Regeringen: Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

publicerad 5 december 2023
Studenter, grundskola. Foto: Neonbrand. Licens: Unsplash.com
Studenter, grundskola.

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund. Det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper.

Regeringen genomför nu omfattande insatser med fokus på att alla elever tidigt ska lära sig grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna.

“Aldrig tidigare har Sverige tappat så tydligt i en kunskapsmätning. Dessutom ser vi att de tre internationella studier som presenterats under 2023 alla visar samma sak. Svenska elevers kunskaper har försämrats på flera områden. I en vanlig klass med 30 elever fanns det tidigare 5 elever som inte kunde läsa ordentligt, och nu är det 7 elever.

Det är allvarligt och regeringen går vidare med viktiga åtgärder för att öka den statliga styrningen, stärka likvärdigheten och gå tillbaka till en skola som tidigt lär eleverna att läsa, skriva och räkna”, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

“Resultatet visar att regeringens många satsningar på skolområdet är helt nödvändiga. Vi måste tillbaka till grunderna och lärarna måste få bättre förutsättningar att hjälpa de elever som har de största utmaningarna.

Andelen elever som inte når en grundläggande nivå i matematik enligt PISA har ökat med 8 procentenheter. I antal motsvarar detta alla 15-åringar i Göteborg och Malmö. Det är en mycket oroande utveckling som måste vändas”, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringen har gjort flera satsningar för att höja kunskapsresultaten i svenska skolan och för att stärka förutsättningarna för de elever som har de största utmaningarna.

Det handlar om åtgärder för en ökad statlig styrning av skolsystemet och en helrenovering av friskolesystemet, satsningar för trygghet och studiero och flera olika satsningar för att elever tidigt ska få grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Regeringen har också gjort satsningar för fler speciallärare, särskilda undervisningsgrupper och skolsociala team.

Text: Alexandra Örenmark, pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq