En kinesisk ekonomisk krasch och ett blomstrande USA?

Analys och debatt om Kinas ekonomi

publicerad 4 december 2023
Staden Xiongan började byggas 2018.
Den helt nya staden Xiongan nära Beijing började byggas 2018 på ett fält.

Är en kinesisk ekonomisk krasch snart ett faktum? Karl Wang som bor i Kina analyserar den nya propagandaoffensiven mot Kina som i Sverige just nu leds av tidningen Dagens Industri (DI) med artikelserien “Reträtten från Kina”. Wang har en annan uppfattning än de negativa beskrivningar om Kina som västmedia publicerar i en tilltagande ström av artiklar och reportage.

Text: Karl Wang

Kinas nu pågående tillfälliga nedgång i ekonomin beror på att Kina arbetar på att åtgärda roten till flera problem som har uppstått under Kinas blixtsnabba utveckling. Kina tömmer sina ”bubblor” och arbetar på att höja produktiviteten och kvaliteten, medan USA gör det motsatta.

USA

USA matar bubblorna och hoppas på ett AI-botemedel mot fallande produktivitet och kvalitet.

Kinesiska företag och anställda är bland världens mest konkurrenskraftiga. Välstånd och utveckling sker naturligt i fredstid Kina. Endast en tidigare endemisk regeringskorruption och spekulativ frenesi kunde få Kina på knäna. Dessa destruktiva krafter är nu under kontroll och därför ser Kinas framtid mycket bra ut.

Kinas ekonomi är betydligt mer hållbar än USA:s just för att Kina systematiskt åtgärdar roten till problemen, medan den amerikanska ekonomin fortsätter att förlita sig på en växande skuldbubbla som bara kan ledas mot ”stupet”.

USA lånar eller trycker pengar och betalar bidrag för att locka industri att flytta till USA, medan man tömmer Europa på industrier. I USA kom tillväxten på baksidan av dess otroliga budgetunderskott som ökade kraftigt som en andel av dess bruttonationalprodukt, varför regeringen måste köra allt större underskott för att hålla ekonomin flytande.

Sverige

Liknande gäller för Sverige. Sverige försöker lösa alla problem med olika former av bidrag, övervakning kontroll och dekret. Ett exempel är fördröjda skattebetalningar. Nu har hundratals företag, främst inom byggsektorn, ackumulerat massiva skatteskulder de inte kan betala och de går i konkurs på löpande band. Då förlorar samhället dessa skatteinkomster som skrivs av i konkursen.

Samtidigt sponsrar beslutsfattarna i Sverige USA:s massiva militära rustningar genom NATO, som, i min åsikt är samma förberedelser som Hitlers rustningar innan angreppet på Polen 1939, med skillnaden att nu förbereder USA ett angrepp på Ryssland och i förlängningen Kina.

Samtidigt skickar den svenska makteliten miljarder, 25 miljarder enligt regeringen, av folkets skattepengar till Ukraina för att sponsra USA:s proxykrig där, allt medan det svenska samhället, sjukvård och äldrevård, kollapsar.

USA har aldrig haft något problem med att motivera sina militära angrepp på andra nationer. Som exempel finns Tonkin-incidenten, som aldrig inträffade utan bara var uppdiktad av USA. Den var början på Vietnamkriget. Vi har exemplet med ickeexisterande massförstörelsevapen som motiverade angreppet på Irak. Båda är uppdiktade amerikanska falska rykten.

Nu ser vi en exakt repetition när USA sprider propaganda om koncentrationsläger och folkmord i Xinjiang, religiösa och etniska förföljelser, kulturmord, brott mot mänskliga rättigheter, osv. Detta är bara dagens version av Tonkin-lögnen eller massförstörelsevapen och andra tidigare propaganda lögner från USA.

Kinas bubblor

I Kina gäller problemen främst byggsektorn. Kina har haft en explosionsartad utveckling. Enorma byggprojekt som snabbtåg, motorvägar, sanering av städer, och infrastruktur. Det har resulterat i en kraftigt överdimensionerad byggsektor som nu måste bantas. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med projekt för att hålla den sysselsatt.

Kinas andra stora bubbla är de så kallade ”skuggbankerna”. Det är banker som idag driver vad i praktiken är rena Ponzi-system. Skuggbankerna erbjuder höga sparräntor, men tar stora risker. Den vanliga insättaren förstår inte. De så kallade skuggbankerna stängs därför ner och ekonomin organiseras bättre.

Huaweis nya elbil Luxeed S7 lanserades den 28 november 2023 i Shanghai.
Huaweis nya elbil Luxeed S7 lanserades den 28 november 2023 i Shanghai. Foto: T. Sassersson

Kina slutade att mata dessa monster redan för två år sedan, men det tar tid. Framgången för Kinas elfordons-sektor tillsammans med elektronik- och datasektorn är förmodligen de två viktigaste, liksom AI. Kinesiska företag är inte bara ledande och effektiva, de innoverar också snabbare och i betydligt större uträckning än någon annanstans i världen.

Medan USA satsade på AI-leksaker son ChatGPT, satsar Kina på att använda AI för att upptäcka, spåra, och stänga ner brottslighet och korruption och utveckla företag, produktion, teknologi och kvalitet. Kina startade dessutom AI-utvecklingen minst 15 år före väst. Kina bygger hela städer, anställer varenda ung briljant ingenjör man kan hitta och det ger resultat nu. Samtidigt har locket alltid varit på, allt är verkstad, inget snack.

Dessutom är Kina mitt uppe i en massiv omställning. Effektiviteten i Kina företag är välkänd och trots dessa projekt uppskattas att Kina utvecklingstakt kommer att ligga mellan 5-6% årligen under åtminstone nästa dekad.

För de första tre kvartalen i år landade Kinas tillväxt på 5,2 procent från förbättrad effektivitet.

Ingen kinesisk ekonomisk krasch i sikte i Xiongan.
Lyxrestaurang i centrala Xiongan, en av Kinas nya städer. Foto: T. Sassersson

Andra projekt i och bortom Kina

USA och EU har visat sig opålitliga och aggressiva, med restriktioner, tariffer och sanktioner. Handeln med USA och EU överges alltmer, och Kina minskar sitt västberoende. Det eliminerar USA:s och Europas makt och inflytande.

Handeln med länder bortom Väst (USA och EU) ökar dramatiskt, ofta med 30% årligen. Det gäller främst med Ryssland, Asien, Afrika och Sydamerika. Kina rör sig idag bort från USA (4% av världen) och EU (3% av världen) mot 86% av världen, en rörelse där Kina redan nu är den etablerade och erkända nationsledaren.

Kina minskar beroendet av investeringar och export och styr stället om ekonomin mot konsumtion. Det går bra men går långsammare än önskat

Kina uppgraderar hälsovården, men inte efter västerländsk modell. Dels flyttar man bort från den amerikans pillerindustrin till preventiv Traditional Chinese Medicine (TCM), dels organiserar man hälsosystemet bättre och effektiviserar.

Kina utvecklar innovativt äldreomsorgen som av olika skäl inte kan vara toppdriven, likriktat och enhetlig i hela landet, som i Sverige. Kina har otaliga kulturer och folk, och en lösning passar inte alla.

Man bygger lokala pensionärsbyar med små lägenheter, skapar ett system av service, som hjälp med att handla, medicinering, städning, matlagning, utbildning, eller sjukvård. Allt tillgängligt med ett knapptryck. Jag har själv just köpt en sådan bostad nyligen.

Byn har en lokal restaurang där man kan äta för 10 kronor. De yngre pensionärerna tar hand om de äldre, alla förblir i sin hembyggd tillsammans med gamla vänner, eller på en vald plats där de trivs.

Bruket av teknologi expanderar explosionsartat i Kina och det medför positiva förändringar i samhället som ibland tar tid. Det gäller alla områden som företag, handel, familj, sjukvård, eller äldreomsorg.

Kina överger beroendet av USA:s teknologi och därmed eliminerar USAs möjligheter att sanktionera, kontrollera, styra och påverka Kina. USA har öppet haft målsättningen att Kina ska ligga minst tio år efter USA i utveckling och vara beroende av USA. Resultatet är nu att Kina ligger minst tre till tio år före USA.

Det är alltså massiva förändringar och omställningar som just nu pågår i Kina, en rekonstruktion, och det är det som syns i siffrorna. I slutändan kommer Kinas ekonomi att bli än starkare och expandera väsentligt.

BRI (Belt and Road Initiative) kommer att kraftigt bidra till den utvecklingen. Redan idag, trots de tillfälliga belastningarna och nedgången i ekonomin, utvecklas Kina med omkring 6% årligen, något som med säkerhet kommer att fortsätta i över tio år framåt.

Utvecklingen i Väst, där Sverige är del, gäller det motsatta. Ekonomin hålls igång med konstgjord andning, med ökande skulder, utgifter och bidrag som fortsätter att stiga. USA, EU och Sverige löser inte roten till sina problem utan konserverar dem med ytterligare bidrag, utgifter och skuldsättning, och USA:s krigsförberedelser. I Kina löser man dessa problem successivt.

Roten till problemen i Sverige är att det svenska ”demokratiska” systemet, den ”svenska modellen”, inte tillåter att avlägsna odugliga beslutsfattare, ledare, och rena förrädare, som tar order från främmande makter och krigsstater.

Inte heller tillåter de utveckling och förändring. Notera Tesla. Man arbetar med rena maffiametoder från 1940-talet. Den ”svenska modellen” tillåter bara folk att välja mellan kakistokratiska grupper* av politiker var fjärde år. Svenskt massmedia och Public Service, som båda är tydligt styrda av utländsk stat, stödjer förstörelsen.

* Kakistokrati (från grekiska: κάκιστος, “sämst”) betyder ett styre av de sämsta eller minst kvalificerade människorna.

Debatt – Är en påstådd kinesisk ekonomisk krasch fakta?

Ändå finns det detta fabricerade konsensus i Väst att Kinas ekonomi kraschar och den amerikanska ekonomin blomstrar. För Kina nämns Kinas fastighetsbubbla och påstådda höga ungdomsarbetslöshet som bevis.

Ungdomarna är dock inte alls arbetslösa i Kina, utan de är ”anställningslösa”. De har redan arbete och inkomst, men letar ett bättre jobb, och därför har de registrerat sig som arbetssökande, och ofta i mer än en region. Statistiken ljuger helt enkelt.

Som jag har skrivit tidigare, när en ekonomi går in i en nedgång av rätt skäl, är det en öppning till förnyelse och Kina verkar fatta alla rätta beslut. Den låga aktiviteten i Kinas ekonomi är en investering och inte en kostnad. Sverige och Väst konserverar problemen.

Detta förhållande i Kina, fastighetssektorn och skuggbankerna, kallas tvillingcancern. Det kommer att ta tid att fixa och den ekonomiska smärtan nu är bara början. Förlusterna som är inbäddade i skuggbanksystemet beräknas vara i storleksordningen 14 miljarder yuan – och det psykologiska från dessa förluster har ännu inte sjunkit in helt.

Men när bubblorna är tömda kommer de kinesiska företagen att fokusera hårt på innovation, produktivitet, kvalitet och expansion. Framgången för Kinas elfordonssektor är förmodligen den viktigaste tillsammans med data och kommunikations teknologin. Bilsektorn är en stor del av den globala tillverkningen och mycket större än smartphone-marknaden.

Kinesiska företag är inte bara ledande i alla avsikter, de innoverar också snabbare än sina konkurrenter utomlands och kan komma att dominera den globala bilsektorn under det kommande decenniet. Länder som är konkurrenskraftiga inom biltillverkning har traditionellt blivit höginkomstekonomier.

Det finns mängder med ljuspunkter i Kinas ekonomi. Kina utvecklas, omdanas och nära nog kräver ständig förbättring och utveckling. Det är drivet av katalysatorer som innovation och teknologi, där Kina idag är erkänt världsledande. Om något är perfekt är det ju bara ett bevis på att det kan göras ändå bättre, resonerar man.

Ramarna för Kinas politik och samhälle kommer från toppen, som styrs från botten, medan ekonomin är distribuerad, och därmed otroligt flexibel så att den snabbt anpassar sig.

Huaweis nya innovativa mobiler Mate 6 och Mate 60 Pro är bara en lätt vindil före orkanen. Kinas teknologiska försprång accelererar.

USA tvingas nu att pudla. Kina står för 55% av tillverkningen av världens halvledare, bara att 90% av den tillverkningen skedde på kontrakt i andra länder, länder som USA dominerade. Nu finns uppgifter att Kina planerar att flytta hem all produktion och uppgifter säger att Kina bygger 13 nya chipfabriker. I USA har tusentals anställda redan förlorat jobbet då exporten av halvledare till Kina sinat.

Kina är alltså motsatsen till Sverige, som är hårt toppstyrt på ideologiska grunder, den svenska modellen, ett förbudssamhälle som kräver övervakning, kontroll och styrning uppifrån för att fungera. Det gör även att det svenska samhället inte kan utvecklas.

Facken styr Sverige, inte innovatörerna, entreprenörerna, innevånarna eller företagen. Facket är dessutom direkt kopplat till Socialdemokraterna. Deras verktyg att styra är propaganda i media och med kollektivavtal, vilket vi ser just nu med Tesla.

Kina satte in sina resurser för att utveckla landet, samhällssystemet, kommunikation, teknologi, produktion och inte minst för att bekämpa korruption och avlägsna stoppklossar som förhindrade framsteg och utveckling. Kinas metod för att konkurrera är att vara bäst.

USA:s metod att konkurrera är att med intensiv propaganda förtala och svartmåla alla andra. Typiskt exempel, Xinjiang. Där finns inga koncentrationsläger, inget tvångsarbete, inga religiösa förföljelser, inga brott mot mänskliga rättigheter, och inget förtryck av befolkningen, men USA har skapat och spritt falska rykte för att hämma Kinas konkurrens, tyvärr med goda resultat. Kina har tröttnat på cirkusen, och slår nu ner hårt på det tidigare omfattande industrispionaget och förtalet.

 

Källor


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är allmänt känt att det inte går bra för väst, pilen visar nedåt. För Kina går det bra. Därför får Kina smutskastarna nöja sej med att jämföra Kina med väst som samma skrot och korn.
  Livet i Kina får absolut inte vara bättre än i det genomkorrupta väst.

 • Läste börjana av artikeln och något stycke i och artikeln känns som det kommer från Center for china and globalization som är en propagandaarm av Kinas regering.

  Jag hoppas Kina väl och att när de blir världsledande ekonomin på 2030-talet att de inte kommer agera som västvärlden gjort med sina frimurarnätverk och andra utvalda styrt världen. Problemet är att Mao Zedong var frimurare så kommunismen grundandes i kina av frimurare och jag tror inte frimureriet har släppt taget om Kina.

  Har sett en del och hört från sådana som bott i Kina och det förekommer mycket fusk inom konstruktion. Om en från kinesiska partiet skall granska en by kan området målas grönt kring vägarna så det ser bra ut.

  Finns också en lag i Kina att om någon skadar sig så är de ersättningsskylldiga för den som senast vidrörde dom. Detta har gjort att folk är rädda att hjälpa varandra för de är rädda att de får betala hela kalaset för sjukhus och resten. Detta har gjort att många ramlar som fotbollsspelare gör, så lite som en vindpust kan få dom att ramla för att försöka på med bedrägeriet.

  Finns många exempel på att mycket i Kina inte står rätt till.

  Som i alla länder är befolkningen oftast bra människor men de vid makten har satt saker i system att det ruttnat inombords. En fisk ruttnar från huvudet. En trappa bör sopas uppifrån och nedåt.

  Om Karl W är en helt vanlig människa som vill Kina väl så tycker jag det är bra. Det jag har problem med är vad jag hört bakom kulliserna via vanliga människor är att Kina har stora problem. Det är exakt samma som i länderna i Väst. Media, politikerna och skolan säger en sak till folket och det är nästan alltid lögner eller en sanning med en knorr för att få befolkningen att titta åt annat håll.

  Igen. Hoppas Kina väl och att det inte blir som USA eller Kommunist-Sovjet utan att det verkligen kan lägga sig platt och visa sina brister och vill hela mänskligheten väl.

  • Karl W / Wang har svarat på andras kommentarer efter min publicerades. En kommentar som stack ut för mig var denna..

   “Kina är varken auktoritärt eller totalitärt och definitivt ingen diktatur. Kina har utvecklat sin egen version av direktdemokrati, och det fungerar.”
   https://newsvoice.se/2023/12/analys-kinesisk-ekonomisk-krasch/#comment-537607

   Vad som hänt på senaste tiden i Kina är att de har bestämt i specifika områden av kina skall vissa grödor odlas och om du odlar något annat kommer polis in och förstör skörden eller bulldoser kommer in och kör över fälten.

   Det förekommer också nu skördedanser i propagandasyfte. Som i svälten för länge sedan i Kina var det propaganda om att skördarna var bra medans befolknigen hade brist på mat.

   Under frimuraren Mao Zedongs ledarskap så fick de för sig att jaga bort alla småfåglar för de åt fröna bönderna sått på fälten. Fåglarna fick inte landa i träd för befolkningen jagade bort dom. De flög tills de inte orkade längre. Konsekvensen av att fåglarna dog var nu att insekter kom och åt skördarna och masssvält kom in.

   Det som händer idag påminner om vad som hände över 50 år sedan.

   I Sovjet fick en ledare för sig efter besök i Indien att odla en växt jag inte minns namnet på. Denna klarade inte Sovjets kalla nätter och brasor tändes på fälten för att det som planterats inte skulle dö.

   Denna form av planering är katastrofal. Det är bättre om befolkningen själv får odla det folket äter. Är det brist på något så priset är högt så bör bönder själv kunna odla för att få mer inkomst och ge befolkningen det de behöver.

   Men visst, informationen jag fått ta del av kan vara västerländsk propaganda att skada Kina. Hoppas det. Videoklippen och informationen jag fått ta del av säger något annat.

   Jag hoppas Kina kommer vara ett bättre globalt styre än USA som älskar att bomba sönder länder, skapa bananrepubliker och mörda ledare i länder som börjat motsätta sig USA. Se Irak och Libyen och vad som hände efter USA gjort dessa länder till demokratier. Se också Afganistan att när USA hade kontroll flödade opium ut ur landet men när tallibanerna har makten är det nästan helt stoppat. Makten i USA älskar droger. Fråga Bill Clinton och amerikanska militären och underrättelsetjänsterna. Se hur england gav Kina droger. Alkohol och droger är ett vanligt verktyg att bryta ner samhällen och göra befolkningen mindre resistent mot de riktiga makthavarna i väst och deras agenda.

   Hoppas verkligen Kina bryter greppet oljebolagen har och medicinföretag som Pfizer och Moderna har på planeten. Att Kina stoppar WEF, agenda 2030, FN och hälsodiktaturen med kanske påtvingade injektioner vid nästa globala nedlåsning pga vad som sägs i media ett dödligt virus. Kan hoppas Kina också stoppar allt ont som görs i globala uppvärmningens namn.

   Om Kina vill hela världen väl och inte vill bli nya maktfaktorn som har makten i ett sekel till nästa land tar makten så bör Kina exponera de mörka nätverk som skapade kommunismen som vi idag vet miljoner och åter miljoner dog under Sovijets styre. Hur de medvetet svalt ihjäl Ukrainska befolkningen så flera miljoner dog där.

   Men tyvärr känns dessa artiklar som propagandaartiklar för att måla upp Kina bättre än hur det är. Jag förstår det för USA och väst gör exakt samma sak. Pekar hellre på sina motståndare eller fienders brister för att inte se sina egna.

   Sovjet hade en stor propagandakanal. De hade byggt in i system där journalister från väst besökte Sovjet, besökte de specifika områden och skolor där det såg bra ut men bakom detta var det en annan historia. De hade också västerländska journalister som spred Sovjets propaganda i västerländsk media. Filmen Mr. Jones visar tydligt hur detta fungerade.

   Jag hoppas det Karl W skriver om Kina är korrekt, att Kina kommer vara bättre ledare för världen än USA och frimurarnätverket och andra mycket tätt kopplade grupper till frimureriet som styrt här i hundratals år och skapade kommunismen i Sovjet (Samma krafter bakom kapitalismen (oljebolag, medicinföretag, media, porrindustri……) skapade kommunismen. Två trädstammar med samma mörka rötter som sträcker sig ner till helvetet). Men jag säger som Vetenskap och Folkbildning-anhängare har tryckt på sina tröjor: Jag är skeptisk.

   Är Karl W en del av eller har kopplingar till Center for China and globalization (förkortat CCG), United Front Work Department (UFWD) eller andra organisationer? Organisationer som ser ut att ha agendan att måla upp Kina bättre än det verkligen är….

   • Kalle skriver: 6 december 2023
    (Skratt) Nej Kalle. Polisen kommer inte alls om någon odlar ”fel” gröda. Men folk i Kina är intelligenta. Om du odlar ”rätt” gröda och får mer inkomst, då gör man så. Det är rekommendationer och upplysning, inte som i Sverige dekret som polisen tvingar till efterlevnad.

    När det gäller Mao Zedong fågeljakt har Kina helt öppet medgett att det var rejält tokigt, precis som du skriver, och det var heller inte det enda fallet. Masugnarna, kollektivjordbruken, Kulturrevolutionen, är andra exempel. Utbildningen, jordreformen, barfotaläkarna är exempel på motsatsen

    Västerländsk propaganda skadar inte Kina, med den skadar verkligen Europa och speciellt Sverige. Hur är läget under recessionen. Fler soppkök? Hungriga barn? Ekonomin? Utbildningen och Pisa?

    ”Bättre globalt styre ” Kina eftersträvar inte att ersätta USA som globalt styre, tvärt om gör man allt för att undvika det. Kina leder genom att sätta goda exempel, och andra kan följa om dom vill. Som filosofen LaoTzi skrev för över tvåtusen år sedan ”Att leda folk är att följa dom”.

    Om Kina skall lyckas bryta oljebolagen, och medicinföretag som Pfizer, WEF, agenda 2030, FN och hälsodiktaturen, beror på personer som dig. Använder du pillerdoktorer eller Traditional Chinese Medicine (TCM) själv. Kör du Elbil. Har du LED belysning. Använder du värmepumpar. Använder du Weixin-WeChat istället för 1870 års uppfinning telefonen och reser. Läser du MSM och Public Service propaganda?

    Jag kan förstå att det ser ut att måla upp Kina bättre än hur det är, men vilken är referenspunkten. Kina är faktiskt otroligt mycket mer framskridet än Sverige och väst. Därför ser det kanske bättre ut än det är, beroende på var observatören befinner sig. Kina är otroligt dynamiskt, ständigt i förändring, inte alltid i rätt riktning. Glöm inte det gamla talesättet, att ”korsa floden genom att känna stenarna på botten”. Det är Kina. Kina är inte alltid korrekt, men när det går fel kan man snabbt korrigera och rätta.

    Jag har ingen koppling till någon organisation överhuvudtaget.

 • “Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded, not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering a high morale and cummunity propose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.” (David Rockefeller, New York Times, 1973.)

  • Nytt försök att skriva kommentar:

   “Whatever the price”…

   Minst 50 miljoner människor mördardes i den så kallade “kulturrevolutionen” i Kina – och måmga mördades under 1800-talet i de så kallade opiumkrigen, allt för att ta kontrollen över denna tidigare så högt kultiverade nation!

   “Whatever the price”…

   • Men är inte dessa tal proportionella mot länders storlekar?

    Om vi nu ska leta fel på Sverige, hur många hade tex dött i Stockholms blodbad om Sveriges befolkning varit lika stor som den i Kina under kulturrevolutionen?

    Du behöver inte räkna. Min poäng är redan tydlig.

    En annan fråga, hur vet vi att siffran 50 miljoner stämmer?

    • 20 personer i Stockholms “blodbad” mot mer än 50 miljoner mördade kinesiska bönder i den så kallade kulturrevolutionen, stämmer inte med proportionerna i befolkningen, inte ett dugg.

     Den källa jag utgår från när det gäller antalet mördade kineser under den så kallade kulturrevolutionen är Stanley Monteath, som jag bedömer som synnerligen trovärdig.

     Och här måste jag erkänna att jag mindes fel. Dödstalet är enligt Stan Monteath är DUBBELT så högt.
     https://www.youtube.com/watch?v=_FAecYwezs0

     • Så det var ett dåligt exempel.

      Ett fenomen som uppstår så fort Ryssland eller Kina är temat så dyker dessa saker upp. De måste liksom “dykas” upp. Men ok, det är samma när USA är temat.

      En fråga som är en motfråga lyder, vad har denna artikel om dagens Kina 2023 med kulturrevolutionen 1966-1976 att göra?

      • Intressant motfråga som jag ska bemöta med en motfråga:

       – Har historien någon betydelse för förståelse av nutiden!

      • Hans Dahl skriver: 6 december 2023
       I Kina, i högsta grad. Väst är jag mer tveksam om. Just nu har ju Sverige ingått ett avtal med USA som är en nästan identisk kopia av avtalet med Nazityskland 1940. Permittenttrafiken.

      • @ Karl Wang

       Ja, Sverige har – om riksdagen godkänner avtalet – ingått ett avtal med USA som är en nästan identisk kopia av avtalet med Nazityskland 1940, Permittenttrafiken.

       Det är ett enormt svek mot Sveriges folk, precis som det förestående avtalet med WHO om total kontroll av denna odemokratiska och oligarkikontrollerade organisation.

       Hur förhåller sig Kina till det förestående WHO-avtatet?

       • Hans Dahl skriver: 7 december 2023
        Kina arbetar mycket bra med WHO som en samarbetsorganisation och håller WHO informerade som dom önskar och tar emot information från WHO. Jag har inte sett några kommentarer om att Kina skulle underordna sig WHO i någon form. Det kommer bara inte att hända. Frågan tycks helt enkelt aldrig ens ha väckts. Peking arbetar dessutom ganska bra inofficiellt och praktiskt med Taiwan, även om det ser annorlunda ut på ytan.

     • Om priset för att göra dagens Kina var 50 miljoner mördade, anser jag att det var ett mycket lågt pris.

      Om Kina inte hade agerat, hade västvärlden gjort samma sak som de gjorde i Mellanöstern och Afrika. En miljard kineser hade slaktats till dagens datum och landet konstant i inbördeskrig och fattigdom, medan dess rikedomar delades bland politiker och vapentillverkare i USA.

      50 miljoner var ett mycket lågt pris.

     • Stan Monteaht är en usa snubbe, jobbat på radio liberty, som är en regeringskanal från usa.
      Svårt att tro på statistik som kommer från usa om Kina

      • Nu är du helt ute och cyklar! Radio Liberty var definitivt inte någon regeringskanal och Stan Monteith var sannerligen mycket kritisk till regimen i USA.

       Du skriver att han var en “usa snubbe”.
       – Anser du att var och en som är född i USA förtjänar det omdömet?

       Stan var för övrigt under lång tid bosatt i Afrika.

       Här skriver Wikipedia om Stan:
       https://en.wikipedia.org/wiki/Stan_Monteith

   • Hans Dahl skriver: 5 december 2023
    Nej, mellan omkring 100,000 till 1 miljon miste livet i Kulturrevolutionen. Vissa källor påstår att det var 4 miljoner. Det fanns ett flertal falanger av unga hetsporrar som krigade med varandra. Man bröt sig in i militären förråd, och det enda man inte hade att slåss med var fighter plan. Dessa personer finns idag och kan berätta. Revolutionärerna fick egna gravområden. Att döma från antalet grava var det omkring 50,000 döda. Många dödsfall hade inget med Kulturrevolutionen att göra. Till exempel när Banqiao-dammen brast 1975 av tekniska skäl, dog mellan 26 600 och 240 000.

     • Hans Dahl skriver: 6 december 2023
      Nej Hans. Det är inte alls ett känsligt ämne, åtminstone inte här i Kina. Vi pratar ofta om detta. Glöm inte att de som var med om Kulturrevolutionen lever idag och berättar gärna. Jag känner många. Vi talar om fakta, inte propaganda, men väst propagandan har verkligen försök ta fasta på ämnet och blåsa upp det negativt.

      Västpropagandans förfalskning av Kinas historia är rent grotesk. Många äldre, nu bortgångna, har spelat in sin upplevelser på video. Jag har själv ett förråd av hundratusentals fotografier och videos jag skapat under min tid i Kina, och jag är inte den enda. Talar nu om att skapa ett centralt register och bibliotek av denna massiva mängd information, men det är en fråga om tid och resurser.

      • Precis som i Ryssland, sedemera Sovjetunionen, under 1900-talet, mördades bönder på löpande band i Kina, för att ge plats för centralstyre och planekonomi.

       Den så kallade “kulturrevolutionen” var en blodig väg i detta syfte.

       Detta mördande av matproducerande bönder ledde i båda länder till hungersnöd som tog ännu långt fler liv.

       Hur kan du försvara det?

       • Hans Dahl skriver: 7 december 2023
        Det stämmer inte. Det var aldrig något mördande av bönder. Tvärt om. Även de hatade godsägarna klarade sig med få undantag, men dom förnedrades och deras jord fördelades.

        Kulturrevolutionen hade inget med bönderna alls att göra. Det började som ett studentuppror, ett av väldigt många genom Kinas historia. Mao Zedong förbjöd militären att ingripa, men efter ett par år gav Mao med sig och militären tog kontroll. Det var under dessa två år som rödgardisterna härjade, och olika falanger slogs mot varandra och slog ihjäl varandra. Det hade ingenting med bönder eller jordbruk att göra.

 • Bra artikel av KW, ger lite balans mot västs smutskastning av Kina. Går inte att hitta någonting som är bra med Kina i MSM propagandan. Att bilda sin uppfattning om Kina genom smutskastning från västmedia är inte det smartaste.

 • Vi ska se om NewsVoice kan bidra till att ge en nyanserad bild av landet Kina som är mer än ett bara ett singulärt land. Kina är snarare en region eller en slags “kontinent” bestående av så många delar.

  Frågorna som ställs och påståendena och värderingarna som fälls var väntade, nu när NewsVoice sedan en period har börjat undersöka Kina och Västs bild av Kina.

  Inom psykologin finns ett tänkande som handlar om att när 2 människor möts är det egentligen 4-6 personer som möts. Hur då?

  1. Person A som har sin egen natur.
  2. Person A som har uppfattningar om sig själv.
  3. Person A som har uppfattningar om person B.
  4. Person B som har sin egen natur.
  5. Person B som har uppfattningar om sig själv.
  6. Person B som har uppfattningar om person A.

  Samma sak borde gälla när personer från en kultur möter en annan. Det finns alltså mycket utrymme för koncept som krockar med varandra och bakom dramat finns alltid en mer sann natur.

  Min ambition med dessa publiceringar är om vi kan nå en punkt där natur möter natur, istället för att förutfattade bilder och åsikter möter förutfattade bilder och åsikter.

 • Jag ser i statsmiljöer i länder som Iran, Kina och Ryssland, fria människor som rör sig på gator, unga, äldre, familjer på rena gator och utan människor liggandes på trottoarerna.
  Sök “walk” + “Isfahan” eller “Moskva” t ex. på Youtube.
  Konstigt nog ser det fortfarande idylliskt ut även i “Kiev”…

  • Nu har jag själv inte rört mig i stadsmiljöerna, men här på Newsvoice var det ju en kraftig kritik mot restriktionerna p.g.a. av coronan, i Kina var de ju betydligt kraftigare. För närvarande har vi ju inte de system för att känna igen ansikten man har i Kina. Så skillnader finns.

   • Örjan Wedin skriver: 5 december 2023
    Nej, det var inte ”betydligt kraftigare”. Tvärt om. De skräckbild som propaganda målat upp i väst är en mycket grov förfalskning. Jag var ju själv del av tre så kallade ”nedstängningar”. Dom gick ut på att reducera smitt tillfällena. Antalet kontakter mellan personer. Man gick och handla en gång i vecka istället för var dag, och man beställde och betalade via Weixin-WeChat och fick mat och varor levererade till dörren, så man träffade mindre folk. Vissa områden klassades som ”smittade” och om man höll sig utanför dom var livet som vanligt. Appar på mobilerna höll reda på var man kunde fritt åka. De som ville kunde sätta sig i karantän, vilket var som ett stort party, och gratis. Man skickade till och med ut videos på Weixin-WeChat med sång och dans. Jag själv besökte sjukhuset i ett rutinärende. Inget problem alls. Den dörr som svetsades igen var var dörren till en fabrik i en rivningsfastighet i ett fabriksområde. Etc. I Sverige protesterade man, i Kina har man gett regeringen 98% godkännande hur dom hanterade situationen. Källa Harvard.

    • Även i Kina förekom det demonstrationer mot nedstängningarna. Men mest dystert är att en läkare som slog larm i inledningen av pandemin fängslades.

     • Örjan Wedin skriver: 6 december 2023
      Det gjorde det inte alls. Kinas folkstyre fungerar så att folk samlas och diskuterar olika ämnen, och det kan bli ganska både yvigt, hetsigt och högljutt. Sedan var det ett par enskilda individer som gick överbord och sprang och skrek, men det kvalificerar knappas för att kallas ”demonstrationer”.

      Sedan tog väst propagandan över och framställde det som något helt annat. Dom ljög. Det förekom inga demonstrationer, men folkviljan blev mycket klart framförd. Dags att avsluta.

      Flera västerländska universitet, däribland Harvard, har fastslagit att regeringen har fått 98% godkännande för hur man hanterade covidepidemin.

 • I artikeln nämns inget om Kina´s subversiva ekonomiska verksamheter i andra länder.
  Bl a har de lyckats manövrera så att Sverige förröder sina ekonomiska tillgångar, genom att via bulvaner och “nyttiga idioter” koppla på flera omstörtande rörelser i världen, typ Migration, Klimatalarmism, Grön Hållbarhet, vindkraft. Kina själv gör givetvis inget så idiotiskt. De har t ex fått in en Kines som teknisk chef för “Stål utan Kola”. När detta projekt snart kånkar har sannolikt denne person redan försvunnit till Kina medförande all forskningsdokumentation.

  Medan Kina är på väg mot största välstånd i världen tack vare billig och riklig tillgång på energi, så gör Sverige under påtryckningar från EU allt för att tvinga företagen ut ur landet genom opålitlig resp dyr energi.

  • Det fattas ganska mycket innan det kinesiska välståndet ligger på svensk nivå. Kinas BNP är stor, men det beror på stor befolkning. För 2022 anges Sveriges BNP per person till 55873 och Kinas till 12720 USdollar.

   • Örjan Wedin skriver: 5 december 2023
    Inte alls. Det kinesiska välståndet ligger redan betydlig över det svenska idag, men det fungerar annorlunda och betydligt mer effektivt och smart. I Kina behöver du inte vänta i timmar på akuten, ingen dör i vårdköer, det finns inga, äldreomsorgen är betydlig bättre, jag är ju själv äldre, och det behövs ingen stadsmission för att dela ut mat, och finns ingen fattigdom. Sveriges BNP måste vara 4.4 gånger högre för att betala all skatter och avgifter, och Sverige massiva byråkrati. Kostnader i Sverige är omkring 10 gånger så höga som i Kina. Egen jämförelse. Jag är pensionär och pensionärer behöver inte betala skatt alls. Ingen 24% moms, eller fastighetsavgift heller. En lokal resa på monorailen eller bussen kostar 2 kronor, stationen 150 meter bort. Jag hör att en lokalresa i Stockholm kostar 45 kronor. Bensinen i Sverige kostar nästan 18 kronor litern, i Kina 8 kronor, ändå åker folk kollektivt. Det gör skillnad.

    • Beundrar ditt tålmodiga överseende gentemot förstockade svenskar som grundar sin uppfattning på en föråldrad världsbild.

     • Anna Nyberg skriver: 6 december 2023
      Jag ser dessa inlägg som positiva, för dom öppnar ju för att berätta hur det verkligen är. Problemet Sverige och väst har med Kina är att man inte vet. Allt detta ger ju ett tillfälle att bättra på kunskapen.

  • Det är inte Kina som ligger bakom den gröna rörelsens makt i väst utan US/UK eftersom de Gröna underminerar konkurrenskraften dvs röjer undan såna nationer.
   Kina anpassar sig till vårt beteende som den marknadsaktör Kina är helt i motsats till den monopolära imperiemakten i väst.
   Peka på dem som verkligen är orsaken i stället för att stödja dem samtidigt som de gör oss till mål för kärnvapenattack.

  • Roland Salomonsson skriver: 5 december 2023
   Kina subventionerar inget i andra länder. Däremot ger man bistånd, precis som Sverige, och man investerar. Investeringen genererar avkastning som betalar lånen. Kina är det enda land som har en fungerande plan för förbättringar. Forsknings tillgångar går inte från väst och Sverige till Kina , utan andra vägen. När kineser forskar i Sverige lämnar man kvar resultatet, det raderas inte, samtidigt som kunskapen även förstås gynnar Kina. Det är det man kalla win-win. Kina har massivt reducerat utsläppen och det är 28 länder som släpper ut mer, justerat för landets storlek. Källa SVT.

   Kina: ” rekordstora satsningarna på förnybar energi som sol och vind”, Källa SVT.

   ”De senaste åren har vi sett en häpnadsväckande boom för ren energi och investeringar i ren teknologi i Kina. Nu har vi kommit till en punkt då de årliga tillskotten av ren energi kan täcka den ökade efterfrågan på el, säger Myllyvirta till nyhetsbyrån TT.” Källa SVT.

   Propagandan igen – förstås.

 • Västländer blev försvagade genom att överlåta till Asien, Kina speciellt
  den produktion som var inhemska stoltheter och som bärgade för nationell
  trygghet. Kina idag har ekonomiska framgångar tack vare globaliserings-
  faktorer. Ytligt sett så har Kina stora framgångar, med en population
  runt 1.4 miljarder vilka de flesta inte fått ta del av kakan. Toppstyrt
  och kommunistkapitaliskt, fördelas inte framgångarna med alla dess med-
  borgare. Väst vill efterapa Kinas igenkänningsteknologi på medborgarna.
  Framgången i Kina inkluderar inte mentalvård, utan ges släkt i uppdrag
  att hantera mentalsjuka, endast medicinering ingår. Många hemlösa pgv
  att släkt inte kan ta hand om dessa eller inte vill. Fattigdomstänket
  lever kvar sedan Mao Tse Dong dagar. På grundnivå har folk inte lärt sig,
  slänger sopor på gatan, bråkar om triviala saker, spottar varandra i ansiktet istället för slås med nävarna. Den ekonomiska framgången
  gäller inte flertalet kineser. Vad industrin kan uppvisa i siffror
  ger uppsving för ett fåtal industrialister, sällan folket, dvs massan.

  • oktaven skriver: 5 december 2023
   På sätt har du rätt. Väst, speciellt USA, ville ”investera” i Kina, Kina skulle göra arbetet och skicka tillbaka vinsterna så så väst skulle kunna leva gott på Kinas arbete. Den planen fungerade inte. Nu lånar USA massiva belopp för att ”köpa” tillbaka tillverkning och produktion med bidrag från främst Europa, och länder som Tyskland och Sverige avindustrialiseras. Arbetslösheten, inflationen och välfärden störtdyker. Märker du inte.

   Kinas ”population”, innevånare, har verkligen inte bara fått ta del av kakan, man har fått nästan hela kakan. I väst var det kapitalisterna, företagsägarna, som lade beslag på resultatet av den teknologiska utvecklingen. I Kina har den tillfallit innevånarna. Ekonomin i Kina är distribuerad. Därför kan Kina snabbt anpassa sig. Det politiska ramverket, som ger mycket stort svängrum, är centraliserat. Tillgångarna fördelas i Kina, men inte i Sverige.

   Du har en mycket underlig och ordentlig felaktig uppfattning om Kina. Vård och välfärd är familjen ansvar, men medlen tillhandahålls av samhället. Det finns inga hemlösa i Kina, Ingen sover på gatorna som i Sverige. Det finns inget fattigdomstänk i Kina, utom i väst propaganda förstås.

   Gatorna i Kina är så rena att folk kan äta middag på dom, och några har gjort det på skoj. Ingen spottar på varandra i Kina, men debatterna kan verkligen bli intensiva ibland, men artiga. Våld förekommer inte. Lättklädda unga damer går säkra hem på småtimmarna genom oupplysta parker.

   ”fåtal industrialister” 86% av företag i Kina är familjeföretag och privata.

   Någon ”igenkänningsteknologi” finns inte i Kina, Kina har ingen massövervakning som i Sverige.

   Du behöver verkligen väckas ur propagandans mardröm och förfalskade värd.

   • Det finns inget egentligt privat ägande i Kina vad gäller all mark.
    Hemlösa finns det tillräckligt av i Kina.
    Du tar till storsläggan för att inte se Kina bakom kulisserna. Jag
    skulle nog säga att du liksom i Väst fallit för propagandan om
    Kinas storhet, en vanföreställning i stort vad gäller det mesta,
    en kommunistisk humbug.

    • oktaven skriver: 6 december 2023
     Ja – du har rätt i stort. Principen är att nationen, inte individer, äger all mark, som nationen sedan leasar ut marken för användning. Bakgrunden är att man inte vill ha tillbaka historien med storbönderna som bara sög ut folk i Kinas historia. För bostäder typiskt på 75 år, industri på 50 år.

     Det sker med en engångsavgift när avtalet ingås. Däremot när bostäderna är byggda har individen lagfart på bostaden, precis som en tomt i Sverige.

     Det finns undantag för traditionellt ägd och nedärvd jordbruk, men som oftast slår sig markägarna här sig ihop och grundar företag och jordbruket drivs gemensamt som företag med maskiner, bokföring, företagsledning, lån och investeringar. En speciell form av aktiebolag där aktierna ”köps” med att lämna över brukandet av jorden, men inte äganderätten.

     Nej, det finns inga hemlösa i Kina längre. Man ser aldrig fattiga som sover på gatorna som i Sverige. Tvärt om, jag försöker beskriva det verkliga Kina, det finns inga kulisser.

     Sedan finns ingen kommunism längre i Kina. Det kallas socialism med kinesiska förtecken, och är snarast motsatsen till klassisk kommunism. Nu har Kina lättat kraftigt på visum reglerna, så kom gärna hit och kolla själv.

 • Hur ska europeiska biltillverkare kunna överleva när kinesiska företag kan producera sådana vackra och fullutrustade bilar till priser under 300,000 kronor och mindre modeller under 200,000 kronor?
  https://youtu.be/BX5xwLIoS0w?si=kMEDozGjSACqWUPY&t=167

  Bara under 2023 har europeiska biltillverkare tappat 30% av marknadsandelen i Kina, samtidigt som kinesiska bilmärken har ökat sin försäljning med 25% i Europa. Och detta medan Kina expanderar och planerar nya bilfabriker i Europa och den europeiska bilproduktionen går på lågvarv.

  Med denna ekvationen ifrågasätter jag om den europeiska bilindustrin kan överleva överhuvudtaget. Och när det inträffar anser jag det vara som en sorts karma för alla lögner och desinformation som sprids om Kina och många andra länder för den delen.

  Hej Karl,(Off topic)
  Jag har länge funderat på att tillbringa en längre tid, kanske ett år, i en mindre stad i Kina med målet att på sikt flytta permanent till Kina.

  “Zhanjiang” verkar vara ett lovande alternativ med närhet till vatten och ett behagligt klimat. Men jag undrar om det faktiskt stämmer att levnadskostnaderna i Zhanjiang är ungefär en tredjedel jämfört med Sverige?

  Vad tror du? Stämmer det?

  • Reality Checker skriver: 5 december 2023
   ”Hur ska europeiska biltillverkare kunna överleva”. Genom att samarbeta med Kina istället för att försöka förstöra för Kina och motarbeta Kina. Kina har teknologin, väst har den inte. En bra elbil i Kina behöver bara kosta 100,000, men det finns enklare elbilar för 30,000. Europeiska biltillverkare tappar i Kina för som säljer dyra högprisade fossilbilar med en elmotor av låg kvalitet.

   Västs ”Elbilar har nästan dubbelt så många problem som bensinbilar”, ”Elfordon har nästan 80 procent fler problem och är generellt mindre tillförlitliga”, Tesla är värst.
   https://samnytt.nu/studie-elbilar-har-nastan-dubbelt-sa-manga-problem-som-bensinbilar
   ”ny studie från en en ideell amerikansk konsumentorganisation.”

   Kinas elbilar har nästan aldrig några problem, och kostar en bråkdel att köpa, driva och underhålla jämfört med fossilbilar.

   Kinas produktions teknologi är idag så avancerad att konkurrens saknas, pris, mängd och kvalitet.

   (Off topic) Det finns bara ett sätt att ta reda på det. Prova. Kina är inget enhetligt land, Mina levnadskostnader är mindre än tiondelen av de svenska, men det kan även vara dyrt att leva i Kina. Speciellt i de stora kuststäderna.

   Tre sätt att bosätta sig i Kina.
   Skaffa ett jobb.
   Investera och starta ett företag, entreprenör.
   Gifta sig med en kines.

   Installera Weixin-WeChat, det finns ofta information på engelska där under ”Discover – Channels”. Skaffa några vänner på Weixin-WeChat och umgås. Det går rätt lätt.

   • Jag förutser att den verkliga ‘bil-krisen’ eller ‘bilförsäljningskrisen’ i EU kommer att inträffa om ett år, möjligen hösten 2024. Vem skulle vilja betala 600,000 kr för en Audi när dess kinesiska motsvarighet finns tillgänglig för hälften av priset med bättre finesser och kvalitet? Valet tycks vara klart redan och vinnaren är utsedd!

    När det gäller bosättningen i Kina hoppades jag få bättre insiderinformation från dig! 🙂

    Jag planerar inte att arbeta det första året i alla fall, och eftersom jag är singel och fri som fågeln sedan några år tillbaka, skulle det verkligen inte vara en dålig idé att träffa en ‘RIKTIG’ gudinna och livspartner där borta!

    Men det vore guldvärt förmig om du Kände till område där det finns ett överskott av 35-åriga, vackra singel damer som uppskattar vältränade 55-åriga silverräv? 🙂 🙂 skojar med dig!

  • Mats Jangdal skriver: 5 december 2023
   Föreslår att di ”synar”. Kom hit och kolla själv. Weixin-WeChat är en bra plats att börja. Det kostar inget.

    • Mats Jangdal skriver: 6 december 2023
     JA – men notera att det som inte är bra kan Kina fixa på kort tid. Utvecklingen är otroligt dynamiskt. Problemen som väst- ”demokratierna” har är att systemet är satt i betong, och näst omöjligt att förändra och utveckla. När ett problem uppstår i Sverige följer en skur av negativ kritik, utredningar, och debatter. När ett problem uppstår i Kina följer en skur av lösningar.

 • Kritiken i artikeln av USA och Sverige kan delvis vara korrekt, men det innebär inte på något vis att det man skriver om Kina är rätt. Kina är en auktoritär och troligen totalitär diktatur med globala aspirationer att bli den ledande världsmakten. Den innebär en stor fara, och västerlandet bör därför stänga ner handeln med Kina och inte tillåta landet att på några viktiga produktområden vara leverantör.
  För de konflikter som kommer i framtiden är det nödvändigt för västländerna att inte bero på Kina i något viktigt avseende. Det är lika nödvändigt som det var att i slutet av 30-talet sluta avseende kontakter med det nazistiska Tyskland. Det gjorde man inte, vilket man fick dyrt betala.
  Jag har skrivit ett antal artiklar om Kina och varför landet innebär en stor fara för Väst. Den intresserade kan läsa dem i kap.10 i: http://vaknaupp.dinstudio.se/17/9/artiklar-och-lankar/

  • Nu tycker jag inte att all handel och alla kontakter med Kina bör upphöra, men som du skriver man bör inte bli beroende på viktiga områden. Jag föredrar också våra politiska ledare, med de skavanker de må ha framför tron på en upplyst diktator.

   • Örjan Wedin skriver: 5 december 2023
    Sverige och väst är redan beroende av Kina. Att försöka blockera det gör det bara värre, vilket svenskarna just nu upplever.

  • Dan
   Nazityskland var US/UKs projekt därför var det möjligt för Sverige att slippa delta i kriget genom att agera i symbios med US/UKs avsikter.
   Hade Sverige nekat samarbete med Hitler hade Storbritannien sett till att Hitler ockuperade oss under det att Churchill hade gjort uttalanden for the record utan effektiv assistans liksom Storbritannien gjorde med Norge Frankrike och Polen och dessutom även med Finland.
   Din historieuppfattning är den av imperiet önskade men saknar realism.
   Den fara det innebär att samarbeta med Kina är att det ogillas av USA annars fördelaktigt eftersom Kina står för Win-win i motsats till väst som har 1800-tals attityder.

  • Dan Ahlmark skriver: 5 december 2023
   Kina är varken auktoritärt eller totalitärt och definitivt ingen diktatur. Kina har utvecklat sin egen version av direktdemokrati, och det fungerar. Den personliga friheten är betydlig större än i länder som Sverige, men inkluderar ingen frihet för brott, provokationer, rasism, våld eller terrorism.

   Om Sverige och väst skulle isolera sig från Kina, det är ju precis vad som sker just nu i Sverige, än mer så i Tyskland, får ni ju tydligt just nu känna på resultatet. En kollapsande ekonomi, välfärd, och samhälle. Kina är så avancerat och utvecklat att det inte går att isolera sig utan svåra negativa konsekvenser, vilket svenskarna just nu tydligt känner av. Lösningen är bättre samarbete och integration med Kina. Det finns inget alternativ. Teknologin har varit Kinas katalysator, 5G speciellt, som nästan helt saknas i Sverige, och Kina har reda 6G i drift.

   Kina innebär klart en fara för väst, för västs klassiska dominans, arrogans, överhöghet, överlägsenhet, kolonisation, krig, osv. Kina behöver inte väst, men utan Kina dör väst sotdöden och du hejar på självskade beteendet och själv destruktionen av det svenska samhället med din artiklar. Olika USA, påtvingar Kina inte någon något. Kina har inga ockupationstrupper i Europa, inte 800 militära baser utomlands, skriver inga underdåniga militära avtal med USA, som NATO, deltar inte i USA krigsförberedelser som när Hitler överföll Polen 1939. USA, med Sverige medverkan, förbereder ju tydlig ett ”polskt” militärt överfall på Ryssland, och i förlängningen Kina. Det blir katastrof.

 • Hur har de omnipotenta överstatliga västerländska makthavare som styr världen varit instrumentella i Västs förfall och Kinas samtidiga ekonomiska explosion, kan man fråga sig.

  • Per
   Historiskt berodde det ju på att USAs ekonomi gick i stå efter att de gick ifrån gulduppbackad finans. De Gaulle brukar beskyllas för det men i verkligheten var Londons agerande en kvantitativt större effekt.
   Jag tror att det även avspeglar en splittring i avsikterna hos olika läger inom oligarkin.
   Det ena den anglosaxiskt identifierade grupp som bland andra Cecil Rhodes låg bakom. Även David Rockefeller var medlem där.
   Och den andra de som har mer internationella instinkter.
   Men dessutom finns hos både US och UK en viktig undergrupp som står för hegeliansk splittringstaktik och därför är motiverad att stärka en polarisering mellan motstående ideologiska företrädare som leder till fördelar för MIC.
   De vill inte ha utveckling bland världens fattiga utan bara plundra länderna på billigare råvaror.
   Därför handlar agendan mycket om eviga krig och motsättningar.
   Det var aldrig meningen att Kina skulle resa sig helt.
   Och liksom Japan underskattades även Kina.

 • Den västvärldsliga nedrustningen av kunskap och produktion blev mig tydlig på -70talet, då nedrustningen av sjöfartsnäringen tog fart. Få ungdomar idag vet att Sverige var en ledande sjö- och varvsnation dåförtiden. T.o.m. Stockholm hade två större varv. Consafe var väl den sista lysande stjärnan på den himlen. Den släcktes snart av en arrogant bankledning, allt medan aktiviteter på Nordsjön och haven runt om i världen sprudlade av framtidstro.
  Politikerna höll t.o.m. på att knäcka personaltillgången till landets vägfärjor. Där syns bristen på kunskap om just sjöfart.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *