Globalister varnar för en nära förestående cyberpandemi

publicerad 15 december 2023
Cyberspace. Foto och redaktionell licens: Shutterstock.com

Washington Post varnade i måndags för en kommande och massiv cyberinvasion av kritisk amerikansk infrastruktur och hackare från Kina pekas ut, men i dagens värld som styrs av strategiska kalla krig kan den utpekande parten lika gärna vara förövaren.

Washington Post pekar i sin artikel ut Kina som angriparen bakom en specifik attack mot kritiska amerikanska infrastruktursystem inom Indo-Pacific-regionen inklusive Hawaii, men tidningen tillhandahåller inga bevis.

Frontline News skriver att scenariot påminner vissa om förutsägelser från 2021 när World Economic Forum (WEF) spekulerar om en “cyberpandemi” som kan ske 2025. Kina får även här skulden och denna gång för en attack som inte ens skett.

“Det mest slående vi har kommit fram till är att 93 procent av cyberledarna och 86 procent av cyberföretagsledarna anser att den geopolitiska instabiliteten gör en katastrofal cyberhändelse sannolik under de kommande två åren”, sa WEF:s vd Jeremy Jurgens under en presskonferens vid organisationens toppmöte i Davos tidigare i år. “Detta överträffar vida allt vi har sett i tidigare undersökningar.”

Frontline News konstaterar att WEF i en video varnar för:

“…en cyberattack med covidliknande egenskaper” som “skulle spridas snabbare och längre än något biologiskt virus”. Organisationen tillade att “det enda sättet att stoppa den exponentiella spridningen av ett covidliknande cyberhot är att helt koppla bort de miljontals sårbara enheterna [våra privata datorer och arbetsdatorer] från varandra och från internet.”

Under 2019 var WEF medarrangör till Event 201, en övning som simulerade ett SARS-virus som spreds över hela världen. Samma år samarbetade WEF med Interpol och organisationen Bi.Zone i scenariot Cyber Polygon som simulerade en storskalig cyberattack. Cyber Polygon är en “årlig internationell övning som syftar till att stärka den globala cyberresiliensen“. Övningen genomfördes senast 2021, men den ställdes in 2022 och 2023.

Deltagarna kom från: myndigheter, hälso- och sjukvård, utbildning mfl. Här deltog även finansinstitut (tex Visa, Mastercard) och IT-sektorn.

Frontline News skriver att vissa misstänker att cyberpandemin kommer att utgöra “en förevändning för att införa globalistiska åtgärder”. Regeringar uppmanas att reglera integriteten och införa digitala identiteter.

CyberPolygon.com sammanfattar:

“Regeringarna måste anpassa sig snabbare till de pågående förändringarna: inte bara för att söka efter nya verktyg och sätt att interagera med människor och företag, utan också för att säkerställa säkerheten i sådan interaktion. En digital identitet kan bli ett av de effektiva sätten att kommunicera mellan staten och enskilda medborgare. Detta är dock endast möjligt under förutsättning att integritets- och dataskyddet är ordentligt reglerat.”

igitala ID-handlingar och digitala betalningar är hörnstenar i WEF:s Agenda 2030. Organisationen leder till exempel utvecklingen av digitala ID:n 2020 inom ramen för Agile Nations Charter. Dessa “digitala referenser” måste medborgare ha för att få tillgång till offentliga och privata tjänster tex dina egna bankpengar för att kunna handla mat till familjen.

Sarah Stoodley som är minister för digital förvaltning i en provins i Kanada har ansvaraet för utvecklingen av digitala ID-kort. Hon sa i januari 2023 att vaccinpassen var en föregångare till digitala ID-kort, enligt Sherman.

Frontline News fortsätter:

“Efter simuleringen 2021 rekommenderade Cyber Polygon digitala valutor som digitala centralbanksvalutor (CBDC) som en annan åtgärd för att skydda sig mot en cyberpandemi.”

“Centralbankernas uppgift är att hålla det monetära systemet stabilt. I strävan efter detta måste centralbankerna stå i centrum för förändringarna i finanssektorn, de måste bredda pengarnas funktionalitet och ekonomin, som blir alltmer digitaliserad”, skrev WEF om 2021-simuleringen.

Visa och Mastercard, som deltog i Cyber Polygon-simuleringarna, uppger att de förbereder sig för att tillgodose stablecoins* och CBDC.

avslutar sin artikel med att konstatera att i mars 2023 bekräftade president Joe Biden att en massiv cyberattack “kommer”. Han förutspådde att den skulle initieras av Ryssland som dock råkade vara en aktiv deltagare i Cyber Polygon-övningarna.

 

*A stablecoin is a type of cryptocurrency where the value of the digital asset is supposed to be pegged to a reference asset, which is either fiat money, exchange-traded commodities (such as precious metals or industrial metals), or another cryptocurrency.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det är flera som grävt i detta sedan några år, en del väldigt många år.
  2010 presenterade Rockefeller Foundation et al ett dokument där både pandemi kallat Lockstep samt cyberkaos är “beskrivna” som “scenarion”. Så det är inte alls förvånande att cyberattacker kommer nu i syfte att tvinga fram regleringar för “att säkra upp internet” mm.
  Världen måste vara kuvad 2030 då globalister/teknokrater vill ta över. Vi ska se de åtgärder inom WHO och FN som planeras, som led i denna plan.

 • En väg att få lögnen sann är att i förväg påstå vad som komma skall. När det sker så tänker fåren….nu är “sanningen här”.

 • RT skriver idag.
  —”Fear is Washington’s go-to tool for the centralisation of power, so it gets evoked at every opportunity”
  —”numerous examples, including a balloon, fridges, coffee machines, cranes, electric cars, subway cars, students, Confucius Institutes, Huawei, and TikTok. The list goes on and on.”
  —”American politics operates fundamentally on the medium of fear”
  —”how do you keep your country together? Not only by legal centralisation, as per the expansion of federal authority – but also through the evocation of fear to maintain unity and conformity in a nation which has always been, and especially today, bitterly divided”

  Översatt:
  — “Rädsla är Washingtons verktyg för centralisering av makt, så man skapar rädsla vid varje tillfälle”
  — “många exempel, inklusive en ballong, kylskåp, kaffemaskiner, kranar, elbilar, tunnelbanevagnar, studenter, Konfucius institut, Huawei och TikTok. Listan fortsätter och fortsätter.”
  — “Amerikansk politik fungerar i grunden på att skapa rädsla”
  — “hur håller du ditt land tillsammans? Inte bara genom legal centralisering, enligt maktexpansion av en autokratisk federal myndighet – utan också genom att framkalla rädsla för att upprätthålla enhet och överensstämmelse i en nation som alltid har varit, och särskilt idag, bittert splittrad.”

  Metoden är gammal, och har tillämpats av varenda diktatur sedan tidernas början. Man skapar rädsla från ett fiktivt yttre hot hos innevånarna för att hålla ihop landet. Alla diktatorer har använt det. Exempel, Hitlers överfall på Polen 1939. Polen målades upp som ett hot som oförberedde att anfall Tyskland, så hotet måste elimineras. USA arbetar precis på samma sätt idag. Identiskt.

  https://www.rt.com/news/589088-china-us-garlic-security-threat/

  En rad cybersäkerhetsföretag har publicerat att omkring 90% av alla cyberattacker kommer från USA. Det är företag som till exempel Avast.

  Kina har all anledning att inte skada USAs infrastruktur eller USA. Ekonomierna är hårt sammankopplade. Kina arbetar istället på att i små steg över tid förstöra och undergräva USAs önskade totalitära globala makt. Det är som vi ser framgångsrikt.

  Det är istället så att det är USA vi ska oroa oss för. Det finns inte en enda USA kontrollerad produkt som inte har amerikanska bakdörrar och spionvara inbyggda, och ledande är Apple, Microsoft, Facebook. Instagram, osv.

  Kinesiska produkter, både hårdvara och mjukvara, byggs idag så att dom förhindrar spioneri och massövervakning. Därför skyr USA och EU dom. Massövervakning hindras. Kina har ett helt annat samhällssystem där massövervakning av innevånarna inte behövs.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *