Flygförseningar och EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter

publicerad 23 februari 2024
Vad gäller vid flygförseningar och vad innebär EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter? Foto: David Pradoperucha, Elments.envato.com
Vad gäller vid flygförseningar och vad innebär EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter?

Flygförseningar, inställda flyg och nekad ombordstigning kan vara stressande situationer för resenärer. EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter, officiellt känd som EU 261/2004, ger klara riktlinjer om vad passagerare kan förvänta sig i händelse av sådana störningar. Här är en enkel översikt över reglerna och hur du kan tillämpa dem.

Passagerarrättigheter enligt EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter

Om ditt flyg har blivit inställt, kraftigt försenat eller om du har nekats ombordstigning på en bekräftad reservation, har du rättigheter enligt EU 261/2004, som trädde i kraft den 17/02/2005. Det är det flygbolag vars flyg störs som är ansvarigt för att tillhandahålla dina rättigheter.

Vad säger förordningen?

Förordningen gäller vid flygförseningar, inställda flyg, omklassificering och nekad ombordstigning. Den är utformad för att skydda dig som passagerare.

Flygförseningar och inställda flyg är frustrerande, och vi förstår det. Det är det operativa flygbolagets ansvar att uppfylla EUs krav. Här får du en översikt om vad du kan förvänta dig vid problem.

Ersättning och assistans

Om ditt flyg är kraftigt försenat eller inställt finns det riktlinjer för ersättning och assistans.

  • Ersättning Om du inte vill fortsätta med dina ursprungliga reseplaner vid en försening på minst 5 timmar, kan du begära ersättning för den ej gjorda delen av resan. Detta gäller även om flygningen inte längre är meningsfull med hänsyn till den ursprungliga planen. Ersättningssumman varierar beroende på avståndet.
  • Assistans på flygplatsen: Vid förseningar på 2 timmar eller mer (för kortare flygningar) eller 3 timmar eller mer (för längre flygningar) har du rätt till gratis måltider, boende om en övernattning krävs, transport och kommunikation (telefon, fax, e-post).

Förseningskompensation

Om du anländer 3 timmar eller mer efter schemat kan du ha rätt till förseningskompensation. Du behöver kontakta flygbolaget efter resan för att ansöka om detta.

  • l €250 för kortare flygningar,
  • l €400 för inrikesflyg eller längre flygningar inom Europa,
  • l €600 för längre internationella flygningar.

Kompensationen kan minskas med 50% om det alternativa flyget anländer inom 2, 3 eller 4 timmar för olika avståndskategorier.

Det är viktigt att notera att ingen kompensation betalas om avbrottet beror på extraordinära omständigheter som inte kunde undvikas trots alla rimliga åtgärder. Detta kan inkludera politisk instabilitet, ogynnsamma väderförhållanden, säkerhetsrisker och strejker som påverkar flygbolagets verksamhet.

Ansök om kompensation

För att ansöka om kompensation enligt EU 261/2004, efter en betydande flygförsening eller inställt flyg, finns det viktiga steg att följa. I händelse av en försening på 3 timmar eller mer vid ankomst kan passagerare ha rätt till kompensation.

För att påbörja processen bör passageraren kontakta flygbolaget via deras officiella webbplats eller kundtjänst. Många flygbolag tillhandahåller onlineformulär där du kan ange detaljer om din resa och anledningen till kompensationsanspråket. Det är viktigt att hålla tillgängliga dokument, som boardingkort och biljetter, för att stödja din ansökan.

För att underlätta ansökningsprocessen rekommenderas det också att använda externa tjänster och appar såsom Flightright som specialiserat sig på att hjälpa passagerare att få kompensation. Dessa tjänster kan guida användare genom processen och förenkla hanteringen av alla nödvändiga detaljer.

Att vara noggrann med att samla och bevara resedokument är avgörande för att säkerställa en smidig och framgångsrik ansökningsprocess.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq