Internationella Brottmålsdomstolen behandlar Ryssland, Israel och Gaza utifrån USA:s måttstockar

Analys av Andi Olluri

publicerad 21 december 2023
Karim Kahn. Foto: ICC
Karim Kahn och ICC

I början av mars 2023 utfärdade Internationella Brottmålsdomstolens (ICC) chefsåklagare Karim Khan en arresteringsorder mot Vladimir Putin och Maria Lvova-Belova för att de “påstått” var “ansvariga för krigsbrottet av olaglig deportation av en befolkning och för brottet av olovlig förflyttning av en befolkning från ockuperade områden av Ukraina till den ryska federationen”.1

Text: Andi Olluri, som skrev boken “Bortom Ukraina: Svensk ideologi och propaganda i det nya kalla kriget”. Läs fler artiklar av författaren

För den som studerar konsten hyckleri har detta en hel del att visa. Underlaget den västfinansierade chefsåklagaren använde sig av för att utfärda ordern var nämligen minimalt; pågående, väldokumenterade krigsbrott som utförs av den israeliska ledningen, däremot, föranleder inga arresteringsordrar. En genomgång av dokumentationen är i sin ordning.

Relaterat: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova

Först och främst var valet av den brittiske chefsåklagaren Karim Khan, och hans praktik, talande.

Efter att ha avbrutit ICC:s utredningar av USA för dess aggressionsbrott mot Afghanistan, “anstormades domstolen med pengar och gåvor veckorna innan 24 februari [2022], “öronmärkta för att åtala ryska ämbetsmän” av USA och Europa, som plötsligt genomgick en magisk konvertering från att vara Domstolens främsta motståndare.

Västerländska diplomater och toppolitiker höll dessutom galor för Karim Khans utredning, olikt, såklart, när ICC försökte utreda amerikanska och brittiska brott; allt annat vore anmärkningsvärt.

The Guardian noterade att:

“Khan vidtog sin dramatiska utredning mot den ryska presidenten förra veckan i tät anslutning till en brittisk-nederländsk konferens i London som avsåg samla finansiering åt ICC:s utredningsarbete inuti Ukraina”.

Det skedde nästan exakt på 20-årsjubileumet av den oprovocerade amerikansk-brittiska attacken mot Irak. Förövarna vandrar fritt än och föreläser vid västerländska elituniversitet.2

Det var inga deportationsläger

Faktagrunden för Khans utfärdade arresteringsorder var Yale Humanitarian Research Labs ”studie” om “kidnappningarna”. Den var skriven av huvudförfattaren Nathaniel Raymond och hans kollegor som inte besökte några av “lägren” som barnen fördes till i Ryssland. De genomförde alltså ingen fältforskning.

I själva rapporten tillstås att de flesta av dessa läger är rekreationscenter för utsatta ukrainska ungdomar i Donbas, som i åratal bombarderats av Kiev i sitt nu decennium långa krig mot rysktalande ukrainska civila, vilket är okänt i Väst av uppenbara skäl3.

Rekreationslägren var till för ukrainska föräldrar “som avsåg skydda sina barn från pågående krig” och “försäkra att de fick näringsrik mat som är otillgänglig där de lever”, förklarade rapporten, och fann “inga bevis på felbehandling av barnen”.

Den fortsatte:

“Många av barnen som deltagit i dessa läger verkar återvända till sina familjer på utsatt tid” … “Många av barnen i lägren skickas med samtycke från sina föräldrar under en förutbestämd mängd dagar och veckor och återvänder till föräldrarna såsom ursprungligen överenskommet” … “En del avsåg med detta att skydda sina barn från pågående krig, att skicka dem någonstans med intakt sanitet. Andra föräldrar ville helt enkelt att sina barn skulle få en semester” … “Det finns inga bevis på felbehandling av barnen, inklusive sexuellt eller fysiskt våld”.4

Faktum är att huvudförfattaren av rapporten, Nathaniel Raymond, i egna ord erkände att “en stor mängd” av lägren består av “huvudsakligen kulturell utbildning” samt rekreation, och behandlar barnen “som en teddybjörn, skulle jag säga”.

USA låg bakom och pressade på

Utöver detta, handleddes rapportteamet av amerikanska underrättelsemyndigheter, inklusive genom att samarbeta första hand med Pentagon, och USA:s samlade underrättelsemyndigheter (US National Intelligence Council, som rapporterar direkt åt Vita Huset) lade “mycket tryck på” Raymonds grupp att dokumentera ryska brott, som han noterade.5

Kort sagt, Karim Khans fortfarande aktiva arresteringsorder mot Vladimir Putin och Maria Lvova-Belova motbevisades av själva rapporten han baserar den på, men han lade väl sin tilltro på västerländska journalisters tystnadsplikt gentemot i stort sett all för västerländska eliter opassande information, och den tilltron visade sig vara befogad då en störtflod av avsky och helvetiskt hat flödade i media över Putins “industriella” deportering av barn till Buchenwald och Auschwitz.

De västerlänningar som ännu inte tappat varje uns av integritet, och bryr sig om koncept såsom opartiskhet samt ärlighet, bör föreställa sig hur vi hade reagerat ifall ICC valde en rysk jurist, som avbröt domstolens pågående utredningar över ryska brott i Ukraina, och därefter “anstormades” med generösa stålar från Belarus, Ryssland, Iran och Kina för att selektivt utreda västerländska brott.

Ursinnet i den fria pressen hade varit öronbedövande.

Vi kan därmed fastställa att tröskeln för att ICC:s kontor skall utfärda en arresteringsorder är sådan, att underlaget på vilket ordern vilar på undergräver ordern, till och med att underlaget består av noll bevis för brott från brottsplatserna.

Fallet Internationella Brottmålsdomstolen och Gaza

I komplett kontrast till allt detta, har Karim Khans kontor mysteriöst nog intagit en diametralt motsatt inställning till Israels etniska rensning och aggression i Gaza.

19:e oktober skickade 100 jurist- och människorättsorganisationer ett brev till Internationella Brottmålsdomstolen (ICC), och uppmanade “Domstolen till att hastigt utfärda arresteringsordrar” mot israeliska politiker för “brotten som genomförs och orkestreras mot det ockuperade Palestina sedan 7 oktober”, specifikt “offensiven mot Gaza som syftar till att störta dess regering, annektering och förvandlingen av Gaza till bråte” genom dagliga massakrer och massmord, samt belägring och utsvältning mot civila.6

Exakt en månad senare skickade Gilles Devers, fransk jurist och tidigare åklagare vid ICC, samt 400 andra jurister, in en förfrågan till Domstolen. I den förklarade de att “Israels handlingar innebär folkmord”. “Det är tydligt för mig”, förklarade Devers, att de “uppfyller alla kriterier för folkmord. Detta är inte min åsikt, det är lagens verklighet … Ifall ICC gör ingenting, är det slutet för domstolen”.7

I en mycket noggrann sammanställning av tillgängliga bevis, juridisk dokumentation samt israeliska regeringens öppet uttryckta avsikter att etniskt rensa Gaza och sedan ockupera det, sammanfattade Center for Constitutional Rights, en av de främsta juridiska organisationerna som arbetat med apartheid- och folkmordsfrågor sedan 60-talet:

“Israel, baserat på mycket stark faktamässig bevis, försöker eller till och med redan aktivt genomför folkmord i ockuperade Palestina, särskilt i Gaza”. De noterade även att Väst, “från och med dess invånare ända upp till” högsta politiska ledare, “kan hållas ansvariga för att de möjliggör folkmord” och “ställas inför rätta under internationell lag – inklusive inför ICC”.8

Jag kan inte minnas att en enda svenk tidning föreslår att självbelåtna svenskar – som du och jag – eller övriga västerlänningar ställs inför rätta vid Haag för medskyldighet till folkmord, och avslöjar därmed hur internationell lag och rättvisa betraktas i en terrorkultur.

Liknande slutsatser drogs av International Commission of Jurists, som förklarade att omvärlden “har ett ansvar att förhindra folkmord” i Gaza genom “att garantera att blockaden lyfts och att förhindra att palestinier fördrivs från Gaza, och att de avslutar allt militärt stöd, inklusive vapenförsäljning [till Israel], som möjliggör eller underlättar folkmord”9 (vi alla vet hur det går med var och en av de punkterna), och precis samma slutsats drogs den 15:e oktober av 880 ledande jurister och folkmordsforskare i ett gemensamt brev till ICC.10

Svårt som det är att dölja, erkände till och med en högt uppsatt EU-diplomat för Financial Times, inte ens en vecka efter att Israels aggression mot Gaza inleddes, att “Vi lär vittna om massiv etnisk rensning” i Gaza.11

Vad har svaret från ICC:s chefsåklagare Karim Khan varit? Nå, i skrivande stund har han besökt Israel och Israel-kontrollerade12 Palestinska Myndigheten, och helt struntat i Gaza. Ingen arresteringsorder mot någon av massmördarna i Tel Aviv eller Europas/Amerikas huvudstäder, som bekant.

Khan såg till att dra sitt strå till stacken åt den västerländska propagandamaskinen, helt klart. Medan Hamas attack mot civila var “några av de allvarligaste internationella brotten som chockerat mänskligheten”, fanns ingen indikation på att Israel faktiskt var eller är ansvarig för något liknande.

Istället sa Khan att “Om Israel inte” följer internationell lag “får de inte klaga senare” – vad det än betyder?13 Att säga “Om” döljer att Israel “absolut” och “transparent” inte följer internationell lag, såsom massivt och dagligen dokumenteras.

Vad som är spektakulärt med Khans lilla trick är inte att han hade mage att säga vad han sa, utan snarare att han uppenbarligen trodde att någon annan än västerländska journalister och politiker skulle falla för det.

Kort sagt: ICC väljer att utöva sina strider på olika sätt beroende av vem motståndaren är. Jag låter läsaren “fundera” över varför.

 

Text: Andi Olluri, som skrev boken “Bortom Ukraina: Svensk ideologi och propaganda i det nya kalla kriget”. Läs fler artiklar av författaren

Referenser

 1. ICC, “Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova”, 13 mars 2023.
 2. The Grayzone Max Blumenthal, 13 apr. 2023.
 3. FN OHCHR, “Conflict-related civilian casualties in Ukraine”, 27 januari 2022.
 4. The Grayzone, Jeremy Loffredo & Max Blumenthal, 31 mar. 2023.
 5. Ibid.
 6. al-Haq, “Genocide Scholars and 100 Palestinian and International civil society organisations call on Prosecutor Khan to issue arrest warrants, investigate Israeli crimes and intervene to deter incitement to commit genocide in Gaza”, 20 okt. 2023.
 7. Al Jazeera, “Lawyers for Gaza victims file case at International Criminal Court”, 15 nov. 2023.
 8. Center for Constitutional Rights, “EMERGENCY LEGAL BRIEFING PAPER Israel’s Unfolding Crime of Genocide of the Palestinian People & U.S. Failure to Prevent and Complicity in Genocide”, 18 okt. 2023.
 9. International Commission of Jurists, “Gaza/Palestine: States have a duty to prevent genocide”, 17 nov. 2023.
 10. “Public Statement: Scholars warn of potential genocide in Gaza”, 15 okt. 2023.
 11. Financial TImes, Gideon Rachman, “Western diplomats are walking an impossible tight rope with Israel”, 13 okt. 2023.
 12. Electronic Intifada, Asa Winstanley, “Palestinian Authority ‘does our job for us’ says Netanyahu”, 4 juli 2023.
 13. Reuters, “ICC prosecutor says Israel must respect international law”, 4 dec. 2023.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq