Så här vill Kina förbättra relationerna mellan Kina och Europa

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 januari 2024
- Torbjörn Sassersson
Xi Jinping och Alexander De Croo
Kinas president Xi Jinping och Belgiens premiärminister Alexander De Croo.

Kinas president Xi Jinping träffade på fredagen Belgiens premiärminister Alexander De Croo och kom överens om att stärka förbindelserna mellan Kina och Europa. Xi:s förhoppning är att De Croo i ”Europas hjärta” kan spela en positiv roll i EU:s syn på Kina.

Global Times skriver att mötet mellan statsledarna förhoppningsvis kan öppna2024 som ett nytt år av diplomati på hög nivå mellan Kina och Europa, och att tillfället kan fördjupa en ömsesidig förståelse och utvidga samarbeten.

”Sådana kontakter är ännu viktigare när världen kämpar med en trög ekonomi, geopolitisk osäkerhet och regionala konflikter”, skriver kinesiska Global Times.

Kina och Belgien gynnas båda av den ekonomiska globaliseringen och bägge länderna har gemensamma intressen i att motverka protektionism och för att värna frihandeln, sade Xi till De Croo, rapporterade Xinhua News Agency.

Kina uppskattar De Croos öppna motstånd mot återkommande försök att skada kinesiska bolags industri- och försörjningskedjor. Xi välkomnade samtidigt belgiska företag att investera i Kina och att landet är redo att förse dem med en sund affärsmiljö.

Xi uttryckte sin förhoppning om att Belgien också kommer att tillhandahålla en rättvis, transparent och icke-diskriminerande affärsmiljö för kinesiska företag.

Den kinesiska presidenten sa att Kina och Belgien kan kombinera sina respektive länders resurser för att utöka samarbetet inom traditionella områden som transport, logistik och biofarmaceutiska produkter, men även för att utforska nya tillväxtområden för samarbete som grön utveckling och digital ekonomi.

Xi uppmuntrade det belgiska regeringsdepartementet och lagstiftande församlingar att stärka utbyten och dialog på den subnationella nivån mellan folk genom att utöka turismen och utbytet av studenter och organisera storskaliga kulturaktiviteter i varandras länder.

Kina är som nation även villigt att stärka kommunikationen med Belgien inom multilaterala ramar som tex FN i frågor som klimatförändringar och skydd av biologisk mångfald.

Alexander De Croo kontrade med att förhållandet mellan Belgien och Kina är en föregångare i de europeiska ländernas förbättrade relationer med Kina. Det handlar om att fördjupa förståelsen och driva på en kontinuerlig utveckling av bilaterala förbindelser mellan Kina och Europa inom politiska, ekonomiska och kulturella områden, enligt De Croo.

Cao Zhongming
Cao Zhongming, kinesisk ambassadör i Belgien. Foto: Be.china-embassy.gov.cn

Världsfred, stabilitet och välstånd

Cao Zhongming, kinesisk ambassadör i Belgien, sa till Global Times i en exklusiv intervju:

”I believe they will take full advantage of the high-level visit opportunity to engage in in-depth exchanges and collaborative discussions with Chinese officials and the business community to inject new impetus into bilateral economy, trade and investment cooperation”.

Xi betonade undet mötet att Kina tänker långsiktigt och att Kina alltid betraktat Europa som en partner och han hoppas att Europa kommer att vara en viktig kraft för att främja världsfred, stabilitet och välstånd, en jämlik och global multipolaritet samt en ekonomisk globalisering som gynnar alla.

Beligen har en central betydelse för Kinas försök att förbättra relationerna med EU, eftersom Belgien är ”EU:s politiska hjärta” och dessutom innehar ordförandeskapet i EU-rådet för år 2024.

Mitt i den föränderliga och turbulenta internationella situationen behöver världen att Kina och Europa arbetar som partners och stärker samarbetet tex för att bygga en mer stabil värld, sa De Croo.

Cui Hongjian, professor vid Academy of Regional and Global Governance vid Beijing Foreign Studies University, sa till Global Times på fredagen att förhoppningen är att Belgien kan bidra positivt till att lösa vissa handelstvister mellan Kina och EU.

Normalisering mellan Kina och Europa
24 kejsare har styrt Kina från den ”Förbjudna staden” sedan dess invigning år 1421 fram till 1911. Staden öppnades för allmänheten 1925. Foto: T. Sassersson, 30 nov 2023

Normalisering mellan Kina och Europa

Det finns dock fortfarande problem i relationerna mellan Kina och Europa, konstaterar Global Times. EU inledde en antisubventionsundersökning av elfordon från Kina så sent som i oktober 2023 och har under de senaste månaderna återigen ”hypat” kinesiskt spionage genom vissa medier och politiker.

Zhao Junjie, forskare vid Chinese Academy of Social Sciences’ Institute of European Studies, sa till Global Times att handelstvister mellan Kina och EU inte är något nytt, men de har tidigare inte påverkat det bilaterala ekonomiska och handelsmässiga samarbetet.

Junjie betonade att parterna bör undvika att eskalera enskilda fall inom vissa områden och att små oenigheter inte bör störa sunda relationer mellan Kina och EU.

Global Times hänvisar till analytiker som menar att EU behandlar Kina med dubbla måttstockar, att EU betonar samarbete samtidigt som EU är hårt när det gäller värderingar och ideologi.

Cui Hongjian påpekade därför att Europa måste ”förbättra den allmänna opinionen i EU” [gentemot Kina] och att skingra missuppfattningar kräver praktiskt samarbete. Det är en utmanande uppgift.

Kina förstår att EU:s säkerhetsberoende av USA innebär att det är svårt att upprätthålla en motståndskraftig och oberoende politik, enligt Hongjian.

”Den springande punkten är hur vi ska hantera förändringarna”, sa Cui. Kina hanterar dem med en positiv attityd och anser att förändringar medför nya möjligheter, men EU tenderar att se dessa förändringar ur ett negativt perspektiv som risker och utmaningar, skriver Global Times.

Xi Jinping har i tidigare uttalande under hösten 2023 sagt att det är viktigt att inte bara diplomater och politiker reser till Kina för att bättre förstå landet och för att bygga bra relationer mellan länder utan även att vanligt folk gör det, konstaterar NewsVoice.

Global Times avslutar sin artikel med att betona att Kina hoppas att fler europeer (tex politiker) under 2024 kan besöka Kina för att upptäcka det verkliga Kina med egna ögon och att även personligen engagera sig i Kina med syftet att skapa en djupare och mer opartisk bild av Kina.

 

Översättning och sammanställning: Torbjörn Sassersson

Källa oh relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq