Uppmaning: WHO:s, WEF:s och GAVI:s diplomatiska immunitet måste återkallas

publicerad 27 november 2023
- Kristoffer Hell
Pascal Najadi
Pascal Najadi, pressfoto

De två schweiziska medborgarna Pascal Najadi och Astrid Stuckelberger gick nyligen ut i en video där de kräver att konfederationsrådet omgående drar tillbaka den diplomatiska immunitet den gett WHO, GAVI och WEF.

Pascal Najadi är en pensionerad schweizisk investeringsbankir, filmskapare och författare.
Astrid Stückelberger är expert på folkhälsa tidigare från FN/EU och författare.

Najadi och Stuckelberger håller ansvariga för den globala injektionskampanj av mänskligheten som inleddes 2020 med det årets influensa, Covid, som ursäkt.

Videon nedan har enligt uppgifts setts av miljontals med människor på olika plattformar och laddas om och om igen med nya översättningar till olika språk.

Massinjiceringen av närmare sex miljarder människor var ett democid, folkmord, medelst en nödgodkänd DNA-förändrande experimentbrygd som av någon anledning marknadsfördes som ett “vaccin” mot en pandemi som aldrig existerade.

Pascal Najadi:

“Geneva. En vacker stad.
Där finns en sjö.
En gigantisk fontän.
Staden är fridfull.
Men den har en mörk baksida.
All världens ondska som har med democid, folkmord, att göra, kommer tyvärr från Geneva.
WHO finns i Geneva – Förenta Nationernas Världshälsoorganisation.
Där finns GAVI – Bill Gates Globala Allians för Vaccin och Immunisering.
Sedan finns också WEF – World Economic Forum, som min far var en medgrundare till, men han lämnade senare Klaus Schwab i början på 80-talet med avsmak.
Det har diplomatisk immunitet.
Jag som en schweizisk medborgare, här och nu, förklarar att WEF inte längre har rätt till diplomatisk immunitet.
Jag uppmanar de sschweziska myndigheterna och säkerhetstjänst att omedelbart gripa dessa människor.
Varför då?
WEF, WHO, GAVI, Big Pharma, Bg Tech, Bill Gates, förespråkade alla en världsomfattande injektion av mänskligheten med ett biovapen, och skjöt in nano lipider i 5,7 miljarder människor.
Och vi här i Schweiz är deras värdar?
Det är fruktansvärt.
Vi kan inte tolerera någon som helst organisation som förespråkar att mänskligheten injiceras med gifter.
Men detta har skett. Jag är ett av offren, jag håller på att dö från det.
Min mamma med.
Det är democid, folkmord, och ni kommer att stå till ansvar.
Det kommer att korrigeras i mänsklighetens namn.”

Fler videor av Najadi

Astrid Stuckelberger, pressfoto
Astrid Stuckelberger, pressfoto

Astrid Stuckelberger:

Kanske finns det något som heter Geneva eller Schweizsyndromet. Vad som definitivt finns är ett FN-syndrom.
Människor är oerhört rädda för vad som just nu sker.
FN är ockuperat.
Men människorna på insida förstår inte, tiger eller försöker på andra sätt att hjälpa människor att vakna.
När man inser hur enkelt det är att skapa en världsregering, om det inte finns en kraft som stoppar det här, som säger att “Vi människor, är viktigare.”
Det är det vi gör nu, vi försöker bygga en global “Vi som är folket” rörelse.
Något som är helt annorlunda.
Vad som just nu pågår i Geneva är motsatsen.
WHO har inte rätten att beordra och diktera till världen, som det har gjort.
Den Globala Alliansen för Vaccin och Immunisering, GAVI, erhöll full immunitet av regeringen i Schweiz.
Det här går att finna i offentliga databaser.
Det här uppenbarligen en statskupp
Det är en global brottsplats.
Och vi presenterar för människor en del av bevisen för det här.
Med ödmjukhet. Inom vetenskapen tvivlar vi alltid. Ett hälsosamt tvivel. Jag finner det här vara en mycket viktig egenskap.”

Pascal Najadi:

“Jag tror själv att Geneva har en bättre framtid.
Schweiz neutralitet måste återställas.
Det finns ingen framtid där vi inte är neutrala.
Yngre generationer, de som överlever det här, kommer att bli de som förhoppningsvis garanterar att sådana här institutioner aldrig mer kan få fotfäste i vårt välsignade land.
Aldrig mer.
Ormens huvud finner sig i Geneva och jag kallar detta för en uppenbar och direkt fara för befolkningen i Schweiz.
Jag kan berätta att det, huvudet, håller på att huggas av.
Om man har ett korthus, ett korthus byggt av kriminella, och ett av korten dras undan av rättvisan så faller hela huset samman.
Men det räcker inte bara med att hoppas.
Alla måste nu förändra sig på djupet: alla de som vaccinerats, de injicerade, som vet att de förgiftats.
Vi är massorna. Vi är miljarder med människor.
Låt oss nu resa oss upp och säga stopp.
Vi kommer inte längre att följa och på franska: “Ni oubli. Ni pardon” (vi kommer inte att glömma och ej heller förlåta).
Vi är mänsklighetens väktare och vårt ljus utplånar ondskans mörker.
Alltid.”

 

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq