Därför insisterar USA på att Kina är ett hot mot världen

publicerad 29 december 2023
- Kristoffer Hell
Meng Qingyang
Meng Qingyang

Det går inte en dag utan Västmedia erinrar nyhetskonsumenter om det enorma, men ändå ospecifierade ”hot”, Kina påstås utgöra. Vad handlar ”hotet” om och vem riktar det sig emot? Existerar det ens?

Problemet, för det av USA-ledda Väst, är att Kina ensamt står för nästan en tredjedel av mänsklighetens totala industriella produktionskapacitet.

Att USA samtidigt, helt ensamt, står för ca 40% av världens samlade militärutgifter och allt sedan andra världskriget startat krig i så gott som alla världsdelar, nämns inte i sammanhanget.

Belt and Road Initiative

Ett Kina som mänsklighetens industrinav kräver en transportinfrastruktur som möjliggör för fabrikerna i fjärran östern att nå ut med alla de produkter resten av världen efterfrågar, men också för importen av de råvaror som krävs för produktionen.

Lösningen på utmaningen föddes 2013 och gavs namnet Belt and Road Initiative, BRI.

Projektet innefattar byggandet av vägar på den euroasiatiska landmassan (Belt-delen i BRI), samt konstruerandet av hamnar som fungerar som noder för globala sjötransporter (Road-delen).

År 2023 har enligt uppgift 155 länder, motsvarande 75% av jordens befolkning och över hälften av mänsklighetens samlade BNP, gått med i det av Kina ledda BRI-projektet att skapa den globala infrastrukturen för att möjliggöra mänsklighetens fortsatta industrialisering och teknologisering.

Den här utvecklingen är tydligen helt oacceptabel för USA, som med jämna mellanrum hotar att starta krig mot Kina under förevändningen att beskydda bland annat Taiwan.

Inslaget nedan är en sammanfattning av BRI-projektet med svenska undertexter från Al-Jazeera.

Överkurs

Kinas BRI-projekt kan ses som ett civiliserat alternativ till den ekonomisk och politiska torpedverksamhet USA ägnat sig åt i över ett sekel och som visselblåsare som bland andra John Perkins vittnat om.

 

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq