsentliga forskningsområden är det USA och resten av världen som har något att vinna på utbyten. Främst kommer det att ske via BRI, där USA inte ar med.

 • Inte bara forskare. Företag i USA och i Kina vill samarbeta. Kinas regering och myndigheter vill samarbeta. USAs politiker säger nej.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *