Meritokratin Kina – Här kan du bara bli toppolitiker om du har kompetens och djupa kunskaper

Kultur och debatt

publicerad 1 februari 2024
Temabild: Bara de mest kompetenta och belästa kan nå högsta nivå inom politiken i Kina.

Karl Wang, är en svensk som bott i Kina sedan flera decennier. Han beskriver hur han ser på meritokratin Kina som har sin rötter i Soong Ching-ling och hennes skapande av en revolutionär folkrörelse som var början på framväxten av det moderna Kina.

Text: Karl Wang

Vi måste först komma ihåg att Kina må vara en Stat, men i realiteten är det inte en nation, utan en union av många mindre nationer bestående av folk med olika kulturer med var och sin historia.

Det sägs att det finns omkring 2000 etniciteter, eller folk, med vidhängande kulturer i Kina, som talar omkring 1500 språk. Det finns omkring 30 skrivsystem i dagligt bruk. Idag är dessa organiserade i 56 minoriteter, där tillhörighet ofta har fattas på historiska grunder.

Att ha ett enda uniformt politiskt system med nationella partier och politiker som styrs centralt, som Sverige, fungerar helt enkelt inte. Kina lärde sig den läxan den hårda vägen 1913-1949 då Kina gjorde åtskilliga försök att efter västerländsk modell införa en västerländsk demokratimodell.

Det blev en katastrof med upprepade inbördeskrig och katastrofer som kostade omkring 70 miljoner människoliv. Ett samhällssystem baserat på nationella partier och valda politiker fungerar helt enkelt inte, vilket Kina bittert fick erfara mellan kejsardömets fall 1910 och Mao Zedong med start 1949.

Det finns inga “politiker” i Kina

Det finns inga politiker i västerländsk mening i Kina, och det finns heller inte några politiska partier i västerländsk mening. Talet om en ”enpartistat” är alltså nonsens.

Kina administreras (inte styrs) av tjänstemän som tar ledning och direktiv från gräsrotsnivå. Kina har ett tjänstemannastyre. Det finns varken politiker eller politiska partier som i en ”demokrati” i väst. Det Väst envisas med att kalla ”politiker” i Kina är alltså tjänstemän som väljs eller utses på meriter istället för politiska åsikter eller ideologier. Det finns inte heller partier i västlig mening, det väst kallar ”partier” är i verkligheten bättre kallade “folkrörelser”.

Det finns nio större sådana folkrörelser i Kina av betydelse, men i verkligheten finns flera. Det är dessa folkrörelsers främsta uppgift att samla in och kanaliserar folkviljan till beslutsfattarna på alla nivåer.

Det högsta beslutande organet är Nationalkongressen, Kinas riksdag, där representanter från alla Kinas folk samlas minst en gång om året. Nationalkongressen beslutar, och delegera sedan väldefinierade uppgifter tillbaka till de olika folkrörelserna, eller ”partierna”.

Soong Ching-ling
Soong Ching-ling och ledande medlemmar i Det kinesiska förbundet för medborgerliga rättigheter, Shanghai, 17 februari 1933. Public Domain

En kvinna startade Kinas första politiska “partirörelse”

Det största är vad Väst kallar ”Kommunistpartiet”, vilket grundades 1921 på initiativ av Soong Ching-ling, (1893-1981), som en ”revolutionär folkrörelse” och inget har ändrats till denna dag. Det är inte, och har aldrig varit, ett politiskt parti i någon form i västlig mening.

Soong Ching-ling utsågs senare till “Hederspresident för Folkrepubliken Kina”. Det var i verkligheten hon som osynligt administrerade Kina under så många år. Mao Zedong var en briljant populistisk ledare, men en urusel administratör.

Kommunistpartiet har idag inget att göra med varken kommunism eller partiverksamhet, som svenskarna uppfattar det. Sedan finns det ett antal kringorganisationer med olika uppgifter. Bland annat för samordning.

”Kommunistpartiet” är en västerländsk benämning, som har blivit ett slags idiom. På kinesiska när man tolkar skrivtecknen heter det snarare ”allemansrörelsen”. 共产党, gòngchǎndǎng.

Ramverket för meritokratin Kina styrs centralt och av praktiska orsaker måste det ge stort utrymme för lokala variationer. Ekonomin är helt decentraliserad.

Hur gör man karriär i tjänstemannasystemet?

Västs politiska demokratier har obegränsade maktmöjligheter för individerna. Ett system där en person utan utbildning, träning eller erfarenhet, kanske en person utan varken intelligens eller förmåga, en person med en karaktär som är ytterst fördärvlig eller farlig, kan bli nationell ledare och totalitär maktinnehavare. Det finns många exempel på det.

För att bli statsminister i Sverige krävs varken läs- eller skrivkunnighet, eller ens att kunna tala svenska, för att inte nämna intelligens och ledaregenskaper. I Kina gäller motsatsen. Kinas samhällssystem är meritokratiskt där utbildning, erfarenhet och kompetens krävs för att ens kandidera till en position.

Den första prover att passera är Kinas Gaokao 高考 eller högskoleprovet, ett systet med årliga inträdesprov till universitetens utbildning som tas av cirka 10 miljoner hoppfulla kineser varje år. Dessa prov är hårda, täcker många ämnen och tar tre dagar.

Proven kräver bred förståelse, djup kunskap och hög intelligens, om man ska klara sig bra. Dessa prov är helt och hållet meritbaserade och favorisering är omöjlig. Studenter som får de högsta betygen i dessa prov är bland de översta 1 % av en pool på 1,5 miljarder människor.

Utan en universitetsutbildning är vägen stängd för nästan allt avancemang och ansvar inom samhällssystemet. De flesta har mer än en akademisk utbildning. En ingenjörsutbildning är den mest meriterande, och svåraste, med goda meriter i grundämnen som främst matematik och fysik.

Idag hör vi ofta talas om att Kinas akademiska nyexaminerade har svårt att hitta rätt jobb. Ingenjörerna har däremot inga som helst svårigheter. Det finns gott om jobb i Kina, men ungdomarna tycker inte alltid att det är inte ”rätt” jobb som erbjuds. De har blivit väldigt kräsna.

De hoppfulla måste senare även klara en tjänstemannaexamen. Den examen har djupa rötter i Kinas långa historia. Tjänstemannaexamen kom till under Han-dynastin (206 f.Kr–220 e.Kr). Mot slutet av Han-dynastin  tog mer än 30 000 elever per år tjänstemannaexamen.

Eximantionsrum i Kina.
Eximantionsrum i Kina. Foto: Karl Wang

Kinas enda kvinnliga kejsare, Wu Zetian (624 – 705), är berömd för att a omskapat den i en form som delvis ännu används. Hon rensade ut nepotismen och korruptionen för att få fram de bästa ämbetsmännen. Hon är känd för att ha varit en av Kinas dugligaste kejsare, men hon var samtidigt otroligt grym mot opponenter som försökte sabotera.

Tjänstemannaexamen varade så länge som 72 timmar och det krävdes ett stort djup och bredd av allmänkunskap för att passera. De som aspirerade fick ett naket rum, skrivbord och skrivdon, en personlig vakt, för att skriva sin avhandling. Ertappade fuskare avrättades i det gamla Kina.

Eximinationsfuskare avrättades.
Eximinationsfuskare avrättades i det gamla Kina. Foton av illustrationer: Karl Wang, montage av NewsVoice

I staden Langzhong västra Kina finns allt bevarat där dessa prov en gång genomfördes. Vem som helst kunde komma, man betalade en avgift, visiterades och den vars avhandling godkändes kunde se fram emot en briljant karriär.

Besök till denna historiska stad rekommenderas mycket varmt. Det finns mycket att se och uppleva. Mycket lite har förändrats genom tiderna.

Den moderna tjänstemannaexamen

Det var ett utomordentligt rättvist system eftersom att få deltaga i själva provet inte fordrade några formella kvalifikationer. Nästan vem som helst, även från den minst utbildade familjen och den fattigaste bonddrängen, kunde göra provet och om den personen gjorde det tillräckligt bra, kunde han eller hon få arbete i den offentliga förvaltningen och potentiellt ta sig upp till de högsta chefspositionerna och ämbetena direkt under kejsaren.

Det moderna offentliga examenssystemet utvecklades från det kejserliga och idag tar miljontals personer dessa examina varje år. De är extremt svåra. Av kanske två miljoner kandidater kommer bara cirka 10 000 att få godkänt, motsvarande endast 0.5%.

Denna examen är bara början på 30 till 40 år av karriär för att bygga den kunskap och erfarenhet som krävs för att bli medlem i Kinas centralregering. Den översta 1% av denna lilla grupp kommer sedan att bilda politbyrån, medan en av dessa få kan bli Kinas president.

En liten del av dessa människor som har klarat tjänstemannaproven kommer att bli högre tjänstemän som tjänstemän i Kinas nationella regering. De har gått in i en livslång karriär i en formidabel meritokrati där befordran och ansvar endast kan erhållas genom bevisad förmåga och kunskap.

Individerna i Kinas samhällssystem är uppenbart bättre kvalificerade än de i de flesta andra länder. I Sverige fordras som sagt inte ens att vederbörande har gått ut grundskolan, eller besitter skriv- och läskunnighet. Skillnaden är så stor att jämförelser i stort sett är meningslösa.

Det finns en del som kommer att påstå att det förkommit att familjeförbindelser i Kina kan ge ett statligt jobb för en person i en familj, ett påstående som kan vara sant för de lägsta befattningarna på lokal nivå, även om det är extremt svårt utöver det och definitivt omöjligt på nationell nivå.

Inga kontakter, gåvor eller donationer kommer att öppna dörren till någon ledande befattning, eller leda till toppen av beslutsfattande makt, positioner som är reserverade för personer med djup erfarenhet och bevisad förmåga. Inte heller familjens rikedom eller inflytande spelar någon roll i dessa utnämningar.

Av Kinas högsta styrande organ, politbyrån, med 25 medlemmar, kom endast sju från någon bakgrund av rikedom eller makt. Resten, inklusive Kinas president och premiärminister, kom från bakgrunder som inte erbjöd några speciella fördelar, och de steg till toppen baserat enbart på meriter.

I den större centralkommittén, för närvarande 205 fullvärdiga ledamöter och 171 suppleanter, är de med privilegierad bakgrund ännu knappare. Hänvisningar i västerländska medier till Kinas “princelings” är bara en kränkande och okunnig smutskastning.

Det finns en skillnad mot Väst här av enorm betydelse som aldrig diskuteras i Väst, i våra västerländska demokratier har vi “politiker” och “tjänstemän”, som är två helt olika arter.

Kina har ingenting som vi skulle kunna kalla “politiker”, i själva verket. I verkligheten är alla kinesiska regeringstjänstemän, vad vi skulle kunna kalla “statstjänstemän”, inklusive presidenten. De är alla helt enkelt kunniga chefer och beslutsfattare på olika nivåer.

I Väst har politiker vanligtvis inte några faktiska kunskaper i de områden de utövar makt över, och de måste hänvisa till tjänstemännen för kunskap. I Kina är det tvärtom, där är ministrarna och beslutsfattarna den verkliga kunskapsreservoaren. Detta är i stort sett detsamma som vi skulle hitta i vilket företag som helst.

Central Party University, 中央党校, CC BY-SA 4.0
Central Party University, 中央党校, CC BY-SA 4.0

Kunskapselitens universitet

Det är inte allmänt känt i Kina, och inte alls i västvärlden, att gömd i Peking finns en universitetsinstitution som nästan säkert är den bästa i världen.

Detta universitet Central Party University kallas “den mest mystiska skolan i Kina”, med en lista av både studenter och fakulteter som är av en storleksordning större än universitet som Harvard, Cambridge eller Sorbonne. Ingen donation, oavsett storlek, eller kontakt kommer att ge dig tillträde.

Ursprungligen grundat 1933, är universitetets syfte att utbilda och utveckla de individer som har klarat de offentliga tjänsteproven för att förbereda dem både i deras karriärutveckling och i ansvaret att styra en av världens folkrikaste stater.

Det 100 hektar stora lummiga campuset är extremt tyst och här, till skillnad från alla andra universitet i Kina, ser vi inga cyklar, utan istället är vägarna utanför skolbyggnaderna kantade av svarta Audis, BMW:s  eller Mercedes. Ingångarna står under beväpnad bevakning 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, för säkerheten. Här studerar aspirerande guvernörer och ministrar, unga och medelålders tjänstemän, och ibland landets högsta ledare.

Skolan bjuder in världens mest kända experter från vilket land i vilket ämne som helst, inklusive i militära angelägenheter. Ibland ledare från andra länder och andra utländska dignitärer på hög nivå. Detta för att de studerande ska utveckla breda kunskaper och färdigheter och få bättre förståelse för olika kulturer, värderingar och politiska system.

Hörnstenen i skolans utbildningspolicy är att allt är välkommet på dagordningen. Det finns inga förbjudna ämnen, och till och med reaktionära, revolutionära eller helt enkelt galna ståndpunkter diskuteras, analyseras och debatteras till sin upplösning.

Ingenting liknande detta system finns i Väst. Studier på Central Party University är vanligtvis repetitiva upp till ett år åt gången, för att utöka och bygga kunskap och förståelse. Utbildningen varvas med anställningar och uppdrag på lokal, provinsiell och nationell nivå, samt med uppdrag i olika statligt ägda kommersiella företag, både inhemska och utländska.

En person återvänder flera gånger till universitetet för vidareutbildning och träning.

I Kinas system utvärderas ledare och tjänstemän av sina överordnade, inte av de okvalificerade och oinformerade “väljarna ” som i Västs demokratier. ”Väljare” saknar insikt, verktyg och kunskap för att göra en vettig utvärdering av makthavarna, vilka ändå utses av partierna, inte väljarna. De utses dessutom på grunder som lojalitet mot partistyrelsen och dess ideologi, inte kompetens, kunskaper och meriter.

Som exempel på hur man arbetar

En ny guvernör i Kina sökte upp den fattigaste platsen i provinsen och tillsatte ett studieteam för att söka möjligheter till framsteg och samhällsutveckling. Hans team upptäckte att det lokala klimatet och markförhållandena var utmärkta för odling av vissa kinesiska örter och projektet gick omedelbart igång med att anskaffa växtmaterial, etablera leveranskedjor och marknadsföringsmetoder, bygga infrastruktur och genomföra nödvändiga utbildningsprogram för bönderna.

Inom fem år ägde alla invånare i området sina egna nya hem och mer än hälften körde BMW. Jag har sett detta många gånger i många olika former på olika håll i Kina. Xinjiang är ett exempel.

Ronald Reagan, skådespelaree
Ronald Reagan, skådespelare och amerikansk president (1981-89). Bilder från Silver Screen Collection och Technicolor

Jämförelser med Sverige, Kanada och USA

I Sverige delar man istället ut bidrag och höjer skatterna för andra för att finansiera bidragen, samtidigt som man monotont mässar om sina ideologier, om allas lika värde och utjämningspolitik. Inget av detta sätter mat på bordet utan alla blir bara fattigare.

Stefan Löfvens meriter är som svetsarlärling, där han misslyckades i utbildningen och kuggades, och sedan var han fackföreningsboss. Samtidigt hade han en trasslig familjehistoria. Han saknar helt bildning och är en så kallad drop-out (avhoppare). Det kvalificerade ändå honom att bli statsminister.

Tage Erlander och Gunnar Sträng styrde Sverige i närmre ett kvartssekel. Båda saknade högre utbildning, även om Sträng var “läsglad”.

Kanadas Justin Trudeau, är en avskedad skollärare, vars långvariga rumskamrat dömdes till tio års fängelse för att ha drivit en enorm barnpornografiring. I andra fall har premiärministrar och ministrar varit avhoppare från gymnasiet.

USA:s tidigare president George Bush var känd för att skryta med att han aldrig läst några böcker, och han var nästan lika smärtsamt ointelligent som Ronald Reagan, vars enda meriter var att ha varit en filmskådespelare i B-klassen. Ingen av dessa män hade ett CV som var tillräckligt för att kvalificera sig som chef för en gatubutik och de visade inga tecken på vare sig intelligens eller ledarförmåga. Ändå blev båda presidenter i USA.

Det är ingen överraskning att västerländska politiker ofta rankas lägre än bilförsäljare i folkmun. Hur är det med de svenska politikerna, inklusive statsministrarna genom åren? Det är kanske inte så underligt att politiker alltid höjer sin ”demokrati” till skyarna, eftersom den är en potemkinkuliss för inkompetens.

New York Times publicerar ofta artiklar om att Kina är en diktatur. Skärmdump

Okunskapen om Kina är medveten och skadlig för Väst

I Kina är det omöjligt utan extrema meriter att göra karriär. Väl inne i systemet tar utbildningen i Kina aldrig slut. Systemet är allmänt välkänt inom Kina och det passar väl in i kinesisk kultur och tradition, samt överensstämmer med det kinesiska psyket i Kinas konfucianska synsätt och folkets önskan om en god social ordning med fred och harmoni.

Västvärlden förstår inte detta, om de ens alls försöker och drar oundvikligen felaktiga och ofta absurda slutsatser om Kina, dess folk, regering och avancerade demokratiska samhällssystem.

Få västerlänningar har brytt sig om att lära sig ens de enkla grunderna om Kinas regeringsform, och istället föredrar att papegoja ut nonsens om att Kina är en ”diktatur” eller, en “tyrannisk regim”, eller ”förtryckarregim” utan ”mänskliga rättigheter”. Det är naturligtvis inte så.

Nivån av västerländsk ideologisk blindhet och medveten okunnighet är helt enkelt skrämmande och farlig. Det leder just nu tydligt till Västs förfall. Kina avancerar, utvecklas och drar 86% av resten av världen med sig.

Väst, alltså USA och EU, 4% respektive 3% av världen, isoleras alltmer medan propagandan via än mer okunniga journalister och statligt styrda propagandamedier skränar på full volym så allt vett, förnuft, sanning, fakta och kunskap överröstas.

 

Text: Karl Wang

Mer läsning


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det skulle för övrigt vara intressant att veta vilken utbildning, de som styrt Evergrande har. Jag skulle också vilja veta varför inga högutbildade myndighetspersoner ingrep medans tid var.

  • Kina har säkert varit självkritiska på grund av Evergrande och till skillnad från oss tyder mycket på att de lär av misstag och förbättrar.
   Det där om att vara folklig har Kina prövat tidigare och det gick mindre bra.
   Men det Platon pekade på var inte bara hög utbildning utan speciellt erfarenhet. En amerikan sade en gång att det som kännetecknar en bra ledning är hur snabbt dåliga nyheter når dem. Det tror jag finns med i Kinas upplägg.
   Det var mer västinflytande tidigare och Kina har bit för bit rättat till det.
   Men det fanns fördelar med att vara acceptabel för US/UK så de tog det onda med det goda. När så väst blev allt fientligare och Kina alltmer eliminerade korruptionen har det blivit bättre.

   • Jo, det är ju viktigt att dåliga nyheter kommer fram och att ledningen tar till sig dem. Ett exempel från Kina är ju att dåliga nyheter om Det Stora Språnget doldes, vilket förvärrade hungersnöden.

    • Ja och de hade ju en kampanj mot sparvar dåligt underbyggd av ekologisk insikt som förvärrade problemen med skördarna. Ur såna erfarenheter inser man att man måste befrämja dem med riktig kunskap i stället för ideologi.
     Att skicka ut de utbildade att arbeta på fälten som skedde i kulturrevolutionen hade avsikt att skapa ödmjukhet vilket uppskattas av en del doktrinära ideologer. Men de som senare har reformerat systemet har påpekat att förr var det fokus på jämlikhet men nu är behovet av talanger en viktig aspekt.
     Men en sak som aldrig kommer fram när man studerar ämnet utan riktig historisk kunskap är som så ofta Storbritanniens inflytande över alla ideologier. Kulturrevolutionen var även inspirerad av tidigare så kallade jacobinska radikaler. Dagens vänster associerar Jacobinism med något positivt men det var alltid en sorts färgrevolution initierad av Storbritanniens inflytandeagenter.
     Det gäller både Franska revolutionen och den kinesiska kulturrevolutionen.
     Britternas inflytande döljs av historiker som tillåts ha stor räckvidd och erhåller lukrativa bokkontrakt. Men de har influerat alla radikala rörelser både ideologiskt och ibland med finansiering.
     I både Frankrike och Kina finns det ju emotionella band till deras förflutna som gör dem mindre benägna att beröra det sambandet.
     Jag tror att ett vanligt missförstånd är att det fanns en genuin ideologisk sympati bakom britternas medverkan medan det i verkligheten alltid var ett utstuderat intrigmakeri utan att ett uns av äkta samsyn.
     Bara ett totalt cyniskt maktspel för imperiet och mot alla andra.
     Att spela dubbelspel har britterna hela tiden kommit undan med.
     Det bevisar att de är intellektuellt mer avancerade än sina offer.
     USAs oligarki har varit mycket samarbetsvilliga med sina förebilder från UK.

 • Det finns ju två sätt att se på hur ett politiskt ledarskap bör vara. Platon menade att de med hög utbildning borde styra . Det är tydligen Karl Wangs ståndpunkt. Påpekas bör dock att Platon antog att de samtidigt skulle vara ointresserade av materiella ting. Något som ju påpekats inte stämmer in så bra på Kina där korruptionen uppenbarligen är ett problem. Ett annat synsätt är ju att de styrande bör vara representativa för befolkningen och att deras bakgrund bör göra att de vet hur vanligt folk har det.

 • Nu tillhör jag ju dem som anser att det är bra om politikerna har olika bakgrunder. Även den som inte har några fina titlar kan ha sin styrka i att veta hur vanligt folk har det. Sedan kan man ju faktiskt förvärva kunskaper utan att det syns i något betyg. Tage Erlander hade faktiskt en kandidatexamen från Lunds universitet. Han hade läst statskunskap, nationalekonomi och statistik. Där efter var han ordboksredaktör. Det kunde ju ge insikter på många områden.

 • Om vi bortser från politiken och politiska ideologier som förstör samhällsstrukturer.
  Då uppkommer en fråga. På vilket sett tar Kina tillvara människor som uppfinner något som skulle tjäna mänskligheten utan att kapitalistiska fabriker med vinstintresse skulle köpa upp dessa uppfinningar och gömma det från förverkligande. Tesla i Väst är bra exempel på hur makten behandlar uppfinnare.

  Nästa fråga är, varför är inte fabriker igång bara några veckor/månader per år eftersom dessa fabriker tillverkar kvalitetsvaror som håller i minst 50/100 år.
  Hur kommer Kina att hantera sådana utmaningar där pengar inte är det primära målet men att skapa mer och mer fullkomliga saker som lyfter upp och gynnar mänskligheten.
  Pengar är smörjmedel. Värdet som dessa pengar skapar är det primära målet.

  Jag lever i ett litet samhälle där vi har kommunalpolitiker. Jag har frågat 1000 gånger varför vi har dessa självgoda narcissiska politiker, när det enda som behövs är teknisk underhåll och utveckling av ett sådant samhälle, vad beträffar infrastruktur, vatten, sophantering m.m. för detta behövs inga politiker. Att utveckla detta samhälle och göra det försörjande på mat och energi – på vilket sett behövs det politiker?

  Svenska demokrati är = demon – krati. Det är precis vad det är.

  Slutligen fick jag i artikel svar på frågan hur man undviker hjärntvätt i skolan, d.v.s. att se saker och ting på ett viss sett liksom lösningar och p.g.a. utbildning missa nytänkande. Den skola som behandlar alla ämnen, teser och antiteser är bra medicin för att begränsad synsätt inte inträffar.

  • Om jag hade varit den stackars kommunalpolitikern som du har frågat 1000 gånger, hade mitt svar förmodligen varit något i stil med:

   “Du vet, jag har redan delat min visdom med dig 999 gånger, men ingen räknar, eller hur?’ Nu undrar jag bara, tror du verkligen att du kan få ett annorlunda svar den här gången?”

 • Denna artikel känns lite tudelad. Å ena sidan är den helt logisk men samtidigt så blir den lite märklig när så smarta beslutsfattare inför de mest drakoniska nedstängningarna i världen för covid. Lyckades man lura en så stor mängd människor eller är det bara västerländsk propaganda? Hursomhelst ett samhälle som typ Kina som kör (enligt artikeln) 100% majoritetsbeslut trampar såklart på många tår. Men samhällen som i västvärlden som helt prioriterar minoriteter är inte alls bättre utan kanske snarare sämre.

  • Om man har som arbetshypotes att Wang har rätt och Kinas ledare är den smartaste promillen av befolkningen. Och om man utgår från att de faktiskt vill folket väl även om vi inte förstår beteendet.

   Då finns ju faktisk andra förklaringar på de drakoniska åtgärderna. Vissa menar att man först faktiskt släppte ut ett riktigt biologiskt vapen, en patogen som får ett eventuellt existerande coronavirus att likna en smurf.

   Vissa mena på att man smällde upp de där sjukhusen (krematorier) och brände kroppar från morgon till kväll för att bli av med skiten. Och lyckades att begränsa “smittan”.

   Men eftersom världens ledare, oavsett om de är intelligenta eller fullständigt urblåsta som vissa, sällan eller aldrig säger något som är sant eller relevant så lär vi aldrig få veta.

 • Karl Wang stort tack för dina intressanta artiklar om Kina.
  Ett land som västvärlden behöver lära sig mer om och utveckla vänliga relationer med.

  Kina ger budskap om samarbete och harmoni, win-win.

  USA och västvärlden ger budskap om konfrontation och krig.

 • I och med att jag tror att Kinas befolkning har möjligthet att utvecklas till en god kunskapsnivå är jag nyfiken på vad kinesisk virologi egentligen anser om dagens skolmedicin. Det är nämligen inte konspirationsteoretiker med dålig kunskap som är källorna till kritiken mot virologins praktik. Utan de mest kunniga när de inte talar offentligt eller med journalister.

  Jag tror att bristen på verklig meritokrati har gjort att alla fuskar.
  Jag menar inte att fusket beror på bristande individuell ambition utan på att vetenskapen inte tillåtits utvecklas som borde ha varit fallet.
  Det beror på avsiktligt dålig utbildning.
  Och det går helt i linje med allt övrigt bedrägeri som utgör västoligarkins kännetecken.
  Dvs de som är fronten på den medicinska vetenskapen måste leverera ekonomiskt för att massor av arbeten inte minst för den övre medelklassen ska bestå. Dessa jobb har med lönsamhet för storföretag att göra.
  Företag med stora investeringar (och avskrivningskostnader)
  Alla som tillverkar (ibland dyr) utrustning till medicinsk vård och forskning berörs.
  Långtifrån bara dem som direkt sysslar med medicinsk yrkesutövning eller forskning.
  Detta berör nog även Kina?
  Eliterna i väst inom medicinsk forskning har rapporterat men det är vanligen privatpersoner, aktivister journalister som vidarebefordrar informationen.
  Viktiga texter finns därför inte på Libris dvs inte på akademiska forskningsbibliotek. Små bibliotek kan ha böcker som inte står i libris men antagligen är det tunnt med sån information tillgänglig för allmänheten.
  Internet är kanske det enda andningshålet.

  Bidrar Kina till att avslöja vilka häxbrygder som nu används mot experternas kritik?

  Västoligarkin har makt, om de vill, att delegera till industrialister att utveckla nanoteknologiska verktyg som möjliggör stringgens inom virologin i stället för häxbrygder med obestämt innehåll (enligt västs experter alltså när de ventilerar tankar i mindre officiella sammanhang)

  Det finns provisoriska nanoteknologiska gripverktyg som kan hålla i saker som är lika små som virus men dessa provisorier behöver göras kommersiellt tillgängliga med stabil och tillförlitlig funktion.
  Det borde vara standard att ganska automatiskt jonglera med nanoobjekt och stringent testa all teorier.

  Om västoligarkin inte vill skulle Kina antagligen kunna.
  Men vill de eller känner de mer samhörighet med västs tillstånd i vetenskapen?
  Finns en liknande broms i Kina av samma anledning nämligen att stora investeringar är nedlagda i sånt som hotas av en mer korrekt vetenskap?

 • Själv tycker jag att Wang:s artiklar ger lite nya perspektiv även om de är allt annat än objektiva. Det som drar ned betyget något är väl pajkastningen på dem som är av en annan åsikt än han själv.

 • En liten parentes bara. Jag jobbade en tid med tre olika kineskategorier från olika delar av Kina, Peking, Sydkina och Hong Kong. De var trevliga mot mig, men de umgicks inte sinsemellan. De talade olika språk så tydligt, att ett svenskt öra kunde höra det. “Hong Kong” hade humor, de andra var allvarliga. Mycket duktiga på arbete. Det enda socialt gemensamma var väl att ordet Formosa var bannlyst.

 • Angående kritiken mot Karl Wang. Jag kan verifiera att Karl är en svensk person som bor i Kina och inte är en AI.

  Jag anser inte att hans artiklar är propaganda utan faktamässigt intressanta och de är även delvis debatterande.

  Jag har bett Karl att framledes försöka undvika att jämföra Kina med tex Sverige på ett negativt sätt eftersom det inte bygger en bro mellan de två folken.

  • Hmm, du verifierar att han är svensk trots att han själv skrivit att han har varit i Sverige för studier enbart i ett par år och eftersom han är så duktig på språk kan han skriva svenska felfritt?

   Den informationen finns i en av hans äldre kommentarer, och om jag kommer ihåg rätt var det som svar på en kommentar från den där Norberg eller vad han nu heter, så du får själv kolla och bekräfta det.

   Jag har aldrig sagt att han är en AI, utan att han använder AI. Han har färdigskrivna promptar för att läsa/skriva kommentarer och generera professionella svarsinlägg.

   Vem som helst kan göra det med lite eller ingen IT-kunskap alls, och om man är IT-kunnig går det att göra rätt avancerade kommentarer och svar för flera sociala plattformar som kan publiceras samtidigt och, om man vill, samtidigt översättas professionellt till många olika språk och publiceras på samma gång!

   Och jag tror faktiskt att det är precis vad han gör från klockan 8 till 16 varje dag!

  • Själv har jag aldrig trott Wang är AI genererad! Jag tror inte AI ännu är så avancerad att den kan imitera en människa så bra, men vem vet…..

   Om Wang var Svensk eller Kines hade jag väl dock mina funderingar över. Men jag litar på dej Torbjörn. Men nu finns det ju inget som säger att han kan vara betald eller tvingad av regimen för det.

   I vilket fall så spelar det på ett sätt ingen roll. En äkta Kinavurmare skulle väl kunna ha samma glorifierade bild av verkligheten ändå. Det gör ju inte uppenbara felaktigheter mindre osanna för det.

   Jag är ingen Kinakännare, och har aldrig varit där. Men alltid varit fascinerad av landet. Men som elöverkänslig skulle jag inte kunna besöka landet utan att sätta livet till. Jag är en klar motståndare till 5G, liksom övriga mobilsystem. Jag skulle ju kunna posta tex den här videon.
   https://www.youtube.com/watch?v=VKq-zLqrTNQ

   Men den innehåller uppbenbara tekniska fel och brister, och är egentligen ingen bra kritik. Problemet med Wang är ju att Kina har varken fel eller brister. Allt är ett skönmålat himmelrike.

   Mittens rike fortsätter dock fascinera. Jag har aldrig haft något emot Kineser, även om jag förmodar de har sina sidor. Och alltid funnit asiatiska kvinnor väldigt vackra. Så jag ser inget problem i att bygga broar mellan våra folk.

   Att blunda för olika länders och kulturers sidor ser jag dock inte som produktivt. Som Svenska staten som kryper för vidriga muslimska regimer. Låt Wang kritisera Sverige, det ser jag inget fel i. Mestadels förmodar jag den är helt korrekt.

   ” Karl W skriver:25 januari 2024 kl 05:48 kl.Trångt och dammigt på hjärnkontoret hos en del. Någon uppdragsgivare har jag inte, och kommunismen dumpade Kina redan 1958. Kanske inte underligt att Sverige faller så i PISA undersökningarna.”

   Det här är ju inte direkt kritik av Sverige, även om det är det mer indirekt. Det här är ju typiska påhopp på människors intelligens osv. Även om Wang idiotförklarat även mig så bryr jag mig inte. Men fullständigt ounderbyggd kritik av tex Lennart Hardell eller Mona Nilsson med sådana här “dammigt i hjärnkontoret” kommentarer är det jag reagerar på.

   Wangs egen ignorans är det som får honom på fall. Kritik för det får man tåla. Inte konstigt om folk tror han är CCP agent. Moderna mobilsystem är övervakningsteknik och vapensystem. Om de kommer från Ericsson eller Huawei spelar ingen roll. Om jag inte minns fel betalar Huawei licenser till Ericsson i vilket fall.

   Att herr Wang är teknikfrälst råder det ju ingen tvivel om. Och även jag som elöverkänslig förstår ju att tekniken ger fördelar, annars hade den inte funnits.

   Men tyvärr blir inte tekniken ofarlig för att wang tycker alla som påstår det är dumma i huvudet. Och Kinas regim blir sannolikt inte mindre korrupt för att Svenska politiker är milt utvecklingsstörda, lågbegåvade, korrupta eller rena psykopater.

   Wang säger ju alltid att kritik är onödigt, lev som man lär. Och att Kina istället kommer med lösningar. Vad är lösningen på Sveriges problem då, från någon med utomperspektiv. Ja förutom mer 5G då förstås. Men något annat?

   • Tack för din kommentar. Alla nya kommentarer om 5G kommer jag dock att radera. Det gäller även Wang.

 • Citat:” USA:s tidigare president George Bush var känd för att skryta med att han aldrig läst några böcker,”

  Känner igen mig då jag också brukare skryta om att jag inte läser skönlitteratur, men iaf så kan vi se GB på det längre klippet (fanns på youtube senast jag kollade) när han som synes får reda på wtc attacken – faktiskt varna barnen emot att titta på tv – och som jag kommer ihåg det så säger han typ läs hellre böcker. Det är i slutet på klippet och den som söker finner

 • Karl Wang är absolut inte i position att berätta saker så som det verkligen är , jag har ofta varit på platser från Mu Dan Jiang i norr till ända ner till Hainans många städer , korruptionen är mer än vi vågar inse . .

  Det är även vanligt med falsk medicin som kan vara giftig i värsta fall , samma med mat , barnvälling , mjölkersättning , godis o glass , vacciner och annat !

  • Ja man kan fråga sig varför inte kineserna hoppade på mrna tåget

   Men jag tror det ligger mycket i påståendena i denna artikel

 • Jag undrar om redaktionen har haft möjlighet att prata med Karl Wang och verifierat att han är svensk, eftersom jag kan med 99% säkerhet påstå att han inte är svensk.

  En sak jag kan fastställa med 100% säkerhet är att alla hans kommentarer är genererade av AI och det är inte hans egna ord.

  Propagandan i väst bygger på smutskastning och lögner, medan Kina präglas av överdriven skönmålning av samhällets alla delar.

  Enbart påståendet att det råder “direkt demokrati” i Kina borde vara en kraftig varningsflagga för alla. Men tyvärr har vi omvandlats till ett sovande folk som blint tror på allt skitsnack vi matas med!

 • De som dominerar verklighetsuppfattningen i väst är Storbritannien och USA
  Storbritannien har särskilt ansträngt sig för att angloamerikanska etablissemanget skulle totalt kontrollera opinionsbildningen via alla tillgängliga kanaler.
  En total hjärntvätt alltså.
  En klen förmåga till självständigt tänkande även inom det akdemiska är en av konsekvenserna.
  Den märks på ett skenbart mer försynt vis i den akademiska världen.
  Men en viktig konsekvens är att de också genom inflytandet över USA kunde säkerställa att amerikanska folket förblev okunniga.

  En industripark och soldater för utvidgningen av det brittiska imperiet.

  Och trots amerikanernas okunnighet har de många som litar på dem oavsett hur många gånger de har ljugit tidigare.
  Stockholmssyndromet.

  Det KarlW beskriver associerar jag till Platons tänkande om hur en elit bör utses.
  Det borde naturligtvis gå till så hos oss i väst också om vi vill att världen ska utvecklas positivt.

  US/UK har en oligarki som redan har så mycket ägande och makt att för dem är kunskap snarare ett hot och därför har de inte samma strävan efter att framskapa excellens hos individer med folklig bakgrund.

  Oligarkin, varav många av de rika är släkt utgör en primitiv typ av människor som tycks ha figurerat i över tusen år, hela tiden med en vilja att manipulera folk och hålla dem i okunnighet och utan vilja att driva fram en värld av upplysta nationer som utvecklas i medborgarnas intresse.

  Den typen av intelligentia som uppmuntras under oligarkin är själva, oavsett intelligens, också primitiv och godtar utrotning av andra folk.

  Deras tänkande går ofta ut på metoder att splittra andra och provocera fram konflikter.

  Soong Ching-ling som KarlW skriver om var efter 1925 Sun Yat Sens änka.
  Sun Yat Sen hade studerat det brittiska imperiet och beskrev dem initierat och kritiskt och påpekade att Dom skäms inte!

  Just den arrogansen är ju också tydlig i vår tid.

 • Ett land ska styras som ett seriöst företag, med kunniga ledare som har långsiktiga planer.
  Kan inte i min vildaste fantasi se kristensson, löfven, reinfelt, persson eller varför inte billström leda succesfullt ett stort företag framåt. Det går inte att svamla/ljuga fram resultat.
  Är det i kina som KW beskriver så är dom på bra väg.

  • Det är kanske tänkt att vara en meritokrati , men Kina har massiva problem med korruption där statens kontrollanter kan köpas för ett godkännande SAMT att i Kina så är hierarkin så att en person av någon rang sällan säger NEJ till en chef uppåt utan att riskera sin karriär !

   En viktig orsak till XI inte lyckats så bra är att han inte får veta problemen i tid ! (?)

   På detta så visar XI en maltfullkomlighet som går mot deras lagar , som kommunistpartiets ledare så får hn endast sitta på EN stol av de 3 och han skulle endast tillåts sitta TVÅ mandatperioder !

 • En till klassisk artikel av Karl Wang att väst kollapsar, vi i väst förstår oss inte på Kina, allt går neråt i väst och allt i Kina är bra. Alltid skriven i negativ ton mot väst och positiv ton mot Kina.

  Nämnde inte hur många miljoner frimuraren Mao mördade. Nämnde inte heller att Mao var frimurare och kommunismen installerades i Kina från väst. Om något är skapat av frimurare eller tillhörande nätverk så vet man direkt att det inte är till för befolkningens bästa. Kommunism har aldrig varit för vanliga arbetaren. Har alltid varit centralicera makten vid staten och behålla det så i stort sett.

  Kinas ekonomi är i toppform.
  https://www.youtube.com/watch?v=yMROoi8wigs

  Karl Wangs artiklar är alla Kinesiskt nationell propaganda. Det är som att lita på CNN, SVT eller hög politiker säga sanning om USA eller Sverige.

  Så mycket material som läcker ut från Kina hur det inte står så bra till i Kina som Karl W skriver.

  Karl Wang har skrivit att det finns lag i kina som förbjuder att sprida lögner. Vad är dessa för lögner? Finns det en lista på lögner?

  Frimurariet är ett nätverk med dåliga intentioner för männskligheten. Är det lagligt i Kina att säga sanningen i media att Mao var frimurare och mördade miljontals?

  Vi kan alla hoppas att Newsvoice förstår att dessa artiklar från Karl är propagandaartiklar att måla upp Kina bättre än det är.

  Jag hoppas att Kina kommer må bra… Det finns mycket om Kina CCP inte vill presentera utåt utan ha det gömt.

 • “Det finns en del som kommer att påstå att det förkommit att familjeförbindelser i Kina kan ge ett statligt jobb för en person i en familj, ett påstående som kan vara sant för de lägsta befattningarna på lokal nivå, även om det är extremt svårt utöver det och definitivt omöjligt på nationell nivå.”

  https://www.youtube.com/watch?v=iTKhokjRVMk

  Inte viste jag att peta näsan var en så tung merit då?

  Ja tur Kina är så väl fungerande, rättvist och korruptionsfritt. Inga Harvey Weisteins eller Jeffrey Epsteins här inte…..

  https://www.youtube.com/watch?v=gZEPTCQUEI0

  Eller är det kanske bara så att alla höga utbildningar gjort Kina lite duktigare på censur? Intelligens, empati, etik och moral är ju inte samma sak.Men visst brukar de hänga ihop.

  Men visst. Fredik Reinfeldt till exempel var väl inget under av intelligens, empati, moral eller etik? Och i ärlighetens namn skulle jag väl hellre styras av en folkmördare med lite intelligens än en strax över nivån för en utvecklingsstörd.

  När Bildts rappa tunga excelerade visste man i alla fall att det inte var ett dagis som lurade skiten ur Svenska befolkningen, tog deras skatter för att begå folkmord!

  Men trevligast vore väl om vi slapp dem.

  Förmodligen likadant i de flesta länder. Men visst är Kinas modell intressant att studera. Tyvärr litar jag väl inte ett ord på vad Wang säger. Så om vi studerar sanningen eller en lögn lär väl visa sig.

  • Det är bra att vara ifrågasättande såklart. Vad som går att lita på är en intressant frågeställning. Jag tänker att förmågan att komma så nära den objektiva sanningen -i den mån den existerar- beror på en individs erfarenheter, intelligens och inte minst en “sunt förnufts” analysförmåga.

   För min del om jag betraktar världen ur mitt perspektiv ter det sig som att Brics är på väg uppåt/framåt medan väst backar på alla plan.
   I det ljuset tycker jag att Karl Wangs resonemang kring Kina verkar rimligt, smutskastningen från väst logisk, och resultatet rätt tydligt.
   Finns det avarter och dåliga företeelser i Kina? Såklart. Vi är alla människor och avarterna bär vi alla med oss.
   Litar jag på två Youtube-länkar producerade i väst som kastar ett löjets skimmer över Kina? Inte direkt, givet att Kinas resultat talar ett annat språk.

   Den som lever får se, men mitt tips är att västs tid som styrande i världen är över inom ett fåtal år och övriga världen -med Kina, Indien, och Ryssland i spetsen- tar över den rollen som ledande på alla plan.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *