Regeringen: Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

publicerad 5 december 2023
Studenter, grundskola. Foto: Neonbrand. Licens: Unsplash.com
Studenter, grundskola.

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund. Det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper.

Regeringen genomför nu omfattande insatser med fokus på att alla elever tidigt ska lära sig grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna.

“Aldrig tidigare har Sverige tappat så tydligt i en kunskapsmätning. Dessutom ser vi att de tre internationella studier som presenterats under 2023 alla visar samma sak. Svenska elevers kunskaper har försämrats på flera områden. I en vanlig klass med 30 elever fanns det tidigare 5 elever som inte kunde läsa ordentligt, och nu är det 7 elever.

Det är allvarligt och regeringen går vidare med viktiga åtgärder för att öka den statliga styrningen, stärka likvärdigheten och gå tillbaka till en skola som tidigt lär eleverna att läsa, skriva och räkna”, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

“Resultatet visar att regeringens många satsningar på skolområdet är helt nödvändiga. Vi måste tillbaka till grunderna och lärarna måste få bättre förutsättningar att hjälpa de elever som har de största utmaningarna.

Andelen elever som inte når en grundläggande nivå i matematik enligt PISA har ökat med 8 procentenheter. I antal motsvarar detta alla 15-åringar i Göteborg och Malmö. Det är en mycket oroande utveckling som måste vändas”, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringen har gjort flera satsningar för att höja kunskapsresultaten i svenska skolan och för att stärka förutsättningarna för de elever som har de största utmaningarna.

Det handlar om åtgärder för en ökad statlig styrning av skolsystemet och en helrenovering av friskolesystemet, satsningar för trygghet och studiero och flera olika satsningar för att elever tidigt ska få grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Regeringen har också gjort satsningar för fler speciallärare, särskilda undervisningsgrupper och skolsociala team.

Text: Alexandra Örenmark, pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • En väg att gå är att göra barnen superlitterata, genom lära alla i bruk använda ord på så sätt, att man stavar inte sig igenom ett ord, utan ser det som en symbol det egentligen är. Man läser knappt en mening utan ser den som en helhet på någon tiondels sekund. När man sen läst igenom skoltidens alla böcker på en vårtermin, kan man äntligen börja studera.

 • Vi som är lite på lästa vet ju att samhällsförfallet har pågått i 30år och många har varnat för hur illa ställt det är i skolorna men nu plötsligt ska “regeringen gå vidare med viktiga åtgärder” och vi vet redan hur det kommer att sluta, förfallet kommer accelerera för man tar inte tag i det egentliga problemet. Man kan inte sätta de som skapat problemet till att lösa det då blir det bara värre.

  • Nog är det så. Socialism är en sinnessjukdom baserad på rädsla. Socialisten kan inte säga “jag hade fel”, eftersom ett erkännande förväxlas med att bli dödat. Ladda ur rädslan och socialisten har tonat bort.

 • Verkligen tragiskt. Sverige brukade vara en a världens topp-nationer, speciellt i ingenjörsvetenskap. Det började Socialdemokraterna avskaffa redan 1970. Själv tror jag det är ett symptom på en kultur och samhällsdegraderingen. Disciplin och målsättning saknas i hela samhället. Allt skall vara ”liberalt” och ”fritt”, vilket i verkligheten betyder att alla kan säga och göra precis som dom tycker. Under min skoltid för länge sedan, den som störde en lektion eller inte visade uppmärksamhet åkte ut. En gång under skoltiden blev en elev rent fysiskt avhyst av läraren.

  Massinvandringen har säkert satt spår dessutom, liksom allt för flitigt användning av mobiler och de services dom erbjuder. Inge behöver tänka själv längre. Bara tryck på knappen. .

  Jag är ofta i kinesiska skolor. Där råder disciplin, ingen kadaverdisciplin, utan självdisciplin. Det finns inge lag eller reglering men alla skolor tillämpar det. När eleverna anländer skall mobilerna stängas av och lämnas i ett fack. Där skall dom stanna till eleven går hem, eller dom skall användas i undervisningen.

  På Anhui Suzhou Institute of Technology i östra Kinas Anhui-provinsen finns som oftast ett dormitorium, studentbostäder. Det har fem våningar. De studerande satt och spelade spel på mobilerna hela natten, och kunde inte följa undervisning på dagen, dom somnade på lektionerna. Källa SCMP. På dessa dormitorier skall alla vara inne vid en viss tid, och så låser man dörren.

  Ledning ilsknade till och tog bort alla eluttag på dormitoriet, så det inte gick att ladda mobilerna. Eleverna startade en proteströrelse, och svaret från ledningen blev. ”Ni är här för att studera, passar det inte – åk hem (drop out)”.

  • Det finns nu få länder som har ett bra system, barnen vet oftast inte sitt bästa själv och då måste man ha möjligheter att påverka dåligt beteende.Dessutom vet alla i de länder som hållits nere av kolonialism att en bra utbildning är vägen till framgång och deras barn är oftast mycket ivriga att lära sig. Som till ex.i Indien är också föräldrar mycket mån om att barnen lär sig något för det vet av egen erfarenhet att många dörrar är stängda utan kunskap. Man tror att man gör ungdomar en tjänst att vara generös och liberal.
   Det finns ett gammalt ordspråk som säger det man inte lär sig i unga år det kommer livet att lära en. Och livets läxor är hårda. Det tar minst en generation för ett land att hämta sig från åratal av dålig utbildning. Kina har genom disciplin och påtryckningar av föräldrar kommit under ett hundra år från utpräglad analfabetism till 100 % läs och skrivkunnighet. Även här har landet lärt sig av sin historia. Alarmet kom i Sverige på 70 talet men ingen vill lyssna. Hur många elever avslutar gymnasiet i Sverige utan att kunna läsa och skriva. Vad är deras framtid?

 • Översatt kan detta liknas vid, att en blind leder en blind!
  Den socialistiske magikern ställer fram en hatt full med pengar, och raskt hoppar kunskap ur hatten, tror han.

 • Slapphet/fusk driver ungdomarna, och tänker bara på att hamna i TV/tuben i något influenserprogram.

  Skärmheroinet bryter sakta ner det mesta av tänkandet, allt ska matas direkt in i hjärnan.
  En skadlig utveckling.

  Även vuxna sitter limmade mot mobilskärmen, och detta är det nya sociala??

  Fanns inte förr där man umgicks, och personerna satt och hade böcker/dagstidningar att läsa under samtalen, helt frånkopplade, typ i ett väntrum?
  Sjukt.

  • Det började redan 1943 med Alva Myrdal, som förespråkade “brandvägger” mellan gamla och små barn. Den farliga traditionen kunde smitta barnen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *