Elsa Widding om WHO: Patientens val av behandlingsmetod får inte åsidosättas vid vaccinering under en pandemi

En debattartikel om WHO:s försök att kontrollera den svenska folkhälsan och den enskilde personens vilja.

publicerad 21 november 2023
Elsa Widding, 1:a maj 2023, eget verk
Elsa Widding, 1:a maj 2023, eget verk

Utredare Anders W Jonsson föreslår i sin utredning om utvärdering av genomförandet av vaccinering mot Covid-19 att patientens val av behandlingsmetod bör kunna åsidosättas vid vaccinering under en pandemi.

Redan vid den senaste pandemin åsidosattes denna rätt då allmänheten inte fick välja vilket vaccin han eller hon föredrog. Under presskonferensen hävdade Anders W Jonsson att detta inte haft någon betydelse eftersom vaccinen var likvärdiga.

Detta påstående är direkt felaktigt och det är häpnadsväckande att regeringens utredare, som jobbat med utredningen, är så dåligt påläst.

Pfizers injektioner innehåller 30 mg modifierat mRNA och var designat för två doser medan Modernas innehåller hela 100 mg modifierat mRNA och var designat för endast en dos. Den välinformerade och engagerade patienten kunde ta reda på detta men förnekades möjligheten att välja.

Det visade sig så småningom att Modernas vaccin ändå gavs i två doser vilket ledde till att många unga män drabbades av hjärtmuskelinflammation, ett mycket allvarligt tillstånd som i svåra fall kan leda till hjärtstillestånd. FHM stoppade vaccinering med Modernas vaccin Spikevax i oktober 2021 för personer yngre än 20 år. Påståendet att vaccinerna är likvärdiga är inte bara felaktigt, för vissa personer var det rentav livsavgörande.

Även AstraZenecas vaccin mot covid-19 stoppades i mars 2021 då ett stort antal biverkningar i form av blodproppar kunde konstaterades.

Att mot denna bakgrund ta bort rätten att välja behandlingsmetod tyder på ett förakt för individens rätt att avgöra vad som ska sprutas in i hans eller hennes kropp.

Utredaren Anders W Jonsson uppvisar stora kunskapsluckor på detta område vilket gör att man med fog kan ifrågasätta utredningens relevans i sin helhet.

Text: Elsa Widding, oberoende riksdagsledamot som arbetar med klimatfrågan/energisystemet, mot ovetenskaplig alarmism och WHO som överstatlig makt över Sveriges suveränitet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Relaterade länkar

  • Modernas vaccin pausas
  • FHM pausar astra zenecas vaccin

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice