Studie: Upp till 1000 personer dör årligen och i onödan av tandvårdsrelaterad blodförgiftning

publicerad 3 december 2023
Tandläkare. Foto: Jonathan Borba. Licens: Unsplash.com
Temabild: Tandläkare

I Sverige beräknas 2,5 miljoner konventionellt rotfyllda tänder vara infekterade. Majoriteten av tandläkare använder ineffektiva antiseptika. En färsk Lundastudie visar att 700-1000 personer dör i tandvårdsrelaterad blodförgiftning (sepsis) varje år.

Opinionstext: Nils Norrsell, legitimerad tandläkare och psykoterapeut

I Sverige beräknas 2,5 miljoner konventionellt rotfyllda tänder vara infekterade. Majoriteten av tandläkare använder ineffektiva antiseptika. En färsk Lundastudie visar att 700-1 000 personer dör i tandvårdsrelaterad sepsis varje år.

Detta fordrar en kursändring från ansvariga rotfyllningsspecialister (endodontister) som under alla de 55 år, som de haft ansvar för utvecklingen, har hävdat att effektivt verkande antiseptikum innehållande formaldehyd inte behövs. De motarbetar rotfyllningsmaterialet N2.

En artikel i tandläkartidningen 23-05-19 av Anca Virtaj, Emma Wigsten, Dag Örstavik och Sivakami Rethnam Haug visar endodontisternas totala undvikande av frågan om effektiva antiseptiska material i kampen mot sepsis.Vetenskap och beprövad erfarenhet har ersatts med trossatser. De kliniska resultat som talar emot dessa nonchaleras.

Endodontister uppvisar allt som kännetecknar en sekt. Deras talesman var tidigare Dag Örstavik. Han var Socialstyrelsens vetenskapliga råd, när den statliga myndigheten SBU fick uppdraget att undersöka rotfyllningsmetoder och såg till att alla N2-studier uteslöts.

Han har efterträtts av Thomas Kvist, som med emfas hävdar att formaldehyd inte behövs och har visat motvilja mot att göra en N2-studie. När argumenten tryter tystas all kritik. Ingen har någonsin fått föreläsa om N2 på den Odontologiska Riksstämman.

Tandläkartidningen refuserar sedan 10 år debattinlägg om att de goda N2-resultaten bör räknas.

Emma Wigstens avhandling 2021 visar det man redan vet; att gängse metod inte fungerar. Lyckandefrekvensen mätt i antalet symptomfria tänder vid en ettårsuppföljning var 36,5 %.

Detta bör jämföras med P. Venutis N2-studie 2014, som enligt samma kriterier visade 98% lyckandefrekvens. Inga förbättringar av de genomsnittliga svenska rotfyllningsresultaten har gjorts de senaste 50 åren.

Tandvårdsrelaterad blodförgiftning kan undvikas med N2-metoden

Att anbefalld metod ger dåliga resultat och att tandläkare inbillats att det är svårt att rotbehandla, och därför känner osäkerhet framgår inte av Joséphine Brodéns prisbelönade avhandling. N2-metoden nämns inte, trots dess enkelhet och bevisat överlägsna resultat.

Patienter utsättas för onödiga hälsorisker i tandvården. Tandrötter dras ut i onödan för att tandläkare inte litar på rotfyllningar och ofta väljer dyra implantat med sämre funktion i stället för rotfyllning.

En oacceptabel styrning av vårdvalet föreligger.

Värst är dock att bakterier, som lätt kan oskadliggöras när de är väl samlade i en tand tillåts att överleva och spridas.

De som drabbas är främst ungdomar och äldre. Varannan tand som rotfyllts i ungdomstandvården uppvisar på röntgen en infektion inom 3,5 år (K. Ridell 2008). Tandläkare skriver ut runt 16 500 antibiotikarecept årligen. Av dessa kan upp till 5000 beräknas få sepsis.

Till personer i åldern 65–79 år ordineras i snitt 30 recept om året per 1000 invånare. Det är framför allt bland dessa som många får sepsis. Man vet också att det finns ett samband mellan infekterade tänder och hjärtsjukdomar. Rättrogna endodontister tonar ner riskerna och undviker all debatt.

Det är skrämmande att patienters hälsa har satts på spel sedan över 50 år utan hänsyn till fakta, som visar att spridning av bakterier från tandrötter lätt kan förhindras.

En ändring måste komma till stånd. Politiker måste inse att det saknas stöd för åsikten att formaldehydhaltigt N2 bör undvikas och att det finns gott stöd för att sluta använda de bristfälliga metoder som lärs ut på tandvårdshögskolor än i dag. Lär ut N2-metoden och ge patienter deras lagliga rätt att själva få välja.

Opinionstext: Nils Norrsell, legitimerad tandläkare och psykoterapeut

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Är inte frimuraren Carl Ek med i Svenska Endodontiska Sällskapet och förespråkar N2?
   Min varningsklocka ringer.

 • 2,5 miljoner. Så få?

  Finns en teknik från företaget Bioimplant där de scannar en rot och gör en kopia på den. Samma dag som tand dras ut eller dagen efteråt kan denna knackas in. Efter säg två månader när kroppen läkt kan en krona monteras. Inget borrande i benet eller titanskruv som kroppen kan reagera på. Bra teknik för en rot som inte kan räddas.
  https://bioimplant.at/

  Par informativa sidor om tänder
  https://rubenshalsa.se/halsa-och-livskraft/#samband-mellan-tanderna-och-kroppen
  https://rubenshalsa.se/halsa-och-livskraft/#tandernas-inverkan-vid-sjukdom
  https://rubenshalsa.se/halsa-och-livskraft/#tandernas-samband-med-meridianerna
  https://rubenshalsa.se/hjartat/#sambandet-mellan-tanderna-och-hjartsjukdom
  https://rubenshalsa.se/sjukdomar/#tanderna

  Böcker om Tändernas inverkan på hälsan
  FRANK J. JEROME – Tooth truth
  HÅKAN HELGETUN – Tänderna
  PATRICK STÖRTEBECKER – Tandröta som orsak till nervsjukdomar

 • Jag läste igenom studien som artikeln hänvisar till, men hittade ingenting om tandvårdsrelaterad blodförgiftning. Vad är det jag missar?

  • Drygt var fjärde patient som ordinerats antibiotika drabbas av sepsis. Eftersom omkring 7% av antibiotikan ordineras av tandläkare så bör lika många
   procent av sepsisfallen bero på bakteriespridning från munhåleregionen. Enligt en finsk studie kommer bakterierna då främst från infekterade tandrötter och från sår efter kirurgiska ingrepp. Om man räknar så blir antalet tandvårdsrelaterade fall av sepsis 5250. Ganska märkligt att Tandläkartidningen inte anser att detaa bör debatteras.

   • Så när du skrev att en studie visade att 700-1 000 personer dör i tandvårdsrelaterad sepsis varje år, så var det egentligen en slutsats du själv dragit baserat på en serie antaganden? Då tycker jag gott du kunde skrivit det.

    Jag är ingen expert, och det kanske är en fullt rimlig slutsats (även om delar av resonemanget låter lite svajigt), men jag förstår inte varför du antyder att detta är bekräftade siffror.

    • OK! Det borde jag ha gjort. Man kan utgår från uppgiften att förekomsten av sepsis i Skåne är 750 vuxna per 100 000 personer, och att det motsvarar att 60-70 000 vuxna varje år drabbas av sepsis i Sverige. Författarna skrev– I vår senaste studie i Region Skåne, avled 20 procent av alla sepsispatienter inom tre månader.
     Jag tycker själv att siffrorna är chockerande höga, men ser ingen anledning till att tro att bakterier från munhålan skulle vara mindre farliga än de som kommer från andra delar av kroppen. Eftersom 7% av all antibiotika ordineras av tandläkare så finns det anledning att anta att också 7% av av sepsisfallen har sitt ursprung i tandvården. Jag har räknat utifrån 65 000 fall i Sverige till 4550 tandvårdsrelaterade fall och att dödstalen då kan räknas till 910 personer per år. Siffran kan naturligtvis vara både högre eller lägre men jag tycker att man ska ta problemet på stärre allvar.

 • En filmdokumentär med lite humor och allvar som har censurserats av vissa experter?

  https://askthedentist.com/root-cause-movie-review/

  https://www.imdb.com/title/tt7851798/

  Ickelänk till filmen…reklam kan finnas i början.
  https://watch.plex.tv/movie/root-cause

  Döm själva?
  Kan finnas på netflix för de som har?
  ———

  The “Root Cause” was a documentary released by Netflix in 2019, exploring the science and systemic connection to root canal therapy.

 • Formaldehyd är mig veterligen klassat som cancerframkallande. Det är bättre att undvika rotfyllning helt och hållet, dra ut den sjuka tanden och bygga en krona istället eller partiell protes, alternativt implantat.

  • Oavsett hur ett ämne är klassat är det alltid viktigt att ta hänsyn till dosen. I en N2-fylld rot ryms bara en tiondel av den mängd formaldehyd som finns naturligt i människans blod. Allt tal om cancerrisk är befängt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *