Ryssland, Latin- och Sydamerika stärker motståndskraften mot USA:s interventioner

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 17 november 2023
- Torbjörn Sassersson
Yvan Gil och Sergei Lavrov
Venezuelas utrikesminister Yvan Gil och Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov.

Vladimir Putin uttryckte i september att han vill att Latinamerika ska vara “starkt, oberoende och framgångsrikt”. Utrikesministrarna i Ryssland och Venezuela i Sydamerika möttes nyligen i Moskva. Internationella samarbeten ska stärka Latin- och Sydamerika mot USA:s försök att kontrollera regionerna.

“Väst har använt olagliga sanktioner för att undergräva båda ländernas suveränitet”, sa Yvan Gil och bekräftade att Ryssland och Venezuela kommer att utöka sin bilaterala handel, sitt ekonomiska och politiska samarbete, och gå mot av-dollarisering.

Putin talade i Moskva den 29 september 2023 under öppningsceremonin för den första internationella parlamentariska konferensen “Ryssland – Latinamerika”. Ryssland har länge delat en liknande syn på internationella frågor med många länder i regionen, skriver ryska RT (“Russia wants ‘strong’ Latin America”), en censurerad kanal i EU.

“Latinamerikaner har alltid strävat efter självständighet, och er kontinents historia är full av de mest slående exemplen på detta”

“Vi har förespråkat och förespråkar fortfarande att Latinamerika skall vara starkt, oberoende och framgångsrikt i sin enhet och mångfald. I detta syfte är vi beredda att bygga upp ett samarbete både på bilateral basis och under nära samarbete med integrationsorganisationer i den latinamerikanska regionen” – Putin.

Den 16 november 2023 sa den ryske utrikesministern Sergei Lavrov att samarbetet mellan Ryssland och Venezuela bör bidra till att stärka motståndskraften i båda ländernas nationella ekonomier trots västvärldens sanktioner, skriver den sydamerikanska kanalen TeleSUR.

“Vi har en gemensam uppfattning om att vårt bilaterala samarbete bör bidra till att öka stabiliteten i våra nationella ekonomier, mot bakgrund av den massiva sanktionskampanj som väst har släppt lös”, sa Lavrov.

Länderna enades om att utöka bilateral handel, investeringar och affärssamarbeten, mot bakgrund av de nuvarande utmaningarna, tillade han vid en presskonferens efter samtal med den venezuelanska utrikesministern Yvan Gil i Moskva.

Lavrov betonade att Venezuelas nuvarande ekonomiska problem provoceras av USA: s illegitima begränsningar och sa att samarbetet ytterligare skulle bidra till att stärka båda staternas tekniska suveränitet och underlätta genomförandet av importsubstitutionsprogram, skriver TeleSUR.

Samarbetena ska intensifieras i enlighet med det 17:e mötet i den mellanstatliga högnivåkommissionen Ryssland-Venezuela den 16 oktober 2023.

“Vi har utarbetat många projekt inom oljeutvinning och utveckling av naturgasfyndigheter, liksom inom jordbruk, medicin, läkemedel, kommunikation, rymd och ny teknik”, sa Lavrov.

Sammandrag och översättning: T. Sassersson, NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq