Fler poliofall orsakades av vaccin än av vilda virus – Associated Press

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 december 2023
- Torbjörn Sassersson
Oralt administrerat vaccin
Oralt administrerat vaccin.

Få känner till att fyra afrikanska länder 2019 rapporterade att nya fall av polio var kopplade till det orala vaccinet och att globala hälsosiffror visade att det fanns fler barn som förlamats av virus som härrörde från poliovaccinet än från virus i naturen.

En WHO-rapport från 2019 och dess partner visade nya poliofall orsakats av poliovaccinet i Nigeria, Kongo, Centralafrikanska republiken och Angola. Sju länder på andra håll i Afrika hade liknande utbrott och fall rapporterades även i Asien som Afghanistan och Pakistan.

AP:s artikel korrigerades efter publiceringen med påståendet att av de länder där polio förekom, Afghanistan och Pakistan, var det bara Pakistan som hade rapporterat fall av polio som härrörde från vaccin.

Associated Press (AP) skriver att det levande viruset i oralt poliovaccin ibland kan mutera till en form som kan utlösa nya utbrott av sjukdomen vilka vaccinerna egentligen ska bota. Samtliga fall av ny polio härrörde från typ 2-virus som fanns i  vaccinerna. Detta skedde efter att vilda virus av typ 2 eliminerats flera år tidigare.

Polio sprids enligt AP via förorenat vatten eller förorenade livsmedel och sjukdomen drabbar vanligtvis barn under 5 år. Ungefär en av 200 sjukdomsfall leder till förlamning och av dessa dör en andel när andningsmusklerna också förlamas.

(Andra studier påstår att polio egentligen inte alls härstammar från virus eller vacciner utan från bekämpningsmedel, men det kan bli föremål för en annan artikel i NewsVoice).

AP skrev i sin artikel från 2019 att Independent Monitoring Board (IMB), en grupp som inrättats av WHO för att utvärdera utrotningen av polio, i en rapport varnat för att poliovirus som härstammar från vacciner sprider sig okontrollerat i Västafrika, spränger geografiska gränser och väcker grundläggande frågor om ambitionerna att utrota polio.

IMB meddelade att myndigheterna redan “misslyckats kapitalt” med att uppfylla poliomålet att stoppa alla utbrott av polio som härrör från vaccin inom 120 dagar efter upptäckten.

Källa: “More polio cases now caused by vaccine than by wild virus”, Associated Press. Översättning: NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq