USA: Endast 2% har tagit nya covidsprutor och 24% känner någon som dött av dem

Rasmussen Report: "Killer Jab? 24% Say Someone They Know Died From COVID-19 Vaccine"

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 november 2023
- Torbjörn Sassersson
Temabild på barn skeptisk till vaccinspruta.
Temabild på ett barn skeptiskt till vaccinspruta.

Intresset i USA för att ta nya covidsprutor av det kontroversiella genterapivaccinerna mot covid är extremt lågt i USA och var fjärde amerikan säger att de känner någon som avlidit på grund av injektionerna, som dessutom är godkända för spädbarn.

En av fyra amerikaner säger att de känner någon som dött av en covidinjektion

Nästan en fjärdedel av amerikanerna anser att de känner någon som dött av biverkningar från de så kallade covid-19-vaccinerna. Ännu fler säger att de kan tänka sig att bli kärande i en grupptalan mot vaccintillverkare, skriver Epoch Times.

Tidningen hänvisar till en rapport från Rasmussen Reports, ett undersökningsföretag som i sin rubricering väljer rubriken: “Killer Jab? 24% Say Someone They Know Died From COVID-19 Vaccine”.

En ny undersökning visade att ungefär en fjärdedel av amerikanerna tror att någon de kände dog av covid-19-vacciner, medan en annan ny undersökning visade att ett växande antal amerikaner är alltmer försiktiga med att låta sig injiceras ytterligare.

69 procent sa att de inte känner någon som dog av vaccinet.

Cirka hälften av amerikanerna, eller 47 procent, sa att de känner någon som dog av sjukdomen Covid-19, medan 49 procent sa att de inte känner någon som dog av sjukdomen, enligt Rasmussen Report.

Endast 2 procent av amerikanerna har tagit det nya covidvaccinet godkänt för spädbarn

Cirka 2 procent av alla amerikaner har fått den uppdaterade covidboostern efter att den godkändes och rekommenderades av federala hälsotjänstemän, enligt uppgifter från Department of Health and Human Services (HHS).

Endast 7 miljoner amerikaner har tagit den uppdaterade injektionen, som är godkänd för personer från 6 månader och uppåt.

Covid-19-vaccindistributionen har flyttats över till den privata marknaden, enligt myndigheten HHS som tillägger att HHS hjälper tillverkare och distributörer för att säkerställa att injektionerna når till de som vill ha dem.

42% säger att de kan tänka sig att ansluta sig till grupptalan mot läkemedelsföretag för vaccinbiverkningar och 24% säger att det är “mycket troligt” att de vill ansluta sig till en sådan stämningsansökan.

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq