Ukrainas försvunna barn driver Kievs växande barnmarknad

publicerad 7 november 2023
- Kristoffer Hell
Föräldrarlösa barn i Ukraina, 2023
Föräldrarlösa barn i Ukraina, 2023.

När den Ryska Federationen inledde sin militära intervention i Ukraina den 24 februari 2022, fanns enligt Zelenskyregimens statistik över 105.000 föräldrarlösa barn fördelade på ca 700 barnhem över hela landet.

Hur har kriget påverkat dem?

Enligt inslaget nedan, nyligen sänd på rysk TV, existerar i Ukraina organiserad handel med barn som spänner över hela registret från att få en ny familj någonstans i västeuropa, utan de biologiska föräldrarnas godkännande eller ens kännedom, till sex-trafficking, prostitution, pedofili samt hur dessa barn mördas och bland annat deras hjärtan, njurar och levrar, säljs på en internationell svart marknad för organhandel.

Den sista uppgiften synkar med uppgifter i media som uppmärksammats av det ryska utrikesdepartementet: hur regimen i Kiev skapat en växande marknad för organhandel genom att bland annat slopa moms på kommersen.

Utlandet står för efterfrågan och tillgången på friska organ från unga döda människor handläggs av den ukrainska militären.

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq