Putin ansökte om medlemskap för Ryssland i NATO två gånger – fick avslag

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 december 2023
- NewsVoice redaktion
Putin i Peking, Okt 2023
Putin i Peking, Okt 2023.

Debattören Kalle Hellberg fick i mars 2018 en ide om att Vladimir Putin borde låta Ryssland ansöka om medlemskap i NATO. På det viset skulle risken för konflikt mellan Väst och Ryssland minska. Hellberg föreslog draget i ett brev till den ryska ambassaden. NewsVoice återger delar av brevet och svaret.

Hellberg skriver i sitt brev till ambassaden:

”Det spända läget mellan västnationer och er i Ryssland är ju framkallat av väst, eftersom många västnationer och i synnerhet USA är beroende av att alltid ha en huvudfiende. Detta för att behålla den egna befolkningen i tron att Ryssland utgör ett hot mot världsfreden och därmed kunna rusta upp sin krigsorganisation.”

I brevet föreslår Hellberg att det ryska konsulatet borde föra fram idén om att både Ryssland och Kina bör ansöka om medlemskap i NATO. Effekten av ett medlemskap för Ryssland i NATO skulle naturligtvis vara förödande för Västs krigshets och kalla krig mot Ryssland, resonerar Hellberg, och därför kommer det att bli avslag.

”Jag är övertygad om att allmänheten i hela västvärlden skulle finna en sådan ansökan vara ett sätt att ställa NATO och de nationer som står bakom denna krigsorganisation vid skampålen.

Givetvis vet jag att ett sådant medlemskap inte är möjligt, men bara att en ansökan har skett och blir avslagen skulle kunna vända den indoktrinerade europeiska befolkningens tankar om det ”farliga Ryssland” och det goda USA.”

Hellberg drar slutsatsen att om NATO:

”…förkastar er ansökan så är det ett bevis för att NATO (och USA) inte vill ha en fredlig värld, utan bara vill trappa upp krigsrisken på Jorden, endast till glädje för krigsindustrin”.

Facit

Hellberg fick svar efter två veckor. Svaret kom från en sekreterare till Putin. Där beskrevs i korta ordalag att Putin redan skickat två sådana ansökningar om medlemskap i NATO, men att NATO inte hade svarat. I början av 2023 sa också Putin i en intervju inför journalister att han ansökt om NATO-medlemskap två gånger.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq