LO Landin: Varför är det så svårt att ställa krav på en hederlig livsstil i Sverige?

publicerad 22 december 2023
LO Landin , 2021, privat foto

Känner du som jag? Strax före jul läser vi i SvD en helt absurd artikel om ”Moderaternas vändning”. Flera framträdande moderater har nämligen ändrat sig om utvisningar. Hör och häpna, de börjar tala om, att ”den som inte sköter sig ska lämna Sverige!”.

Riksdags­ledamöter har börjat prata om bristande vandel. Artikeln inleds därför med att försöka definiera ordet vandel. Jag skriver försöka, eftersom det verkligen handlar om taffliga försök.

Vandel betyder helt enkelt; handlings- eller levnadssätt, uppförande, uppträdande eller beteende. Bristande vandel betyder brist på detsamma.

Kunskaperna i det svenska språket börjar ju bli alltmer bristande i befolkningen. För första gången sedan 1600-talet ökar analfabetismen. En analfabet är en person som antingen inte kan läsa och skriva alls, eller bara så dåligt att personen har stora problem i vardagen. Det har gjort att skolministern först nu har reagerat och bestämt att svenska språket och samtal åter ska bli huvuduppgifter för skolan att lära ut.

Nedgången inleddes på 1960-talet, när dåvarande skolminister Olof Palme bestämde att skolan inte skulle vara en kunskapsskola utan snarare en institution, där unga människor fritt skulle utvecklas till självständiga individer, fria från inflytande från framförallt antika auktoriteter som kyrkan, skolan och familjen. Räkna, läsa och skriva var inte lika viktigt längre. Det kunde ungarna i Finland och Kina ägna sig åt.

Nu har Moderaterna alltså svängt och tagit upp problemen om bristande vandel i befolkningen Läs: tro inte på falska profeter, koppla av på söndagar, mörda inte, var inte otrogen, stjäl inte, ljug inte, visa respekt för andra och deras egendom.

I direktiven till en ny utvisningslag har Regeringen beslutat sig för att ersätta ordet vandel med ”hederligt levnadssätt”.

Är det inte ett rimligt krav att ställa för att en person ska få uppehållstillstånd i Sverige? Är det inte ett rimligt krav för personer som är invånare i Sverige, om man vill undvika att bli dömd för mord, stöld hot mot tjänsteman eller störande av allmän ordning? De moderater, som tidigare inte ansåg att detta är rimliga krav att ställa måste ha varit mer än lovligt senfärdiga.

Varför är det så svårt att ställa rimliga krav på god vandel eller hederligt levnadssätt i skolan och i samhället?

Är det så konstigt att förstå att med brist på krav följer brist på ansvar? Det är hög tid att Regering och Riksdag ser till att göra Sverige till ett land, där alla människor förstår att leva hederligt och att ta ansvar. Annars vet vi av erfarenhet att det går åt helvete på ren svenska.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande i föreningen NNMH – Nordiska föreningen för Naturlig Näring och Metabol Hälsa. LO är även ordförande i föreningen Kreaprenör.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq